Teeven reikt schaaktrofee uit na Torentjes Schaak Simultaan

Op 1 februari 2012 vond in de Statenpassage van de Tweede Kamer het Torentjes Schaak Simultaan plaats, de ‘Haagse variant’ van het beroemde Tata Steel Chess Tournament. Tijdens het evenement werden Eerste- en Tweede –Kamerleden, Haagse journalisten en oud-Kamerleden van de Tweede Kamer uitgedaagd het op te nemen tegen een schaakgrootmeester.

Aan het eind van de simultaan wordt ieder jaar de wisseltrofee uitgereikt aan de persoon die het langst stand houdt tegen de simultaanschaker, of aan degene die wint. Tijdens deze zesde editie nam de Oekraïnse topspeelster Kateryna Lahno, de jongste vrouwelijke grootmeester ooit en thans nummer 5 op de wereldranglijst voor vrouwen, achter de schaakborden plaats. Kateryna Lahno speelde in Den Haag tegen 26 schakers.Lees verder op de website…

Fraaie foto’s: Zie hier…

Toespraak staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij prijsuitreiking Torentjesschaak Simultaan 2012

1 februari, Den Haag,

Geachte mevrouw Lahno, geachte deelnemers-schakers, en vertegenwoordigers van Tata Steel,

Het is voor mij een bijzonder eer om deze prijsuitreiking te mogen verrichten. We kennen in Nederland al heel lang een groot schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Dat bestaat al 74 jaar, dankzij Tata Steel en haar voorgangers. Elk jaar in januari is Wijk aan Zee even het centrum van de schaakwereld met spelers van naam en faam en met tweeduizend amateurschakers.

Tata Steel is ook de organisator van dit simultaan, de zesde editie alweer. Ik ken nog alle namen van de vorige keren: Anatoly Karpov, Loek van Wely, Daniël Stellwagen, Bianca Mühren, en vorig jaar Anish Giri. En dit jaar mevrouw Kateryna Lahno.

Dit zogeheten Torentjes Schaak ontleent zijn naam aan de torentjes in deze Haagse omgeving: het hart van de landspolitiek. En in de politiek – zo wordt wel gezegd – moet je niet naar mogelijkheden zoeken, maar de mogelijkheden die zich aanbieden, benutten. Dat doe ik bij deze: door een lans te breken voor het schaken op scholen.

Schaken is de goedkoopste sport die er is en toegankelijk voor kinderen uit alle lagen van de bevolking. Bij kinderen die schaken zien we minder schoolverzuim, minder schooluitval, minder criminaliteit en drugsgebruik. Al schakend leert een kind zich te concentreren, geduld te hebben, door te zetten, creatief te zijn, zijn intuïtie te volgen, te analyseren, en beslissingen te nemen. Beslissingen waarvan de gevolgen voor zijn rekening komen. Hij kan niet zoals bij teamsporten, zich verschuilen achter de groep of het team de schuld geven. Nee, hij is zelf verantwoordelijk voor de partij die hij heeft gespeeld. Hij leert incasseren.

Dat is de reden dat een stad als New York ruim 3 miljoen euro uittrekt voor schaken op school. Maar dat gebeurt ook in diverse Europese landen (onder meer Engeland) En dat worden er ongetwijfeld meer! Want tot 15 maart kunnen de leden van het Europees Parlement een Verklaring ondertekenen over het aanmoedigen van schaken op scholen. Inmiddels hebben 237 parlementariërs hun handtekening gezet.

Dat betekent dat er nog 132 nodig zijn want met 369 namen (de helft plus één) onder die Verklaring is de Europese Commissie verplicht in alle 27 lidstaten van de Europese Unie het project ‘Schaken op School’ uit te voeren, dat voorziet in aandacht voor schaken op en rond scholen.

In Nederland hebben we al een verklaring die kansen biedt voor het schaken: het Regeerakkoord. Want daarin staat dat ‘samenwerking tussen de overheid, de sportsector en het bedrijfsleven nodig is om topsport en breedtesport in Nederland te bevorderen.’ Dat lijkt me een prima uitgangspositie voor schaakverenigingen om bijvoorbeeld schaaksimultaans te organiseren op gemeentehuizen, provinciehuizen of openbare bibliotheken. Een lid van de plaatselijke schaakclub neemt het daar dan op tegen gemeenteraadsleden, leden van de provinciale staten of desnoods tegen kinderen van basisscholen.

Zoiets zou in mijn ogen een geweldige stimulans zijn om ook de locale politiek te overtuigen van de maatschappelijke waarde van schaken. Waarom zou dat niet volgend jaar al kunnen? Bijvoorbeeld op de woensdag ná afloop van Tata Steel Schaaktoernooi.

Ik sprak vandaag de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, die gisteren in het Stadhuis bezig was met een campagne voor het schaken. Hij was direct bereid zo’n initiatief te steunen. Zo zou zo’n evenement kunnen uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende Nationale Schaakdag.

Zelf probeer ik ook op mijn werkplek het schaken te promoten. Zo organiseert mijn ministerie op 29 september aanstaande het Nederlands Kampioenschap Bedrijvenschaak 2012. Bij die gelegenheid hoop ik de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond een boek aan te bieden. Een boek dat zo’n honderd gevallen beschrijft waarin scheidsrechters over een schaakkwestie moesten oordelen (we hebben het per slot van rekening over het departement van Veiligheid en Justitie). De bond kan dat boek – ze krijgen 200 exemplaren – gebruiken als studiemateriaal voor de opleiding tot scheidsrechter. Ook langs deze weg willen we het schaken bevorderen en faciliteren.

Prijsuitreiking

En dan ga ik nu over tot de prijsuitreiking.

Mevrouw Lahno heeft Bas de Gaay Fortman aangewezen als de speler die de fraaiste partij heeft gespeeld. Hij is dan ook de winnaar van het Torentjes Schaaksimultaan. Graag overhandig ik hem de wisseltrofee in de vorm van de Toren.

As a gesture of appreciation I would like to give to mrs. Kateryna Lahno a souvenir of the ministery of Security and Justice. Mrs. Lahno belongs to the top of the female chess players in the world. Before yesterday her son Sacha had his birthday. He became two years old.

Tot slot wil ik ook graag Eric van der Oest, als vertegenwoordiger van Tata Steel, hetzelfde aandenken geven. Ik heb het zeer op prijs gesteld dat ik bij aanvang van de tweede ronde van het Tata Steel Toernooi op de gong mocht slaan. Het organiseren van zo’n groots toernooi is een prestatie van formaat. Tata Steel heeft dat mogelijk gemaakt – evenals dit Torentjes Schaak. Daar zijn we u zeer erkentelijk voor.

Dames en heren, ik eindig met de wens dat het Tata Steel Schaaktoernooi én het Torentje s Schaak nog lang mogen blijven bestaan. En laten we hopen dat er op allerlei locaties iets vergelijkbaars komt. Want het schaken verdient dat. Dank u wel.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.