Master Class: Een scherp openingsrepertoire

Veel clubschakers worstelen met openingen. De moed zinkt menigeen snel in de schoenen bij het bestuderen hiervan omdat men al snel in het duister tast omtrent de achterliggende ideeën. In mijn lange ervaring als trainer (zie foto Coen Mekers) heb ik een methode ontworpen om redelijk snel en effectief een openingsvariant onder de knie te krijgen. Belangrijkste hulpmiddel: gezond verstand, een goede database en een goed openingsboek.

Aan de hand van karakteristieke pionnenstructuren en stereotiepe stellingsbeelden worden modelvoorbeelden geselecteerd. Het uitgangspunt is om het begrip te vergroten van de typische stellingen die horen bij de diverse openingsvarianten. Hoog tijd om dit eens in een Master Class uiteen te zetten.

Deze Master Class vindt plaats op zondag 24 juni in Dorpshuis d’n Bond, Rapportstraat 29, Veldhoven.

Programma:

10.15 – 10.30 uur Ontvangst

10.30 – 12.30 uur Sessie 1

12.30 – 13.15 uur Lunchpauze

13.15 – 15.15 uur Sessie 2

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.30 uur Sessie 3

Wat kan men verwachten in deze Master Class?

  • Uiteenzetting van een beproefd stramien om thuis aan de slag te gaan zelf een repertoire op te bouwen;
  • Selectie van en bestudering van modelpartijen;
  • Karakteristieke tactische wendingen;
  • Karakteristieke strategische plannen;
  • Karakteristieke eindspelen;
  • Inoefenen van een openingsvariant.

Er zullen een paar openingsvarianten de revue passeren, allen met de doelstelling om de tegenstander al vanuit de opening ‘naar de keel’ te vliegen. Na afloop van deze Master Class wordt een uitgebreide reader beschikbaar gesteld met een overzicht van wat in de lezing behandeld is. Tevens wordt het nodige extra studiemateriaal toegevoegd. Het meeste zal ook verder in pgn-formaat digitaal worden verstrekt.

Naast de vijf uur schaaktraining krijgt u een lunch en twee consumpties aangeboden. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: . Belangstellenden kunnen zich vóór 1 juni aanmelden door € 35,- over te maken op bankrekening 49 28 42 272 t.n.v. H. Grooten, Eindhoven, onder vermelding van uw naam, uw e-mailadres met (AT i.p.v. @). U kunt ook alleen de reader bestellen voor € 12,50 (inclusief portokosten).

Voor alle informatie klikt u op de flyer .

Over Herman Grooten

Herman is ruim 40 jaar schaaktrainer. Hij verzorgde lange tijd de schaakrubrieken in Trouw en het ED. Daarnaast was hij Topsportcoördinator bij de KNSB en is hij auteur van diverse schaakboeken en werkt hij voor Schaaksite. Klik hier voor series die hij op Schaaksite heeft gezet.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.