Stukkenjagers neemt leiding in 1B

Het duel der Jannen. Zo kan de wedstrijd tussen thuisploeg Wageningen en de bezoekers uit Tilburg, De Stukkenjagers, waarschijnlijk het beste omschreven worden. Aan het eerste bord stond het duel tussen Jan Sprenger, een sterke Duitse IM, universitair docent werkzaam in Tilburg en grootmeester Jan Timman op stapel. Vorig seizoen hadden ze ook al de degens met elkaar gekruist, toen werd het remise.
Jan Sprenger

(Bron onbekend)

Maar ditmaal wees Jan Sprenger zijn teamgenoten de weg naar de zege, zoals ook te lezen valt op de site van De Stukkenjagers . Hoe Sprenger na zijn overwinning ook nog zijn stempel op de wedstrijd drukte leest u straks!

De Tilburgenaren gingen bijna euforisch weg uit Wageningen omdat een zeer lastig duel, dat halverwege de wedstrijd ook anders had kunnen uitvallen, met een uiteindelijk verdiende zege was afgesloten. Het eerste team van De Stukkenjagers kampt dit jaar met wat personele problemen. Deze keer zat onze onvolprezen teamleidster, Bianca Muhren, voor haar werk in New York en ook de nieuwe kracht Donna Schut moest verstek laten gaan. De Stukkenjagers gaan er prat op dat zij een van de weinige verenigingen zijn waarin het aantal vrouwen volop is vertegenwoordigd. Als ik goed geïnformeerd ben, kan alleen DSC uit Delft (met Martine Middelveld, Talitha Munnik, Lisa Hortensius en Pauline van Nies) wedijveren met deze status, maar op de reis naar Wageningen was er slechts een dame vertegenwoordigd.

Een ander sterke dame in het team, Petra Schuurman, wijdt zich momenteel volledig aan het moederschap, zodat er nog maar een vrouwelijke teamgenoot aan de start verscheen: Anne Haast. Die speelde met wit op bord 3 tegen IM Jochanan Afek. Anne had een gambietvariantje bedacht op de 2… Pf6-Siciliaan van Afek, maar op zet 11 stond Anne plotseling twee pionnen achter en er was geen compensatie te zien. Sterker nog: ze had al haar goede stukken moeten laten ruilen, zat met een achterbleven pion op d3 opgescheept die gedekt werd door een armzalige loper op f1. Het volgende diagram spreekt boekdelen:

A. Haast – Afek

Een normaal mens zou hier waarschijnlijk opgeven. Zo niet Anne, zij is op het schaakbord kennelijk geen normaal mens. Zij modderde lekker voort en wist zowaar nog een remise uit het vuur te slepen!

30. Df3 g6 31. a5 bxa5 32. Ta1 Td7 [Een afwikkeling naar een simpel gewonnen eindspel is waarschijnlijk 32… Lxd3] 33. h3 e4 Een beetje merkwaardig om een zwakte zo op te lossen. 34. dxe4 Lxe4 35. De3 Kg7 36. Tba3 f5 37. Txa5 f4 38. Dc3 De7 39. Da3 f3 40. Txa7 fxg2 41. Lxg2 Lxg2 42. Kxg2 Txa7 43. Dxa7 Td7 [43… Dxa7 44. Txa7+ Kf6 45. Tc7 Txc4 46. Txc6+ maar in dit eindspel zal zwart moeten kunnen winnen. De slechte witte pionnenstructuur lijkt funest.] 44. Db8 De4+ 45. Kg1 Dxc4 46. Ta8 Kh6 47. Dh8+ Th7 48. Df8+

48… Tg7 [Vooral niet 48… Kg5?? wegens 49. Ta5! en wit wint zelfs nog! Hier zat Anne nog even op te hopen…] 49. Dh8+ Th7 50. Df8+ ½ – ½

Voordat we toe komen aan het hoofdgerecht (de partij tussen Jan en Jan) mag vermeld worden dat een van de sterkste spelers van Wageningen, Sander van Eijk, met wit aan bord 6 was gaan zitten om de meestertitel ‘binnen te halen’. Sander heeft drie IM-normen behaald en zijn Fiderating stond voor deze partij virtueel op 2397. Een overwinning tegen iemand rond 2100 zou volstaan om de rating boven 2400 te tillen. Nu kreeg hij Mart Nabuurs tegen, een talent uit Limburg. Mart is een vreselijke taaie speler die ook met zwart niet makkelijk omver te kegelen valt. Sander kwam een heel eind, maar ging opzichtig in de fout. Het eindspel bleek voordelig voor zwart te zijn, maar uiteindelijk werd het remise. Een knap resultaat van de zwartspeler, Van Eijk moet zijn titel nog even in de ijskast zetten.

