‘’De eerste ronde zette mij echter snel weer met beide benen op de grond…’’

Het schaakjaar is traditioneel weer begonnen in Wijk aan Zee. Ik moet bekennen dat ik deze traditie hoe langer hoe meer naar waarde weet te schatten…

Voorafgaand aan het toernooi had ik mij speciaal voorbereid voor dit evenement, maar het jaar ervoor had ik veel gespeeld en vele openingsvarianten waren nog niet gebruikt. Ik wilde graag met de ‘Grote jongens’ de strijd aangaan in deze badplaats. Het woord ‘verwachtingsvol’ is misschien de aangewezen uitdrukking in dit verband.

Zoals gebruikelijk begon het met de openingsceremonies. Daar geniet ik toch altijd maar weer van. De ontspannen atmosfeer met velen die je al kent en met degenen die je nog niet kende – het is steeds weer een verademing om een gezellig praatje te hebben met hen voor je je weer gaat verdiepen in het openingsrepertoire van de Anands en de Carlsens.

Allereerst was daar de opening van groep C. Twee jaar geleden maakte ik daarvan deel uit. Ook toen waren de deelnemers van het hoofdtoernooi erbij, wat ik als heel belangrijk ervoer. Het gezellige diner gevolgd door de loting bracht ons in de juiste stemming voor het toernooi. Een uitzondering hierop vormden de C-spelers, die al wisten wie hun tegenstanders waren en die ernaar hunkerden om in hun hotelkamers zich te gaan voorbereiden op hun eerste partij.

De dag daarop was de openingsceremonie voor ons, de A en de B groepen. Het indrukken van een rode knop na het nuttigen van een kopje thee is misschien niet de meest ingewikkelde procedure om te bepalen wie wit of zwart zal hebben, maar ik moest vaststellen dat als 42 spelers iets ingewikkelds moesten doen, dit onvermijdelijk in chaos moest eindigen. Willen de schakers mij deze ironische opmerking alsjeblieft niet kwalijk nemen? De rode knop is daarom wel heel symbolisch.

Hoe goed ik ook probeerde – de knop gaf als resultaat nummer 13, het enige overgebleven nummer met 7 keer zwart en 6 keer wit. Maar, zoals de ervaren Vishy me direct duidelijk maakte: 13 is het nummer van Garry.

De loting is achteraf bezien lang niet zo’n belangrijk onderdeel van de openingsceremonie. Ik had gemengde gevoelens over mijn ‘Nederlands begin’. Mijn eerste twee tegenstanders waren Erwin en Jan. Net zoals ik zo mijn gedachten had over mijn loting met zwart tegen Anand, Kramnik en Carlsen. Maar toch: ik verheugde me op het naderende toernooi en mijn humeur verbeterde per minuut.

Afgezien van de loting was de openingsceremonie voor mij niet bijzonder schokkend. Maar misschien toch wel. In tegenstelling tot mijn eerdere ervaring, toen alles nog heel kalm, vredig en vriendelijk was, werd ik van de ene interviewer naar de andere gesleept en door een persfotograaf naar buiten getroond (terwijl ik al doornat was) omdat de lichtomstandigheden daar zo geweldig waren… Nou ja, dat hoort er nu eenmaal bij, zeggen ze hier, en daar sluit ik me bij aan.

Maar goed, zoals ik al zei: ik wachtte gespannen op het begin van het toernooi en ik had er geode verwachtingen van.

De eerste ronde zette me echter snel weer met beide benen op de grond.

