Een Franse soap over vals spelen in Khanty-Mansiysk

1. Inleiding

2. Het persbericht Franse Schaakbond van 21 januari 2011

3. Het persbericht Sébastien Feller van 24 januari 2011

4. Interview Leo Battesti van 24 januari 2011

5. De verklaring van vier leden van het Franse schaakteam van 27 januari 2011

6. Het persbericht van 29 januari 2011

7. De verklaring van Arnaud Hauchard

8. Persbericht Biel 30 januari 2011

9. De beslissing van de president van de rechtbank in kort geding

10. Mijn mening

1. Inleiding

In Khanty-Mansiysk (Rusland) wordt van 21 september tot 3 oktober 2010 de Schaakolympiade gehouden om het wereldkampioenschap van landenteams. In die plaats leent in die periode mevrouw Joanna Pomian, vicevoorzitter van de Franse Schaakbond, haar mobiele telefoon uit aan Cyril Marzolo, internationaal meester. Als zij haar mobieltje terug krijgt heeft mevrouw Pomian de indruk dat Marzolo haar mobiel tijdens de partijen heeft gebruikt om sms-berichten te sturen naar de internationale grootmeesters Sébastien Feller en Arnaud Hauchard die op dat moment aan het schaken zijn.

Wat er in de tussenliggende tijd gebeurt, is nog onbekend. Wel dat het bureau van de Franse Schaakbond op 22 december 2010, dus vlak voor kerst, de procedure in gang heeft gezet om disciplinaire maatregelen te treffen tegen Hauchard, Feller en Marzolo. Op 21 januari brengt het bondsbureau daarover een persbericht naar buiten.

Feller is daarover boos, brengt ook een persbericht uit, ontkent de beschuldigingen en beschuldigt op zijn beurt de voorzitter van de Franse Schaakbond van bepaalde ongeregeldheden.

Daarop geeft de advocaat van de Franse Schaakbond een interview waarin hij uiteenzet het belang van de waarden van het schaken. Deze wegen zo zwaar dat het gewenst was de namen van de betrokken schakers openbaar te maken. Voorts bespreekt hij het probleem van vals spelen in het algemeen. En Feller maakt hij uit voor: zielig.

Daarop verklaren vier leden van het Franse schaakteam dat zij het noodzakelijk vinden dat de zaak wordt uitgezocht, en dat zij achter het besluit van het bureau van de Franse Schaakbond staan.

Op 29 januari komt het bestuur van de Franse Schaakbond bijeen en bekrachtigt het besluit van het bondsbureau van 22 december en 21 januari.

Op 30 januari ontkent Hauchard alle beschuldigingen. Hij vindt dat het openbaar maken van de beschuldiging zonder dat het proces is beëindigd, een schending is van de fundamentele beginselen van de rechten van de mens.

Op dezelfde dag, 30 januari, verklaart de organisatie van het internationale Schaakfestival in Biel dat in september 2010 een anonieme getuige een beschuldiging van vals spelen heeft doorgegeven aan de organisatie over Hauchard, Feller en Marzolo. De organisatie kan niets met die beschuldiging.

En recent heeft de president van de rechtbank in Nanterre (een buitenwijk van Parijs) in kort geding afgewezen het verzoek van de Franse Schaakbond om de ‘transcriptie te ontvangen van de inkomende en uitgaande berichten’ van de telefoongesprekken van Marzolo naar de telefoonnummers van Feller en Hauchard in Khanty-Mansiysk.

Hierna geef ik mijn vertaling van de beschikbare documenten.

2. Het persbericht Franse Schaakbond van 21 januari 2011

De Franse Schaakbond heeft op 21 januari 2011 het volgende persbericht openbaar gemaakt.

‘De Franse Schaakbond heeft zich gewend tot de Tuchtcommissie om maatregelen te treffen tegen leden van het Franse team voor ‘vals spelen’.

De Franse Schaakbond heeft aangekondigd dat zij op 22 december 2010 de procedure in gang heeft gezet om disciplinaire maatregelen te treffen tegen de internationale grootmeesters Arnaud Hauchard en Sebastien Feller en tegen internationaal meester Cyril Marzolo. Het betreft een verdenking van ‘vals spelen in georganiseerd verband’. Dit is een ernstige schending van de ethiek in de sport. Het ondermijnt het imago van de nationale Olympische ploeg op het Wereldteam Kampioenschap dat plaatsvond in Chanty-Mansyik (Rusland) van 21 september tot 3 oktober 2010.

