Schaakrechtsvragen

Schaakrechtsvragen

Open NK Bedrijvenschaak 2012

Op zaterdag 29 september 2012 organiseert het ministerie van Veiligheid en Justitie het Open NK Bedrijvenschaak 2012. Het is het meest gezellige kampioenschap van Nederland. Voor dat kampioenschap zijn tien schaakrechtsvragen gemaakt over eenzelfde thema. Een aankondiging met nadere informatie volgt spoedig.

Het Open NK Bedrijvenschaak betreft een teamkampioenschap van viertallen. Alle opgegeven spelers moeten werkzaam zijn in het bedrijf dat zij vertegenwoordigen, dan wel het bedrijf hebben verlaten wegens vervroegde uittreding of pensionering. Een z.z.p.’er kan meedoen in het team van het bedrijf waar hij of zij zijn of haar werkzaamheden verricht.

Indien een schaker wil meedoen, moet hij of zij op zoek gaan naar andere schakers in zijn of haar bedrijf. Daarbij moet worden bedacht dat een team niet beperkt is tot de locatie waar het bedrijf is gevestigd. Denk bijvoorbeeld aan het team van Rabo bank. Het aardige aan het bedrijvenschaak is dan ook dat schakers collega´s van hun bedrijf leren kennen. En dat er een teamband ontstaat. Dat stimuleert ook een bedrijf medewerkers te sponsoren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van teamshirts.

Bovendien is het aardige aan het kampioenschap dat ook schakers meedoen die geen lid (meer) zijn van een schaakvereniging. Ze zijn met schaken gestopt, vaak als reden dat het schaken erbij moest inschieten vanwege drukke werkzaamheden en gezinsverplichtingen, maar ook omdat ze vanwege hun werk telefonisch bereikbaar moeten zijn. En dat hebben de KNSB en sommige regionale bonden sinds 2003 verboden, want ook een trilstand van een mobiele telefoon is verboden. Het bedrijvenkampioenschap kan zo een stimulans zijn de draad weer op te pakken en weer te gaan schaken. Er is dan ook sprake van een sfeer die uniek is voor een Nederlands kampioenschap. Schakers krijgen contact met schakers die lid zijn geweest en kunnen vertellen over hun ervaringen.

Zie ook: schaaksite.nl/nk-bedrijvenschaak

De deelnemers zijn sterke en gewone schakers. De gemiddelde rating van de teams aan de onderkant van de lijst bedraagt 1600. De hele dag kan gezellig met elkaar worden geschaakt, onder het genot van een hapje en een drankje. De minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hopen op een grote opkomst. Indien de opkomst leidt tot het vormen 32 teams worden twee groepen gevormd. De eerste acht teams (gemiddelde rating) spelen onderling een enkelvoudige competitie en de rest een grote groep Zwitsers.

 1. Open NK Bedrijvenschaak 2012
 2. De toezichthoudende arbiter op Wijk aan Zee 2000
 3. De opvatting van Gijssen
 4. Een andere opvatting
 5. Vraag 1: de verkeerd teruggeplaatste koning
 6. Vraag 2: het probleem in Leningrad
 7. Vraag 3: het pat dat geen pat was
 8. Vraag 4: het onjuiste pat in New Hampshire
 9. Vraag 5: het mat dat geen mat was
 10. Vraag 6: de ongeoorloofde damezet
 11. Vraag 7: de passief toekijkende arbiter
 12. Vraag 8: de koning schaak laten staan
 13. Vraag 9: de zgn. trage arbiter
 14. Vraag 10: het verdwenen schaakbord
 15. Insturen antwoorden

1. Open NK Bedrijvenschaak 2012

Het meest gezellige rapidtoernooi van Nederland

Gastheer: Minister van Veiligheid en Justitie, mr. Ivo Opstelten, en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. Fred Teeven MPM

Datum: zaterdag 29 september 2012

Plaats: Den Haag, Schedeldoekshaven 100 (vijf tot tien minuten lopen van Centraal Station)

