Persbericht lancering schoolschaaksite

Schoolschaaksite.nl gelanceerd!

Vandaag hebben wij een nieuwe site gelanceerd: Schoolschaaksite.nl

Schoolschaaksite.nl is bestemd voor allen die betrokken zijn bij het schaken en schaaklesgeven in het basisonderwijs. Nederland telt 7000 basisscholen met 1,6 miljoen leerlingen en 140.000 leerkrachten.

Educatie

Ons eeuwenoude koninklijke schaakspel kan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van jonge kinderen op cognitief-, sociaal- en emotioneel niveau. De ontwikkeling van de kinderen kan worden bevorderd door hen schaken te leren en te laten schaken. Ook de rijke kunst- en cultuurhistorie van ons schaakspel willen we graag aan hen doorgeven. Wat is er mooier dan spelenderwijs algemene vaardigheden te leren. Vaardigheden die de kinderen kunnen verbreden en waarvan ze een leven lang plezier kunnen hebben. Schaken als metafoor van het dagelijks leven.

De moderne technologie staat niet stil, de digitale revolutie in het basisonderwijs is nog maar net begonnen met de computer, internet en het digitale schoolbord en nu zijn de ‘apps’ op de tablets en de mobieltjes al weer ‘hot’. De technologische ontwikkeling zet zich in hoog tempo door. En juist voor schaken en schaken leren kan dit een belangrijke ondersteunende rol spelen, ook bij de overdracht van onze rijke kunst- en cultuurhistorie.

Lacune

In Nederland bestaat er wonderlijk genoeg geen website die uitgebreide informatie verschaft over het schaken en schaaklesgeven in het basisonderwijs. Dus voor directies, leerkrachten, ouders, schaakmeesters en schaakjuffen, opleiders, leveranciers, sponsors en de kinderen. Ook hebben de basisschoolkinderen nog geen eigen ‘schaakhangplek’ op internet. Schoolschaaksite.nl wil in deze lacune gaan voorzien.

Kennis, ervaring en nieuws uitwisselen

Maar naast het ´halen´ van informatie is het ´brengen´ van informatie minstens zo belangrijk en iedereen kan hieraan een bijdrage leveren. Op Schoolschaaksite.nl mag iedereen zelf artikelen, foto´s, video´s e.d. plaatsen. Men kan dit zelf doen of men kan er voor kiezen om de redactie van de site dit te laten doen.

Een meesterlijke sport

Schaken kan ook een meesterlijke sport worden voor kinderen die verder willen en hiervoor willen we samenwerken met schaakverenigingen, regionale- en bijzondere schaakbonden en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. De verenigingen spelen ook een rol bij het verzorgen van schaaklessen.

Maar ons primaire doel blijft de ontwikkeling van onze jonge kinderen te helpen bevorderen. Daarom zal er ook samenwerking worden gezocht met personen en instanties buiten de schaaksport zoals onderwijsinstellingen, PABO’s, platforms van leerkrachten, vakbladen, Kennisnet en maatschappelijke organisaties. Met een gezamenlijke inspanning willen we schaken en schaakles geven op de basisscholen weer op de kaart zetten. Schaken moet een A-merk worden op de basisscholen, maar daarvoor moet nog veel gebeuren. De eerste stap is gezet.

Onafhankelijk en niet-commercieel

Schoolschaaksite.nl is onafhankelijk en niet-commercieel. Uitgangspunt is de promotie van schaken en schaakles geven op basisscholen door te verbinden en door samen te werken. Het gaat om het belang van onze kinderen en wie wil daaraan niet meewerken?

In het nulnummer van onze nieuwsbrief gaan we uitvoerig in op de rol van Schoolschaaksite.nl

Teun Koorevaar en Kees Schrijvers

Reacties sturen naar:

www.schoolschaaksite.nl

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.