En Passant – Unitas 8-2 (1A)

Het is maar goed dat ik in mijn verslag van de vorige wedstrijd, uit tegen Purmerend, een vergevingsgezinde toon aansloeg waar het ging om lawaai nabij de speelzaal. Want afgelopen zaterdagmiddag werd denksportcentrum En Passant niet alleen gebruikt voor de wedstrijd En Passant – Unitas, nee, in de benedenzaal was een schooldamtoernooi aan de gang. En vrolijke kinderen, dat is prachtig natuurlijk, maar als je tussen de vrolijke kinderen een fatsoenlijke partij probeert te schaken, dat valt niet mee! Hoewel… acht van de tien partijen waren binnen vier uur afgelopen. We hadden de vaart erin…

Peter Bosker – Tanguy Ringoir

Bord 7

1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 c6 4.cxd5 “Ik heb de SSS op het bord” verzuchtte Tanguy toen hij bij de bar een colaatje bestelde. Daarmee doelde hij niet op een volleybalclub uit Barneveld, maar op Super Saai Slavisch. Tja, de ruilvariant levert doorgaans niet de fraaiste partijen op. Des te opmerkelijk is het dan dat deze partij als eerste klaar was. En het werd geen remise! 4… cxd5 5.Pc3 Pc6 6.Lf4 Ph5 7.Ld2 e6 8.e3 f5 9.Lb5 Ld7 10.Pe5 Pf6 11.Pxd7 Dxd7 12.Tc1 Tc8 13.0–0 a6 14.Ld3 Kf7 Dat is ook een manier! Velen zouden 14…Ld6 en 15… 0-0 kiezen, maar ook met Kf7 is niets mis. 15.Pa4 Tc7 16.Dc2 Ld6 17.Pc5 Lxc5 18.Dxc5 Thc8 19.Da3 Pe4 20.Lxe4?! geeft zijn loperpaar op en ruilt daarbij ook nog eens zijn goede loper. Beter was 20.Le1 om daarna met f2-f3 dat paard weg te schoppen. Met zijn loperpaar kan wit dan onmogelijk slecht staan. 20…dxe4 21.Tc5? En dit is een blunder die met tactische middelen weerlegd wordt:

21… Pxd4! 22.exd4 Of 22.Txc7 Pe2+ 23.Kh1 Txc7 en het paard op e2 loopt geen gevaar, hoewel het er op het eerste gezicht op lijkt dat het geen weg terug heeft. Maar eerst staat de witte loper aangevallen en na 24.Lb4 Pc1 vindt het paard op d3 een prachtig veld. 22…Txc5 23.dxc5 Dxd2 24.Db3 Dd5 25.Dh3 Kg8 26.b4 Dxa2 En weer een pion. Wit heeft geen compensatie en kan opgeven. Dat doet hij dan ook binnen niet al te lange tijd… 27.g4 f4 28.Td1 Da4 29.Td6 Dxb4 30.Txe6 De1+ 31.Kg2 f3+ 32.Kg3 Tf8 0–1

Kort hierna was aan mij het genoegen om de voorsprong te verdubbelen. Eindelijk weer eens een winstpartij! Dat was me een toernooi lang niet gelukt. Ook nu verknalde ik het nog bijna, maar gelukkig miste Jan Balje iets wat ik ook gemist had.

