Vooruitdenken in stap 2

Er is een nieuwe uitgave van de Stappenmethode verschenen: Vooruitdenken in Stap 2. Het concept van het boek is nieuw: nog niet eerder was Vooruitdenken onderdeel van het leerplan van Cor van Wijgerden en wijlen Rob Brunia. Vooruitdenken Stap 2 kwam tot stand met hulp van Boris Friesen die voor een belangrijk deel van de inhoud zorgde. Rupert van der Linden maakte zoals altijd de illustraties.

Nieuwe uitgave Stappenmethode: Vooruitdenken Stap 2

De Stappenmethode bestaat uit 6 niveaus die iemand die leert schaken steeds meer kennis en vaardigheden bijbrengt. Met elke nieuwe stap neemt de moeilijkheidsgraad toe. Voor de eerste 5 stappen zijn er een basiswerkboek, een extra werkboek en een plusboek beschikbaar. Zie www.schaakbond.nl/2010/vooruitdenken.

In januari 2005 overleed vrij onverwacht Rob Brunia. Eén van Robs belangrijkste verdiensten voor het jeugdschaak was zijn aanwezigheid op toernooien, door het hele land en zelfs daarbuiten. Op bijna ieder NK (rapid, open, gesloten) of belangrijk jeugdtoernooi was hij te vinden aan een analysetafel, niet alleen voor zijn ‘eigen’ pupillen, maar voor iedereen die graag wat wilde analyseren of leren. Dit fonds heeft tot doel om in de nagedachtenis van Rob zijn actieve werk in de jeugdschaakwereld voort te zetten, of althans daar een stimulans en een bijdrage aan te geven.

Doelen van het fonds

* een passende herdenking aan Rob en zijn rol in de Nederlandse jeugdschaakwereld;

* meer aandacht voor analyse van partijen van de Nederlandse schaakjeugd;

* een stapje in de richting van professionalisering in de schaaksport;

* geld genereert geld: de organisatie moet er ook iets voor doen.

Wat houdt het fonds in?

* Een toernooiorganisatie kan een beroep doen op het fonds als zij bij voorkeur een gediplomeerde trainer aanstellen die tijdens het toernooi partijen analyseert van alle jeugdspelers die dat willen;

* De toernooiorganisatie dient zelf een trainer te selecteren en een aanvraag in te dienen via het aanvraagformulier bij de KNSB. De KNSB beoordeelt alle aanvragen en wijst deze toe. Bij de aanvraag wordt zowel naar de kwaliteit en geschiktheid van het toernooi, als de bevoegdheid/kwaliteit van de trainer gekeken. Per trainer is een vergoeding van maximaal € 50,- voor een hele dag uit het fonds beschikbaar. De toernooiorganisatie dient eenzelfde bedrag bij te leggen; Correspondentie over toewijzigingen is niet mogelijk;

* In principe wordt slechts één trainer per dag uit het fonds betaald; bij een groot toernooi kan een tweede trainer tevens bespreekbaar zijn;

* De organisatie moet zorgen voor de nodige aandacht (aankondiging en vermelding van het fonds) en een geschikte analyseruimte;

Ondersteuning

Het Rob Brunia Fonds wordt mede mogelijk gemaakt door Adviesbureau Schrijvers www.schrijvers.nl. Voor nadere vragen of toelichting van de mogelijkheden, graag uw vraag zenden aan de heer E. van Breugel op het bondsbureau

Met dit initiatief denken we dat er op een goede en verantwoorde manier, in de geest van Rob, een bijdrage geleverd wordt aan datgene waar Rob vooral mee bezig was: door middel van analyse ter plekke de kennis en vaardigheden van de schaakjeugd verbeteren (‘ter lering ende vermaeck’). Zie verder de website van de KNSB: Brunia.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.