L’Ami, E 2628 – Giri, A 2686

1.d2-d4 d7-d5 Zoals duidelijk werd na het toernooi, had ik klaarblijkelijk aardig wat wapens achter de hand. Overwegende dat Erwin en ik elkaars spel goed kennen, besloot ik hem te verrassen. Die verrassing was uiteraard niet mijn openingszet. Het Slavisch staat de laatste tijd regelmatig in mijn openingsrepertoire. 2.c2-c4 c6-c6 3.Pg1-f3 Pg8-f6 4.Pb1-c3 d5xc4 5.a2-a4 e7-e6

Dit was echt een verrassing. Deze zeldzame variant wordt door de absolute top enigszins verwaarloosd, maar hij wordt af en toe nog gespeeld door sterke grootmeesters. 6.e2-e3

[ 6.e2-e4 is de zet waarvan men vroeger dacht dat het wit een gevaarlijk initiatief oplevert. Tegenwoordig hebben we laptops en chess engines. Woorden als initiatief zijn betekenisloos, voor zover het de opening betreft.]

6 … c6-c5 Dit is de pointe van deze variant. Zwart verliest een tempo in vergelijking met het aangenomen damegambiet, maar men kan zijn twijfels hebben over de waarde van de zet a4. De zwakte van het veld b4 is in deze variant van cruciaal belang. 7.Lf1xc4 Pb8-c6 8.0-0 c5xd4 9.Pf3xd4!?

Een zeldzame zet, waarmee ik niet zo blij was. Voorafgaand aan de partij had ik verzuimd de varianten door te nemen die ik voor deze stelling had voorbereid. Ik besefte dat wit een veilige stelling bereikt en geen geïsoleerde pion waar ik tegen hoopte te spelen.

9 … Lc8-d7

[ 9 … Pc6xd4 10.e3xd4 Lf8-e7 11.d4-d5! is voor zwart geen pretje om tegen te spelen. De meeste stukken zullen worden geruild, maar zwart houdt toch een onaangename stelling over.] 10.e3-e4 Lf8-e7 Deze laatste twee zetten kostten me zeeën van tijd. Oppervlakkig gezien zijn het geen geniale zetten en ze doen ook niet spectaculair aan, maar het was mijn eerste partij en ik ervoer de druk ervan. 11.Lc1-e3 Wit had een aantal alternatieven, maar ik betwijfel of hij een voordeeltje heeft. 11 … 0-0 12.Pd4-b3 Dit was een verrassing voor me. Ik hield me voornamelijk bezig met een eventuele ruil op c6, gevolgd door f3 met een nagenoeg gelijke stelling. Na enig nadenken realiseerde ik me dat er een gedachte achter zit, namelijk f4. Daarom besloot ik snel te handelen en alsnog op paardruil af te sturen. 12 …Pc6-a5 13. Lc4-e2 Ld7-c6!

[13 …Pa5xb3 14.Dd1xb3 Ld7-c6 was een optie die eenvoudiger lijkt, maar ik besefte dat Erwin de stelling wel eens verkeerd kon beoordelen en ik besloot hem daartoe de kans te geven.]

14.Dd1xd8 Le7xd8 15.Pb3-d2. Ik hoopte op deze ambitieuze zet. De vraag is nu: gaat wit ooit b4 voorbereiden? Als hij dat doet, heeft hij groot voordeel. Zo niet, dan staat zwart heel prettig.

[ 15.Pb3xa5 Ld8xa5 16.f2-f3 met gelijkwaardig spel. Het feit dat de a4 op a4 staat en niet op a2 (maar wacht: dan zou hij geen a4 genoemd worden…), is een geweldige opluchting voor zwart.]

15 …Ld8-e7 16.f2-f3 Le7-b4

Om eerlijk te zijn: hier werd ik erg optimistisch gestemd. Allereerst was duidelijk dat zwarts stelling meer dan in orde is en ten tweede: Erwin begon veel tijd te gebruiken en hij naderde geleidelijk de tijdnood… 17.Tf1-c1 Wit had andere torenzetten tot zijn beschikking, die mogelijk beter waren.