Teams bestaande uit vier personen

Rapid

Deelname: gratis

Toernooidirecteur: John Pouwels

Hoofdscheidsrechter: Thomas van Beekum

Nadere informatie: volgt

09.00 – 10.00 uur inschrijven

09.55 uur opening

10.00 – 12.20 drie rondes

12.20 – 13.15 pauze, lunch aangeboden

13.20 – 16.30 vier rondes

15.50 – 16.30 tweekamp staatssecretaris Teeven – tegenstander is nog onbekend

16.50 uur

Toespraak staatssecretaris Teeven

Aanbieding 200 exemplaren van een boek over scheidsrechterlijke zaken, ongeveer 150 blz., aan de voorzitter van de KNSB, Eddy Schuyer

Toespraak voorzitter van de KNSB

Prijsuitreiking door staatssecretaris Teeven

Gedetineerden in een penitentiaire inrichting hebben een nieuw aandenken gemaakt waarop staan vermeld de namen van de organisatoren van het Open NK Bedrijvenschaak met vermelding van het jaar. De staatssecretaris zal dit ‘stokje’ overdragen aan de organisator van het Open NK Bedrijvenschaak 2013 (als die dan bekend is)

16.30 – 18.00 uur borrel

Na de officiële sluiting van het kampioenschap ontvangen alle deelnemers bij de uitgang een exemplaar van het boekje ‘Vijfendertig beroemde zaken van schaakarbiters’, ongeveer 50 blz. Dat boek is exclusief bestemd voor de deelnemers en vrijwilligers aan het Open NK Bedrijvenschaak 2012.

De topamateur fotograaf sir Francis is aanwezig om gratis foto’s te maken van teams.

2. De toezichthoudende arbiter op Wijk aan Zee 2000

Wit: Nigel Short (2683)

Zwart: Garry Kasparov (2851)

Corustoernooi 2000

Wijk aan Zee, 22 januari 2000

Hoofdscheidsrechter: Thomas van Beekum

1. e4 c5 2. Pc3 d6 3. g3 Pc6 4. Lg2 g6 5. d3 Lg7 6. Le3 Pd4 7. Dd2 Da5 8. f4 e6 9. Pf3 Pe7 10. 0-0 Pec6 11. e5 dxe5 12. Pxe5 0-0 13. Tae1 f5 14. Lxc6 Pxc6 15. Pxc6 bxc6 16. Pd1 Dxa2 17. Lxc5 Td8 18. b3 Tb8 19. Tf2 Da6 20. Pc3 Txb3 21. cxb3 Txd3 22. Da2 Txc3 23. b4 Ta3 24. Dc2 Td3 25. Td2 Td5 26. Txd5 cxd5 27. Lf2 Lb7 28. Dc7 d4

29. Dd8+ . Daarop komt de hoofdscheidsrechter nabij. Kasparov kijkt zeer verbolgen, alsof hij wil zeggen: ‘Wil je niet naar mijn stelling kijken?!’ De scheidsrechter treedt de-escalerend op en gaat weg.

29. … Lf8 30. Df6 d3 31. Lc5 Lxc5+ 32. bxc5 d2 33. Dd8+ Kg7 34. De7+ remise

Het voorval na de 28ste zet van wit staat op youtube.

3. De opvatting van Gijssen

Volgens Gijssen is de achterliggende gedachte van de FIDE-regels, dat die een beschrijving geven van een ideale situatie: één partij, twee spelers en een scheidsrechter, vgl. Gijssen, april 1999, ‘Time scrambles’, en april 2002 ‘Leave the king alone’. In zijn opvatting staan schaakpartijen onder direct toezicht van een arbiter. Vandaar dat hij een duidelijk interpretatie geeft: ‘Een scheidsrechter moet strikt de FIDE-regels naleven en moet daarom eigenmachtig ingrijpen bij overtreding daarvan,’ juni 2001, Poll Position. Een arbiter heeft dan ook altijd het recht en zelfs de plicht bij een bord te kijken.

In zijn opvatting kan Kasparov dan ook geen arbiter wegsturen, lijkt me zo.