Informatie over deze mededeling is ook verzonden naar de FIDE, het Franse Ministerie van Sport, en de raad van toezicht van de Franse Schaakbond.

Saint-Quentin-en-Yvelines, 21 januari 2011.’

3. Het persbericht Sébastien Feller van 24 januari 2011

Persbericht van 24 januari 2011 van Sébastien Feller.

‘Ik ontken ten stelligste de beschuldigingen van de Franse Schaakbond over vals spelen.

Deze tuchtprocedure houdt in feite verband met het gegeven dat ik, in tegenstelling tot de huidige leiding van de Franse Schaakbond, tijdens de Schaakolympiade mijn steun heb uitgesproken voor de huidige president van de FIDE. Jean-Claude Moingt, voorzitter van de Franse Schaakbond, heeft op zijn weblog de president van de FIDE beschuldigd van het gebruik maken van valse volmachten.

Daarnaast heb ik het tijdens gesprekken gehad over ongeregeldheden bij de Franse Schaakbond (bijzonderheden zullen later volgen), dit tot verontwaardiging van de president van de bond.

Ik heb mijn advocaat, de heer Charles Morel, ingeschakeld om juridische stappen te beginnen om tegen de Franse Schaakbond schadevergoeding te eisen. Die bond heeft ten onrechte mijn naam in een persverklaring genoemd, die is gestuurd naar alle Franse en buitenlandse websites, en naar de internationale pers.

Met vriendelijke groet,

Sébastien Feller’

4. Interview Leo Battesti van 24 januari 2011

Aan Europe Echec heeft mr. Leo Battesti, advocaat opgeleid in de Sorbonne, als woordvoerder van de Franse Schaakbond, een interview gegeven; ChessBase 24 januari 2011.

Interview met Leo Battesti:

‘Wat is precies het valse spel dat heeft plaatsgevonden? Hebben de betrokkenen de feiten over vals spel toegegeven?

U begrijpt dat hangende het onderzoek het moeilijk voor mij is om te spreken over de feiten. Wel kan ik u vertellen dat wij als verantwoordelijken in de schaakbond, de laatsten zullen zijn die zo’n procedure wensen te voeren. Tenzij we masochisten zijn … Het is inderdaad moeilijk en erg pijnlijk. En ik maak van deze gelegenheid gebruik om Jean-Claude Moingt, onze voorzitter, en Joanna Pomian, vice-voorzitter, geluk te wensen met hun daadkracht.

Beiden zijn in deze ernstige zaak getuigen. Zij zetten het belang van de sport boven hun eigen welbehagen. Als een struisvogel hadden zij hun kop in het zand kunnen steken en niets doen, maar in plaats daarvan namen zij hun verantwoordelijkheid. Ze hadden groot gelijk om zo te handelen als ze hebben gedaan. Op zulke momenten worden leiders beoordeeld. In een wereld waar cynisme vaak voorgaat voor het besturen, ben ik blij met deze handeling. Nu beiden in de zaak zijn opgeroepen om te getuigen, heeft het bureau van de Franse Schaakbond mij gevraagd in deze zaak op te treden als woordvoerder.

‘Waarom heeft de Franse Schaakbond deze zaak openbaar gemaakt?’

Met name de zorg voor het handhaven van de waarden en normen in de sport. We benadrukken de sociale en opvoedkundige waarden van het schaken, en we zouden geheel in strijd daarmee handelen als we op laffe wijze zwijgen om zo ons te beschermen tegen de te nemen inspanningen. Tot slot kan ik u zeggen, dat we gelet op de verklaringen van getuigen en de feiten die zijn overhandigd aan de functionarissen van de bond, we helaas zijn genoodzaakt te moeten beginnen met deze procedure.

‘In Khanty-Mansysk, net zoals tegenwoordig overal, letten functionarissen op de mogelijkheid van vals spelen. Is er geen manier om dit vals spelen te voorkomen?’