Richard Vedder – Jan Balje

Bord 6

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 Ik had speciaal voor het Bataviatoernooi de doorschuifvariant weer eens bekeken, vanwege de aanwezigheid aldaar van Keith Arkell. Die doet echter altijd 3…c5: de Arkell/Khenkinvariant. Op het door Jan Balje gespeelde Lf5 besloot ik het advies van een andere Engelsman op te volgen: Nigel Short. 4.Pf3 e6 5.Le2 Dit advies dus. Short beschouwt de loper op f5 als een slecht stuk. Slechter althans dan de witte loper van f1. En dus worden de lopers niet geruild op d3! 5… Pd7 6.0–0 Ph6 7.Pbd2 Lg6 8.Pb3 Pf5 9.Ld2 Le7 10.c4 Een andere aanpak is 10.g4 Ph4 11.Pxh4 Lxh4 12.f4. Ik besloot eerst op de damevleugel een voordeeltje te zoeken. 10…dxc4 We waren het er beiden over eens dat wit na 10…0–0 11.cxd5 cxd5 een overwicht op de damevleugel krijgt, vanwege het ontbreken aldaar van enkele zwarte stukken. De computer is echter niet overtuigd en beschouwt die stelling als volkomen gelijk! 11.Pa5 Tb8 12.Pxc4 Pb6 Gunt zich nog niet de tijd om te rokeren. Jan was bang voor 12…0–0 13.g4 Ph4 14.Pxh4 Lxh4 15.Pd6. 13.La5 Lh5 14.Pxb6 axb6 15.Lc3 Ik was erg tevreden over deze stelling. Pionnenstructuur op de damevleugel is verzwakt. Misschien dat ik die eens kan vastleggen met a4 of zo. En mijn stelling heeft geen zwaktes. Toch is de computer nog altijd niet onder de indruk… 15… 0–0 16.h3 Lxf3 gunt wit het loperpaar. Eindelijk begint de computer ook een beetje sympathie voor de witte stelling te krijgen! 17.Lxf3 Dd7 18.Dd3 Tfd8 19.Tad1 b5 20.g4 Nu, in tegenstelling tot op de tiende zet, de stevige aanpak. Voor de positionele viel ook wat te zeggen: 20.a3 Lc5 (deze zet zat erin en die wilde ik graag verhinderen) 21.Le4 Pxd4 22.Lxh7+ Kh8 23.De4 De7 24.Lxd4 Lxd4 25.Txd4 Txd4 26.Dxd4 Kxh7 27.Td1 en dankzij de heerschappij over de d-lijn is wit in het voordeel. 20…Ph4 21.Le4 Pg6 Dit lokt de komende pionnenstorm uit. 21…g6 heeft als nadeel dat het paard op h4 voorlopig niets meer kan. 22.f4 b4 23.Le1 Ta8 24.f5

24… Pf8?! 24…exf5 lijkt om minstens twee redenen logischer. De ene is dat na 25.gxf5 Pf8 26.f6 zwart veld e6 voor het paard heeft. De andere reden is dat na 25 gxf5 Pxe5! 26.dxe5 Dc7 27.Db3 Txd1 28.Dxd1 Dxe5 zwart veel pionnen voor zijn stuk krijgt en wit geen aanval meer heeft. 25.f6 gxf6 26.exf6 Ld6 27.De3 Pg6 moet wel, anders volgt Dh6 met spoedig mat. Nu heeft Dh6 geen zin wegens Lf8. 28.h4 e5

29.Lf5? dit lijkt een tempo te winnen, maar in feite is het tempoverlies! Meteen 29.Dg5 exd4 30.Lg3 (30.h5? h6) 30…Lf8 31.h5 h6 32.Df5 Dxf5 33.Txf5 Ph8 en dat zwarte paard komt nooit meer terug in de partij! 29…exd4 30.Dg5? Als ik niet in de veronderstelling was geweest dat ik een sterke aanval had, had ik hier nog met 30.Lxd7 dxe3 31.Txd6 Pf8 32.Lxb4 Txd7 33.a3 kunnen afwikkelen naar een ongeveer gelijke stand. Ik speelde echter nog volop op winst, terwijl ik nu eigenlijk nagenoeg verloren sta. 30…De8 31.Td3 Dit was de bedoeling (schaak op e3 eruit halen en Lg3 voorbereiden) en met een tevreden gevoel liep ik maar weer een rondje langs de borden. Toen ik weer bij mijn eigen bord kwam zag ik ineens dat er iets niet helemaal goed zat. Gelukkig miste Jan dezelfde pointe als ik…