4. Een andere opvatting

De scheidsrechter hindert Kasparov. Ik begrijp de gevoelens van Kasparov wel. Andere spelers in de hoofdgroep van Corus (tegenwoordig Tata Steel) mogen naar zijn partij kijken, maar een functionaris niet. Het voelt altijd anders als een omstander of een arbiter rond het bord staat. Een arbiter is geen speler, hij is een autoriteit die niet gewoon toekijkt. Hij kijkt of de speler zich wel aan de regels houdt. Of hij wel een geoorloofde zet doet, of hij het stuk dat hij aanraakt wel zal zetten, of hij niet stiekem wordt voorgezegd. Er staat een toezichthouder, een controleur aan het bord. De speler denkt dan, ‘Arbiter, ik hou me echt wel aan de regels.’ Zijn aanwezigheid veroorzaakt onrust. Zijn aanwezigheid stoort in feite. Bij een denksport is dat dodelijk. Vandaar dan ook dat een scheidsrechter nauwelijks de stellingen in de gaten moet houden en gerust een boek mag lezen, met uitzondering bij de tijdnoodfase.

Zie voor verschil FIDE-regels en USCF-rules, aantekening 4 van ‘De gevolgen van een scheidsrechterlijke dwaling’.

pijpersh.home.xs4all.nl/index.html?page=http://pijpersh.home.xs4all.nl/nl/schaakrecht/pdg/schaakrecht_pieter_104.html

5. Vraag 1: de verkeerd teruggeplaatste koning

Wit: Endre Steiner (Hongarije)

Zwart: Edgard Colle (België)

Boedapest, 1926

Zevende ronde

B. Weinstein, Kombinaties en valstrikken in de opening, blz. 41

1. e4 Pf6 2. e5 Pd5 3. Lc4 Pb6 4. Le2 d6 5. f4 Pc6 6. Pf3 dxe5 7. fxe5 Pd4 8. 0-0 Pxf3+ 9. Lxf3 Dd4+ 10. Kh1 Dxe5 11. d4 Dd6 12. c4 Dd7 13. Nc3 c6

‘Op dit moment viel de witte koning van het bord. Steiner raapte hem op en zette hem per ongeluk op g1 i.p.v. op h1.

14. c5 Pd5 15. Db3 e6 16. Lxd5 exd5 17. Lg5 f6 18. Tae1+ Le7. Hier voerde Steiner een combinatie uit, waarbij een toren werd geofferd. 19. Txf6 gxf6 20. Lxf6 0-0 21. Txe7 Txf6 22. Texd7 en Colle moest na enige zetten opgeven.

De taak van wit zou aanzienlijk moeilijker zijn geweest als de witte koning daar had gestaan, waar hij voor zijn val stond,’ aldus Weinstein.

Na afloop van de partij bleek dat de koning verkeerd was teruggeplaatst. Colle tekende bezwaar aan, maar zijn protest werd terzijde gelegd. ‘Hij kreeg een nul en was zo gegriefd door dit incident dat hij verder zeer slecht speelde en eindigde op een gedeelde 7de en 8ste plaats. Pas op voor vallende stukken. Plaats ze terug op de plaats waar ze voor de val stonden,’ waarschuwt Weinstein.

Maar de vraag is: wat had u beslist op het protest?

6. Vraag 2: het probleem in Leningrad

Wit: Josip Rukavina (2480)

Zwart: Viktor Korchnoi (2640)

Leningrad 1973

twaalfde ronde

Interzonaal toernooi

Andy Soltis, ‘Chess Lists’ McFarland, Publishing 2002

www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1082202

Stelling na 39. Lxg6:

Een zinderend slot! De vlaggen van beide spelers staan op vallen. In deze stelling staat zwart verloren. Maar misschien kan de vlag zijn werk nog doen. Zwart pakt zijn dame en zet die op d5 met schaak. Hij laat het stuk los, maar pakt het stuk weer vast en zet deze weer neer op d8. Daarna zet hij het stuk op b6. En brengt de klok van zijn tegenstander in beweging.

De jonge Joegoslavische tegenstander kan nu zwart op drie manieren in één zet mat zetten. Maar, verbijsterd door de handelwijze van zwart aarzelt hij. Enkele tellen later valt de vlag van wit.

Beide spelers roepen de tussenkomst in van de arbiter. Wat moet deze volgens u beslissen?

7. Vraag 3: het pat dat geen pat was

Op een rapid toernooi in Brazilië staat de volgende stelling op het bord.

Zwart is aan zet, en geeft op. De scheidsrechter grijpt eigenmachtig in en beslist dat de partij remise is wegens pat.

Vervolgens ontstaat er discussie over de juistheid van de beslissing van de scheidsrechter.

