Reactie FIDE, India kandidaat voor WK 2012

Reactie FIDE op intrekking aanbod Londen

India stelt zich nu kandidaat voor de organisatie van het WK 2012

Reactie FIDE op intrekking aanbod Londen om WK 2012 te organiseren

9 februari 2011

Beste Malcolm,

Met grote teleurstelling ontving ik de aankondiging van Chess Promotions dat u het aanbod om de FIDE WK-match (FWCM) te organiseren intrekt . Ik wil de schaakwereld graag inlichten over de juiste feiten die de oorzaak zijn van uw beslissing.

Op 2 februari 2010 verleende de FIDE u de optie om de ‘FWCM’ te organiseren "onder dezelfde voorwaarden als de Sofia-match tussen Anand en Topalov". Op 15 februari tekende u een memorandum waarmee u de voorwaarden en reglementen van de match accepteerde en twee dagen later betaalde u 50.000 euro voor deze optie.

Daarna , gedurende een lange periode , heeft u wijzigingsvoorstellen voor Sofia-contract ingediend. In juli 2010 (na verlenging van de oorspronkelijke termijn door de FIDE) stuurde u de FIDE een nieuwe versie van het contract met weer nieuwe voorwaarden. De meeste wijzigingen betroffen de financiering en moesent eerst worden opgehelderd. De FIDE heeft op een constructieve manier meegewerkt omdat een WK in Londen belangrijk werd geacht. Daarom zijn verschillende wijzigingen geaccepteerd zoals het verlagen van het prijzenfonds met 20 % i.v.m. belastingen in Engeland, die niet gedekt worden door de organisatoren, verlaging van de bijdrage aan de FIDE en een kleiner aantal directeuren.. In januari 2011 kwamen we bijeen in Londen en toen heb ik voorgesteld om de overeenkomst op basis van de Sofia overeenkomst, gewijzigd als boven weergegeven, te bespreken.

In onze vergadering antwoordde zowel u als de heer Andrew Finan, dat u alleen uitgaat van de versie door u gedicteerd. Volgens u waren er geen wezenlijke verschillen tussen de twee voorliggende conceptcontracten. U maakte duidelijk , zoals u zich wellicht zult herinneren, dat de sponsor van de match zijn interesse had verloren na het terugtrekken van GM Magnus Carlsen (sic) en vervolgens kreeg u instructies niet meer te onderhandelen, het was ’ alles of niets’!

Zelfs na de bijeenkomst in Londen heb ik geprobeerd de problemen op te lossen en heb ik de FIDE op de hoogte gehouden van de situatie. Het FIDE secretariaat heeft mij vervolgens een lijst van 36 verschillen gegeven tussen onze en uw concept versie van het contract en 16 veranderingen t.o.v. de versie van juli 2010. Veel van deze wijzigingen waren niet acceptabel voor de FIDE zoals bijvoorbeeld dat FIDE verantwoordelijk is voor de fiscale consequenties in de landen van de spelers en alle verantwoordelijkheid leggen bij de FIDE als de match niet door zou gaan , om welke reden dan ook.

Bovendien wijzigt u het reglement van de match . Verder liet u ons pas op 27 januari 2011 weten dat de spelers tot 50% belasting verschuldigd zouden zijn. Dit betekende dat het netto prijzenfonds in de buurt van EUR 1,2 miljoen na belastingen zou liggen terwijl we hadden afgesproken, conform het Sofia-contract , dat het netto prijzenfonds na belastingen 2 miljoen EUR zou bedragen.. Daarom is uw verklaring, dat de condities gelijk waren aan het Sofia-contract, onjuist .

Om te proberen tot een oplossing van de problemen te komen had ik uitstel gevraagd van de datum van ondertekening tot de vergadering van het FIDE bestuur begin februari 2011. U was ook uitgenodigd door de FIDE Voorzitter om naar Antalya te komen om te proberen een akkoord te bereiken. Helaas werd dit voorstel afgewezen en u kondigde de intrekking van uw aanbod aan.

Het is duidelijk, en werd voor mij duidelijk zoals u zich expliciet uitdrukte , dat de terugtrekking van GM Carlsen uit de WK-cyclus betekende dat de sponsor niet langer geïnteresseerd was in het sponsoren van de match.

Ik betreur het dat de FIDE WK Match, ondanks al onze inspanningen, niet zal worden georganiseerd in Londen in 2012.

Met vriendelijke groet,

Israel Gelfer

FIDE vice-president

India stelt zich kandidaat voor het organiseren WK 2012

Volgens de Indiase pers heeft de secretaris van de Indiase Schaakbond aangegeven dat India het WK in 2012 wil organiseren nu Londen is afgehaakt. Dit werd het afgelopen weekend gemeld in Antalya (Turkije) waar het FIDE bestuur vergaderde.

Anand heeft te kennen gegeven dat hij graag de WK-match in India wil spelen. De details worden ingevuld nadat bekend is wie de uitdager wordt van Anand.

Het zou zo maar kunnen dat Magnus Carlsen en Anish Giri door Anand worden uitgenodigd om hem te helpen bij de voorbereidingen van het WK 2012. Bij het vorige WK, tegen Veselin Topalov, heeft hij hiermee goede ervaringen opgedaan.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.