Toernooiboek Schaakfestival Groningen

Promotie Toernooiboek Schaakfestival Groningen 2010

Voorwoord

De route naar 2014

Hoewel de effecten van de economische crisis nog steeds hun invloed doen gelden, zijn wij er wederom in geslaagd om een bijzonder Schaakfestival Groningen vorm te geven. Anders dan de laatste twee edities hebben we ervoor gekozen om, in plaats van het realiseren van een aansprekende tweekamp, te investeren in een sterkere A-groep om de kansen op titelnormen voor tentvolle schakers te vergroten. In die zin kan het festival als zeer geslaagd worden be schouwd door grootmeesterresultaten voor de Groninger student Daan Brandenburg, voor Robin van Kampen, die vorig jaar in de tweekamp met Jan Timman streed en voor de tweede eer in successie Illya Nyzhnyk, die door dit resultaat de grootmeestertitel verwierf en momen teel de jongste grootmeester ter wereld is. Gelukkig hadden de winterse omstandigheden niet die invloed op het festival als bij de editie van 2009, toen vele spelers Groningen niet of niet op tijd konden bereiken. Zonder menswaardige problemen kon het toernooi op het geplande tijdstip een aanvang nemen.

In zijn openingstoespraak kon Jan Colly de toehoorders melden dat de Rijksuniversiteit Groningen het Schaakfestival minimaal tot 2014 zal ondersteunen. In dat jaar viert de universiteit haar 400-jarig bestaan en zal alles in het werk worden gesteld om er een speciale editie van maken ten behoeve van schaaktalent. verbonden aan de vele bevriende universiteiten. Frank de Vries, wethouder van Sportzaken van de Gemeente Groningen, die de openingszet uitvoer de aan het bord van zijn oud-student Jan Werle, gaf daarbij aan mee te willen gaan in de ge zamenlijke ambitie van de Rijksuniversiteit en stichting Schaakstad Groningen.

Wij kijken met voldoening terug op het Schaakfestival2010. Wederom is gebleken dat de formule om veel ruimte te bieden aan talentvolle jeugd (zowel internationaal, nationaal, regio naal als plaatselijk) een goede is. Nieuw daarbij was de begeleiding van talentvolle regionale gdspelers door IM Erik Hoekserna en WGM Iozefina Paulet. De zestien voor begeleiding in aanmerking komende kinderen hebben dit zeer gewaardeerd. We overwegen om die faciliteit de komende jaren uit te breiden, door niet alleen gespeelde partij te bespreken, maar ook om de partij van de volgende dag voor te bereiden. Lees meer….

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.