Vraag: wat moet de commissie van beroep beslissen?

8. Vraag 4: het onjuiste pat in New Hampshire

In de Amerikaanse schaakwereld staat New Hamsphire bekend om haar scheidsrechterlijk schaakprobleem. Het gaat om een kampioenschap tussen twee sterke teams. Elk team bestaat uit tien personen. Omdat de uitslag onbeslist is, en snelschaak ook niet heeft geleid tot een winnaar, moeten de teams een laatste ronde Sudden Death, Armageddon, spelen. Dat wil zeggen dat een partij snelschaak wordt gespeeld met dien verstande dat wit meer bedenktijd ontvangt dan zwart. De voorwaarde is dat wit de partij beslist moet winnen. Wit mag zwart wel door de vlag stampen. Remise betekent verlies voor wit.

De tussentijdse uitslagen aan de andere borden hebben nog geen teamwinnaar opgeleverd. De stand is nog steeds in evenwicht. De laatste partij van de teams is nog aan de gang. Alles hangt af van die uitslag. Rond dat bord staan vele spelers, en bovendien drie plaatselijke wedstrijdleiders plus een nationaal arbiter. Als bijzonderheid geldt dat de witspeler een nationaal arbiter is.

Wit: X, heeft een rating hoger dan 2200

Zwart: Y, heeft een rating hoger dan 2200

USA, New Hampshire

Een teamkampioenschap

Sudden Death, Armageddon

In de volgende stelling heeft wit nog ongeveer één minuut bedenktijd, zwart ongeveer vijftien seconden. Wit staat een stuk voor. Wit moet binnen zijn bedenktijd zwart mat zetten, of wit mag zwart door zijn vlag stampen. De sfeer is uiterst gespannen, de zenuwen gieren door de keel.

Let op dat als zwart aan zet is, hij geen zet kan doen met de koning. Hij kan slechts doen h5-h4.

Wit is aan zet. Hij speelt 1. Ph4. Zodra hij dat heeft gedaan en de klok van zwart in beweging heeft gebracht, roept wit verschrikt uit: ‘Pat!’. Zijn uitroep heeft op de omstanders met ratingen boven de 2100, een hallucinerende uitwerking. De twee spelers gaan achterover leunen in hun stoelen. Omstanders gaan praten, en er verstrijken ongeveer acht seconden. Op het moment waarop iedereen denkt dat het pat is, roept een omstander: ‘Het is geen pat’. De beide spelers kijken naar het bord en daarna naar de scheidsrechter en vragen: ‘Wat moeten we doen?’ De vlag van zwart is gevallen.

Wat moet de scheidsrechter beslissen?

9. Vraag 5: het mat dat geen mat was

Op een Amerikaans toernooi wordt de volgende partij gespeeld.

1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. e3 Lg7 4. Ld3 d6 5. e4 0-0 6. 0-0 e5 7. dxe5 dxe5 8. Pxe5 Pxe4 9. Pxf7 Pxf2 10. Txf2 Dd4 11. c3 Db6 12. Db3 Dxb3 13. axb3 Le6 14. Ph6+ Lxh6 15. Lxh6 Txf2 16. Kxf2 Lxb3 17. c4 Pc6 18. Ta3 Ld1 19. Pc3 Lg4 20. Pb5 Td8 21. Pxc7 Ld7 22. Pd5 Le6 23 Le4 Pe5 24. h3 Pxc4 25. Tf3 Pxb2 26. Pe7+ Kh8 27. Lg5 Pd1+ 28. Kg3 Kg7 29. Pxg6 Td7 30. Lf6+ Kh6 31. Tf4 Lf5

De zwartspeler staat verloren. Zwart ziet dat als wit op de verkeerde manier de partij voortzet hij een kwaliteit wint en met twee verbonden, vrij pionnen de partij zal winnen. De essentie is dat de verkeerde voortzetting zo op het oog leidt tot mat, hoe gek dat ook klinkt.

De witspeler doet 32. Th4+. Wit denkt dat hij zwart heeft mat gezet. De scheidsrechter kijkt toe, grijpt het notatieformulier en overhandigt het zwart om het te tekenen. Een omstander maakt wilde gebaren. Zwart denkt nog: ‘Ik dacht dat ik het mat kon verhinderen.’