Jan Sprenger – Jan Timman

De analyses zijn voornamelijk van Sprenger zelf, maar wel in eendrachtige samenwerking met vrijwel het hele team dat na de wedstrijd in huize Grooten de maaltijd heeft gebruikt en tegelijkertijd met projectie via een beamer op de wand de partij heeft geanalyseerd. Tegelijkertijd werden er twee flessen champagne opengetrokken die toch op moesten…

Champagne

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. Ld3 c5 6. c3 b6 7. Pe2 La6 [Volgens de witspeler kwam ook 7… cxd4 in aanmerking met als mogelijk vervolg: 8. cxd4 [8. Pxd4 Pxe5 9. Lb5+ Ld7 10. De2 Lxb5] 8… La6] 8. Lxa6 Pxa6 9. f4 [De theorie geeft hier 9. O-O Pc7 10. f4 f5 11. exf6 Pxf6 12. Pf3 zoals in meerdere partijen op het bord is verschenen.]

9… f5 Deze zet speelde Timman heel snel. 10. exf6 Dxf6 Het nadeel is wellicht wel dat zwart met de dame moet terugslaan, hoewel Timman daar een extra bedoeling mee heeft. [Het is duidelijk dat 10… Pxf6? een stuk verliest na 11. Da4+] 11. Da4 [De normaalzet is 11. O-O Ld6 [11… Pc7 12. f5 [12. Pf3 Ld6 13. Pe5 De7] 12… exf5] 12. Pf3 O-O 13. Pe5 Lxe5 14. fxe5 Dxf1+ 15. Dxf1 Txf1+ 16. Kxf1 en zwart heeft een prettig eindspel.] 11… Pb8 [Het paard staat niet zo handig op c7: 11… Pc7 12. Dc6 Tc8 13. Pf3 [13. Db7 Dd8 14. Dxa7 Ld6] 13… Dd8 14. Pe5 en zwart staat zwaar onder druk.] 12. O-O [Na 12. Pf3 Ld6 13. Pe5 Dh4+ is bevredigend voor zwart.] 12… Ld6 13. Pf3 O-O 14. Le3 Wit besloot om zijn ontwikkeling te voltooien. [Een ander idee is om de witte velden open te gaan breken. 14. c4 dxc4 15. Dxc4 Hier bekeken we wat varianten, maar in alle gevallen vond Sprenger dat zwart wel oké zou staan.] 14… Dg6 15. Pg3!? Een interessant pionoffer. [De ‘normaalzet’ is 15. Tae1 a6 en nu opnieuw 16. Pg3 Lxf4 17. Lxf4 Txf4 en opnieuw heeft wit compensatie voor de pion.]

15… cxd4?! Een twijfelachtige ruil. Het is de vraag wat zwart wel moet doen, Timman besloot om het ‘zoenoffer’ niet aan te nemen: [Na 15… Lxf4 16. Lxf4 Txf4 17. Tae1 kan zwart niet zo goed zijn ontwikkeling voltooien. [Minder goed is 17. Pe5 Txf1+ 18. Txf1 Pxe5 19. dxe5 a6 20. c4 d4 en nu werkt 21. Pe4?! niet zo goed vanwege 21… b5]] [15… Dd3 16. Tae1 cxd4 17. cxd4] 16. Pxd4! Een sterke zet, het paard staat hier prachtig. [16. cxd4 Dd3 17. Tfe1 Da6 [17… Dc4 18. Dxc4 dxc4 19. Pg5 Te8 20. Tec1] [17… b5] 18. Dc2 [18. Db3 Pf6 19. Pg5 Te8 20. Lf2 Lxf4 21. Pxe6 Ld6 22. Ph5] 18… Tc8 19. Db1 Pf8] 16… Dd3 Dit was eigenlijk een van de bedoelingen van de zwarte opzet om met de dame op de witte velden te penetreren. Maar de zwarte stukken werken momenteel niet goed samen, de damevleugel moet nog gemobiliseerd worden. [16… Pc5 17. Db5] 17. Tae1 Pc5 18. Db5 Pbd7 [Na dameruil 18… Dxb5 19. Pxb5 Td8 volgt sterk 20. f5!] 19. Dc6 [19. b4 Dxb5 20. Pxb5 Pb7 21. Ld4 Tae8 [21… Lxf4 22. Txe6 Lxg3 23. hxg3]] 19… Le7 20. Pxe6 Hier moest stevig gerekend worden, maar dat deed onze man uitstekend. 20… Tac8 21. Pc7 Wit moet zijn paard vrijwillig in de penning zetten, maar Sprenger heeft goed ingeschat dat het allemaal prima voor hem is.