[ 17.Ta1-d1!? Ziet er redelijk uit. Nu kan ik de pion niet pakken en Pa2 komt al dichterbij. Ik denk dat wit op deze manier problemen voorkomt. 17…Lb4xc3

( 17…b7-b6 18.Pc3-a2! Lb4-c5! ( 18…Lb4xd2 19.Td1xd2 Lc6xa4 20.b2-b4 en wit heeft geweldige compensatie. ) 19.Le3xc5 b6xc5 20.b2-b4!? cxb4 21. Pa2xb4 leidt ook tot remise. ) 18.b2xc3 Lc6xa4 ( 18…b7-b6!? 19.Td1-a1! zal ook wel ongeveer gelijk zijn. ) 19.Td1-a1 b7-b5 20.c3c4 a7-a6 21.Tf1-b1 en wit wint zijn pion terug bij gelijk spel. ]

17…Pf6-d7 Ik kreeg plotseling de ingeving dat het handig was om niet de sjablonenzet Tfd8 te spelen, maar eerst het paard om te spelen. Ik had groot vertrouwen in dit plan en ik begon snel te spelen.

[ 17…Tf8-d8 was trouwens ook niet slecht. 18.Tc1-c2 a7-a6 en zwart staat marginaal beter. ]

18.Ta1-b1 Pd7-c5 19.b2-b3 Wit houdt stand dankzij deze zet, maar zwart heeft nog wel enige druk. Ik had plezier van mijn paarden en de loper op b4, maar het is duidelijk dat ik waakzaam moet blijven, want dit trio heeft een wankele basis. 19…Tf8-c8 Alweer was ik blij met de gang van zaken, maar in werkelijkheid heeft wit hier meer dan één manier om de stelling te consolideren.

[ 19…Tf8-d8 20.Tc1-c2 Ta8-c8 was een andere methode om de torens te positioneren, maar ik wilde geen tempo verspelen. ]

20.Tc1-c2 [ 20.Pd2-c4!? Je moet wel erg sterk zijn als je zo’n zet zelfs maar overweegt, en bovendien getikt als je hem ook nog uitvoert. Toch is die zet eigenlijk heel interessant. 20…Pa5xb3 21.Tc1-c2! Heel geruisloos. Op de een of andere manier is zwart vastgelopen. Lb4xc3 22.Tc2xc3 Lc6xa4 23.Le2-d1. Hier en daar zie je wat penningen. Alles wat ik erover kan zeggen is dat het vermoedelijk wel op remise zal uitdraaien. ]

20…Lc6-e8

21.Pc3-b5!? Ik dacht dat dit pionoffer wits enige speelwijze was, maar in werkelijkheid had hij wel wat alternatieven.

[ 21.Le2-d1!? Ziet er heel goed uit. Ik heb deze sterke zet vermoedelijk over het hoofd gezien. De toren op c2 staat nu gedekt en Pa2 is een dreiging. De stelling is ongeveer in evenwicht.]

21…Le8xb5

[ 21…Lb4xd2 was mijn oorspronkelijke plan, maar op de een of andere manier schijn ik 22.Le3xd2 te hebben overzien. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ik Pa5xb3 gezien had ( 22…Le8x5 23.Ld2xa5) 23.Pb5xa7! Ta8xa7 24.Tb1xb3 Le8xa4 25.Tb3-a3, al lijkt het er wel op… Wit wint zijn b-pion geforceerd terug. ]

22.a4xb5 Lb4xd2 Gevoelsmatig had ik hier niet bijster veel in handen, maar ik had tenminste een pluspion. Daar ben ik altijd al blij mee. 23.Tc2xd2 Pc5xb3!? We zaten al een beetje in tijdnood en daarom besloot ik een valletje te plaatsen… 24.Td2-b2

[ 24.Td2-d7 was waarop ik hoopte: Pb3-c5 25.Le3xc5 Tc8xc5 en wit kan niets uitrichten op de zevende rij. ]

24…Pb3-c5

[ 24…Tc8-c3 leek me aanvankelijk een aantrekkelijk plan, maar ik was bang te verdwalen in de veelheid van mogelijkheden. Echter, na Pb3-c1! Hoeft zwart niets te vrezen: 26.Le2-f1 Pc1-d3 27.Tb2-a2 Pd3xf2 28.Ta2xa5 Pf2-d3 maar dat geldt ook voor wit: 29.Lf1xd3 Tc3xd3 30.Tb1-a1 en het is weer remise. ]