Het is moeilijk de technologische ontwikkelingen bij te houden. Tijdens live-uitzendingen is er niets gemakkelijker dan suggesties over het doen van een zet door te geven. In een ingewikkelde stelling leidt een eenvoudige hulp bijna gegarandeerd tot een overwinning. Als organisator van internationale evenementen ben ik vaak gewaarschuwd voor bepaalde gedragingen. Maar gelet op het wettelijke vermoeden van onschuld en zonder bewijs, zonder een bepaalde getuigenverklaring, is het moeilijk er iets aan te doen.

Echter, we moeten iets doen om het huidige afglijden te stoppen. Dat kan zowel met behulp van scheidsrechters als met behulp van technische middelen. Daarom stellen we in de komende vergadering van het bestuur van de Franse Schaakbond op 29 januari als technisch voorstel het volgende voor te doen op de volgende Europese kampioenschappen in Aix-les-Bains: het live uitzenden van de partijen met een vertraging van ten minste vijftien minuten, het verbod op mobiele apparaten etc.

Echter, het is waar dat als de financiële belangen hoog zijn, de risico’s van vals spelen ook hoger worden. Volgens mij, en dat is uitsluitend mijn mening, moeten we bij gebrek aan voldoende technische middelen het ergste vrezen voor de toekomst van klassieke wedstrijden met prijzen. In het algemeen zijn we nog niet zover afgegleden als bij de beroepswielersport, maar we moeten wel opletten en handelen.

‘Hoe nu verder? Wat kunnen we verwachten aan voorschriften, zowel nationaal als internationaal?’

De Tuchtcommissie van de Franse Schaakbond is aan de slag. Het onderzoek is bezig. De FIDE is uiteraard ingelicht. Op geen enkel moment hebben we geaarzeld om passende maatregelen te nemen. We kunnen niet een compromis sluiten, noch onder zulke omstandigheden onderhandelen. En dit beleid gaat voor bij al onze alternatieven waar we in de toekomst mee te maken krijgen.

‘Wat zijn volgens u de gevolgen voor de beeldvorming van het schaken in het algemeen en die van het Franse team in het bijzonder?’

Ironisch genoeg denk ik dat het beeld over de schaakbond positiever wordt. Ik heb gekeken op de Franse en internationale forums en veel reacties zijn vol lof over de politieke moed van de Franse Schaakbond. Op het moment waarop in het belang van de sport moet worden gehandeld, is er volgens mij geen reden om bang te zijn. Wat wel erg schadelijk zou zijn geweest, is te zwijgen. Zowel voor ons geweten als voor het belang van het schaakspel. Wat ik ook wil zeggen is dat de andere leden van het Franse team absoluut niet betrokken waren bij het vals spel. Volgens mij zijn ze zelfs de slachtoffers van deze situatie. Maar we zijn erg trots op hen, hun natuurlijke talent en hun oprechtheid. Vals spelen komt gelukkig nauwelijks voor. 99% van onze spelers zijn sporters. We kunnen tamelijk optimistisch zijn.

‘Wat vindt u van de ontkenningen van Sébastien Feller?’

Zielig! Een belediging voor onze voorzitter en zijn schaakbond. Ik denk dat deze jonge speler slecht is geadviseerd, omdat hij in plaats van zijn verantwoordelijkheid te nemen, de aandacht wil afleiden door de eer van een groot man in het Franse schaakspel te bezoedelen.

5. De verklaring van vier leden van het Franse schaakteam van 27 januari 2011

Verklaring van vier leden van het Franse schaakteam op de site van de Franse schaakbond.

‘Op 21 januari 2011 heeft de Franse Schaakbond bekend gemaakt dat zij op 22 december heeft besloten disciplinaire maatregelen te nemen tegen twee internationaal grootmeesters leden van het Franse team en tegen een Franse internationaal meester in verband met vermoedens van een verdenking van ‘vals spelen in georganiseerd verband, een ernstige schending van de ethiek in de sport, het ondermijnen van het imago van de nationale Olympische ploeg op het Wereldteam Kampioenschap dat plaatsvond in Chanty-Mansyik (Rusland) van 21 september tot 3 oktober 2010’.