21… Tf7 Bij de analyse leek ons dit een fout. Het is echter niet eenvoudig een bruikbaar alternatief aan te geven. Sprenger liet ons een wirwar aan varianten zien die hij uitstekend uitgerekend bleek te hebben. [21… Pf6 22. Ld4 Tf7 [22… Ld8? faalt op 23. Lxc5! Een aardige variant is nu 23… Txc7 24. De6+ Tff7 25. De8+ Pxe8 26. Txe8+ Tf8 27. Txf8#] 23. Te3! Deze zet heb ik naderhand pas gevonden en die lijkt het witte voordeel vast te houden. De toren gaat met tempowinst naar de derde rij. [Spectaculair maar objectief gezien niet zo duidelijk is 23. Txe7?! Txe7 24. Pxd5 Txc6 25. Pxe7+ Kf7 26. Pxc6] [23. Lxf6 gxf6 gedwongen, maar leuk is anders. [23… Lxf6 24. Dxd5 Txc7 25. Te8#] 24. b4 Lf8 [Niet 24… Pa6 25. Dxd5] 25. bxc5 Tcxc7 26. De6 en misschien houdt zwart hier stand.] 23… Dc2 24. Lxf6 gxf6 25. b4 Lf8 De zet die in bovengenoemde varianten de redding betekent. 26. Ph5! maar nu heeft wit deze mooie zet bij de hand. Een mogelijk vervolg 26… Pe4 [Wit wint bijzonder fraai na 26… Tcxc7? 27. Tg3+ Kh8 (zie analysediagram)

28. Pxf6!!] 27. Dxd5 Txc7 28. Txe4 Dxc3 29. Te8 en wit heeft niet alleen een pion meer, maar de dreigingen (waarvan Txf8+ Kxf8 Dd8# de belangrijkste is) zijn gigantisch.] [Deze wachtzet leek Sprenger onder de partij de meest lastig te bestrijden voortzetting. 21… Kh8 22. Lxc5 [22. Ld4 Lf6] 22… Lxc5+ 23. Kh1 Pf6 maar nu vonden we met behulp van de computer dat 24. Db7! +/- met de dreiging Pe6 heel goed is voor wit.] 22. Ld4 Lf8 [Ook mogelijk was 22… Pf6 23. Lxf6 Lxf6 maar wit antwoordt 24. Dxd5 met het idee 24… Txc7 25. Te8#] [Niet goed is 22… Ld8 23. Te8+ Pf8 24. Dxd5 Txc7 25. Txf8+ Kxf8 26. Dxd8#] 23. Te8 Txe8 [Ook 23… Pb8 werkt niet: 24. Dxd5 Txc7 25. Txf8+ Kxf8 26. Dd8#] 24. Pxe8 Dc2 [Objectief het sterkste was 24… Pe4 maar het is sowieso verloren voor zwart na 25. Dxd5] 25. Dxd5 Dxb2 Sprenger won nu een kwaliteit en samen met de pluspion was dat dik voldoende voor de winst. Voor de vorm speelde Timman nog even door, maar streek op zet 44 de vlag.

26. Pf5 De2 27. Ped6 De6 28. Dxe6 Pxe6 29. Pxf7 Kxf7 30. Le3 Pf6 31. g3 Pe4 32. Tc1 P6c5 33. Lxc5 Lxc5+ 34. Kg2 Kf6 35. Pd4 a6 36. Pb3 La3 37. Tc2 a5 38. Kf3 Pd6 39. c4 a4 40. Pd4 Lc5 41. Pb5 Pf5 42. g4 Pe7 43. Pc3 Pc6 44. Td2 1-0

Uit het mailtje dat we van onze teamcaptain hadden gekregen waren we erop attent gemaakt dat Wageningen aan de eerste vier borden in de laatste twee wedstrijden 8 uit 8 had staan! We waren er dus extra op gebrand om vooral op deze borden hard van ons af te slaan. Dat gebeurde ook, terwijl aan de midden- en staartborden veel remises vielen. Zo eindigden de duels Jeroen Franssen – Mark Haast, Kees Stap – Mark Clijsen en Bert Torn – Henk Jan Beukema allemaal in remise. Alleen aan het laatste bord kreeg Stukkenjagers een nul te verwerken. Invaller Jiri Obels slaagde er niet in om tegenstander, David van Eekhout, van het lijf af te houden.