25.Tb2-a2 Hier begon Erwin wat vreemde zetten te spelen. Zijn volgende zet bijvoorbeeld maakte deel uit van mijn plan: 25… b7-b6 26. Ta2-c2

26… Pa5-b7

[ 26…e6-e5! zou me een voordeeltje bezorgd hebben, maar ik vond dat er geen noodzaak was om zo’n zet te spelen. ]

27.e4-e5! Een goede zet die ik echter onderschatte aangezien ik dacht dat wit torenruil niet mocht toestaan. 27… Pc5-d7 28. Tc2xc8+ Ta8xc8 29.f3-f4

[ 29.Tb1-a1! had onmiddellijk remise afgedwongen: Pb7-a5 30.Le3-d2 Pd7-c5 31.Ld2xa5 Pc5-b3 32. Ta1-d1! Pb3xa5 ( 32…b6xa5 33.Td1-d7 Tc8-a8 34.f3-f4 g7-g6 35.Le2-f3 Ta8-b8 36.Lf3-c6 is ook remise) 33.Td1-d7 en hier dacht ik een sterke zet gevonden te hebben: g7-g5, maar ik had me niet gerealiseerd dat na 34.Td7xa7 Tc8-c5? 35.Ta7-a6 Tc5xe5 36.Kg1d-f2! pion b6 valt. ]

29…Pd7-c5 Van nu af aan speelden we beiden tamelijk snel en eenvoudig. 30.Tb1-d1 Kg8-f8 31.Le2-f3 Pb7-a5 32.g2-g4 Kf8-e8 33.Td1-c1 Tc8-c7 34.Kg1-g2 Ke8-d8 Ik had het gevoel dat ik hem geleidelijk aan het overvleugelen was, maar ik denk dat wit nog net voldoende mogelijkheden heeft om remise te bereiken. 35.Tc1-c2

Pc5-d7 een beetje al te bescheiden. Ik dacht dat het na torenruil weinig uitmaakte waar mijn paard stond, maar in de praktijk was dit passieve paard de oorzaak van mijn latere verwarring.

[ 35…Pc5-a4! en ik krijg een gunstiger vorm van het eindspel dan in de partij. Toch geloof ik niet dat zwart iets in handen heeft, al was dit misschien zijn beste kans. 36.Tc2xc7 Kd8xc7 37.Lf3-e2 Pa4-c3 38.Le2-d3 g7-g6 39.f4-f5 en op de een of andere manier denk ik dat wit stand zal houden, op grond van twee zaken: het zal mij niet meevallen een vrijpion te creëren en hij krijgt wat spel na bijvoorbeeld h4-h5. ]

36.Tc2xc7 Kd8xc7 37.Lf3-e2 Pd7-c5

38.h2-h4 Nu werd het me duidelijk dat ik om een plan verlegen zat en ik nam me voor nog een paar zetten te doen en dan remise aan te bieden. Maar tegelijk vroeg ik me af wat er zou gebeuren als hij het afsloeg… Daarom besloot ik op dit ogenblik de rest van het toernooi te spelen zonder enig remiseaanbod (net als Erwin’s werkgever Veselin) en ik kwam deze belofte na! 38… Kc7-d7 39.h4-h5 Kd7-e7 40.Kg2-f3 Pa5-b7 41.Le3-d4 Ke7-f8 42.f4-f5

Hier raakte ik wat geïrriteerd aangezien ik niets anders kon doen dan wat heen en weer schuiven. Daarom besloot ik remise te forceren. 42… e6xf5 43.g4xf5 g7-g6 44.Kf3-f4 g6xf5 45.Kf4xf5 h7-h6!