Als leden van het Franse schaakteam die deelnamen aan dat kampioenschap willen wij onze grootste verbazing uitspreken toen we de ernstige beschuldigingen lazen. Het is onze vaste overtuiging dat de waarheid in dit geval zal zegevieren.

De beschuldigingen zijn ernstig, omdat zij niet alleen het schaakspel als een topsport in diskrediet kan brengen, maar ook het spel voor de amateurs. Een spel dat opstaat voor een grote groep schaakliefhebbers of zij nu lid zijn van een schaakvereniging of slechts eenvoudige huisschakers zijn.

Om deze reden willen we zonder vooruit te lopen op uitkomst van de huidige of toekomstige procedures, onze volledige steun verlenen aan de Franse Schaakbond om de waarheid te vinden, en aan haar bereidheid te willen strijden tegen vals spelen. We hebben alle vertrouwen in de Tuchtcommissie van de Franse Schaakbond om op onafhankelijke en onpartijdige wijze te beslissen over de juistheid van de beschuldigingen. Indien blijkt dat de beschuldigingen juist zijn, veroordelen wij deze ten zeerste.

Tot slot willen we benadrukken dat we hechten aan het belang van de waarden van fair play, dat van het respecteren van de tegenstander, en dan van het zijn van een voorbeeldfunctie voor diegenen die het uiterste uit zichzelf willen halen. Deze vormen het universele ethische beginsel van de Olympische gedachte. Maar deze vormen ook het unieke kernmerk van onze sport, gebaseerd op analyse en talent voor creativiteit, die eigen zijn voor het denken van de mens.

Maxime Vachier-Lagrave

Laurent Fressinet

Vladislav Tkachiev

Romain Edouard

Leden van het Franse schaakteam.’

6. Het persbericht van 29 januari 2011

Het bestuur van de Franse Schaakbond, dat in Parijs is bijeengekomen op 29 januari 2011, werd op de hoogte gesteld van de omstandigheden die de leden van het bondsbureau ertoe hebben gebracht op 22 december 2010 een verzoek in te dienen bij de Tuchtcommissie om disciplinaire maatregelen te treffen tegen de internationale grootmeesters Sébastien Feller en Arnaud Hauchard, en tegen international meester Cyril Marzolo in verband met vermoedens van een verdenking van ‘vals spelen in georganiseerd verband, een ernstige schending van de ethiek in de sport, het ondermijnen van het imago van de nationale Olympische ploeg op het Wereldteam Kampioenschap dat plaatsvond in Chanty-Mansyik (Rusland) van 21 september tot 3 oktober 2010’.

Het bestuur heeft de beschuldigingen en de bijlage met het bewijsmateriaal onderzocht. Unaniem heeft het bestuur de handelingen die tot nu toe zijn genomen bekrachtigd. Bovendien moet rekening worden gehouden met de ernst van de beschuldigingen en de aanwezigheid van nieuwe aanwijzingen die wijzen in de richting dat het vals spelen in georganiseerd verband niet was beperkt tot de Olympiade in Khanty-Masiysk, zodat het bestuur het bureau van de Franse Schaakbond heeft gemachtigd stappen te ondernemen die ertoe moeten leiden dat de zaak wordt voorgelegd voor de strafkamer van de rechtbank.

Tot slot bevestigt het bestuur nog eens de noodzaak om te strijden tegen alle vormen van vals spelen en zij feliciteert de vier leden van het Franse team, Maxime Vachier-Lagrave, Laurent Fressinet, Vladislav Tkachiev en Romain Edouard voor hun openlijke steunbetuiging voor de te volgen procedures.

Het bestuur van de Franse Schaakbond

Parijs, 29 januari 2011

7. De verklaring van Arnaud Hauchard

Op de website van Europe-Echecs staat de volgende verklaring van grootmeester Arnaud Hauchard.

‘In de verklaring van rechten van de mens staat dat ieder mens onschuldig is tot bewezen is dat hij schuldig is. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt in artikel 6, tweede lid, dat ‘een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.’ Tot slot bepaalt artikel 9-1 van het Franse Burgerlijk Wetboek van de Wet van 15 juni 2000, nummer 2511, dat iedereen recht heeft op eerbiediging van vermoeden van onschuld.

