Schaken in het Europees Parlement

Schaken in het Europees Parlement

Schaken op scholen in Europa

Garry Kasparov en Silvio Danilov presenteren in het Europees Parlement ‘Schaken op scholen in Europa’

In Brussel vond op 20 september 2011 in het Europees Parlement onder voorzitterschap van prof. Jerzy Buzek, president van dat parlement, een bijzonder openbare zitting plaats. In de zittingszaal presenteerden Garry Kasparov, o.a. voorzitter van de Kasparov Chess Foundation Europe, en Silvio Danailov, president van de Europese Schaakunie, het programma voor ‘Schaken op scholen in Europa’. Dit is een heel belangrijke gebeurtenis voor het schaken. Het verdient ruime aandacht in de schaakwereld.

Het Europees Parlement waarin links Kasparov zijn programma presenteert

Publicatie met toestemming van Schaakfabriek.be

Het programma voor ‘Schaken op scholen in Europa’ is opgesteld om in Europa schaken te promoten op scholen door schaakleerprogramma’s, schaakmateriaal, schaakdocenten en voorlichtingsmateriaal aan te bieden, om zo kinderen het schaken te laten ontdekken, hen aan te moedigen en hen te motiveren om dat te leren. Het bijzondere aan het programma is dat leerkrachten worden opgeleid om schaakles te geven. Er worden geen schakers opgeleid tot schaakleraren, maar professionele leerkrachten worden de basis gegeven om de beginselen van het schaken aan te kunnen leren.

Zie hiervoor uitgebreid de artikelen van Teun Koorevaar van 6 september 2011 op deze site

– ‘Kasparov Chess Foundation Europe’ schaaksite.nl/kasparov-chess-foundation-europe

– ‘Naar een Deltaplan voor het Schoolschaak’ schaaksite.nl/naar-een-deltaplan-voor-het-schoolschaak

De Foundation (stichting) voert de ontwikkeling van het programma uit in een gezamenlijk project met de Europese Schaakunie en met de Kasparov-Foundation Chess USA. Het project ‘Schaken op school’ heeft topprioriteit in het uitvoeringsprogramma van de president van de Europese Schaakunie, Silvio Danailov.

Garry Kasparov, voorzitter van de Kasparov Chess Foundation Europe: ‘Het is onze ambitie met dit voorstel de droom te realiseren schaken te brengen naar de klassen op scholen zodat iedereen kan profiteren van de voordelen die het schaakspel biedt. Het voorstel van het programma bevat alle elementen die nodig zijn om te komen tot een stevig leerprogramma voor schaken aangepast aan de behoeften van de verschillende Europese landen. Ook ben ik blij te kunnen aankondigen dat er begin 2012 twee nieuwe stichtingen Kasparov Chess worden toegevoegd, namelijk die in Zuid-Amerika en in Afrika. Door deze twee continenten op te nemen beginnen we met een wereldomvattend bereik en een wereldomvattende uitvoering.

In zijn toespraak aan het Parlement verwees Kasparov naar het internationale, maar vooral ook Europese karakter van het spel om zo de link te leggen met de Europese Unie en het onderwijs in Europa. ´Onderwijs heeft nieuwe ideeën nodig en het schaken is een erg originele manier om de algemene vaardigheden van onze kinderen te verbeteren. Kinderen moeten een systematiek vinden in hun gedachten en dat kan hen niet zomaar worden opgelegd, maar ze leren al doende. De vaardigheden die je nodig hebt om te schaken, zoals visualiseren en conceptualiseren van ideeën, zijn ook van toepassing in heel het onderwijs en andere aspecten in onze maatschappij. Daarom is schaken precies zo invloedrijk. Chess helps to broaden the vision!´

Zie ook ChessVibes: www.youtube.com/watch?v=0GI4kCrJLik

De Kasparov Chess Foundation Europe is al de tweede stichting die Garry Kasparov heeft opgericht. In juni 2002 werd de Kasparov Chess Foundation, Inc. in de Verenigde Staten opgestart. KCF ontwikkelde en publiceerde het programma ´Teaching Chess Step by Step´ (Stap voor stap leren schaken). Ruim 3500 scholen verspreid over alle 50 Amerikaanse staten integreerden het programma in hun onderwijsaanbod. Daar is het klein begonnen, maar is het uitgegroeid tot een groot succes. Dit concept wil Kasparov ook naar Europa brengen, met de hoofdzetel in Brussel. Het is een project dat wordt gesteund wordt door de Europese Commissie en de Europese Schaakunie. Samen met de EU zal schaken worden gepromoot in het onderwijs.

