Schoolschaaktoernooien Dordrecht en Zwijndrecht

Vandaag (10 februari 2010) werden er twee schoolschaaktoernooien gehouden.

Dordrecht

Vandaag werd voor de tweede keer een schoolschaaktoernooi gehouden in de Grote Kerk van Dordrecht. De organisatie was in handen van het Sportbedrijf Dordrecht en van de schaakvereniging Dordrecht met steun van de schaakvereniging Sliedrecht.

Met de keuze van de Grote Kerk, met zijn enorme cultuurhistorie, wil men de verbinding tussen sport (schaken) en cultuur bij schoolkinderen bevorderen.

Historie van het schaken in Dordrecht

Schaken wordt in elk geval al vanaf ergens 1403 in de stad Dordrecht gedaan in het zogeheten Schaakhuis. Gemeentearchivaris en schaker dr. Th. Jensma kwam sporen in oude stukken tegen in de jaren zeventig van de vorige eeuw, waaruit de schaakactiviteiten bleken. Vooral pelgrims, de toeristen van die tijd, brachten het schaken naar de oudste stad van Holland toe. Dordrecht behoorde tot, met Utrecht, tot de machtigste steden van de Noordelijke Nederlanden. Met Gent en Brugge was veel economische verkeer.

In 1847 werd in elk geval een schaakclub opgericht: Ingenium Valet. Dr. Niemeyer noemt dat al rond 1939 in zijn beschrijving van het Nederlandse schaakleven in de negentiende eeuw. Dr. Scholten heeft dat in zijn proefschrift een aantal jaren geleden verder uitgewerkt. De Dordrecht-voorzitter Jan Flach, de motor achter het eeuwfeest van de club in 1988, dook ook in de historie.

Hij geeft aan dat de stad Dordrecht twee schaakvormen kende in de negentiende eeuw: De schaakclub en de schaaksociëteit. Flach noemt de voormalige Harmonie als schaakplek voor sociëteitsschaak. Tevens werd geschaakt in een café aan het Scheffersplein, zo ongeveer waar nu V. en D. zit. Bron: Tomsschaakboeken

Historie van de Grote Kerk van Dordrecht

De middeleeuwse Grote Kerk van Dordrecht is een gebouw met een rijk verleden, waarvan de oorsprong ligt in de 11e eeuw. Niet alleen de imposante architectuur van de buitenkant van de kerk, maar ook de in het gebouw aanwezige monumenten, kapellen en de koorbanken, maken het gebouw tot het belangrijkste monument van Dordrecht.

De Synode van Dordrecht 1618-1619 is van grote waarde geweest voor de kerken in Nederland. Het was de eerste Nationale Synode na de Hervorming van 1517 en na het begin van de 80-jarige opstand tegen Spanje. In deze opstand was de politieke zelfstandigheid in het geding maar tegelijkertijd de godsdienstvrijheid. De twist tussen Arminianen en Calvinisten liep in de kerk hoog op. Ook op het staatkundige terrein werkten de tegenstellingen door, zodat de Staten meermalen op de rand van een burgeroorlog stonden. De Synode van Dordrecht moest een oordeel uitspreken over het conflict.

Het Dordtse schoolschaaktoernooi

Het eerste schoolschaaktoernooi in de Grote Kerk werd in november 2009 gehouden en hieraan namen 60 kinderen deel van basisscholen uit Dordt. Het eerste toernooi was een individueel toernooi.

Het tweede toernooi dat vandaag is gehouden is een toernooi voor teams. Er deden 44 teams mee van 10 Dordtse basisscholen. Ieder team bestond uit 4 schoolkinderen.

Naast de 176 deelnemende schoolkinderen waren er ook veel begeleiders, ouders en andere belangstellenden.

Dit toernooi levert een belangrijke bijdrage aan het onder de aandacht brengen van schaken en schaaklessen op de Dordtse basisscholen.

Zwijndrecht

Het schoolschaaktoernooi in Zwijndrecht

Vandaag (10 februari 2010) is ook het schoolschaaktoernooi van Zwijndrecht gehouden in de J.F. Kennedy school. Dit toernooi bestaat al bijna 30 jaar. Er deden 14 teams mee van zeven basisscholen. Ieder team bestond uit 4 schoolkinderen. De groepen 3 t/m 8 waren vertegenwoordigd op het toernooi! Door omstandigheden konden een aantal scholen vandaag niet deelnemen. Jaarlijks deden gemiddeld 80 schoolkinderen mee verdeeld over 20 teams.

De leiding was in handen van Bert Broerse die dit toernooi al vele jaren voor zijn rekening neemt en ook veel schaaklessen verzorgt op de basisscholen in de regio.

Ook hier een enorme stimulans voor schaken en schaaklessen op de basisscholen in Zwijndrecht en omstreken.

Uitslagen, verslagen en foto’s van de toernooien in Dordrecht en Zwijndrecht volgen nog op een aantal websites.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.