31… De2? 31…Lf4! levert zwart zo goed als gewonnen spel op. Mijn oorspronkelijke gedachte was dat ik dan “gewoon” 32.Txf4 Dxe1+ 33.Tf1 zou doen, maar ineens zag ik dat dan 33… Dxh4 kon! Ik zou daarom maar 32.Dh5 gespeeld hebben, maar na Le3+ 33.Kh1 c5 sta ik gewoon materiaal achter zonder aanval van betekenis. 32.Lg3 Ta5? Weer niet de beste. 32…Dxb2 33.Td2 (33.h5?? Txa2 en het is wit die mat gaat) 33…Dc3 34.Lxd6 Txd6 en er dreigt van alles aan beide zijden, maar de computer rekent het rechtstreeks naar remise na 35.Lxg6 hxg6 36.Dh6 Dg3+ en eeuwig schaak omdat op 37.Tg2?? De3+! volgt met een gewonnen eindspel voor zwart. Wit kan er overigens met 35.Ld3 in plaats van Lxg6 voor kiezen om de strijd nog gaande te houden. 33.Td2?! weer niet de beste. Dat was 33.Te1! Dxd3 34.Lxd6 Df3 (34…Txd6 35.Te8 mat) 35.Dh6 en wit wint 33…De3+? De laatste fout van de partij. Zwart ziet niet goed meer hoe hij stukverlies kan voorkomen en wikkelt af naar een verloren eindspel. Na 33…De8 34.Lxd6 Txd6 35.h5 De5 36.hxg6 hxg6 37.Dh4 Dxf6 38.Dxf6 Txf6 39.Lb1 was hij ook een stuk kwijt geweest, maar dan had hij er nog wel drie pionnen voor terug gehad! 34.Dxe3 dxe3 35.Txd6 Txd6 36.Lxd6 Pxh4 37.Lxb4 e2 37…Txa2 38.Td1 Ta8 39.Le4 is niet moeilijk meer 38.Lxa5 En zwart gaf op. Ik dacht een aardige pot gespeeld te hebben, maar nu terugkijkend hebben Jan en ik wel erg veel vraagtekens gescoord! En zoals altijd wint dan degene die de voorlaatste fout heeft gemaakt… 1–0

De 3-0 werd gemaakt door Hans Böhm. Hier komt ie…

Hans Böhm – Jouke Algra

Bord 8

We komen er in op de 20-ste zet. Wit heeft alle troeven: de enige open lijn, betere lopers, mogelijkheden op aanval op de zwarte koning, het creëren van een vrijpion met f4xe5. We hadden hier beiden een uur nagedacht en nog een uur bedenktijd over maar in de slotstelling, vijftien zetten later, stond zwarts vlag op vallen en had wit nog een half uur. Dat is precies het probleem van deze stelling voor zwart: hij moet zich iedere zet suf prakkiseren welke dreiging wordt uitgevoerd en wit doet in de tussentijd slechts gezonde voor-de-hand-liggende zetten.

20.Tc8 Txc8 21.Lxc8 Ld8 22.Lh3 Da7 23.Dc2 Lb6 24.Tc1 g6?!

We keken in de analyse naar 24…f6 maar daar wordt zwart ook niet vrolijk van: 25.Le6+ Kh8 26.f5 en zo voort. Als zwart verder blijft afwachten komt wit binnen met Dc8, vandaar de foute tekstzet die het einde bespoedigt.

25.fxe5 dxe5 26.Lh6 b4 27.Dc8 bxa3 28.bxa3 De7 29.Lxf8 Kxf8 30.Tc6 Ld8 31.d6 Df6 32.d7 Lxd7 33.Dxd7 Df2+ 34.Lg2 Lxh4 35.Dd6+ Kg7 36.Dxe5+

en zwart gaf op. Mijn gevoel tijdens de partij dat de diagramstelling in hogere zin een gewonnen stelling is, werd door enkele teamgenoten betwijfeld. Niet alleen vanwege het partijverloop maar ook om vast te houden aan mijn eigen zekerheden in het leven, klamp ik me nog een paar jaar vast aan mijn eigen gevoel.

Bedankt voor je bijdrage Hans!

