Nederlands Dagblad – schaakrubriek 27 maart 2010

Schaakrubriek © Nederlands Dagblad website ND

Drs. B.H. Wilders

Koning Nobelpad 24, 3813 KK Amersfoort

E-Mail:

De driezet van vandaag, nr 2261 is van de hand van W. Svejda en de oplossing moet arriveren voor 0pa-en omadag .

Probleem 2254 was oplosbaar via 1. Kb6.

Wit : Kh6, Dh1, Tb2, Lb1, Lh8, Pb5, pi f4, h5. Zwart : Ka1, Ta8, Ld1, pi b4, b7, d3, d6, e2, g6, h7.

probleem 2261,driezet van W. Svejda

Twee opmerkelijke boeken van New In Chess ( www.newinchess.com ) Allereerst een boek van de Bosnïer Ivan Sokolov die zich bezig houdt met de oude Spaanse opening onder de titel The Ruy Lopez Revisited. Hij houdt zich vooral bezig met varianten voor zwartspelers met een aggressieve inborst bv met het Jaenisch gambiet (1.e4.e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 f5! , deze zet kan ook na 3.. a6 4. La4 ) of bv de Klassieke variant waarin de zet 3..a6 wordt vervangen door 3..Lc5 dan wel de zgn Smyslov-variant, gekenmerkt door 1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 g6 , kortom , van alles wat de witspeler die het Spaans belijdt in enige verwarring kan brengen . Maar uiteraard zitten er ook de nodige "bommetjes " voor wit in het boek , en Sokolov heeft veel van deze openingen zelf gespeeld en is dus bij uitstek geschikt ze voor het voetlicht te brengen . ( isbn 978-90-5691-297-0 )

Boek 2 is alleen al opmerkelijk omdat de auteur , Daniel Naroditsky , Junioren wereldkampioen , pas 14 jaar is en het heeft geschreven omdat hij zich realiseerde dat hij positioneel nog veel moest leren ,welnu : dan schrijf je toch gewoon zelf een leerboek daarover : Mastering positional Chess ( isbn 978-90-5691-310-6 )

Aan de hand van vele fraaie partijen kan de clubspeler ,voor wie dit boek speciaal bedoeld is, werken aan de verbetering van zijn inzichten op positioneel gebied met behulp ook van de samenvattingen en oefeningen die ons worden aangeboden. Thema's zijn bv ,het positionele offer en het opbouwen van een vesting, vaak het laatste redmiddel in een slechte stelling .

Nu een voorbeeld uit het hoofdstuk over positionele offers en dat aan de hand van de partij Bacrot - Nisipeanu .

1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 b5 het zgn Benkö-gambiet 4. cxb5 a6 5. Pc3 het kan maar is niet gebruikelijk ,slaan op a6 geeft minder complicaties 5..axb5 6. e4 b4 7. Pb5 d6 Wee de sukkel die hier op e4 slaat want na 7..Pxe4 komt 8. De2 en het paard kan niet weg i.v.m. Pd6 mat . 8. Pf3 g6 9. Lc4 wit had de loper beter naar d3 kunnen spelen hoewel zwart na Lg7 en 0-0 een goede positie heeft en dat zonder het bij de Benkö horende pionoffer 9..Lg7 10. 0-0 0-0( Hier speelt zwart weer wat te schematisch want er is niets tegen. Pxe4, dat wint gewoon een pion zonder compensatie voor wit, ook na 11. Te1 Pf6 12. De2 Lb7 13. Lf4 0-0! 14. Dxe7 Dxe7 15. Txe7 Lxd5 16. Pc7 Lxc4 17. Pxa8 Pd5 ) 11. Te1 Pbd7 12. a4 Nauwkeuriger is a3 maar na 12... b4xa3ep krijgt wit toch het door hem gewenste tegenspel . Zwart had beter hier 12..Pb6 gespeeld. 13. Txa3 Txa3 14. Pxa3 Ook dit blijkt fout, beter was 14. bxa3 Pb6 15. Lf1 La6 16. a4 met gelijk spel . Nu grijpt zwart het initiatief met 14..Pg4 15. Lf1 Pd5 16. Pd2 Op weg naar c4 maar nu profiteert Nisipeanu van de slechte coördinatie bij wit met een briljant offer : 16 ..Pxf2!! 17. Kxf2 het offer weigeren heeft geen zin want na een damezet komt vernietigend Ld4 17..Pg4+ 18. Ke2 e6 Dame en Toren moeten ruimte hebben voor de executie 19. Db3 exd5 20. h3 Dit kan wit zich niet veroorloven , hij had toch echt Dxd5 moeten spelen , hoewel na 20..Le6 21. Dd3 d5 de zwarte aanval doorgaat en wint . Nu is het snel uit door 20..dxe4 21. Pxe4 (hxg4 Lxg4+ 22. Kf2 Dh4+ enz ) Te8 22. Kd2 Da5+ 23. Kc2 Dxe1 en wit hield het voor gezien.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.