Dat was mijn pointe. Anders speelt wit zelf h6 en krijgt hij initiatief. Ik weet hoe frustrerend het is om te moeten zoeken naar een geforceerde remisevariant terwijl je een pion voor staat, en ik was niet gelukkig met de stelling na de tijdnoodfase. 46.Le2-c4 Pb7-d8 47.Ld4-e3!? Erwin vond een laatste smerige truc en ik was zo vermoeid dat het hem bijna nog lukte ook!

[ 47.Ld4xc5+ b6xc5 48.Kf5-f6 was de variant waarop ik gerekend had en ik kon er trots op zijn een keurige remise te hebben bewerkstelligd door te nemen op f5. Kf8-e8! (Het automatische 48…Pd8-e6? verliest vermoedelijk. 49.Lc4xe6 f7xe6 50.Kf6xe6 c5-c4 51.Ke6-d7 c4-c3 52.e5-e6 c3-c2 53. e6-e7+ Kf8-g7 54.e7-e8D c2-c1D 55.De8-e5+Kg7-h7 56.De5-e4+ Kh7-g7 57.De4-d4+ Kg7-g8 58.Dd4xa7 ) 49.Kf6-g7 Pd8-e6+ 50.Kg7xh6 Ke8-f8 en ik heb een vesting aangezien het paard op e6 niet genomen kan worden. ]

47…Kf8-g7 48.Le3xc5 b6xc5 49.Kf5-e4 Kg7-f8 50.Ke4-d5 Kf8-e7 51.Kd5xc5

Dit is nu typisch zo’n stelling waarin er meerdere remisewendingen voorhanden zijn, maar waarbij ik in mijn poging om de makkelijkste te vinden nog bijna verlies ook! 51… Ke7-d7?! Op het moment dat ik de koning aanraakte, besefte ik wat een enorme blunder de koningswandel naar b4 was… Men kan zich indenken hoe ongelukkig ik mij voelde…

[ 51…f7-f6! 52.e5xf6+ Ke7xf6 was eenvoudig en de zorgen die ik nog koesterde om mijn kreupele paard waren voorbij. ]

52.Kc5-b4! Hier dacht ik dat ik verloren stond, maar ik ging er nog eens goed voor zitten en ik slaagde erin de remise te vinden die er toch nog in zat. 52… Pd8-e6! Ik had al vastgesteld dat het toch remise was, maar ik was nog steeds geërgerd door mijn blunder. Erwin raakte er ook door in de war. Hij dacht dat ik verloren stond. 53.Lc4xe6+?! Ik zei al dat het sowieso remise was, maar deze zet is evengoed een blunder.

[ Na 53.Kb4-a5 heb ik een betoverend plan: Pe6-d4! 54.Lc4xf7 ( 54.Ka5-a6 Kd7-e7 55.Ka6xa7 Pd4xb5+ ) 54…Pd4-f3 55.Ka5-a6 (55.e5-e6+ Kd7-d6 6.Ka5-a6 Pf3-d4 is ook remise. )

55…Pf3xe5 56.Lf7-a2 Pe5-c6! Speculerend op de ‘verkeerde’ loper en zo remise afdwingend.]

53…Kd7xe6 54.Kb4-a5

54… Ke6-d5!

De eenvoudige pointe die mijn redding betekende. 55.Ka5-a6 Kd5-c5 56.Ka6-a5! Ook wit moet zich niet gek laten maken en een zelfmoordpoging beginnen… 56… Kc5-c4 57.Ka5-a6 Kc4-c5 58.Ka6-a5 We waren allebei maar wat blij dat deze partij voorbij was en dat er nog 12 kwamen waarin we mochten aantonen dat we nog zo slecht niet waren…

½-½

Het gevoel dat ik met een heel speciaal toernooi bezig was, verliet mij na deze partij. Ik begon in te zien dat dit was niet anders dan al die andere ‘gewone’ toernooien, althans voor mij en ik was nog altijd mijn gewone zelf… Dat is nou net het moment om de schakelaar om te draaien in je hersens. Gelukkig had ik daarbij de hulp van mijn coach, Vladimir Chuchelov, die vanaf het begin van het toernooi mij wees waar die schakelaar zat.