Unitas beschikt over twee talentvolle jongemannen, die ze in deze wedstrijd op de beide uiteinden hadden geplaatst. Nick Bijlsma op bord 10 en Jorden van Foreest op bord 1. Jorden krijgt een Spartaanse schaakopvoeding en hij heeft al diverse partijen tegen grootmeesters achter de rug. En dan te bedenken dat hij vorig seizoen nog namens Unitas 2 van onze Arie van Diermen verloor! Het kan hard gaan. Op bord 1 mocht hij het opnemen tegen Jan Smeets. Jan voorzag zijn partij zelf van commentaar, waarvoor ik hem uiteraard zeer erkentelijk ben!

Jorden van Foreest – Jan Smeets

Bord 1

1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 5.Ld3 Lc5 6.Pb3 La7 7.0–0 Pc6 8.Dg4 Pf6 9.Dg3 Van zo’n jeugdige tegenstander verwachtte ik wat meer onbevangenheid. 9.Dxg7 Tg8 10.Dh6 Pe5 geeft zwart een gevaarlijk initiatief, maar een pion is toch ook wat waard. 9…d6 10.Pc3 b5 11.Le3?! Phew, ik wordt in elk geval niet meer mat gezet. Deze loper heeft wit nodig om een aanval op te zetten. De partij kabbelt nu een tijdje verder in gemakkelijke stelling voor zwart. 11…Lxe3 12.Dxe3 e5 13.Tfd1 Le6 14.Lf1 0–0 15.Td2 15.Dd3 lijkt lastig want hoe moet d6 gedekt worden?! 15…Db6! niet dus 16.Dxd6 Lxb3 17.axb3 Tfd8 18.Da3 Pg4 met winnende aanval 15…Dc7 16.Tad1 Tfd8 17.f4 Pg4 18.Dg3 Pf6 19.fxe5 geen zetherhaling?! Na 19.De3 moet ik iets anders verzinnen. Een rustige zet als h6 komt zeker in aanmerking. 19…dxe5 20.De3 Pb4?! Met 20…Lxb3 21.axb3 Txd2 22.Txd2 Pd4 houdt zwart zijn voordeel vast. 21.Dc5! Grijpt zijn kans. 21…Dxc5+ 22.Pxc5 Txd2 23.Txd2 Met remiseaanbod. Dat durfde ik op die leeftijd niet! Overigens is de stelling inderdaad min of meer in evenwicht. 23…Pxa2 24.Pxa2 Het alternatief is 24.Pd5 Lxd5 25.exd5 met sterke vrijpion. 24…Lxa2 25.b3

De loper op a2 deed me nog even aan Fischer denken. (Jan doelt op de eerste partij uit de “match van de eeuw”. Heel bijdehand voeg ik er nog aan toe dat het toen een loper op h2 betrof, RV) Ik ben net terug van een reis naar IJsland, waar ik zijn graf overigens niet heb bezocht. 25…Kf8 26.Ld3 Ke7 Een curieuze stelling. De loper kan niet direct gewonnen worden, op 27.Td1 komt 27…a5 28.Ta1 Kd6! Koning naar e3 is het enige constructieve plan dat ik kon bedenken. Dat kan dan weer niet via f2:27. Kf2? a5! 28.Lxb5 Tc8 gevolgd door Txc5 en een paardvork op e4. Het klinkt wat vreemd maar h3 en Kf1 zijn waarschijnlijk de beste zetten. 27.c3? Mist waarschijnlijk Tc8. Hierna gaat het snel bergafwaarts. 27…Tc8 28.b4 Le6 29.Pxa6 Txc3 30.Lxb5 Tc1+ 0–1

4-0 derhalve en jawel hoor, Tea Lanchava hield haar 100% score intact.

Tea Lanchava – Yme Jan Jellema

Bord 4

1.Pf3 d5 2.b3 Lg4 3.Lb2 e6 4.d3 Pf6 5.Pbd2 Le7 6.h3 Lh5 7.g4 Lg6 8.Pe5 Pbd7 9.Pdf3 Pxe5 10.Pxe5 d4 11.Lg2 Pd5

