Het Penrose schaakprobleem opgelost, mat in 1!

De publicatie in de Engelse krant The Telegraph (Sarah Knapton, 14 maart) over de oprichting van het nieuwe Penrose Institute heeft in schaakkringen veel stof doen opwaaien. De beroemde emeritus hoogleraar in de wis- en natuurkunde Roger Penrose, inderdaad de broer van de meermalige Engelse schaakkampioen Jonathan Penrose, haalde een schaakprobleem van stal waarmee hij wil aantonen dat de mens anders en beter denkt dan de computer. Max Pam besteedde er kort aandacht aan in zijn schaakrubriek in Het Parool van afgelopen zaterdag, Frederic Friedel van Chessbase had al eerder uitvoerig gepubliceerd, de Belgische krant De Morgen had het opgepakt en vele andere (lokale) media, schaaksites en sociale media  volgden.

Het nieuwe Penrose Institute (Amerika, Engeland) gaat zich bezighouden met onderzoek naar fundamentele verschillen tussen  kunstmatige en menselijke intelligentie en heeft hiervoor belangrijke sponsors gevonden. Onderzoek naar kunstmatige intelligentie is wereldwijd al een topic. De grote vijf alleen al (Microsoft, Google, Apple, Amazon en Facebook) besteden jaarlijks miljarden dollars aan  onderzoek op dit gebied. Niemand wil hier de slag verliezen.

Roger Penrose presenteerde onderstaande schaakpuzzel, zijn broer zal er ongetwijfeld ook naar hebben gekeken want Penrose beweerde dat het een legale schaakstelling is.

Lees meer >

Wie wil onze nationaal kampioen Jorden van Foreest verslaan?

Op woensdag 5 april daagt Jorden van Foreest jullie uit om het in een simultaan tegen hem op te nemen voor het goede doel.  ’s Middags wil Jorden het opnemen tegen 30 basisschoolkinderen en ’s avonds tegen 25 volwassenen en oudere junioren.

Voor deelname hieraan betalen kinderen 10 euro en volwassenen 25 euro. Deze opbrengst komt geheel ten goede aan Schaken tegen Kanker (Roparun 2017). Jorden komt op 5 april , net als vorig jaar,  uit Groningen naar ons toe om belangeloos een bijdrage te leveren voor dit goede doel! Geef je snel op als je tegen Jorden een kans wilt wagen.

Volwassenen kunnen mailen naar: nnteam21@gmail.com  en kinderen kunnen mailen naar: info@hetschaakkasteel.nl

Lees meer >

Schaken op de Europese Staalmarkt (deel 21)

Brief van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Tata Steel Nederland (TSN)

In een interne mededeling (van gisteren) aan alle werknemers sorteert de COR voor op komende ontwikkelingen. Zij signaleren een voortgaande teruggang van de staalactiviteiten in Engeland en stellen vast dat TSN nu het grootste staalbedrijf van Tata Steel Europe is, zowel financieel, operationeel als qua aantal medewerkers. Ze zijn trots dat TSN wel winst maakt en operationeel goed functioneert.

Zij hebben grote zorgen omtrent de toekomst van TSN op langere termijn, ondanks het investeringsprogramma en de vele nieuwe initiatieven die worden ontplooid.

Zij nemen fors stelling tegen een mogelijke fusie met ThyssenKrupp en sluiten hiermee de rijen met de Engelse collega’s.

Zij vinden dat een fusie niet het goede antwoord is op de problematiek van de overcapaciteit op de Europese staalmarkt. Daarnaast signaleren zij grote cultuurverschillen tussen de bedrijven. Zij melden dat ThyssenKrupp grote pensioenverplichtingen op haar balans heeft en ook grote schulden. Tata Steel Europe vinden zij ook overgefinancierd (als gevolg van de overname van Corus). Zij vrezen dat men deze problemen wil afwentelen op een nieuwe joint venture.

Omdat een fusie synergievoordelen moet opleveren vreest men ontslagen op grote schaal. Wat zijn al die baangaranties dan nog waard?

