De FIDE trekt de stekker uit het klassieke schaakspel

De FIDE trekt de stekker uit het klassieke schaakspel

Twintig – tien – elf

Na 20-10-’11 (twintig – tien – elf) zal de schaakwereld ingrijpend zijn veranderd, noem het: gemoderniseerd. Het wordt een historische dag, wellicht te vergelijken met de ingrijpende wijzigingen in het schaakspel aan het einde van de Middeleeuwen. De wijziging leidt tot nieuwe kansen. De schaakwereld zal zich daarop moeten voorbereiden.

Uit het interview met de president van de FIDE blijkt dat de FIDE de stekker trekt uit het klassieke schaak, dat van 40 zetten in bijvoorbeeld twee uur bedenktijd, daarna de volgende twintig zetten in een uur en dan de overige zetten in vijftien minuten, of zoiets. De FIDE richt zich voortaan op rapidschaak (25 minuten p.p.p.p. zonder increment) en snelschaak (vijf minuten p.p.p.p. zonder increment).

Zie:

schaaksite.nl/modernisering-van-de-fide-2

De redenen:

In de eerste plaats zijn de kosten om vals spelen tegen te gaan zo dramatisch hoog dat die strijd niet meer is te voeren. Daarin heeft de FIDE gelijk. Tijdens de ‘Franse soap’ heb ik deskundigen op het terrein van cybercrime om advies gevraagd. Ze vertelden hetzelfde wat ook de president in zijn interview uiteenzet. De technische ontwikkelingen van computers gaan zo verschrikkelijk hard, daartegen zijn organisatoren van schaaktoernooien niet opgewassen. De beveiligingskosten zijn en worden zo vreselijk hoog, dat is niet meer te doen. Ik voeg daaraan toe dat de juridische bewijslast onevenredig zwaar is voor amateur scheidsrechters. Zij hebben daarin geen ervaring hoe op te treden – en zullen die ook nooit krijgen. De scheidsrechters zullen ook niet weten hoe op te treden bij vermeende beschuldigingen van vals spel. Door fouten van organisatoren en scheidsrechter zouden er meer Franse soaps komen met als gevolg rechtsprocedures met alleen maar verliezers: de betrokken schakers en de vrijwilligers. Welke vrijwilliger wil zich nog lenen voor zo’n hondenbaan?

In de tweede plaats de veel te ruime mogelijkheid om remise overeen te komen. Dit heeft geleid tot vele misstanden. Naar mijn mening heeft de president daarin ook groot gelijk. De spelers hebben zich op dit terrein onverantwoordelijk gedragen. Een toeschouwer voelt zich bekocht door die remises. De spelers hebben diefstal gepleegd van de tijd van de toeschouwers. Of, om de president te citeren: ‘Voor wie spelen de schakers eigenlijk?’

De gevolgen zullen na twintig-tien-elf ingrijpend zijn. Een voorlopige inventarisatie:

– de topschakers zelf zullen hun toernooien van klassiek schaak moeten organiseren (en door de beveiligingskosten is dat wel heel erg moeilijk)

– de schakers zullen zichzelf moeten verkopen, meer aan p.r. moeten doen, kledingvoorschriften

– door het snelle tempo rijst de vraag of het nog wel zin heeft om vele varianten van openingen te bestuderen; wellicht zijn alle boeken over openingenvarianten in één klap waardeloos geworden

– door het snelle tempo wordt schaken minder wetenschappelijk, en meer sport

– het einde van het Fischer-tempo (ook Danailov, als president van de Europese schaakunie, pleitte daarvoor)

– eenvoudiger klokken

– een ander type schaker komt naar de top

– de continentale bonden, de KNSB, de regionale bonden en de verenigingen zullen zich moeten afvragen wat de gevolgen zijn voor hun competities

– tot slot is het gevolg dat op een andere manier moet worden omgegaan met de FIDE-regels. Het moet allemaal sneller. De taak van de scheidsrechter wordt anders.