12.h4 meteen 12.Lxd4? Pf4 zou wit materiaal kosten. Daarom gaat er eerst wat lokvoer naar h4. De dreiging h4-h5 is voor Jellema te vervelend, dus hij hapt toe, waarmee hij zijn loper op een voor Tea prettige plaats posteert… 12…Lxh4 13.Lxd4 Pf4 14.Lxb7 Dxd4 15.Txh4 Dxe5 16.Lxa8 Pxe2 17.Kf1 En nu de stofwolken zijn opgetrokken stellen we vast dat Tea gewoon weer een kwaliteit voor staat. De samenwerking tussen de witte stukken is nog niet optimaal. Dat is het volgende project. 17… Ke7 18.Lf3 Pd4 19.c3 Geeft zwart nog een extra pion. Waarom niet eerst even zetjes als Th3 en Kg2 en je daarna proberen los te wurmen? 19…Pxf3 20.Dxf3 Dxc3 21.Td1 Td8 22.Th3 Td4 23.Tg3 a5 24.De2 f6 25.Kg1 Dc6 26.Dd2 Dd5 27.Dc3 Kd7 28.Tc1 c5? Dit maakt het al weer een stuk makkelijker. 29.Dxc5 Dxc5 30.Txc5 a4 31.Tc4! En na torenruil is het definitief over en sluiten. De overige zetten zijn slechts bladvulling… 31… Txc4 32.dxc4 Lb1 33.bxa4 Lxa2 34.c5 Lc4 35.Tc3 La6 36.Tb3 Kc7 37.Tb6 Lc8 38.a5 h6 39.a6 f5 40.a7 Lb7 41.gxf5 exf5 42.Tb1 g6 43.Te1 La8 44.Te7+ 1–0

Unitas kwam op het scorebord dankzij Adrian Clemens, die het nijlpaard van Manuel Bosboom in bedwang hield…

Adrian Clemens – Manuel Bosboom

Bord 5

1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.e4 d6 4.Pc3 a6 5.Pf3 Pd7 6.Le2 e6 7.0–0 Pe7 8.Le3 b6 9.Dd2 h6 10.Pe1 Lb7

Ziedaar de uitgangspositie van de “Hippopotamus Defence”, die in Nederland “Het Nijlpaardsysteem” wordt genoemd. Hoewel, uitgangspositie… de zetten a6 en h6 hoeven niet perse, maar die nemen we van Manuel op de koop toe. Er zit een zekere logica in de door zwart gekozen opstelling. De paarden staan op d7 en e7 de lopers niet in de weg en de centrumvelden c5, d5, e5 en f5 worden allemaal drie keer verdedigd. Solide zou je zeggen! Spelen toppers dit dan nooit? Jazeker wel! In de WK match Petrosian – Spassky in 1966 waagde Spassky zich er met zwart twee keer aan en hij scoorde er twee remises mee. Maar echt veel wordt het op topniveau niet toegepast. Misschien wel omdat je als zwartspeler afhankelijk bent van witspelers die met teveel geweld door die verdediging heen willen rammen. Doet wit geen gekke dingen, dan is het voor zwart niet makkelijk om zelf actief te worden. Deze partij is daar een aardig voorbeeld van… 11.d5 Pc5 12.Pd3 Dd7 13.Tac1 h5 14.b4 Pxd3 15.Lxd3 0–0 16.Lh6 c6 17.Lxg7 Kxg7 18.Lb1 cxd5 19.cxd5 e5 20.De3 b5 21.f4 f6 22.Pe2 Tac8 23.Txc8 Lxc8 24.Tc1 Db7 25.fxe5 fxe5 26.h3 Ld7 27.Tf1 Txf1+ 28.Kxf1 Pg8 29.Pg1 Dc7 30.a3 Pf6 31.Pf3 a5 32.Kf2 axb4 ½–½

Hiermee was de winst in de wedstrijd alweer binnen en was het even afwachten hoe hoog de score deze keer zou oplopen. We konden zo snel niet een bord vinden waar Unitas nog hoop kon koesteren. Uiteindelijk viel het voor de Groningers dan nog mee. Eerst nog even een winstpartij voor En Passant…

