Nederlands Dagblad schaakrubriek 23 april 2011

Schaakrubriek © Nederlands Dagblad website ND

DRS. B.H. WILDERS

KONING NOBELPAD 24 3813 KK AMERSFOORT

E-MAIL: WILDERS.IJLST@WXS.NLl

Zelfs onder grootmeesters bestaat verschil van mening over het nut van het intensief bestuderen van openingen maar het is hoe dan ook volstrekt duidelijk dat zelfs op clubniveau de schaker heden ten dage niet meer kan zonder een gedegen kennis van in ieder geval een paar lijfopeningen. Everyman Chess speelt al jaren hierop in met voortreffelijke openingsboeken ( www.everymanchess.com ) Ook nu weer drie toppers over uiteenlopende onderwerpen : Timothay Taylor wierp zich op één van de oudste en boeiendste openingen met de oorlogszuchtige titel Slay the Spanish ( 978-1-85744-637-1 ) een kreet die bij ons voor het laatst in de 80-jarige oorlog werd gehoord ( en bij de laatste WK… ) Al even bloeddorstig klinkt de titel van het boek van Cyrus Lakdawala Een woest Openingsrepertoire, dat vooral voor wit de Veresov aanbeveelt , 1.d4 2.Pc3 3. Lg5 tegen wat dan ook, heerlijk voor een ieder die graag zo snel mogelijk chaos op het bord wil veroorzaken ( isbn 978-1-85744-661-6 ) En dan is er nog een opening die allesbehalve positioneel genoemd kan worden : het Schots,van Yelena Dembo en Richard Palliser ( isbn 978-1-85744-632-6 ) In het ene boek meer partijen dan in het andere ( In het boek over de Veresov meer dan honderd ) maar alle drie zijn ze natuurlijk van belang voor de studie van de opening in het algemeen. Daarbij gaat de schrijver in het ene boek ook meer uit van wit dan van zwart maar alle schakers weten wel dat ze wel een bepaalde voorkeur kunnen hebben ( meestal voor wit ) maar toch onvermijdelijk ongeveer de helft van hun partijen met zwart moeten aantreden dus openingsboeken zijn altijd voor iedereen van belang, hoewel in dit geval vooral voor degene die met 1. e4 opent. De oplettende lezertjes weten dat ik zo’n boek altijd op een willekeurige plek opensla en ook dit keer was het geluk aan mijn kant ,niet alleen een leuke partij maar ook enige grollen van de schrijver , Cyrus Lakdawala n.a.v. de naam van de zwartspeler: Champion .Nomen est omen zeiden de ouden en dat gaat natuurlijk niet altijd op al heb ik in Amersfoort toch altijd vermeden de tandarts te nemen met de naam Beenhakker .Overigens betekent Lakdawala: Man die hout verkoopt. Dan nu de partij Tal- Champion: 1.d4 f5 2. Lg5 Pf6 3. Pc3 de Veresov dus e6 4.e4 fxe 5.Pxe4 Le7 6. Lxf6 Het paard op e4 is belangrijker Lxf6 7. Dh5+ g6 8.Dh6 Lxd4 het is een simultaan en wie wil dan niet een pion voorstaan tegen een ex-wereldkampioen maar ontwikkelen was toch beter.9. 0-0-0 Pc6 10. Pf3? Hier mist Tal in het voorbijsnellen het toch simpele 10. Txd4 Pxd4 11.Dg7 Tf8 12. Dxd4. 10..Lf6 11. Lb5 ( h4! ) De7 12.The1 Lg7 13. Df4 d6 14. Txd6 !? Tf8 zwart wil winnen ,remise is het na 14..cxd6 15. Pxd6+. 15. Txc6! Hier zien we de magiër Tal weer in actie Txf4 16. Txe6+ Ld7 zwart raakt de draad kwijt, leuk was nog 16..Kf8! 17. Txe7 Kxe7 18. Peg5+ Kd6 met chaos . Nu komt 17. Pd6+ en het is uit al speelde zwart nog een aantal zetten door.

Probleem 2317: een 3-zet: Ka8,De2,Tb2,Th6,La2,Ld8,Pa4,Pd3 pi c5,f3 Zwart: Kd4,Db1,Tc3,Pg4,pi d5,d6,e6.

En de oplossing van 2310 luidde: 1. Db4!

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.