Volop stof voor discussie. Tot 1 september heeft men daartoe de tijd om argumenten pro of contra aan te dragen naar de Commissie voor modernisering van de FIDE. En met de naderende vakantieperiode is dat feitelijk misschien nog maar drie weken …

Bonden, bestuurders, schakers, arbiters, trainers en verder iedereen die maar wil reageren kan zijn of haar of hun voorstellen sturen naar:

ratings.fide.com/suggest.phtml

Of e-mailen naar:

9 Reacties

 1. Avatar
  Paul-Peter Theulings 29 juni 2011

  Ik vind dit een verkeerd plan.

  Klassiek schaken moet de belangrijkste variant van het schaakspel blijven.

  Snelschaakpotjes, helemaal die zonder increment, vind ik niet geschikt om de wereldkampioen te bepalen.

  Zie op youtube armageddon snelschaakwedstrijden, bijvoorbeeld Zatonskih tegen Krush. Wat daar in de laatste seconden gebeurde heeft niets meer met schaken te maken. Een zet als Ta4 spelen omdat dat naast de klok is, zo bepaal je toch niet wie de beste is?

  De winnaar wordt dan niet degene die de beste zetten doet, maar degene die de snelste hand heeft of zich het slechtst weet te gedragen in de laatste seconden.

 2. Avatar
  Lucas 29 juni 2011

  Net als Theulings vind ik het ook jammer dat het klassieke schaken verdwijnt. Helaas zijn de argumenten die hiervoor door de FIDE worden aangedragen wel sterk. Als fraude niet meer te vermijden is, of niet meer te controleren, dan is het klassieke schaak ten dode opgeschreven. Ik vrees dat dit het geval is.

  Waar ik het echter absoluut mee oneens ben, is dat het rapid en snelschaak zonder tijdincrement zou moeten. Dit voornemen is slechts gebaseerd op commerciele motieven: dan past een potje + reclameblok mooi precies in 1 uur. Dat is natuurlijk ronduit belachelijk. Schakers zouden niet moeten zwichten voor de lokroep van dit platte geld.

  Integendeel; juist de technische mogelijkheid die de moderne digitale klok ons biedt, het toevoegen van extra tijd per zet, maakt het schaakspel minder afhankelijk van de tijdfactor. Het "echte" schaken wordt hierdoor belangrijker.

  Zelf geef ik de voorkeur aan de "Bronstein" methode (delay van bijv. 5 seconden per zet) boven de "Fischer" methode (extra tijd van bijv. 5 seconden per zet), maar dat is een detail. Fischer heeft m.i. als nadeel dat je tijd kunt gaan sparen, waardoor partijen door zinloze zetten onnodig lang kunnen duren. Bronstein heeft dat nadeel niet, maar toch wordt het idiote gedreun op de klok en het gesmijt van stukken over het bord vermeden.

 3. Avatar
  Paul-Peter Theulings 29 juni 2011

  Lucas,

  wat betreft "Fischer" of "Bronstein" heeft iedereen zijn smaak.

  Mijn voorkeur gaat naar "Fischer". Bij "Bronstein" 5 seconden kom je in een stresssituatie waar je niet meer onderuit komt. Één keer haperen met je zet is meteen vlag. De buffer die je met Fischer kan opbouwen zorgt voor een aangename verlichting. Er is dan geen constant vlaggevaar.

 4. Avatar
  Pieter de Groot 29 juni 2011

  De FIDE heeft het klassiek schaak laten vallen, althans de president/de presidentiële raad. Als schakers klassiek schaak willen spelen, is dat prima, maar de FIDE organiseert niets meer. Wel mag men onder auspiciën van de FIDE kampioenschappen organiseren. Graag zelfs, want de FIDE toucheert dan 20%, aldus de president. Klassiek schaak wordt volledig overgelaten aan de markt.