Omdat ook de scheidsrechter denkt dat het mat is, neemt zwart als verdoofd het notatieformulier aan. De witspeler steekt zijn hand uit en zwart schudt de hand. Dus ondertekent zwart het formulier als teken dat hij heeft verloren.

Kort daarna als zwart weer bij zijn positieven is, zegt hij: ‘Er klopt iets niet.’ Een omstander bevestigt dit. Zwart roept de tussenkomst in van de scheidsrechter en claimt dat de partij niet is geëindigd met mat. Door toedoen van de scheidsrechter is hij gezwicht voor de druk om op te geven. Hij eist de voortzetting van de partij.

Wat moet de scheidsrechter beslissen?

10. Vraag 6: de ongeoorloofde damezet

Wit: James McCormick (2235)

Zwart: Brian Zavodnik (geen rating)

Western States open, Reno 1994

Chess life augustus 2003, blz. 47, en augustus 1997, blz. 15

Zwart staat verloren volgens Larry Evans, een grootmeester (1932-2010). Hij schrijft: ‘In wanhoop doet zwart 1. … Da1+!?!?. Wit geeft op, want hij verliest zijn dame.’

De arbiter kijkt toe, en doet niets.

Vraag: Wat moet de commissie van beroep beslissen?

11. Vraag 7: de passief toekijkende arbiter

Wit: Stefan Kindermann (2585)

Zwart: Viktor Korchnoi (2635)

Voorronde van het wereldkampioenschap spelen in het zonale toernooi

Ptuj, Slovenië 6 april 1995

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 e6 5. Le3 Pd7 6. Lb5 Dc7 7. Pf3 Lxc5 8. Lxc5 Dxc5 9. Pc3 Pe7 10. 0-0 a6 11. Ld3 h6 12. Te1 Pc6 13. Dd2 g5 14. h3 Tg8 15. a3 Df8 16. g4 h5 17. De3 Dh6 18. Lf1 hxg4 19. hxg4 b6 20. Lg2 Lb7 21. Pa4 Th8 22. Pxb6 Pcxe5 23. Pxd7 Pxd7 24. Tad1 Tc8 25. Da7 Tc7 26. Td3 0-0. Het verdere verloop van de partij na deze zet is niet gepubliceerd in het toernooiverslag. Beide spelers zijn op dat moment in ernstige tijdnood. Het spel gaat verder in snelschaak. Op de 47ste zet vallen beide vlaggen. Wanneer de arbiter de partij probeert te reconstrueren met behulp van een computer wordt ontdekt dat de 26ste zet van zwart een ongeoorloofde rokade is. Op de 14de en 21ste is namelijk Th8 verplaatst.

Wat moet de arbiter beslissen nu hij de ongeoorloofde rokade ontdekt?

12. Vraag 8: de koning schaak laten staan

Wit: Erik Hoeksema (2406)

Zwart: Stanislav Savchenko (2506)

Open Nederlands kampioenschap 2005

Dieren 26 juli tot 4 augustus 2005

Na 37. Kxb2 ziet de stelling er als volgt uit:

Beide spelers zijn in hevige tijdnood. Zwart vervolgt 37. … Dc3+?. Beide spelers bemerken niets.

Huub Blom: ‘De partijen in de hoofdgroep worden gespeeld op elektronische borden. De computer in de kamer voor de pers geeft aan dat er iets fout is. De computer geeft geen zetten meer na de 36e zet, hoewel de spelers op dat moment al 42 zetten hebben gedaan. (…)’

Iemand meldt dit de arbiter. Wat moet hij doen?

13. Vraag 9: de zgn. trage arbiter

Wit: Gyula Sax (2605)

Zwart: Viktor Korchnoi (2615)

Wijk aan Zee, Hoogoventoernooi 1991

Kandidatentweekamp, tweede partij

www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1083571

Beide spelers zijn vreselijk in tijdnood. De arbiter noteert de zetten. De stelling na de 41ste zet van zwart:

Op dat moment valt de vlag van wit. In het Engels zegt de arbiter: ‘Flag’. Daarna doet Sax 42. Da3. Korchnoi laat de scheidsrechter de klokken bijstellen. Volgens Sax is zijn 42ste zet een blunder. Hij maakt bezwaar tegen de handelwijze van de arbiter. Deze had hem eerder dan wel duidelijker moeten waarschuwen dat de vlag van Korchnoi was gevallen. Onder bezwaar speelt hij verder. Op de 46ste zet komen de spelers remise overeen.

