Canon (44): Illustere voorzitters

Sinds de oprichting in 1873 heeft de (K)NSB 34 voorzitters gehad. Daar zaten sterke schakers tussen, zoals de Nederlandse kampioenen Dirk en Arnold van Foreest, Johannes Esser en zelfs Max Euwe (1943-45). De meeste voorzitters waren natuurlijk meer bestuurder dan schaker. Aan Alexander Rueb is een apart venster gewijd.

Drie andere voorzitters lichten we er hier uit.

In 1948 trad het voltallige KNSB-bestuur af op verzoek van de bondsraad. Er moest een nieuw bestuur komen en als voorzitter werd Henk van Steenis gekozen. Men zei namelijk tegen elkaar dat hij ‘wat kon’, maar het was niet duidelijk wat dat was, zo schreef hoofdredacteur Slavekoorde in het bondsblad na Van Steenis’ overlijden. Het was een gelukkige keus, Van Steenis smeedde het nieuwe bestuur tot een eenheid en was een grote inspirator. Hij vond het dienen van het schaken belangrijker dan het vaststellen van regeltjes. Wel was hij een democraat, met groot respect voor de bondsraad. Van Steenis overleed in 1965, slechts 56 jaar oud. Hij was voorzitter van 1948 tot zijn dood in 1965, met een onderbreking van twee jaar waarin hij vice-voorzitter was, en daarmee de langstzittende voorzitter in de geschiedenis van de KNSB. Ook was hij enige tijd bestuurslid van de FIDE.

Bijna even lang was Henk Wille voorzitter, namelijk veertien jaar van 1975 tot 1989. Daarvoor was hij al secretaris binnenland (1961-63), competitieleider (1963-75) en opnieuw secretaris binnenland (1973-75, dus een dubbelfunctie). Met het totaal van 28 jaar was hij het langstzittende bestuurslid van de KNSB. Sinds 1959 was Wille medeorganisator van de bondswedstrijden, die tegenwoordig in Dieren worden gehouden. Ook was hij bestuurslid van de OSBO.

Als KNSB-voorzitter stond Wille bekend als een diplomaat, die crises buiten de deur hield. Weliswaar stapte het voltallige bestuur al in zijn eerste jaar op, maar die breuk had hij in een maand hersteld.

In 1982 was hij medeoprichter van de Stichting Max Euwe Centrum, waarvan hij vanaf het begin tot 1989 voorzitter was. Het centrum opende zijn deuren in 1986. Henk Wille was erelid van de KNSB en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij overleed in 2010, op 83-jarige leeftijd.

Herman Hamers (geboren in 1948) was ruim acht jaar voorzitter van de KNSB, van 1994 tot 2003. Daarvoor was hij voorzitter van de SGS. Hij maakt deel uit van een bestuurlijke familie, zijn vader Herman senior en broer Gerard waren c.q. zijn bestuurlijk actief bij de schaakclub Zeist en de SGS. Herman Hamers is een rustige persoonlijkheid, je kunt geen ruzie met hem krijgen. Dat maakte hem ook geschikt voor de functie van captain bij het Nederlandse landenteam, op Olympiades en Europese kampioenschappen van 2003 tot en met 2007. Hoogtepunt was de Europese titel in 2005.

Hamers is ook bij de FIDE een grote autoriteit. Hij was lid van de Ethische Commissie van 2000 tot 2004 en aansluitend zonepresident. Dat is hij nog, zijn termijn loopt af in 2014. Herman Hamers is erelid van de KNSB en Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.