De COR daagt het management uit om op alle punten meer duidelijkheid te verschaffen en zij bereiden zich voor op een juridische strijd om een eventuele fusie te bestrijden omdat zij vinden dat de continuïteit van TSN op het spel staat.

Lees meer >

Schaken op de Europese Staalmarkt (deel 20)

Er breken spannende weken aan. Deze week wordt bekend of de Engelse staalarbeiders akkoord gaan met de nieuwe pensioenvoorwaarden vanaf 1 april a.s. Daarna moet duidelijk worden welk bedrag Tata Steel wil/kan betalen om de tekorten in het Engelse staalpensioenfonds aan te zuiveren en de claim van het fonds op de activa van de Nederlandse staalbedrijven op te heffen. Eind maart loopt het gebroken boekjaar van Tata Steel af en moet er worden besloten welke bijzondere posten er in de jaarrekening verwerkt moeten worden. Ook moet duidelijk worden of Tata Steel de fusiebesprekingen met ThyssenKrupp wil voortzetten of niet. Deze week treedt de nieuwe topman van de Tata Groep aan. Hij is ook benoemd tot de nieuwe bestuursvoorzitter van Tata Steel. Gaat hij zijn stempel drukken op het schaakspel op de Europese staalmarkt? Komt er, na een jaar, eindelijk meer duidelijkheid voor de werknemers van Tata Steel Nederland of gaat het nog maanden duren?

Tata

Cyrus Mistry is onlangs ook ontslagen als bestuurder van de Tata Groep en hij vervult nu geen enkele bestuursfunctie meer bij de Tata divisies. Wat resteert zijn een aantal rechtszaken over en weer.

Het ijzersterke merk Tata viel uit de wereldwijde merkentop 100. Misschien dat dit iets te maken had met de machtsstrijd in Bombay House van de afgelopen maanden. Enige imagoschade was het resultaat. Maar dit kan snel worden hersteld. Tata zakte van plaats 82 naar plaats 103 en blijft hiermee het belangrijkste en meest waardevolle merk in India. Google verdrong  Apple van de eerste plaats.

Lees meer >

Magnus Carlsen te gast in het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis

Aanstaande maandag, 30 januari, is Magnus Carlsen te gast bij het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Hij zal enkele afdelingen bezoeken en aansluitend zullen 36 liefhebbers het tegen hem opnemen in een schaaksimultaan. Voor ieder bord is €1000 betaald en het totaalbedrag van €36.000 komt ten goede aan het onderzoek naar ernstige schedel- en gezichtsaandoeningen. Magnus Carlsen deed graag belangeloos mee voor dit goede doel.
Het idee voor zo’n schaakbenefiet is anderhalf jaar geleden ontstaan. Men was op zoek naar een ludieke manier om een mooi bedrag op te halen voor de Stichting Hoofdzaak. Schaken leek een goede optie te zijn, mede vanwege de overeenkomsten tussen de schaker en de (craniofaciaal) chirurg.

De initiatiefnemers zijn chirurgen van Erasmus MC en tevens bestuursleden van de Stichting Hoofdzaak: prof. dr. Irene Mathijssen, prof. dr. Eppo Wolvius en dr. Sarah Versnel. De communicatie met Magnus Carlsen verliep via Jeroen van den Berg, directeur van het Tata Steel Chess Tournament.

Lees meer >

Schaken op de Europese Staalmarkt (deel 19)

Groot nieuws uit Bombay House
Gisteravond (vrijdag) opende Theo Henrar, directeur van Tata Steel Nederland, de 79ste editie van het Tata Steel Chess Tournament. Hij deed dit in stijl met een mooie speech. Aandacht voor traditie, wereldklasse, duurzaamheid, creativiteit, innovatie, investeren, maatschappelijke rol en future generations. Onder de vele genodigden ook Jacques Schraven, president-commissaris van TNS, Hans Fischer, de directeur van Tata Steel Europe en vele (oud-)Tata medewerkers en oud-bestuurders w.o.