Daarom is het verboden in het openbaar iemand van iets te beschuldigen voordat hij voor handelingen is veroordeeld op grond van een onderzoek of proces. Om iemand van een strafbaar feit te beschuldigen is in strijd met de maatschappelijke waarden die het vermoeden van onschuld beogen te beschermen. Een van deze waarden is het recht van ieder individu op waardigheid en respect, de andere is het gezag en de zuiverheid van rechtspraak. Het is overduidelijk dat de Schaakbond met deze artikelen geen rekening heeft gehouden door mijn naam op haar officiële website te plaatsen voordat het proces is beëindigd. Ik kijk uit naar de hoorzitting van de Tuchtcommissie om meer over dit geval te zeggen en ik ontken de feiten die over mij staan vermeld op de site.

Arnaud Hauchard, internationaal grootmeester

8. Persbericht Biel 30 januari 2011

De Franse Schaakbond verdacht drie Franse schakers die in juli 2010 hebben deelgenomen aan het Open Internationaal Schaakfestival in Biel, dat zij in de herfst van 2010 in Rusland vals hebben gespeeld op de Schaakolympiade.

In september 2010 ontving het organisatiecomité van het Internationaal Schaakfestival in Biel anonieme getuigenverklaringen over de drie dezelfde spelers die in Biel ook vals zouden hebben gespeeld. Van de kant van het Schaakfestival kon men de zaak niet verder onderzoeken, omdat de beschuldigingen anoniem bleven, er veel tijd verlopen was en er geen bewijs werd voorgelegd. In ieder geval zullen op het komende Schaakfestival (16 – 29 juli 2011) de controles worden aangescherpt.

Het organisatiecomité van het Internationaal Schaakfestival in Biel heeft kennis genomen van de verklaring van de Franse Schaakbond van 21 januari 2011.

Media statement of the International Chess Festival Biel.

In verschillende artikelen en interviews die op vele websites zijn verschenen, werd vermeld dat de drie genoemde spelers zouden hebben geprobeerd een soortgelijke vorm van vals spelen te plegen op het Open Schaakfestival 2010 in Biel. Het Schaakfestival Biel beantwoordt de directe en indirect gestelde vragen als volgt:

1. In de aankondiging van de Franse Schaakbond staat vermeld dat een onderzoek wordt begonnen naar de activiteiten op de Schaakolympiade in Khanty-Mansiysk. Tot op vandaag hebben we geen verzoek ontvangen van de Franse Schaakbond.

2. Aan het Open meesterkampioenschap in Biel 2010 hebben de grootmeesters Sébastien Feller en Arnaud Hauchard deelgenomen. International meester Cyril Marzolo verbleef enkele dagen in de Congeshal zonder zelf deel te nemen aan het Meester open.

3. Tijdens het toernooi is er bij de scheidsrechters geen directe of indirecte klacht ingediend over een van de genoemde schakers. Weliswaar heeft zich op het kantoor van het Schaakfestival iemand gemeld met een ‘vermoeden van afspraken’. Aangezien dergelijke vermoedens relatief wel vaker aan de orde komen, maar vaak ongegrond zijn, werd de betrokkene gevraagd zich te wenden tot de scheidsrechter. Noch de scheidsrechter, noch een lid van het organisatiecomité kan zich herinneren dat iemand een scheidsrechter een concrete verdachtmaking heeft gemeld.

4. Het spreekt voor zich dat een concrete beschuldiging wordt onderzocht door een scheidsrechter.

5. Het was pas in september, dus meer dan een maand na het Meester open in Biel, dat we een e-mail ontvingen van een derde persoon met gedetailleerde verklaringen van drie anonieme getuigen die de drie spelers verdenken van vals spelen. Deze anonieme verklaringen verwijzen in het bijzonder naar een specifieke partij. De grootmeester die volgens deze verklaringen tijdens deze partij was benadeeld, kon zich niets abnormaals herinneren dat zich heeft voorgedaan.

6. Tot vandaag zijn de namen van de drie getuigen bij ons niet bekend. Daar komt bij dat de beschuldigingen werden geuit weken na afloop van het toernooi, wat betekent dat het Schaakfestival op dit moment niet in staat is de vragen over de beschuldigingen te beantwoorden.