Grisha Kodentsov – Friso Nijboer

Bord 3

1.d4 f5 2.g3 Pf6 3.Lg2 g6 4.Pf3 Lg7 5.0–0 0–0 6.b3 d6 7.Lb2 Pe4 8.Pbd2 Pc6 9.c4 Pxd2 10.Dxd2 e5 11.dxe5 dxe5 12.Tfd1 De7 13.Lc3 e4 14.Lxg7 Dxg7 15.Pg5 h6 16.Ph3 Le6 17.Pf4 Lf7 18.f3 Tad8 19.Pd5 Lxd5 20.cxd5 exf3 21.exf3 Pe7 22.f4 c6 23.De3 Pxd5

Na een rustige opening staat wit hier voor een belangrijke beslissing. Meteen op a7 de pion terugwinnen of tussendoor ook nog even wat ruilen? 24.Lxd5+ Ik denk dat meteen 24.Dxa7 beter is. Oké, het is een trots paard dat je daar van d5 af mept, maar je doet het wel met je mooie loper. En nog erger, de vrijpion die zwart krijgt blijkt in het vervolg van de partij een vervelende handenbinder! 24…cxd5 25.Dxa7 d4 26.Db6 d3 27.Tac1 Td7 28.De3 Tfd8 29.Td2 Te7 30.Db6 Tdd7 31.Tcd1 Kh7 32.Df2 Dc3 33.Te1 Te4 34.Te3? En hier bezwijkt wit dan onder de druk. Beter was 34.Ted1. Hoe verzilvert zwart dan zijn voordeel? Geen idee. Ik zou beginnen met b7-b5-b4. Dan hou je met dat ene pionnetje die a- en b-pion in bedwang en sta je dus praktisch een pion voor. Het gemanoeuvreer dat daarna vereist is voor de winst kan ik niet 1,2,3, uitleggen, maar een grootmeester is dat wel toevertrouwd.

34…Dxd2! Afgelopen. De dame is machteloos tegen de torens en de vrijpion. 35.Dxd2 Txe3 36.Kf1 36.Dxe3 d2 en die pion is niet te stoppen. Nu ook niet trouwens… 36… Te2 37.Dd1 Txh2 38.Kg1 Tc2 39.Kf1 d2 40.Dxc2 d1D+ 41.Dxd1 Txd1+ 42.Ke2 Ta1 0–1

Bruno Carlier stond bijna de hele partij een pion voor…

Bruno Carlier – Nick Bijlsma

Bord 10

1.Pf3 Pf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.d4 0–0 5.0–0 d5 6.Pe5 c5?! Wordt niet vaak gespeeld en om begrijpelijke redenen. Die pion zie je niet meer terug! Is er wel voldoende compensatie? 7.dxc5 Pe4 8.Pd3 Pa6 9.Pf4

9… Pexc5 op 9…e6 volgt 10.c4! en wit blijft een pion voor. 10.Pxd5 e6 11.Pe3 Dc7 12.Pc3 Lxc3?! Een wel heel lompe oplossing. Door de verminking van wits pionnenstructuur telt zijn pluspion wat minder zwaar. Maar om daar nu je mooie loper voor op te geven! 13.bxc3 f6 14.Dd4 Ld7 15.c4 Tad8 16.Dh4 Lc6 17.Lb2 Lxg2 18.Kxg2 e5 19.Tad1 Dc6+ 20.Kg1 Td7 21.Txd7 Pxd7 22.Td1 Kg7 23.Pd5 Tf7 24.Lc1 Pac5 25.Lh6+ Kg8 26.Pc3 Te7 27.Le3 Tf7 28.Td5 a6 29.Dh6 Tf8 30.Lxc5 Pxc5 31.Dd2 Dc7 32.Td6 Kg7

33.Pa4 Tf7 33…Pxa4?? 34.Td7+ en wit wint. Maar dat zag u ook wel he? 34.Pxc5 Dxc5 35.Dd5 Db4 36.Td7 Db1+ 37.Kg2 Txd7 38.Dxd7+ Kh6

39.Dd2+?! 39.De7, 39.Dd8, 39.Dd6 en 39.Df7 waren allemaal beter. Na bijvoorbeeld 39… Dxc2 40.Df8 Kg5 41.h4+ moet zwart pion f6 loslaten, want 41… Kf5? loopt mat na 42.Dc8+ 39…Kg7 40.c3? En nu was 40.a4 echt noodzakelijk. In plaats daarvan blundert Bruno zijn pluspion weg. 40…De4+ 41.f3 en meteen maar remise gegeven. ½–½

