De terugwiebelende toren (3)

Inmiddels is er een uitspraak gedaan door de beroepscommissie van de RSB:

Naar aanleiding van het protest van Cor de Wit (zwartspeler) met betrekking tot zijn partij tegen Peter Ypma (witspeler) en de beslissing van de arbiter Theo Heukels.

De situatie was als volgt:

in de tijdnoodfase werd een toren gespeeld waarvan een zet later onduidelijk bleek waar deze gestaan had. De arbiter besliste dat dit h1 was en hier werd protest tegen aangetekend. De omstanders worden niet geraadpleegd door de arbiter (wat ik opgevangen heb is in ieder geval 2x Tg1 en 1x Th1), gemaakte videobeelden worden bekeken maar deze zijn op de camera te onduidelijk om een conclusie aan te verbinden. De partij is later vervolgt vanuit de discussie stelling met de toren op h1 en de zwartspeler verloor door tijdsoverschrijding.

Ik heb de videobeelden bekeken en ruggespraak gehouden met een aantal ervaren arbiters en kom tot het volgende;

Gezien de video opname ben ik van mening dat de zwartspeler de intentie heeft de toren naar g1 te spelen. Op het moment van loslaten is dit onduidelijk of hij daar ook staat, maar op het moment dat de klok wordt ingedrukt en de witspeler aan zet is staat de toren grotendeels op g1. Derhalve ga ik er vanuit dat Tg1 de gespeelde zet is. De getrokken conclusie op basis van de waarneming van de witspeler en arbiter zijn mijns inziens dus onjuist of te vroeg genomen.

De partij moet nu worden verder gepeeld vanuit de laatst vast te stellen stelling die verkregen is voordat de stukken werden teruggeplaatst naar de discussie stelling. Tijd en locatie van het uitspelen zal in overleg met de betrokkenen worden besproken

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.