  Als de presidentiële raad al niet meer gelooft in klassiek schaak, volgt ook wel de raad van bestuur. En wie zitten in de raad van bestuur? Ook de voorzitters van de continentale bonden. Dan kon het nog wel eens hard gaan. De continentale bonden staan vervolgens voor het probleem hoe hun kampioenschappen te organiseren met al die extra beveiligingskosten. Al dat gedoe. Niemand, maar dan ook niemand wil ooit te maken hebben met een nieuwe Franse soap. Als de president, de presidentiële raad, de raad van bestuur klassiek schaak heeft laten vallen, gaat het echt heel hard. Het is niet de vraag of het klassiek schaak verdwijnt, het is de vraag hoe lang nog.

  De internet consultatie gaat niet meer over die vraag. Want het besluit dat de FIDE klassiek schaak heeft laten vallen, is al genomen. De internet consultatie gaat over de vervolgvraag.

  Wat betreft het afschaffen van het increment. Danailov c.s. hebben geanalyseerd dat schaken meer drama moet worden. Juist de tijdnoodfase maakt het schaken weer spannend. Door het Fischer tempo mist het schaken de aantrekkelijkheid. Het gaat niet om schaken als kunst, maar schaken als sport. Sport is drama.

 5. Avatar
  Lucas 30 juni 2011

  Danailov is een schurk, dat is algemeen bekend. Dus zijn opvattingen moeten met een flinke korrel zout genomen worden.

 6. Avatar
  Huub van Dongen 30 juni 2011

  Wat een belachelijk plan. Het wordt tijd dat het schaakspel afscheid neemt van de FIDE.

 7. Avatar
  Lucas 30 juni 2011

  Voor elk spel is het volgende noodzakelijk:

  1. Een reglement.

  2. Een manier om te bepalen of het reglement wordt overtreden.

  3. Een manier om een straf toe te kennen bij een reglementsovertreding.

  Tot de komst van de moderne computer, dus tot voor kort, was dit bij het schaken allemaal goed geregeld.

  Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het voetbal, waarbij 2. wordt ingevuld door een arbiterstrio dat nauwelijks functioneert. Het effect daarvan is algemeen bekend. De professionele voetballer probeert zoveel mogelijk het reglement te overtreden, behalve als de arbiter dit kan constateren. Identificatie van het publiek met dit gedrag op het voetbalveld leidt vervolgens weer tot normoverschrijdend gedrag van ditzelfde publiek buiten het stadion.

  De vraag is nu of dit ook voor het schaakspel gewenst is. Dat hangt af van de motieven. Als het erom gaat om het schaakspel zo dramatisch mogelijk te maken, dan moet er veel ruimte zijn om de regels te overtreden. Plat gezegd: lekker beuken op die klok en smijten met die stukken. Dat is wat Dainalov blijkbaar wil.

  Een andere optie is het gebruik van computers deels te gedogen; het mag eigenlijk niet, maar als het toch wordt geconstateerd, dan volgt een vermaning of lichte straf. Vergelijk dit met het shirtje trekken bij het voetbal.

  Persoonlijk voel ik er echter helemaal niets om van het schaken een soort voetballen te maken. Dat impliceert echter dat regels die niet kunnen worden gecontroleerd afgeschaft dienen te worden. Dat is in wezen het voorstel van de FIDE, en tevens het einde van het klassieke schaak. Jammer, maar helaas.

 8. Avatar
  Kanmewatov 01 juli 2011

  De bron van dit interview zou ik graag willen hebben, waar staat dat?

  Verder lijkt het mij dat heeft deze beslissing erg veel gevolgen voor het schaak verenigingsleven. Misschien wel positief en door relatieve korte partijen aantrekkelijker om lid van een schaak club te worden. Maar of het de schoonheid van het spel ten goede komt vraag ik mij af.

  Wat mij verbaasd is dat ik enkel op deze site over deze ingrijpende beslissing verneem en op andere schaaksites heb ik nog niets hierover gelezen. Je mag toch verwachten dat bij zulke belangrijke beslissingen er wat meer ‘gerucht’ over gegeven zou worden op diverse fora op het net of in de tijdschriften. Nu komt het bij mij over als een soort verlate 1 april grap…

 9. Avatar
  Kanmewatov 01 juli 2011

  Ik heb het interview gevonden, zag een ander artikel op deze site over het hoofd…. I-)

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.