Nederlands Dagblad schaakrubriek 30 april 2011

Schaakrubriek © Nederlands Dagblad website ND

DRS. B.H. WILDERS

KONING NOBELPAD 24 3813 KK AMERSFOORT

E-MAIL: WILDERS.IJLST@WXS.NLl

In één van de vorige rubrieken kwam al ter sprake dat in deze tijd van verruwing en zedenverwildering het nauwelijks meer voorkomt dat de fatsoenlijke schaker de gelegenheid krijgt de tegenstander ook werkelijk mat te zetten. Psychiater Alexander Cockburn heeft daar in zijn boek Loze Passie beachtenswaardige dingen over geschreven en ook zijn collega Fine, zelf een uitstekend schaker , heeft hier allerlei Oedipus-complexen op los gelaten . Het heeft Gambit Publications niet belet om John Nunn ,jager op de vijandelijke koning bij uitstek , een boek te laten publiceren waarin niet minder dan 1001 keer het mat wordt voltrokken. Verdeeld aan de hand van bepaalde thema’s, bv een dameoffer ,krijgt de lezer de gelegenheid zich uit te leven waarbij de moeilijkheidsgraad oploopt van 1 tot 5 punten. Ook al zal men dus nauwelijks de gelegenheid krijgen het geleerde in praktijk te brengen, de schaker die het boek bestudeert kan in ieder geval een hoop leren over de tactische acties die tot het mat zouden kunnen leiden ware het niet dat…. Persoonlijk vind ik altijd het zgn stikmat het leukst maar dat motief vereist echt moeilijke voorbereiding. Tenslotte : dit boek van Gambit ( www.gambitbooks.com ) is natuurlijk zeker van belang voor al degenen die hun tijd verdrijven met het spelen van 5-minutenpartijtjes want daarin pleegt nog menig mat voor te komen, zeker als de tegenstander met drie torens achter doorzwoegt om op tijd te winnen. Al met al een heerlijk boek voor de liefhebber . ( isbn 978-1-906454-25-8 )

Het is dus nog niet zo eenvoudig ter vervolmaking van deze rubriek een partij te vinden waarin het mat ook echt wordt uitgevoerd ,zelfs in vroeger tijden verlieten spelers gewoon de speelzaal om op tijd te verliezen omdat ze hun tegenstander niet eens en hand wilden geven. Wel gebeurt het soms bij correspondentieschaken(hoewel ook daar zeldzaam) wanneer de tegenstanders in de loop van de zetten een aardige relatie hebben opgebouwd . Zo vond ik een tachtig jaar oude correspondentie partij tussen Kozelek en grootmeester Eliskases , nog voor hij naar Argentinië was uitgeweken in Wereldoorlog 2. Kozolek –Eliskases : 1. e4 e5 2. Pf3 d5 zelden gespeeld maar het kan 3.exd5 ( beter dan Pxe5 Ld3 ) e4 de bedoeling van dit gambiet: ruimtevoordeel 4. De2 Pf6 ( Na Dxd5 5. Pc3 dan wel De7 5. Pd4 Pf6 6. Pc3 De5 krijgt wit een duidelijk voordeel ) 5. Db5+? Dit soort aanvallen kunnen eigenlijk in deze fase nooit de bedoeling zijn van Caïssa. Beter 5. Pc3 Le7 6. Pxe4 Pxd5 enz. Nu komt 5..c6 6.dxc bxc 7. De5+ Le7 8. Pg5 Pbd7 9. Df4 0-0 Zwart is beter ontwikkeld en dreigt Pd5 .10. Pxe4 het moet wel want anders verliest wit een stuk na Pd5. 10..Pd5 11. Df3 Te8 12.d3 Pe5 Jacht op de dame,altijd leuk 13. Dg3 (beter,hoewel triest, Dd1) Lh4 14. Lg5 het enige Lxg5 15. Dxg5 De dame gered maar..Dxg5 16. Pxg5 Pf3+ 17. Kd1 Te1 mat.

Probleem 2318,een 3-zet: Wit: Kh5, Tc8,Te6,Ld8,Pf8,Pf5,pi a5,b4,d2,f3. Zwart: Kd5,Df1,Ta3,Tg1,Lh1,Pg4, pi a7,c3,c4,d6,e3,e4,f6,h4.

Probleem 2311:1.d4!

probleem 2318

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.