Canon (57): Max Euwe Centrum

Toen Max Euwe in 1981 overleed, rees het idee iets te zijner nagedachtenis op te richten, bijvoorbeeld een standbeeld. Henk Wille (voorzitter KNSB) en Leo Diepstraten (voorzitter Nederlandse Bond voor Correspondentieschakers) kwamen tot de conclusie dat Euwe waarschijnlijk zelf liever geëerd had willen worden met een studie- en ontmoetingscentrum.

In 1982 werd de Stichting Max Euwe Centrum (MEC) opgericht, met als doelstelling het opzetten van een ontmoetingscentrum, tentoonstellingen en een bibliotheek/cartotheek. De KNSB, de gemeente Amsterdam, bedrijven en particulieren droegen financieel bij en in 1986 werd het centrum geopend, in een kantoor dat het deelde met het KNSB-bondsbureau in de Paleisstraat in Amsterdam, naast het paleis op de Dam.

De bibliotheek, die met bijna niets begon, groeide al snel tot duizenden boeken. Zo kon uit een bijdrage van het Prins Bernhardfonds de bibliotheek van schaakclub VAS-ASC worden gekocht. Diepstraten, die bij de oprichting bestuurslid en bibliothecaris werd, benaderde schaakuitgevers om van al hun uitgaven één exemplaar aan het MEC te sturen. Wille was de eerste voorzitter, maar omdat hij ook voorzitter was van de KNSB gaf hij zijn functie in 1988 over aan Kees Snoep, die actief was in nationale accountantsbesturen en succesvol was als fondsenwerver.

In 1991 verhuisde het MEC naar een verbouwde gevangenis bij het Leidseplein. Het plein waar de ingang aan ligt, werd bij die gelegenheid door de gemeente omgedoopt tot Max Euweplein.

Nadat een parttime medewerker aanvankelijk te duur was, traden Eveline Dirksen (die voorheen op het FIDE-bureau werkte) en Ignace Hendriks later toch bij het MEC in dienst. In 1991 kwam Ton Sibbing daarbij. Hij wist vooral heel veel over de bibliotheek, Hans Ree schreef eens: “Van Sibbing had ik vaak het idee dat hij van alle boeken niet alleen wist waar ze stonden, maar ook wat erin stond.” Sibbing overleed in 2007. Zijn functie van bibliothecaris werd overgenomen door Evert-Jan Straat. Eddy Sibbing (broer) trad in 2007 in dienst als parttime manager.

In 1988 stelde het MEC de Schaakacademie in, voor de nationale topjeugd. Trainingen werden gegeven door Rein Hubel in Groningen, Cor van Wijgerden in Rotterdam en Eddy Sibbing in Amsterdam. Tal van internationale topschakers traden op als gastdocent. In 1997 werd de academie opgeheven omdat de KNSB, de belangrijkste geldschieter, de trainingen in eigen hand wilde nemen.

Het MEC organiseert tegenwoordig tal van activiteiten, zoals Pleinfestivals met simultaans, de Schaakkaravaan langs basisscholen, de halfjaarlijkse Euweborrel om bestuurders en journalisten met elkaar in contact te brengen, trainingsmatches voor jonge topschakers en in 2011 de Euwe Herdenkingsvierkampen. Voorzitters na Snoep waren Jan van Rijn, Errit Petersma en de politici Jan Nagel, Fred Teeven (die moest aftreden omdat hij staatssecretaris werd) en de huidige voorzitter Eric Smaling (Eerste-Kamerlid).

De bibliotheek telt inmiddels zo’n 10.000 boeken maar is daarmee niet de grootste in Nederland. (Hierover verschijnt nog een apart venster.) Toch schreef Hans Ree in zijn boek ‘Mijn schaken’: “Zonder de bibliotheek van het MEC zou ik mijn beroep als schaakschrijver niet goed kunnen uitoefenen.”

website Max Euwe Centrum

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.