De Franse soap (5)

De Franse soap (5)

De soap gaat verder

Persbericht van de Franse Schaakbond

Bij besluit van 19 maart 2011 heeft de Tuchtcommissie van de Franse Schaakbond op verzoek van het Bondsbureau bewezen verklaard dat Cyril Marzolo, Sébastien Feller en Arnaud Hauchard zich schuldig hebben gemaakt aan handelen in strijd met de ethiek in de sport. Zij heeft hen veroordeeld tot vijf jaar schorsing, vijf jaar waarvan twee jaar dienstverlening en een levenslang verbod om te fungeren als teamleider .

Op 19 mei 2011 heeft de commissie van beroep van de Franse Schaakbond op verzoek van de spelers uitspraak gedaan. Zij heeft zwaardere straffen opgelegd. Cyril Marzolo en Sébastien Feller kregen een schorsing van vijf jaar. Arnaud Hauchard drie jaar.

Op 25 mei 2011 heeft het Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) op verzoek van de spelers en de teamleider beslist. Zij heeft het verzoek van Cyril Marcolo niet-ontvankelijk verklaard, en aan voorgesteld aan Sébastien Feller en Arnaud Hauchard te houden aan de beslissing van 19 mei van de commissie van beroep van de Franse Schakbond.

Op 27 mei 2011 heeft de president van de rechtbank in Versailles het verzoek van Cyril Marzolo, Sébastien Feller en Arnaud Hauchard afgewezen om de beslissing van de commissie van beroep van 19 mei te schorsen totdat beslist is in de bodemprocedure.

Op 29 juni 2011 heeft het gerechtshof in Versailles op verzoek van Sébastien Feller en Arnaud Hauchard de opschorting bevolen van de straffen die de commissie van beroep van 19 mei hen heeft opgelegd totdat beslist is in de bodemprocedure die wordt gevoerd op initiatief van een van de partijen, en de beslissing in die procedure onaantastbaar is geworden.

Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat de CADE bevoegd is beroep aan te tekenen bij de commissie van beroep, en niet het Bondsbureau van de Franse Schaakbond. Het Bondsbureau bond neemt kennis van de beslissing, maar het verbaast hem wel dat de tekst van het reglement van de bond op deze manier wordt uitgelegd, omdat de regelgever deze bevoegdheid niet heeft willen geven aan de CADE ten koste van de partij die de spelers vervolgt.

Het Bondsbureau is vastbesloten in de bodemprocedure voor de Franse gerechten de juistheid te laten zien van zijn handelwijze. Hij heeft het dossier ook gezonden aan de Ethische Commissie van de FIDE. Volgens het bureau is er bewijsmateriaal van vals spelen in georganiseerd verband.

Tot slot geeft het Bondsbureau aan dat deze handelwijze vooral is ingegeven om op principiële wijze de strijd aan te gaan tegen de ontwikkeling van allerlei vormen van vals spelen met elektronische middelen. Volgens het bureau betekenen deze een ernstig gevaar voor de toekomst van het schaken. Het bureau handelt dus in het algemeen belang, en hij zal uiteindelijk winnen in de bodemprocedure.

Het Bondsbureau van de Franse Schaakbond

Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 juli 2011

Opmerking

Opvallend is de verhouding tussen het Bondsbureau van de Franse Schaakbond en het Bestuur van de Franse Schaakbond. In normale bestuurlijke verhoudingen zal een uitvoeringsorgaan zich niet zo opstellen. Het is het bestuur dat beslist welke vervolgstappen worden gezet, niet het onder het bestuur functioneerde uitvoeringsbureau.

Wat er ook gebeurt, de verhoudingen staan in Frankrijk zo op scherp dat nog een lange weg is te gaan: procedures bij de rechtbank, gerechtshof, (evt. hoge raad) en Hof van Arbitrage voor Sport in Lausanne. En zolang de beslissing niet definitief is mogen Feller en Hauchard rustig schaken. Dat is het gevolg van de beslissing van het gerechtshof in Versailles. Als het zo doorgaat duurt het nog wel een paar jaar voor de Franse soap ten einde is.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.