Dan nu ook het enerverende duel aan het tweede bord.

Hendrik Marks – Herman Grooten

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 b6 4. a3 La6 5. Dc2 Lb7 6. Pc3 c5 7. e4 cxd4 8. Pxd4 Pc6 9. Pxc6 Lxc6 10. Lf4 Ph5 11. Le3 Lc5 [Een beroemde partij Christiansen-Karpov ging hier verder met 11… Ld6?? 12. Dd1! 1-0] [Een andere partij hiermee is Lutz-Karpov 11… Db8] 12. Lxc5?! Vermoedelijk werkt deze ruil alleen maar in zwarts voordeel. Hij krijgt veld d4 en de b-lijn in handen. 12… bxc5 13. O-O-O O-O 14. g3 f5 15. Ld3 f4 Hiermee voorkomt zwart dat wit f2-f4 kan spelen. 16. g4 Pf6

17. e5!? Marks kiest de principiële voortzetting. [Na 17. f3 Dc7 staat zwart voortreffelijk, vooral vanwege wits slechte loper.] 17… Pxg4 18. Lxh7+ Kh8 19. Le4 De enige zet, maar wit verliest nu zonder slag of stoot een belangrijke centrumpion. [Slecht is 19. Dg6 vanwege 19… Lxh1 20. Dxg4 Kxh7] 19… Pxe5 Wit heeft geen noemenswaardige compensatie voor de pion en het feit dat hij de strijd in het centrum verloren heeft. 20. h4 De beste manier om er iets van te maken.

20… Tb8?! Achteraf werd geconstateerd dat deze zet niet tot zijn recht komt. [Beter waren het profylactische 20… Tf6] [of 20… De7] 21. h5 Lxe4?! Een lelijke fout waardoor wit weer in het voordeel komt. [Nu had zwart onvoorwaardelijk 21… Tf6 moeten spelen.] 22. Pxe4 Tf5? En dit maakt de zaak nog erger. [Zwart had niet meer moeten wachten en iets moeten ondernemen tegen de witte koning met 22… d5] 23. h6! Uiteraard last wit deze zet in. 23… g6 24. Pd6 Hier zat in ineens tegen een ruïne aan te kijken, terwijl de stelling er een paar zetten geleden zo mooi uitzag. 24… Pc6 Omdat mijn tegenstander nogal krap in zijn bedenktijd zat, leek het me de beste kans om er maar een kwaliteitsoffer tegenaan te gooien. [24… Tg5? faalt op 25. Dc3 De7 26. The1] [24… Tf8? gaat mis na 25. Dc3 Df6 26. Pe4 Df5 27. The1 en zwart verliest materiaal.] [Na 24… Th5 25. Txh5 gxh5 26. Dc3 Df6 heeft wit een flauwe doch effectieve paardvork: 27. Dxe5] [Ook 24… Df6 25. Dc3 Kh7 26. Pxf5 exf5 beviel me allerminst.]

25. Pxf5?! Krap in zijn bedenktijd gekomen mist wit een goede kans. [Veel sterker leek mij tijdens de partij 25. Dxf5! gxf5 26. Pf7+ Kh7 27. Pxd8 Txd8 hoewel de stelling mij technisch nogal lastig leek te winnen voor wit.] 25… gxf5 26. f3?! Achteraf constateerden we dat wit beter kon spelen. [Jan Sprenger gaf 26. Dc3+ e5 27. Dh3 Pd4 28. Txd4 cxd4 29. Dxf5 als groot voordeel aan, hetgeen wij na afloop moest beamen.] 26… Pd4 27. Dg2 Hier had de witspeler zijn zinnen op gezet en hij dacht in een paar klappen te kunnen winnen. Maar nu heeft hij buiten de waard gerekend. 27… Dg8! De enige zet, maar het is meteen onduidelijk. [Andere zetten verliezen inderdaad: 27… Df6?? 28. Tdg1 en zwart kan niet voorkomen dat Dg7+ materiaal wint.] 28. Df2 e5 [Op 28… Dg3 moet wit 29. Df1! antwoorden.] 29. Df1 Tb3?! Weer geen handige zet. [Had ik in de tijdnood maar 29… d6 gespeeld. Dan had hij moeten zien dat 30. Tg1 faalt op 30… Dxg1!] 30. Tg1