Na afloop tekent Sax schriftelijk bezwaar aan bij de commissie van bezwaar van het Hoogoventoernooi. Zijn bezwaar (in mijn hertaling, pdg):

‘Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het niet tijdig stilzetten van de partij door de arbiter. Hij heeft de partij niet stilgezet na de 41ste zet van zwart en nadat mijn vlag was gevallen. Daardoor heb ik op de 42ste zet mijn dame verplaatst.

De arbiter heeft onjuist gehandeld. Hij had niet alleen de klokken moeten stilzetten en de spelers moeten sommeren hun notatieformulieren bij te werken, maar hij had ook moeten voorkomen dat de spelers nog een zet hadden kunnen doen. Daardoor is mijn 42ste zet ongeldig. Op grond van de FIDE-regels moet ik op de 42ste zet een zet doen met mijn dame. Twee mogelijke damezetten (andere dan Da3, pdg) zijn winnend.

Het doel van mijn bezwaar is duidelijkheid te verkrijgen hoe voortaan moet worden gehandeld opdat in de toekomst soortgelijke problemen worden voorkomen. Voor uw aandacht ben ik u reeds bij voorbaat erkentelijk,’ was getekend Sax Gyuala, 1991 januari 25.

De commissie van beroep bestaat uit: Genna Sosonko, Paul van der Sterren en John van der Wiel. Helaas is de beslissing van de commissie in het ongerede geraakt.

Vraag: hoe zou volgens u de beslissing van de commissie moeten luiden?

14. Vraag 10: het verdwenen schaakbord

In Philadelphia, USA, wordt van 29 juni tot 5 juli het Wereld Open 2009 gehouden. Het totale prijzengeld bedraagt $ 250.000. In de hoofdgroep doen honderd sterke spelers mee. Het toernooi wordt gewonnen door Hikaru Nakamura (2773). Daarnaast zijn er vele andere groepen. Op dat toernooi doet een incident zich voor. Hierna geef ik weer het verslag van de speler (rating 1952) die het niet eens is met de beslissing van de hoofdscheidsrechter.

‘Gisteren deed ik 40 zetten, waarna mijn tegenstander en ik anderhalf uur bedenktijd kregen voor het eindspel. Ik had materiaal minder en zou waarschijnlijk wel verliezen (volgens een anonieme omstander K+T tegen K+P+L+5 of 6 pionnen, pdg).

Dus ik deed mijn zet, mijn tegenstander keek er naar en liep weg van het bord. Hij was ten minste twintig minuten afwezig – na twintig minuten van wachten ging ik namelijk ook weg naar de lobby om te lunchen. Ik at in de lobby, die vlak bij de speelzaal was, en bleef weg voor dertig minuten. Toen ik terug kwam in de speelzaal ontdekte ik dat mijn bord weg was.

Een scheidsrechter had kennelijk gedacht dat mijn partij was verloren en had tegen mijn tegenstander gezegd dat hij de stukken kon opruimen en de winst kon claimen. De scheidsrechter verwees me naar de toernooidirecteur die me vertelde dat hij niet van plan was de beslissing van een van zijn scheidsrechters te overrulen. Ik legde hem uit wat er was gebeurd. De toernooidirecteur vertelde mij dat er een regel bestaat die luidt dat een speler zonder toestemming van de toernooidirecteur niet langer dan vijftien minuten de speelzaal mag verlaten, bij overtreding waarvan de speler een reglementaire nul ontvangt. De arbiter vertelde de toernooidirecteur dat ik 55 minuten afwezig was geweest – dit is niet waar – en dat ze me overal hadden gezocht – dat is ook niet waar, want dan hadden ze me wel gezien in de ruimte naast de speelzaal. Wat daar ook van zij, ik weet zeker dat je ten minste een uur moet wachten voor je kunt claimen, en niet 55 minuten (aangenomen dat zij gelijk heeft, wat niet het geval is).