Mijn tweede partij, tegen Jan Smeets, had ik weliswaar wit, maar na een zet of tien was ik zo de draad kwijt, dat ik nog maar nauwelijks wist wie wit of zwart had. Het was een boeiend gevecht.

Giri, A 2686 – Smeets, J 2662

1.d2-d4 d7-d5 Jan speelt zijn leven lang al Slavisch. Je kon daarom moeilijk verwachten dat er iets anders op het bord zou verschijnen. 2.c2-c4 c7-c6 3.Pg1=f3 Pg8-f6 4.Pb1-c3 e7-e6 5.Lc1-g5 Ik had zin om de meest kritieke variant te spelen, hoewel ik van dat besluit enkele minuten later al spijt had… 5…dxc4

Het moet mij van het hart dat ik dacht dat Jan alle Botwinnik-varianten al eens op het bord had gehad en dat ik voor al die varianten al een weerlegging had (die ik voor aanvang van de partij nog had gerepeteerd). Op ééntje na… 6.e2-e4 b7-b5 7.e4-e5 h7-h6 8.Lg5-h4 g7-g5 9.Pf3xg5 h6xg5 10.Lh4xg5 Pb8-d7

11.e5xf6

Misschien niet zo nauwkeurig, want het laat de variant 13…Pxf6 toe, maar ik wilde een ingewikkelde variant vermijden die Loek van Wely eens tegen mij gespeeld had.

[ Ik heb het dan over 11.g2-g3! Th8-g8!? 12.h2-h4 Tg8xg5 13.h4xg5 Pf6-d5 14.g5-g6 f7xg6 15.Dd1-g4]

11…Lc8-b7 12.g2-g3 c6-c5 13.d4-d5 Dd8-b6

[ 13…Pd7xf6 is een extra optie die zwart had. Wit heeft dan moeite om iets te bereiken na 14.Lf1-g2 Lf8-e7, maar veilig is ook 15.0-0 Pf6xd5 16.Lg5xe7 Ke8xe7 17.Dd1-e1 (17.Pc3xb5 Dd8-b6 18.Pb5-a3 Th8-h4!! is het aloude recept dat ik nog altijd geniaal vind.) 17…Pd5xc3 18.Lg2xb7 Ta8-b8 19.De1xc3 Tb8xb7 dat voorkwam in onder andere Aronian, L (2757) – Van Wely, L (2618), Dresden 2008. ]

14.Lf1-g2 0-0-0 15.0-0 b5-b4 16.Pc3-a4

[ 16.Ta1-c1 is ook een belangrijke variant, onderzocht door Loek en Jan. Hun bevindingen gingen buitengewoon diep en de laatste ontmoeting tussen beiden was door Jan gewonnen, dus ik wilde een andere richting inslaan.]

16…Db6-b5 17.a2-a3 e6xd5 18.a3xb4 c5xb4

19.Lg5-f4!? Dit is een vrij nieuwe zet. De witte loper is werkzaam op een belangrijke diagonaal, dus zwart is verplicht om hem het leven zuur te maken. 19… Lf8-h6 20.Lf4-d6

[ 20.Dd1-d2!? werd later gespeeld door Hikaru tegen Jan. Die zet kan dus niet heel slecht zijn… Hikaru won die partij, maar dat lag evenwel niet aan de opening.]

