Sterren boven het maaiveld

Lees ook : Naar een Deltaplan voor het schoolschaak en Kasparov Chess Foundation Europe

Vandaag verscheen in het Financieel Dagblad het al aangekondigde interview met onderwijsminister Marja van Bijsterveldt, met als kop:

‘We moeten ons hoofd boven het maaiveld uitsteken. Nederland is nu een hoogvlakte zonder pieken’

Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt wil excellent presteren gaan belonen door scholen sterren toe te kennen. ‘Wie uitblinkt krijgt een zichtbare ster.’ Ze luidt de alarmklok over het tekort aan jongeren die voor techniek kiezen. Samen met haar collega’s Kamp en Verhagen werkt ze aan een plan. ‘Onderwijs en bedrijfsleven moeten de handen ineenslaan.’

Enkele citaten uit het interview van Klaas Broekhuizen en Paul van Liempt.

Hoe bereiken we de top volgens u?

‘Scholen moeten veeleisender zijn naar hun leerlingen en ouders. Ambitie is geen vies woord. Elk talent hebben we nodig en elk talent verdient een kans. Daarbij vormen rekenen en taal de zuurstof van het onderwijs. Daarvoor verscherp ik de aandacht, dat is echt nodig.’

Hoe gaat u om met goede prestaties?

‘Ik ga scholen het predicaat ‘’excellent” geven, de inspectie is het idee aan het uitwerken. We kennen op dit moment alleen de aanduidingen zeerzwak, zwak en voldoende. Dat daagt niet uit de slag naar boven te maken. Je moet er de categorie excellent aan toe durven voegen en de scholen die op die manier presteren ook zichtbaar maken.’

Het systeem van Michelin-sterren voor restaurants wordt op scholen toegepast?

‘We moeten het plan nog uitwerken maar die kant willen we op. Een soort sterrensysteem voor scholen.’

Om al die doelstellingen waar te maken nemen heb je uitstekende leraren nodig. Waar haal je die vandaan in de wetenschap dat het beroep met geen al te best imago is?

‘Er zijn verschillende impulsen nodig. In de vorige kabinetsperiode hebben we met het actieplan Leerkracht van Nederland al ingezet op meer carrièremogelijkheden, niet alleen als manager maar juist ook voor de klas. En de leraren kunnen rekenen op meer salaris. Het imago wordt ook beter als leraren zelf positief zijn over hun vak en dat uitstralen voor de klas.’

Schoolschaak een A-merk

In Naar een Deltaplan voor het schoolschaak stellen wij voor om te gaan zorgen dat schoolschaak een A-merk wordt. In het verlengde van de plannen van de onderwijsminister zouden we eens kunnen nadenken of we iets zouden kunnen met sterren voor het schaakonderwijs. Als we er in zouden slagen in de praktijk aan te tonen dat schaaklessen en schaken er werkelijk toe doen en dat dit de leerprestaties van jonge kinderen helpt bevorderen dan komen we een flink eind in de goede richting. In onze opleiding voor schaakmeester en schaakjuf moeten we dan expliciet een plaats in ruimen voor de cognitieve, affectieve, sociale en psychomotorische vaardigheden waaraan schaken een bijdrage kan leveren. Als we dit zouden kunnen doen in nauwe samenwerking met het onderwijsveld dan zijn we een paar flinke stappen verder. Wat is er mooier dan ons koninklijk spel en onze meesterlijke sport in te zetten in het leerplan van de kinderen!

Van Bijsterveldt is in gesprek met minister Verhagen (Economische Zaken) , minister Kamp (Sociale Zaken) en het bedrijfsleven om de komende tijd extra inzet te geven. Als voorbeeld geeft zij aan dat het onze gezamenlijke opgave is jongeren te verleiden voor ICT, chemie of haven te kiezen.

De nieuwe opzet voor schoolschaak zou ook een partnership moeten zijn met het onderwijsveld,het bedrijfsleven en andere overheidsinstellingen. Zo’n concept wordt met veel succes toegepast in Engeland bij het project ‘Chess in Schools and Communities’. Zij hebben gekozen voor het concept van schoolschaakclubs en streven er naar om in 2015 aan een miljoen basisschoolkinderen in Engeland schaakles te geven. Met daarnaast veel leuke schaakactiviteiten voor de kinderen. Now we are talking!

Het project van de Kasparov Chess Foundation Europe wordt op dezelfde leest geschoeid.

Waar wachten wij nog op?

Blijf niet langs de kant staan en doe mee! Reacties kunnen jullie mailen naar:

schoolschaaksite@gmail.com

1 Reactie

  1. Avatar
    leftbike 04 januari 2012

    Fantastische opzet, zo moeten we het zien te realiseren.

    Ik wist het al wel, maar was kortelings onder de indruk van de bundel aan onderzoeksgegevens op schaaktalent.nl, die ik nu ook onder de Arnhemse scholen verspried : zie www.psmcd.net/otherfiles/BenefitsOfChessInEdScreen2.pdf

    Ik kon het op schaaktalent ff niet meer vinden en dat is meteen een lastige les voor de nieuwe schoolschaaksite, hoe kun je straks de mooiste bomen in het bos nog vinden 🙂

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.