Interactieve lezing 'schaken en autisme'

Schaken stimuleert de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van veel kinderen en jongeren met autisme. Het verhoogt de kwaliteit van hun leven, biedt een zinvolle vrijetijdsbesteding, geeft zelfvertrouwen, haalt hen uit een isolement en stelt hen in staat contact met andere mensen te krijgen. Schaken slaat een brug van eiland naar vasteland.

Schaken is zeer geschikt voor kinderen en jongeren met autisme. De sport is logisch, niet fysiek en vindt plaats in rustige situaties.

‘Schaken en autisme’ is onderwerp van een interactieve lezing op zaterdag 13 maart in Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24.

Drs. Karel van Delft (psycholoog, gediplomeerd jeugdschaaktrainer) en Hans Noorda (medewerker autismesteunpunten) geven de lezing m.m.v. prof. dr. Henk Meurs (vader jeugdschaker met Asperger).

Via sheets en beeldmateriaal komt aan de orde wat autisme is en hoe schaaktraining vorm kan krijgen.

Deelnemers aan de bijeenkomst kunnen vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

Tevens is er uitleg over de Stappenmethode, schaakprogramma Fritz en andere middelen en methoden.

Deelnemers krijgen een hand-out met de sheets en een kopie van het artikel ‘Schaken en autisme’.

Kennis van schaken is niet nodig om de lezing te kunnen volgen.

De bijeenkomst duurt van 10.30 tot 13.30 uur. Deelname aan de bijeenkomst kost 35 euro.

Voor aanmelden en/of nadere informatie: of 06-22226928.

Het artikel ‘Schaken en autisme’ van Karel van Delft is eerder verschenen in het blad SchaakMagazine van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond KNSB. Het verhaal staat op de sites www.schaaktalent.nl en www.kvdc.nl. Daar staat tevens een uitgebreidere versie van het verhaal.

De tekening hierboven is gemaakt door Trix Meurs (De Kleurenbron).

Karel van Delft - – 06-22226928.

¦ is beschikbaar als individueel begeleider voor autistische kinderen en jongeren.

¦ is co-auteur van het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’. Preview www.schaaktalent.nl.

¦ is secretaris van Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn SBSA www.sbsa.nl.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.