20…Lh6-f8 Het was zonneklaar dat Jan buitengewoon goed voorbereid was, maar ik heb mijn trots…

21.Ld6-e7

[ Met 21. Ld6-f4 kon ik van de rijdende trein springen, maar dat was voor mij geen optie. ]

21…Lf8xe7 22.f6xe7 Td8-e8

Hier kon ik me al niet meer herinneren hoe mijn analyse verder ging. Er waren twee zetten mogelijk: Te1 en Dd4, maar ik wist niet meer welke van die twee de beste was. Daarom probeerde ik Jan zo vlug mogelijk uit de theorie te halen. Ik moet bekennen dat ik daarin niet slaagde. Het werd moeilijk, zeker tegen de walgelijk diepe openingsvoorbereiding van Jan. 23.Dd1-d4

[23.Tf1-e1 is niet duidelijk. Daar heb ik nog wat huiswerk aan te verrichten… ]

23…Th8-h6 24.b2-b3

[24.Tf1-e1 Th6-e6 25.Lg2-h3!? vond ik aanvankelijk een geniaal plan, maar bij nader inzien realiseerde ik me dat Te8xe7! kan leiden tot zeer obscuur spel. (25…Te6xe1+?? 26.Ta1xe1 Db5xa4 27.Dd4-f4 verliest voor zwart, zoals duidelijk mag zijn. ) ]

24…Te8xe7 25.Tf1-c1 Pd7-e5

[ De zet waar ik me achter het bord het meest mee bezig hield was 25…c4-c3. Ik was heel ingenomen met de variant die ik gevonden had: 26.Lg2-f1 Pd7-e5 27.Pa4xc3! Pe5-f3+ 28.Kg1-g2 en de pointe is dat na Db5xf1+ wit 29.Kg2xf3! heeft. ]

26.Pa4-c5 c4-c3

Hier had ik een ruime keuze, maar Jan verzekerde me na de partij dat hij alle mogelijkheden onderzocht had. Een andere Jan (Gustafsson) bevestigde dat. 27.Ta1xa7

[27.h2-h4!? Was de meest creatieve zet die in me opkwam, maar na rijp beraad koos ik gevoelsmatig voor een principiële variant, voornamelijk omdat ik vermoedde dat zwart er geen passend antwoord op kon hebben. ]

27…Pe5-c6 28.Dd4-g4+ Th6-e6! De enige zet, maar die zag ik pas nadat Jan Pc6 had gespeeld.

[ 28…Kc8-b8 verliest na 29.Ta7xb7+! Te7xb7 30.Dg4-g8+ ]

29.Pc5xe6 f7xe6 Hier had ik nog maar een minuut of twintig tegenover de 110 minuten van Jan (100 plus de vergoeding…) en de stelling was weinig hoopgevend. Daarom hoopte ik dat Jan aan het eind van zijn Latijn was wat zijn voorbereiding betrof en dat hij verder op eigen kracht zou moeten. Achteraf bezien was de stelling waarschijnlijk toch wel in evenwicht. 30.Ta7-a4!? De toren hoort daar waarschijnlijk niet te staan, maar mijn gedachte was om op enig moment te verdubbelen op de a-lijn in de hoop op wat aanval. 30… Db5-c5! Een goede beslissing om het niet te willen forceren.

[Na 30…d5-d4 wilde ik vervolgen met 31.Tc1-e1! en ogenschijnlijk draait het dan uit op eeuwig schaak na bijvoorbeeld c3-c2 32.Ta4-a1 d4-de 33.Te1xe6 Te7xe6 34.Dg4xe6+ Kc8-c7 35.Lg2xc6 Db5xc6 36.De6-e7+ althans, daar droomde ik toen nog van. ]

31.Dg4-g8+ Nog steeds weet ik niet wat hiervan het voordeel is, maar ik wilde snel zetten en dit was de eerste zet die ik zag. 31… Kc8-d7 Met genoegen stelde ik vast dat Jan diep nadacht, maar zijn voorsprong in tijd was nog altijd aanzienlijk. 32.Lg2-f1!? Ik kan de waarde van mijn zetten niet objectief beoordelen, maar ik wilde de knuppel in het hoenderhok gooien. Aangezien ik er succes mee had, stel ik voor dat we er mild over oordelen. 32… d5-d4

33.Lf1-c4 Na de partij waren wij het erover eens dat dit de enige manier was om de spanning erin te houden, maar onze analyses konden duidelijk niet tippen aan die van Mr. Smart met een paar cpu’s.