Lees meer >

Mysterieuze spelers ‘Magister’ en ‘Master’ zijn ontmaskerd

Van 29 december t/m 4 januari vond er een bijzonder experiment plaats op twee online bordspel platforms in China, Tygem en FoxGo. Zestig Go-(groot)meesters, waaronder de nummer 1 van de wereld, deden aan deze online uitdaging mee. Er werd gespeeld met een aangepast en versneld tempo tegen ‘Magister’ en ‘Master’. Niemand wist of dit Go-spelers waren of computers. Alle deelnemers moesten vooraf een non-disclosure agreement tekenen. De uitslag was dat ‘Magister’ en ‘Master’ alle partijen wisten te winnen. Al snel werd er op forums gediscussieerd over de bijzondere kracht van Magister en Master en sommigen vermoedden computers met kunstmatige intelligentie gelet op de bijzondere zetten die mensen niet snel zouden spelen. Misschien wel AI-producten van eigen bodem of uit Japan dacht men. Op 4 januari 2017 maakte Deepmind (Google) bekend dat ‘Magister’ en ‘Master’ verbeterde versies waren van het fameuze programma AlphaGo dat gebaseerd is op kunstmatige intelligentie en neurale netwerken. In maart 2016 had dit programma de Koreaanse Go-topspeler Lee Sedol in een match met 4-1 verslagen. In Zuid-Korea was dit aanleiding om het budget voor de toepassing van kunstmatige intelligentie zeer aanzienlijk te verhogen.

Aangezien de verhoudingen tussen China en Google enigszins bekoeld waren lag het niet in lijn der verwachting dat AlphaGo het in China zou mogen opnemen tegen Chinese topspelers. Maar na maandenlang onderhandelen kwam deze variant uit de bus.

De nummer 1 van de wereld, Gu Li, die ook had verloren, loofde 14.000 dollar uit voor de Go-speler die zou winnen. Hij kwam ook met de volgende filosofische verklaring:

‘AlphaGo speelt heel anders dan de mens, soms duivelse zetten die pas veel later in de diepere analyse duidelijk worden. Samen kunnen we, Go-spelers, wetenschappers en computers met kunstmatige intelligentie, de diepere mysteries van het Go spel leren ontdekken. Gebleken is dat we er nog weinig van weten. Het is nagenoeg ondenkbaar dat de mens ooit nog AlphaGo kan verslaan.’

Valt intuïtie te programmeren?

Gistermorgen (7 januari) was Prof. dr. H. Jaap van den Herik te gast bij de Nieuwsshow, het radioprogramma van de Tros. Jaap van den Herik, geen onbekende in onze schaakwereld, is hoogleraar Informatica en Recht aan de Universiteit Leiden en is voorzitter van het Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science.  Hij vergeleek schaken met Go. De complexiteit van schaken is een 1 met 46 nullen en de complexiteit van Go is een 1 met 172 nullen. De complexiteit van Go is dus van een geheel andere orde en computers met alleen brute kracht kunnen dit spel niet aan. Er bestaat ook zoiets als intuïtie.

“Euwe onderstreepte in 1983 dat computerprogramma’s zijns inziens nooit sterk zouden gaan spelen, want een computer krijgt nooit een ingeving en doet dus geen geniale zetten.” (zie afscheidsrede JvdH)

Lees meer >

Schaken zondiger dan gokken?

Het lijkt traditie te worden dat bij het begin van het nieuwe jaar een islamitische geestelijke  meldt dat schaken zondig is.

Iran

In Iran werd schaken in 1981 verboden omdat het tot gokken zou aanmoedigen. In 1988 werd de schaaksport in ere hersteld door ayatollah Khomeiny, de hoogste leider van het revolutionaire Iran, die in een fatwa bepaalde dat schaken in orde was als dat maar niet tot gokken leidde, of de dagelijkse gebeden in de weg zat. In 2000 werd er in Iran zelfs een wereldkampioenschap gehouden.

Saoedi-Arabië

Een jaar geleden meldde de New York Times dat de hoogste geestelijke in Saoedi-Arabië, grootmoefti sjeik Abdulaziz Al-Sheikh,  een fatwa had uitgesproken tegen schaken. De sport was  volgens hem het werk van Satan, net als gokken en alcohol, en een verspilling van tijd en geld.

