Platform Schaaktalent Ontwikkelen – Nieuwsbrief 1

In het Max Euwe Centrum in Amsterdam is zaterdag 29 mei 2010 het ‘Platform Schaaktalent Ontwikkelen’ opgericht. Vijftien aanwezigen wisselden op deze dag allerlei ideeën en ervaringen uit. Thomas Willemze gaf een lezing over het belang van samenwerken van trainers en coaches, het nut van een leerlingvolgsysteem en toelichting op zijn werk als talentcoach KNSB.

Het platform is bedoeld voor schaaktrainers, schaakcoaches en schaakleraren van alle niveaus. Het beoogt deze mensen met elkaar in contact te brengen alsook mogelijkheden te bieden om kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen omtrent schaaktalent ontwikkelen.

De coördinerende kerngroep van het platform bestaat uit Eddy Sibbing (manager Max Euwe Centrum), IM Thomas Willemze (talentcoach KNSB), IM Jop Delemarre (schaaktrainer), IM Merijn van Delft en Karel van Delft (auteurs boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’). Coördinatoren van de kerngroep zijn Eddy Sibbing (aanspreekpunt) en Karel van Delft. Zij voeren ook de redactie over deze nieuwsbrief die ongeveer eens per twee maanden verschijnt.

Mensen nemen op persoonlijke titel deel aan activiteiten van het PSO. Het Max Euwe Centrum biedt gastvrijheid voor bijeenkomsten. PSO werkt nauw samen met diverse organisaties als KNSB en Max Euwe Centrum.

Publicatie van deze nieuwsbrief vindt plaats via een verzendlijst en diverse sites zoals www.maxeuwe.nl, www.schaakbond.nl en www.schaaksite.nl.

Eddy Sibbing beheert de verzendlijst van deze nieuwsbrief. Mensen kunnen zich gratis voor de nieuwsbrief bij hem aanmelden. Karel van Delft coördineert de redactie van de brief.

Het PSO ontplooit diverse activiteiten. Een overzicht van mogelijke activiteiten in de toekomst staat op de site van het Max Euwe Centrum: www.maxeuwe.nl/talent/index.html.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.