30… Dxg1 Deze grap had ik natuurlijk klaarliggen maar nu gaat de toren hangen. 31. Dxg1 Pe2+ 32. Kc2 Pxg1 33. Kxb3 Pxf3 Deze stelling had ik nog wel gezien in mijn vooruitberekening. 34. Kc3! Maar deze had ik niet meegenomen in mijn berekeningen. En ineens zag ik dat wit zichzelf een verre pion gaat verschaffen op de damevleugel. Ik verfoeide mezelf dat ik … Tb3 had gedaan. [En ook dat 34. Txd7? zou falen op 34… Pd4+ 35. Kc3 f3 en de pion loopt door.] 34… Pd4 Achteraf blijkt het toch de sterkste zet te zijn, hoewel ik er niet meer in slaagde om een variant te berekenen. Doordat ik al tijden lichamelijk niet fit ben, was bij mij het licht allang uit gegaan. Ik speelde elke zet op gevoel, zonder te staven of die wel kon. [Nu is 34… Ph2 niets vanwege 35. Td2] 35. b4 d6

36. b5 Wat ik vreesde kwam ook op het bord, maar achteraf blijkt het allemaal mee te vallen. [In de analyse keken we naar 36. Txd4!? en als ik nu op gevoel had gespeeld, zou ik waarschijnlijk verloren hebben. 36… exd4+! de enige juiste en ook winnend! [De ‘logische’ zet verliest op slag: 36… cxd4+ 37. Kd2 e4 38. c5 De twee verre witte vrijpionnen beslissen de strijd. Het zwarte blokje in het centrum gaat te traag: 38… dxc5 39. bxc5 f3 40. c6 e3+ 41. Ke1 d3 42. c7 f2+ 43. Kf1 en wit haalt dame met schaak.] 37. Kd2 f3 38. b5 (zie analysediagram)

38… Kh7! Dan had ik die ook moeten vinden! De koning gaat vast van de onderste rij af zodat witte dames daar niet met schaak komen. [Te vroeg is 38… d5? 39. cxd5 c4 40. d6 c3+ 41. Kc2 f2 42. d7 f1D 43. d8D+ en het zal wel remise worden.] 39. a4 Er is geen nuttige andere zet. 39… d5! Zwart moet nu komen met een doorbraak en die blijkt ook beslissend te zijn. 40. cxd5 c4 41. d6 c3+ en zwart komt eerder, zoals eenvoudig is te zien, bijvoorbeeld: 42. Kc2 f2 43. d7 f1D 44. d8D De2+ 45. Kb3 Dd1+ 46. Kc4 c2 wint nu. De zwarte koning loopt het vrije veld waar hij ontkomt aan de schaakjes.] 36… f3 37. a4 De witte tegenkansen blijken imaginair. Het zwarte pionnenblokje is niet tegen te houden. [Tijdens de partij dacht ik dat 37. Kd3 de enige zet was, maar bij nader inzien verliest wit hier ook. Een illustratief voorbeeld: 37… e4+ 38. Ke3 Pc2+! fraai! 39. Kf2 f4 40. a4 Pd4 41. a5 e3+ 42. Ke1 Pc2+ 43. Kf1 e2+] 37… e4 38. a5 e3 39. b6 axb6 40. axb6 e2

De veertigste zet is gehaald, zwart staat op winst. 41. Txd4 e1D+ [Vooral niet 41… cxd4+?? 42. Kd2 d3 43. Ke1 en wit wint nog! [43. b7 f2 44. b8D+ Kh7 45. Da7+]] 42. Td2 Da1+ [42… f2 43. b7 De5+ 44. Kb3 De3+ 45. Ka4 [45. Kc2 De4+] 45… De8+] 43. Tb2 De1+ 44. Kc2 De4+ 45. Kc3 f2 [Mijn tegenstander maakte mij erop attent dat ik simpeler kon winnen. 45… Dd4+ 46. Kb3 Dd3+ Dat klopt inderdaad. Ik heb van Timman ooit geleerd dat je een winstvariant moet berekenen, die moet kloppen en dan speel je die.] 46. b7 Dxb7 Een inhoudsrijke partij! 0-1