Het gaat goed met de zaken van vishandel De Kaaieman. Gevolg is wel dat Dick minder tijd heeft om te schaken. En aangezien Erwin en Alina l’Ami een echtelijke twist uitvochten in IJsland moest Guido iemand uit En Passant 2 opvissen. Dat was op zich niet erg, want ook het tweede staat bovenaan in de eerste klasse A. Ja, van de SGS dan natuurlijk. De kopman van het tweede is Sjoerd Drent. Die scoort lekker in het tweede, die mocht invallen…

Alef Boer – Sjoerd Drent

Bord 9

1.c4 e6 2.g3 d5 3.Pf3 c5 4.Lg2 Pf6 5.0–0 Pc6 6.b3 Le7 7.Lb2 0–0 8.e3 b6 9.Te1 Lb7 10.d3 Dc7 11.Pc3 Tad8 12.De2 Tfe8 13.Tac1 Db8 14.Ted1 Da8 15.Pb5 Db8 16.d4 Pe4 17.cxd5 exd5 18.dxc5 bxc5 19.Pc3 Pb4 20.Pe1 La6 21.Dg4 Pf6 22.Df3 Na dik twintig zetten manoeuvreren achter de linies kunnen we stellen dat Sjoerd dat beter gedaan heeft dan Alef. De tijd om zaken te doen is daar…

22… d4! 23.Pa4 Pxa2 24.Pxc5 Lc8 Er dreigen enge dingen voor wit. Het minst erge is nog de aanval op zijn toren. 25.exd4 want op 25.Tc4? was Lg4 met nog grovere materiaalwinst gevolgd. 25…Pxc1 Ook hier was 25…Lg4 sterk. Na het gedwongen 26.Db7 Lxc5 27.Dxb8 Txb8 28.dxc5 heeft zwart de spullen voor het uitzoeken! 26.Txc1 Lg4 27.Dc3 Pd5 28.Dc4 Pb6 29.Da6 Lf6 30.Pc2 Le2 31.Da1 Pd5 32.Te1 Nu gaat Sjoerd in de fout:

32… Lg5? Kost materiaal. 32…Lb5 was noodzakelijk. 33.Pe4 Ld3 Na 33…Txe4 34.Lxe4 Lb5 zou zwart een pion achter staan. Op deze manier komt hij een kleine kwaliteit achter. Dat hoeft met relatief weinig materiaal op het bord niet rampzalig te zijn. 34.Pxg5 Lxc2 35.Txe8+ Txe8 36.Lxd5 Lxb3 37.Lxb3 Dxb3 38.Kg2? Hier een mispeer van Alef. Nu krijgt zwart weer voordeel: 38… Dd5+ 39.Pf3 g5 40.h3 h5 41.Dc1

41… f6? Met 41…g4! had zwart materiaal kunnen winnen: 42.hxg4 hxg4 43.Dg5+ Dxg5 44.Pxg5 f6 en het paard is gevangen! 42.g4 hxg4 43.hxg4 Tb8 44.La1 De4 45.Kg3 Tb3?? De laatste blunder is van Sjoerd. Dit kost zomaar een volle toren… 46.Dc4+ Kg7 47.Dxb3 1–0

7-2 derhalve en het wachten was op de laatste partij, die de volle zes uur in beslag nam. Het commentaar is van Zhaoqin Peng, waarvoor dank…