Lees meer >

Schaken op de Europese Staalmarkt (18)

Lees ook deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12, deel 13,deel 14 ,deel 15  deel 16 en deel 17.

Het zag er zo overzichtelijk uit aan het begin van dit jaar. Er gingen geruchten over een mogelijke fusie tussen ThyssenKrupp en Tata Steel Europe. De media vroegen zich toen openlijk af onder welke naam het schaaktoernooi in 2017 zou worden gehouden. Het zou een kwestie van maanden zijn voor er duidelijkheid zou komen. Het pakte anders uit.

Rollercoaster

Men kwam in een rollercoaster terecht waarbij het nieuws over Tata en Tata Steel steeds grotere proporties aannam. Tata Steel UK ging geheel in de verkoop omdat het jaarlijks te grote verliezen leed. Enkele onderdelen konden worden verkocht maar voor het grote probleem, de staalfabrieken in Wales, was er geen koper en ook (nog) geen oplossing om de verliezen substantieel terug te brengen ondanks doorgevoerde reorganisaties. Een showstopper bleek het grote tekort in het Engelse staalpensioenfonds dat door Tata Steel UK in de loop der jaren moet worden aangezuiverd. De problemen bij de staalbedrijven in Europa namen fors toe door het dumpen van goedkoop Chinees Staal op de Europese markt en het ontbreken van Europese beschermingsmaatregelen. De media berichtten over mogelijke malversaties met certificering bij Tata Steel. Een andere spelbreker werd de Brexit waardoor de voortgang werd vertraagd. De nieuwe Engelse regering trok zich terug uit het staalpensioendossier en stopte de verkenning naar wijzigingen in de pensioenwetgeving. Zij vond dat Tata Steel UK, de vakbonden en het bestuur van het Engelse staalpensioenfonds zelf een oplossing moesten zoeken voor de pensioenproblematiek. Ook in Nederland lieten de vakbonden zich niet onbetuigd en de FME-voorzitter en minister Kamp kwamen in actie. En dan ontvouwt zich een koningsdrama in de top van Tata. De hoogste baas van de Tata Groep, Cyrus Mistry, wordt op 24 oktober afgezet door zijn voorganger Ratan Tata en de Tata Trusts.

Lees meer >

Bijzondere Film release Magnus

Bijzondere Film release

 

Official trailer Magnus

Pathé De Kuip

donderdag 19 januari 2017 om 19.00 uur

Van wonderkind naar schaakgenie

Een verlegen Noors jongetje is nog maar 13 jaar oud wanneer hij besluit: op een dag word ik wereldkampioen schaken.

Veertien jaar later staat Magnus Carlsen wereldwijd bekend als de ‘Mozart van het schaakspel’. In tegenstelling tot andere grootmeesters beschikt hij niet alleen over een aangeboren talent en grootse geheugencapaciteit, maar weet hij dit ook te combineren met ongeëvenaarde creativiteit en intuïtie. Aan de hand van ruim tien jaar aan privémateriaal en filmbeelden nemen de filmmakers je mee in de indrukwekkende geest van dit moderne genie. Van een lastige jeugd als outsider tot aan het verkrijgen van internationale roem. Magnus is een meeslepende coming-of-age documentaire. Niet alleen verplichte kost voor de miljoenen schaakspelers over de hele wereld, maar ook fascinerend voor iedereen die nog nooit iemand schaakmat heeft gezet.

Een documentaire van Benjamin Ree

Ter gelegenheid van de vijfde ronde van het Tata Steel Chess Tournament, die op  19 januari in Stadion De Kuip wordt gespeeld, vertoont Pathé De Kuip diezelfde avond eenmalig deze documentaire. Dit wordt voorafgegaan door een korte inleiding en wordt besloten met gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie of een ander drankje. (Dit is in de prijs inbegrepen.)

De documentaire Magnus van regisseur Benjamin Ree is vanaf 19 januari te zien in Lantaren Venster Rotterdam, de Filmschuur Haarlem en Cineworld Beverwijk. Een volledig overzicht zal worden gepubliceerd op de site van de schaakbond.

Lees meer >