Rectificatie "Een tien voor de Volkskrant"

Onze site mag zich nog steeds in een toenemende belangstelling verheugen. Bezoekersrecords zijn de afgelopen maanden een aantal malen gesneuveld. Vanaf de start, medio januari 2010, tot heden zijn er bijna 2800 items geplaatst! En de publicaties op onze site bestrijken een zeer breed terrein. Niet slecht voor een onafhankelijke en niet-commerciële site die als motto heeft :Voor en door schaakliefhebbers!

Onze bezoekers hebben veel waardering voor de site en er is voor ‘elck wat wils’ en het is nog gratis ook. Maar waar waardering is, is er natuurlijk ook kritiek. Dat is gezond en houdt ons scherp.

Recent ontvingen we van Hans Böhm de volgende kritiek met het verzoek om een rectificatie.

Quote

´Teun, Wat lees ik nou onder de kop ‘Een tien voor de Volkskrant‘?

dat alleen Volkskrant en NRC aandacht hebben besteed aan het NK/Giri?

Als je de knipselborden ziet moet je met een lantaarntje zoeken naar dagverslagen.

Feit is dat De Telegraaf een dagelijkse verslaggeving deed van het NK plus partij.

Dat is dus in schril contrast met wat jij schrijft. Maar wat je nu als mening geeft als terugblik over de NK-verslagen in de landelijke kranten is onzin.´

Unquote

a. Dagverslagen NK

Ik kan mij de kritiek van Hans Böhm goed voorstellen en wil een eind met hem meegaan. In De Telegraaf is er veel gedaan aan de verslaggeving van het NK. (Dat dit onvoldoende tot uiting kwam op de knipselborden in Boxtel -hier doelde ik op-, dat ik in de maandagkrant die ik kocht geen verslag zag van de in het weekend gespeelde ronden en dat niet in ieder dagverslag een partij was opgenomen, mag hier naar mijn mening niets aan afdoen.)

De mening van Hans Böhm dat mijn artikel suggereert dat alleen de Volkskrant en de NRC aandacht hebben besteed aan het NK deel ik niet. Dit was ook niet het geval.

b. De kampioenen

Toen Anish Giri en Zhaoqin Peng op de voorlaatste dag al kampioen werden, was ik nieuwsgierig welke dagbladen de dag erna zouden uitpakken met dit nieuws. Immers kampioen worden daar gaat het om, dit is het moment suprême in de sport. Dit mag dan ook wel extra aandacht krijgen, vond ik zo.

Mijn persoonlijke keuze (natuurlijk subjectief) viel op de Volkskrant en op NRC Handelsblad. De Volkskrant pakte paginagroot uit met een mooie foto van Anish Giri. Dit viel op natuurlijk. Ook op de knipselborden in Boxtel sprong dit artikel eruit.

Een van de knipselborden in Boxtel

Dit wilde natuurlijk niet zeggen dat de andere dagbladen hieraan geen aandacht hebben besteed. Wel minder opvallend en minder prominent.

c. De wekelijkse schaakrubrieken

Over de wekelijkse schaakrubrieken heb ik geen uitspraak gedaan. Iedereen kan op onze site wekelijks kennis nemen wat de schaakjournalisten schrijven. Na een NK ijlt dit vaak nog na omdat men later nog wel eens op het NK wil terugkomen. Met de kennis van nu kunnen we vaststellen dat De Telegraaf vijf achtereenvolgende wekelijkse schaakrubrieken gepland heeft over ons NK. Dit is ook een compliment waard!

Bij de start van de wekelijkse schaakrubrieken in januari 2010 hebben we in kaart gebracht welke rubrieken de afgelopen jaren zoal het loodje hebben gelegd. Daarom koesteren we de overgebleven rubrieken zo! De ruimte die beschikbaar is voor een schaakrubriek staat nu nog wel eens onder druk.

d. Algehele conclusie

Mijn mening dat er te weinig aandacht van de landelijke media was voor ons NK en dat dit jaar misschien een dieptepunt was, is uiteraard ook erg subjectief. Iedereen wil natuurlijk dat zijn/haar sport veel meer aandacht krijgt in de media. Daarom vermeldde ik het een en ander over het NK 2000.

Het is misschien een idee om studenten Media- en Communicatiewetenschappen eens serieus onderzoek te laten doen. Misschien zijn er voor ons allen lessen te leren hoe het beter kan of moet. Met een potentiële wereldkampioen in huis is dit zo gek nog niet. Kijk bijvoorbeeld eens wat zich de laatste jaren in Noorwegen in de media heeft afgespeeld. Noorwegen was bepaald geen schaakland. En Anish Giri zit op hetzelfde schema als Magnus Carlsen destijds!