7. Nadat kennis te hebben genomen van de verdachtmakingen is besloten de controle te verhogen op de procedures voor het volgende Schaakfestival dat wordt gehouden van 16 tot 29 juli 2011.

Internationaal Schaakfestival Biel

Organisatiecomité 30 januari 2011

9. De beslissing van de president van de rechtbank in kort geding

Persbericht van de Franse Schaakbond

Beslissing van de president van de rechtbank in kort geding in Nanterre

Op 22 december 2010 heeft de Franse schaakbond de procedure in gang gezet tot het nemen van een disciplinaire maatregel tegen de heren Sébastien Feller, Arnaud Hauchard, en Cyril Marzolo. Het betrof een geval van ‘vals spelen in georganiseerd verband’ tijdens de Schaak Olympiade in Khanty-Masiysk (Rusland) dat werd gehouden van 21 september tot 3 oktober 2010.

De federale Ethische commissie van beroep (CADE), die een functionaris van instructie had aangewezen, heeft de klacht ontvankelijk verklaard. Vandaar dat de Tuchtcommissie van de Franse schaakbond de zaak kan behandelen.

Echter, ondertussen heeft de president in kort geding in Nanterre (een buitenwijk van Parijs, pdg) tijdens de rechtszitting op 24 februari 2011 het verzoek behandeld van de Franse Schaakbond om een toevoeging te verkrijgen van een gerechtsdeurwaarder om de ‘transcriptie te ontvangen van de inkomende en uitgaande berichten’ van de telefoongesprekken van de heer Cyril Marzolo naar de telefoonnummers van de heren Sébastien Feller en Arnaud Hauchard tijdens de Olympiade in Khanty-Mansiysk.

Dit verzoek van de Franse schaakbond kwam ‘nadat mevrouw Joanna Pomian, vicevoorzitter van de bond, had ontdekt dat het leek alsof de telefoon die zij had uitgeleend aan de heer Marzolo door hem was gebruikt om kleine berichten te sturen naar de heer Hauchard die (…) op deze wijze ongeoorloofde bijstand verleende aan de heer Feller die deelnam aan het toernooi.’

Met inachtneming van de strikte naleving van de wet en de jurisprudentie over de geheimhouding van het briefgeheim was het voor de bond van belang de aanvullende stukken te verkrijgen om die toe te voegen aan het dossier dat wordt aangeboden aan de Tuchtcommissie van de Franse schaakbond.

De overwegingen van de president:

– in de eerste plaats, dat ‘hoewel hij zelf niet de abonneehouder is van het desbetreffende telefoonnummer, heeft de heer Marzolo vanaf het moment dat de bezitster van deze lijn, mevrouw Pomian, hem het gebruik van die lijn heeft gegeven, het recht van briefgeheim over deze stukken.

– bovendien dat ‘geen enkele wettelijke bepaling hem voorschrijft zijn recht op geheimhouding op te geven’, aangezien dit alleen kan ‘in geval van een strafzaak of indien de veiligheid in geding is.’

– ten slotte heeft de president overwogen dat ‘het oneerlijk zou zijn de heren Marzolo, Hauchard en Feller (…) de volledige kosten van de procedure te laten dragen’, en heeft de Franse schaakbond veroordeeld in een deel van de proceskosten.

Zoals de Franse schaakbond op 27 januari in een persbericht had aangekondigd, heeft die bond de bevoegdheid de zaak voor te leggen aan de strafrechter, waarbij in het kader van de behandeling van de strafzaak de geheimhouding van het briefgeheim kan worden opgeheven.

Niettemin zal de Franse schaakbond rekening houden met de beslissing van de president (die de betrokken personen het absolute recht geven te weigeren de documenten te geven aan de gerechtsdeurwaarder), en zal de bond de betrokkenen niet dringend verzoeken hun medewerking te verlenen. Zo’n verzoek zou in ieder geval de verschillen in deze tuchtzaak eerder hebben vergroot.

Wat er ook van zij, de beslissing van de president heeft alleen betrekking op het kunnen beschikken over de inhoud van de sms-berichten. De president heeft zich niet uitgelaten over de inhoud van het geschil zelf.