Toen ik de toernooidirecteur vertelde dat ik ten minste twintig minuten heb gewacht op mijn tegenstander, vertelde hij mij dat ik had moeten klagen. En nu ik dat niet had gedaan, heb ik mijn rechten verwerkt om daar iets tegen te doen.

Dit is voor mij bespottelijk. Ik had een score van 5 uit 7, en had op dat moment de mogelijkheid voor een geldprijs. Zeker, ik stond achter en had misschien verloren, maar ik had ook remise kunnen krijgen of misschien kunnen winnen omdat ik wel matpotentieel had.

Het is onvoorstelbaar dat een toernooidirecteur op het World Open op deze manier een einde maakt aan een partij en waar zoveel geld op het spel staat. Hij toont geen enkel geduld voor mijn terugkomst. Wat is dat, waarom moet mijn tegenstander winnen op tijd, waarom kon hij gewoon niet wachten tot mijn vlag viel?

Het is ook gewoon te gek dat hij probeert te winnen en de winst claimt. De toernooidirecteur was niet bereid mij te helpen en liep gewoon van me weg om zo een eind te maken aan het gesprek.

Het was een arrogante manier van optreden en toonde absoluut geen respect voor mij, vooral nu hij reclame voor zich zelf maakt om op hem te stemmen met het oog op de komende verkiezingen (voor het bestuur van de Amerikaanse schaakbond, pdg). Er kwamen grootmeesters op me af die me vertelden dat mijn partij absoluut geen reglementaire nul had moeten zijn. Ook een bekende grootmeester probeerde voor mij op te komen, maar stuitte af op de arrogantie van de toernooidirecteur die naar niemand wilde luisteren.

Hij vertelde me nog dat hij verbaasd zou zijn als ik iemand zou vinden die het niet met hem eens zou zijn.

Laat me alsjeblieft weten of er iets aan gedaan kan worden. Bedenk daarbij dat ik ratingpunten heb verloren, en door de onrechtvaardige reglementaire nul een geldprijs dreig mis te lopen.

Stem niet op de toernooidirecteur die beweert dat hij beter is dan andere corrupte kandidaten, omdat hij zelf een van de problemen is,’ aldus de bezwaarmaker.

Vraag: heeft de bezwaarmaker gelijk?

Overigens, artikel 20H van de USCF- rules luidt als volgt:

Players should not be absent from the game for more than 15 minutes without permission of the director. A first offense usually does not warrant a forfiet unless there is additional evidence that other rules were violated during the absence.

15. Insturen antwoorden

Voor uw antwoorden op de tien vragen hoeft u geen scheidsrechter te zijn. Laat u zich vooral leiden door uw eigen gezond schaakverstand en uw ervaringen om op uw manier de FIDE-regels te lezen. Wel moet u uw antwoord motiveren. Voor de beantwoording kunt u uitgaan van de FIDE-regels anno 2012, tenzij u anders aangeeft. Iedereen kan meedoen, ook zij die niet deelnemen aan het Open NK Bedrijvenschaak 2012.

Een jury bestaande uit John Pouwels (FIDE arbiter), Thomas van Beekum (internationaal arbiter) en Rina Westerduin (wedstrijdleider), zal beoordelen welke antwoorden tot de drie beste behoren. Daarbij wordt vooral gelet op logica, en hoeft het antwoord niet volledig juist te zijn volgens de FIDE-regels. De winnaar ontvangt uit handen van staatssecretaris Teeven een exemplaar van het boek over scheidsrechterlijke zaken en een representatiegeschenk van Veiligheid en Justitie. De nummers twee en drie ontvangen eveneens het boek over scheidsrechterlijke zaken en een representatiegeschenk. De winnaars moeten hun prijzen persoonlijk (laten) ophalen.

Daarnaast worden a. tien exemplaren van het boek over scheidsrechterlijke zaken en b. tien exemplaren van het boekje ‘Vijfendertig beroemde zaken van schaakarbiters’ verloot onder de inzenders die serieuze antwoorden hebben gegeven. Zij ontvangen het boek per post. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De antwoorden van de winnaars worden gepubliceerd. Passages uit andere antwoorden worden geanonimiseerd gepubliceerd.

U kunt uw reactie voor 21 september 2012 e-mailen naar de voorzitter van de jury John Pouwels,

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.