[33.Lf1-a6! was objectief gezien remise als we onze computers mogen geloven: Lb7xa6 34.Ta4xa6 d4-d3 35.Tc1-a1 d3-d2 36.Ta6xc6!! en het is remise. Geloof me. ]

33…Pc6-a5 Jan verraste me behoorlijk met deze zet, nadat hij – tussen haakjes – er bijna een uur over had nagedacht. Tijdens zijn overpeinzingen begon ik in te zien dat het misschien toch niet zo eenvoudig was… en dat gaf mij weer hoop.

[ 33…e6-e5! werd voorgesteld door Yasser Seirawan, die de partij een zo traag mogelijk verloop wilde geven. De zet is inderdaad heel moeilijk te weerleggen, aangezien zwart een heel solide stelling heeft met dat paard op c6. Objectief gezien is het lang niet eenvoudig, maar in praktische zin verdient deze zet zeker aandacht.

33…Dc-d6! was misschien het sterkst. Wij hadden het geen van beiden gezien, maar het lijkt zelfs een nog betere suggestie dan die van Yasser. Het paard blijft nog even op c6 en d3 is onder vuur.

Ik hield mij hier voornamelijk bezig met 33…Pc6-e5. Dan lijkt het erop dat zwart verrassend genoeg na 34.Lc4-a6! geen winstvoortzetting meer tot zijn beschikking heeft. (Jan was bang voor de verrassingszet 34.Ta4-a8 maar ik geloofde er niets van en het lijkt inderdaad een illusie te zijn: Lb7xa8 35.Dg8xa8 Pe5xc4 36.b3xc4 Te7-e8! 37.Da8-b7+ Kd7-d6 en wit is dichtbij eeuwig schaak, maar net niet dichtbij genoeg. )

34…Pe5-f3+ 35.Kg1-g2! Zwart heeft misschien ergens een ingewikkelde manier om iets uit deze stelling te halen, maar het ligt zeker niet voor de hand. Lb7-d5 36.Dg8-b8! ]

34.Dg8-b8 Ik had het nu volgende prachtige idee al gezien in een vergelijkbare variant, dus het was niet zo heel moeilijk te vinden. Dc5-c6 35.f2-f3!! De uitroeptekens staan er slechts om de schoonheid van deze zet te onderstrepen, want vanuit technisch oogpunt bezien was dit de enige zet in deze stelling.

35… Pa5xc4

[ 35…Dc6xf3 36.Lc4-b5+ is de pointe. ]

36.Ta4xb4! Pc4-b6

[ 36…Pc4-d6 37.Tb4xd4 Dc6-b6 38.Db8xd6+ Db6xd6 39.Td4xd6+ Kd7xd6 40.Tc1xc3 is slechts remise. Ik zet mijn pionnen op h4 en g4 en mijn koning op g3 en zal hem vragend aankijken. ]

37.Tb4xd4+ Pb6-d5 38.Db8-e5! Het werd nu duidelijk dat ik buiten gevaar was en na het accurate 38… Dc6-c7! bood Jan remise aan. Ik had de keus tussen nemen op c3 en zodoende remise maken en doorspelen met een pionnenopmars op de koningsvleugel terwijl ik me niets aantrok van zijn c-pion. De keus viel mij eerlijk gezegd niet moeilijk. Ik had voor één dag genoeg schaak geproduceerd, zulks in tegenstelling tot Jan, die eigenlijk maar vijf zetten had hoeven nadenken. Ik was blij dit enerverende gevecht te hebben overleefd.

½-½

Dit gevecht (voor het grootste deel tegen mezelf, omdat Jan de eerste anderhalf uur slechts om esthetische redenen achter het bord zat) was er de oorzaak van dat ik me werkelijk in het toernooi vocht. Mijn hersenen werkten nu naar behoren (althans, naar mijn eigen normen) en mijn voorbereiding begon resultaat af te werpen.

De analyses van Giri in het Engels via de viewer:

(wordt vervolgd)

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.