Garry Kasparov: ´Met de oprichting van Kasparov Chess Foundation Europe wil ik mijn droom verder verwezenlijken: zo veel mogelijk leerlingen het schaakspel laten ontdekken, zodat ze kunnen genieten van de vele voordelen die het spel te bieden heeft. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met Europese instellingen om schaken te introduceren in scholen van de huidige 27 lidstaten van de Europese Unie.´

Jan Callewaert, mede-oprichter en lid van KCF, voegt hieraan toe: ‘Ik ben enorm opgetogen om deel uit te maken van dit nieuwe Europese schaakinitiatief. De afgelopen jaren leerden we Garry heel goed kennen tijdens het Belgische schaakevenement ‘Your Next Move’. Toen hij voorstelde om de Kasparov Chess Foundation Europe op te richten, moest ik er geen twee keer over nadenken of ik mijn schouders onder dit project wilde zetten. Schaken biedt zo veel mensen enorm veel voordelen. Daarom wil ik het doel en de activiteiten van de stichting 100 % steunen.”

Slavi Binev, Bulgaars politicus en lid van het Europees Parlement: ‘Ik was erg enthousiast toen we met Garry Kasparov en Silvio Danailov voor de eerste keer spraken over het project ‘Schaken op school’. Dit is een briljant idee. De onbetwistbare autoriteit van de beste schaker ooit en zijn team en tevens een vooraanstaand manager in de schaakwereld, is het fundament voor de succesvolle toekomst van dit project.’

Silvio Danailov, president van de Europese Schaakunie: ‘Ik heb een droom – kinderen in Europa het schaken te leren en hen te vormen als succesvolle individuen op de best mogelijke manier. En wat is er beter dan hen de mogelijkheid te geven ervaring op te doen met de duizendjarige wijsheid van het schaakspel. Behalve schaken als sport, is het ook wetenschap, onderwijs en cultureel erfgoed van de Europese landen. Schaken is een uniek spel dat een krachtig middel is voor de ontwikkeling van de intellectuele vermogens van kinderen, hun analytische vaardigheden en concentratie.’

Jan Callewaert, president van de Kasparov-stichting Schaak Europa: ‘In de eerste plaats wil ik graag Slavi Binev van het Europees Parlement bedanken voor het mogelijk maken van deze bijeenkomst. Het promoten en kinderen het schaken te leren, is de kernactiviteit van de Kasparov Chess Foundation. Daarom zijn we erg blij om het programma ‘Schaken op scholen in Europa’ uit te voeren. Ik kijk ernaar uit om met de Europese instellingen te gaan werken aan het ontwikkelen en uitvoeren van het programma. De voordelen van schaken voor kinderen zijn duidelijk en goed gedocumenteerd. Met de steun van de Europese instellingen en van scholen over heel Europa hebben we de mogelijkheid een verschil te maken in de ontwikkeling van kinderen.’

v.l.n.r. Silvio Danailov, Slavi Binev, Garry Kasparov en Jan Callewaert

Bron: schaakfabriek.be

Nadere informatie

De presentatie van ‘Schaken op scholen in Europa’ is beschikbaar op www.kcfe.eu/en/multimedia

Kasparov Chess Foundation Europe is een non-profit organisatie opgericht in 2011. Het doel van deze vereniging zonder winstoogmerk is om kinderen en jongeren (van 6 tot 18 jaar) te laten kennismaken met de vele educatieve voordelen van het schaakspel. Hiervoor schakelt men Europese scholen in, zowel publieke als privé, waar een uitgebreid schaakpakket en verrijkingsprogramma’s zal worden aangeboden. De stichting zal ook de schaakstudierichting als een cognitief leermiddel promoten en toernooien en wedstrijden organiseren voor kinderen en jongeren. Scholen en schaakdocenten die interesse hebben in de activiteiten van de stichting, kunnen zich aanmelden op www.kcfe.eu. Zo worden ze via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de activiteiten van de stichting.

De Europese Schaakunie werd in Graz op het Congres van de FIDE in 1985 opgericht door Rolf Littorin uit Zweden. De Europese Schaakunie is een onafhankelijke vereniging die het exclusieve recht heeft de verschillende Europese Schaakkampioenschappen te organiseren. De leden zijn de Europese nationale schaakbonden. Tegenwoordig heeft de Europese Schaakunie 54 leden als schaakbonden. De visie van 1985 is werkelijkheid geworden: Europa is een sterk, verenigd schaak continent. Zie voor meer informatie www.europechess.net

Geraadpleegde bronnen:

– Schaakfabriek.be: 8 juni 2011, Jan Lagrain, ‘Kasparov stelt nieuwe project voor in Brussel’

– Schaakfabriek.be: 20 september 2011, Jan Lagrain, ‘Kasparov pleit bij EU voor schaken op school’

schaakfabriek.be/2011/09/20/kasparov-pleit-voor-schaken-op-school-in-brussel/

– Mark Crowther, 20 september 2011, ‘Kasparov and Danailov present Chess in European Schools to EU’

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.