Zhaoqin Peng – Jasper Geurink

Bord 2

1.Pf3 e6 2.c4 f5 3.g3 Pf6 4.Lg2 d5 5.0–0 c6 6.b3 Le7 7.Lb2 7.La3 Lxa3 8.Pxa3 is ook goed. 8…d4?! 9.Pc2 c5 10.b4 7…0–0 8.d3 a5 9.Pbd2 Pa6 10.Dc2 Pg4 11.Tad1 11.a3 was beter geweest 11…Lf6 12.h3 Ph6 (12…Lxb2 13.Dxb2 Pf6 14.b4) 13.e4 Lxb2 14.Dxb2 Pc5 15.exd5 exd5 16.cxd5 Dxd5 17.d4 Pe6 18.Pc4 Dd8 19.Tad1 Zwarts loper staat slecht. 11…Lf6 12.h3 Ph6 13.d4 13.e4 kan niet meer, want 13…Pb4 14.Db1 Lxb2 15.Dxb2 Pxd3 13…Ld7 14.a3 Le8 15.Pe5 Pf7 16.Pd3 De7 17.Pf3 Pd6 18.Pfe5 Pe4 19.g4 19.Kh2 b6 20.f3 Pd6 19…g5?! 19…Pb8 en dan Pd7, ruil het sterke paard van wit af. 20.f3 Pd6 21.Dd2 a4 22.c5 Pf7 23.b4 Beter is 23.Pxf7 Lxf7 24.bxa4 Pc7 25.Db4 23…Pxe5 24.dxe5 24.Pxe5 24…Lg7 25.e3?! Lg6 26.Tf2 Pc7 27.Lf1 Pb5 27…h5 28.Pe1 f4?! 29.Pg2 fxe3 30.Dxe3 Tad8 31.Lc1 h6 32.Lb2?! 32.Lxb5 cxb5 33.Lb2= 32…d4 33.De1

33… Td7? 33…Pc3!? 34.Lxc3 dxc3 35.Txd8 (35.Td6 c2) 35…Txd8 36.Dxc3 Dc7 34.Lxb5 cxb5 35.Txd4 Txd4 36.Lxd4 Dd7 37.De3 Dd5 38.h4 Td8 39.Td2 Tf8 40.Tf2 40.f4± 40…Le8 41.hxg5 hxg5 42.Pe1 Lc6 43.Td2 Dd8 44.Lc3 De7 45.Dd3 Tf7 46.Th2 46.Dd8+ Lf8 47.Dxe7 Lxe7 48.Kf2 Th7 49.Pc2± 46…Dd7 47.Dh7+ Kf8 48.Td2 De7 49.Td3

49… Lxe5 50.Dh6+ Lg7 51.Lxg7+ Txg7 52.Td6 Ld5 53.Pd3 Kg8 54.Pe5± Th7 55.Dg6+ Tg7 56.Dd3 De8 57.Kg2 Kf8 58.Kg3 [58.Tb6] 58…Kg8 59.De3 De7 60.Td7 60.f4! gxf4+ 61.Dxf4+- 60…Df6 61.Txg7+ Dxg7 62.f4 Dh7 63.fxg5 Db1 64.Df2 Le4 65.Df7+ Kh8 66.Df6+ Kg8 67.Dxe6+ Kh8

68.Kf4?! 68.Df6+ Kg8 69.Df7+ Kh8 70.g6 is meteen uit. 68…Lc2 Het duurde nog even voordat het punt binnen kwam.

(Peng kon niet alles wat in de uitvluggerfase gebeurde reconstrueren. We maken een klein sprongetje en gaan dan door met de laatste zes zetten, RV)

De laatste zetten van de partij. 1.c6 Db6 2.Pd6+ Kb8 3.c7+ Dxc7 4.Dxc7+ Kxc7 5.Pxc4 bxc4 6.Kd4 Beide spelers hebben ongeveer een minuut op klok. Zwart geeft het op. 1–0

Hiermee werd de eindstand bepaald op 8-2. Ook ESGOO won weer, dus in de volgende ronde volgt de allesbeslissende wedstrijd in Enschede. Wint En Passant met minstens 7-3, dan zijn ze meteen kampioen. Wint En Passant met kleiner verschil, of wordt het een gelijkspel, dan zal het in de laatste ronde afgemaakt moeten worden. Wint ESGOO, dan heeft En Passant geen moer aan al die bordpunten. De topper begint overigens aanstaande zaterdag al. Op 17 maart spelen Erwin l’Ami en Paul Bierenbroodspot hun partij vooruit in verband met de EK-deelname van Erwin. De rest wordt uiteraard gewoon op 31 maart gespeeld.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.