De inhoud van dat geschil is namelijk overgelaten aan het oordeel van de Tuchtcommissie om te beslissen over de beschuldiging van fraude. De hoorzitting wordt gehouden op zaterdag 19 maart 2011, om 10.30 uur in Parijs.

De Franse schaakbond wenst te benadrukken dat zij verplicht is deze procedure te voeren, om zo:

– mevrouw Pomian vrij te pleiten van enige verantwoordelijkheid als bezitster van de omstreden telefoonlijn

– in de tweede plaats om overeenkomstig de regels van de bond, de waarden en normen te respecteren die het fundament zijn van het bestaan van de bond.

Het bureau van de Franse schaakbond

Proceskostenveroordeling

Europe-Echecs meldt dat de president van de rechtbank in kort geding in Nanterre de Franse Schaakbond heeft veroordeeld in het betalen van de proceskosten te weten te betalen aan:

– Marzolo € 2.500

– Feller € 2.500

– Hauchard € 2.000

– de SFR (de telefoonmaatschappij) € 500.

10. Mijn mening

Al met al lijkt het wel een aaneenschakeling van amateuristisch geklungel.

Wat ik niet begrijp is het gedrag van de vicevoorzitter van de Franse Schaakbond. Zij loopt wel erg lang rond met een mobieltje waarvan zij vermoedt dat daar sms-berichten mee zijn verzonden (want zeker weten doet zij dat niet). En voor hoe lang en hoe vaak heeft zij die mobiel uitgeleend? Erg geloofwaardig klinkt het niet dat zij haar beschuldiging pas vele weken later aan het bondsbureau vertelt.

Ook is de beschuldiging van vals spelen ongeloofwaardig. Stel nu dat de betrokkenen vals hadden willen spelen, dan vereist dat de nodige voorbereiding. Dan zorgt de betrokkene wel dat hij zijn mobiel bij zich heeft. En hoe zou dat vals spelen in zijn werk gaan? Hoe ontvingen de twee grootmeesters die sms-berichten?

De zgn. hoofdgetuige was de vicevoorzitter. Het bondsbureau geloofde haar kritiekloos. Het bureau kent haar plaats – en zeker in het hiërarchische Frankrijk – neemt het verhaal over en treft onmiddellijk maatregelen. Het bondsbureau besluit de zaak voor te leggen aan de Tuchtcommissie. Wellicht zijn de voorzitter en de vicevoorzitter daarvan op de hoogte, maar niet het (dagelijks dan wel het algemeen) bestuur. En nog onbegrijpelijker is het uitbrengen van een persbericht van het bondsbureau waarin de namen van de betrokken schakers openbaar worden gemaakt. Dit lijkt op gebruiken die voorkomen in een dictatuur.

Ook het gedrag van de advocaat van de bond is vreemd. Die probeert namelijk te redden wat er te redden valt en bluft er maar wat op los. Waarschijnlijk kent hij niet het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is. Want met bluf verdedigt hij het openbaar maken van de namen van de drie schakers. Hij had zich moeten bedenken dat dezelfde waarden en normen die gelden in de schaakwereld, ook gelden in het dagelijkse leven in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ook in de schaakwereld gelden de rechten van de mens.

De verklaring van vier leden van het Franse schaakteam is stuitend. Zij lijkt neutraal geformuleerd, maar is het niet. Het is het gedrag van professionals die ten koste van drie andere schakers een wit voetje willen halen bij een van hun broodheren. Zij hadden ook hun verontwaardiging moeten uiten over het openbaar maken van de namen, en zij hadden moeten vermelden wat er gaat gebeuren als de beschuldiging niet wordt bewezen. Kortom, ze hadden wel wat meer mogen opkomen voor hun collega’s. Want, het had hen ook kunnen overkomen.

Als de Franse Schaakbond enig verstand had gehad van recht en privacy was dit nooit gebeurd. De komende week vindt in Parijs de zitting plaats van de Tuchtcommissie. We moeten maar afwachten of de Franse Schaakbond meer bewijzen heeft. Maar dan nog, zij handelde onbehoorlijk om vooruitlopend op de uitkomst van een proces de publiciteit te zoeken. Zo gaan we niet met elkaar om in een beschaafde wereld. We leven niet in Kalmukkië.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.