Een tientje

Door een verminderde rijksbijdrage moeten de gemeenten bezuinigen. En dat moet op de structurele uitgaven. De eerstvolgende begroting (het jaar 2012) en de meerjarenbegroting (2012 t/m 2015) moeten sluitend zijn. Bezuinigen is voor gemeenten nieuw. Er werd wel eens wat geschrapt, maar dat was om nieuwe structurele ruimte te creëren. Om andere leuke dingen mee te doen, om wat jargon te gebruiken. Deze keer is het schrappen omdat anders de begroting niet sluitend zal zijn. En dat laatste mag niet.

Althans, dat is niet aan te raden. Want als de begroting 2012 niet sluitend is, zal onderbouwd moeten worden aangegeven wanneer dat deficit is weggewerkt. Maar het is vooral niet aan te raden omdat er dan verscherpt toezicht zal komen en dat is alleen goed nieuws voor de ambtenaren van de provincie die daarmee belast worden. lees verder

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.