Omdat ook Frans Konings op bord 4 goed was komen te slaan zag het ernaar uit dat wij de top van Wageningen “een flinke jas aan het geven waren”, zoals ze dat in Brabant zo mooi kunnen zeggen. Maar er stond nog wel iets bijzonders te gebeuren. Bij een stand van 4½ – 3½ kon Frans voor ons de matchpunten binnenhalen. In een stelling die zeer kansrijk was voor zwart, maar toch nog erg moeilijk, ging hij echter aan de bar een biertje halen. Nu is dat in Brabant erg gebruikelijk om tijdens de partij aan het bier te gaan (we hadden vorig jaar een speler in ons team die nooit anders deed), maar dit vond Sprenger te gortig worden.

Bier

Hij snelde naar het bord van Konings die net aan zijn glas begon te nippen en griste het glas uit de handen van de volkomen verbouwereerde Frans. “Bier, weg!” siste Sprenger en rende naar de bar om een colaatje voor zijn teamgenoot te halen. Konings, die na afloop zei dat hij in de twintig jaar dat hij nu KNSB speelt, dit nog nooit had meegemaakt, tikte wel de twee matchpunten binnen. En toen stond er uiteraard wel een biertje voor hem klaar!

Later op de avond, toen het hele team aan de champagne zet, met Sprenger voorop, en hij zijn partij tegen Timman ging laten zien, riep het hele team in koor als hij ergens mistastte in een variant: “Champage… weg!”

Fred Jonker – Frans Konings

1. e4 c5 2. c3 b6 3. d4 Lb7 4. Ld3 Pf6 5. f3 e6 6. Pe2 Le7 7. O-O d6 8. Lg5 Pbd7 9. Pd2 O-O 10. Pg3 a6 11. a4 Pe8 12. Le3 Pc7 13. f4 g6 14. f5 Lg5 15. Lf2 exf5 16. exf5 Pd5 17. Pc4 Pf4 18. Le4 Lxe4 19. Pxe4 d5 20. Le3 Ph3+ 21. gxh3 Lxe3+ 22. Pxe3 dxe4 23. De2 cxd4 24. cxd4 Pf6 25. Tad1 Dd7 26. Pg4 Pxg4 27. hxg4 Tfe8 28. b3 b5 29. a5 Tac8 30. d5 Tc5 31. Td4 e3 32. Df3 e2 33. Te1 De7 34. d6 De5 35. Df2 Tc2 36. d7 Td8 37. Td3 De4 38. Td4 De5 39. f6 h6 40. Td3 De6 41. h3 Txd7 42. Te3 Dd6 43. T1xe2 Txe2 44. Txe2 Dd1+ 45. Kh2 Dxb3 46. Dc5 Td8 47. g5 Dd3 48. Te3 Dd2+ 49. Kg3 hxg5 50. Dxg5

50… Td3 51. Kf3 Dxe3+ 52. Dxe3 Txe3+ 53. Kxe3 Kf8 0-1

Daarmee was de zege een feit en slaagde Stefan Beukema er ook nog in zijn verloren gewaande eindspel met ongelijke lopers keurig binnen de remisemarge te houden, waardoor de einduitslag op 4-6 werd bepaald. Bij thuiskomst bleek dat onze grote concurrent, Het Witte Paard/Sas van Gent, tegen een nederlaag was aangelopen, zodat wij zelfs – met een verzwakt team – alleen aan kop gaan.

Hieronder een aantal partijen uit de wedstrijd:

De persoonlijke uitslagen:

Wageningen Stukkenjagers 4-6
1 Jan Timman Jan Sprenger 0-1
2 Hendrik Marks Herman Grooten 0-1
3 Yochanan Afek Anne Haast ½-½
4 Fred Jonker Frans Konings 0-1
5 Erwin Oorebeek Stefan Beukema ½-½
6 Sander van Eijk Mart Nabuurs ½-½
7 Jeroen Franssen Mark Haast ½-½
8 Kees Stap Mark Clijsen ½-½
9 Bert Torn Henk Jan Beukema ½-½
10 David van Eekhout Jiri Obels 1-0

Over Herman Grooten

Herman is ruim 40 jaar schaaktrainer. Hij verzorgde lange tijd de schaakrubrieken in Trouw en het ED. Daarnaast was hij Topsportcoördinator bij de KNSB en is hij auteur van diverse schaakboeken en werkt hij voor Schaaksite. Klik hier voor series die hij op Schaaksite heeft gezet.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.