Onze sport verdient het!

e. Commentaren van onze trouwe bezoekers

Wij nodigen onze bezoekers uit in de commentaarkolom hieronder ook hun mening te geven over de verslaggeving rond ons NK in Boxtel.

f. Rectificatie

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we enkele wijzigingen aangebracht in het artikel Een tien voor de Volkskrant. Klik hier.

Met dank aan Hans Böhm

6 Reacties

 1. Avatar
  Lucas 19 juli 2011

  Wie heeft er nog een krant nodig? Ik begin de dag tegenwoordig met een iPad bij het ontbijt. Juist dankzij de sublieme schaaksite.nl heb ik helemaal niet meer zo’n behoefte aan een schaakstukje in de krant. Meestal is dat al oud nieuws. Bovendien kan ik op de iPad een partij ook naspelen(!), althans als die partij wordt aangeboden in het formaat zoals hier op schaaksite.nl. De blauwe "live" schaakborden werken niet op iPad.

  Overigens gaat mijn redenering ook op voor alle andere artikelen in de krant. Veel van het "nieuws" in de ochtendkrant heb ik de avond ervoor al uitgebreid gelezen op volkskrant.nl en nrc.nl. Mij is niet duidelijk waarom deze kranten hun artikelen gratis op internet ter beschikking stellen, maar ik heb mijn abonnement beeindigd.

  Mijn complimenten aan alle schrijvers en medewerkers van schaaksite.nl!

 2. Avatar
  Johan Hut 19 juli 2011

  Wij kijken op schaaksites, maar dat doen niet-schakers niet. Hun aandacht wordt wel getrokken door een groot artikel in de papieren krant. Dat kan interesse voor de schaaksport oproepen, van mensen die misschien willen schaken, maar ook van sponsors. Bovendien kunnen we sponsors wijzen op een krantenpagina. Een artikel op een schaaksite maakt op sponsors minder indruk, omdat die veel minder bekeken wordt.

 3. Avatar
  Johan Hut 19 juli 2011

  Overigens maakt de organisatie van het Univé-toernooi in Hoogeveen jaarlijks een knipselboek met kopieën van krantenartikelen en uitgeprinte internetpagina’s, in kleur. De editie 2009 telde 157 pagina’s op A4-formaat.

 4. Avatar
  Koorevaar 19 juli 2011

  Het zou interessant zijn het knipselboek (excl. internet) van het NK 2011 te zien. Dat geeft direct een goed beeld van de aandacht die het NK gekregen heeft van wie, in welke mate etc.

  Beschikt de KNSB over alle knipsels van het NK 2011? Wat is er met de ‘knipsels’ van de knipselborden in Boxtel gebeurd? Weggegooid of bewaard?

  Max Pam in HP/De Tijd (april dit jaar):

  ‘ Het is mijn ervaring dat de schaakrubriek in kranten vaak wordt gelezen door mensen die zelf nauwelijks kunnen schaken. Zulke lezers slaan de zetten voor het merendeel over, maar nemen met grote belangstelling kennis vanb het begeleidende stukje, dat gaat over schakers en hun onderlinge competitie.’

 5. Avatar
  Koorevaar 20 juli 2011

  Hieronder de ontvangen reactie van Hans Böhm

  Dank voor de rectificatie, ik doe mijn best en wil daar dan wel graag

  op beoordeeld worden.

  Verder wat betreft de nieuwe media en dat kranten niet meer

  interessant zijn.

  We moeten goed het verschil zien tussen schaakliefhebbers en mensen

  die zijdelings geïnteresseerd zijn.

  Er zijn vele toernooiorganisaties die na afloop het aantal minuten op

  radio/tv en het aantal vierkante centimeters in de kranten bijhouden,

  juist vanwege de algemene p.r.

  Dat wij als schaakwereld onze toernooien de laatste tijd live kunnen

  beleven, is ideaal voor een schaker maar doet niets naar de

  buitenwereld toe.

  Dus we moeten beide kanalen koesteren, in het eigen belang.

  Met vriendelijke groet,

  Hans Böhm

 6. Avatar
  Johan Hut 20 juli 2011

  In het verleden heb ik ook wel knipselboeken van het NK gezien. Bij de NK’s in Hilversum zag ik ook dat ze zorgvuldig werden gearchiveerd door het toernooicomité. Volgens mij doen alle toernooicomités dat. Hoe actief ze ermee de boer opgaan, zal per comité verschillend zijn.

  Helaas zien de toernooicomités niet alle regionale kranten. Schaakjournalisten doen er daarom goed aan hun artikelen op te sturen. Sommigen doen dat ook altijd.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.