Dimitri's NK, deel 4

De zesde ronde moest ik tegen Erwin L’Ami. Tegen hem stond ik iets van +1 -1 =8 of zo, en nu had het ook remise kunnen worden, maar een poging er wat van te maken werd gevolgd door een hele serie slechte zetten.

Een plan hier voor wit is om de boel dicht te schuiven en dan te hopen iets met b4 of g4 te doen. Zwart kan dan natuurlijk probereren zelf met b5 of g5 te werken. Een ander plan is om iets op de d-lijn te doen: zware stukken erop zetten, eventueel op c5 ruilen, Pb5 doen. Het paard op b5 kan echter verjaagd worden en met alleen de d-lijn heeft wit niets. Daarom probeerde ik ook iets op te a-lijn te doen: als zwart 14.a4 met a5 beantwoordt krijgt wit veld b5 voor zijn paard. Het nadeel is echter wel dat de enige tegenstoot van zwart aan kracht wint, omdat Pb3 ongedekt komt te staan.

14. a4 d5 15. cxd5

Op 15. dxc5 komt natuurlijk 15… dxc4 met pionwinst.

15… Pexd5 16. dxc5

Het alternatief is 16. Pxd5 Dxd5 17. Ta3 c4 18. Pc1 maar dan lijkt de zwarte meerderheid op de damevleugel toch iets sterker dan de witte gedekte vrijpion op d4, vooral omdat b4 moeilijk te blokkeren is door wit.

16… bxc5

16… Pxf4 17. Txf4 Lxb3 18. Dxd8 Tfxd8 19. Txf5 is goed voor wit, maar 16… Pb4 17. Pxe4 Pxe4 18. Dxb4 Dd5 kostte me wat tijd: zwart heeft genoeg voor de pion, maar meer waarschijnlijk niet.

17. Pxd5?!

Ik wist niet zeker hoe het na 17. Pxc5 Pxf4 18. Dxd8 Pxe2+ 19. Pxe2 Tfxd8 20. Txf5 Td2 21. Pd4 Txb2 stond, maar dit zal toch ongeveer gelijk zijn. 17. Tad1 Db6 18. Pxd5 Pxd5 19. Lc4 was ook beter dan wat ik speelde.

17… Dxd5 18. Ta3?!

Na 18. Dxd5 Pxd5 19. Pxc5 Pxe3 20. Tfc1 heeft zwart een plusje, in de partij wordt het rap meer.

18… Tab8 19. Dxd5 Pxd5 20. Pxc5?!

Hier houdt 20. Tc1 Pxe3 21. Pxc5 Pd5 22. Lb5 de partij binnen de remisegrenzen.

20… Txb2 21. La6 Tc2

22. Pb7?

Na 22. Pd7 Td8 wint zwart na 23.Pe5 Pb4 24.Lb5 Tdd2 maar ik had 23. Tb1! gemist. Zwart staat beter na 23… Txd7 24. Tb8+ Le8 25. Lb5! Kf7 26. Lxd7 Lxd7 27. Tb7 Ke6 28. Txa7 maar de a-pion kan gevaarlijk worden.

22… Pc7

wint een stuk. Nu moest ik dus na te denken hoe ik nog het beste tegenkansen kon krijgen.

23. Lb5 Ld5 24. Pd6 a6 25. Tf2

Liever houdt wit stukken op het bord, maar b.v. 25. Td1 axb5 26. axb5 Tf6 verliest de b-pion en is dus kansloos.

25… Txf2 26. Kxf2 axb5 27. axb5 Pe8

Nu zou 27… Tf6? 28. b6! Txd6 29. bxc7 een stuk terugwinnen maar natuurlijk trapte Erwin daar niet in.

28. Pc8 Le6

Een beetje rare, nu krijgt wit ook echt tegenkansen.

29. Pe7+ Kf7 30. Ta7 Kf6 31. Pc6 Pd6 32. b6

Wint materiaal, verliest de partij. 32. Pd4 Td8 33. Ta6 geeft zwart meer kans om het fout te doen, b.v. 33… Td7 34. h3 Ke7? 35. Pc6+ Kf6 36. Pe5 Td8 37. Pc6 is lastig voor zwart.

32… Tc8 33. Pd4 Tb8 34. Pxe6 Kxe6 35. Txg7 Txb6 36. Txh7

Ik zag dat ik e3 nog even kon verdedigen en ondertussen met mijn h-pion kon lopen, maar het is te traag, mede doordat zwart de aanval op e3 met een koningsaanval kan combineren.

36… Tb2+ 37. Kf1 Pc4 38. Th3 Kd5 39. Tg3 Pd2+ 40. Kg1

Als ik naar e1 ga is Kc4-d3, Tc1 en Tf1 mat een mogelijk probleem.

40… Kc4 41. h4 Kd3

Nu dreigt Tb1+ met daarna mat of kwaliteitswinst door een schaak op f1.

42. Th3

De toren staat ideaal op h3, achter de vrijpion en e3 dekkend, als er niet zoiets als mat was.

42… Ke2 43. h5 Tb1+ 44. Kh2 Kf2

En dat mat is nu niet meer te voorkomen. 0-1

De laatste ronde begon oorspronkelijk om half twee, later werd het op een uur vastgesteld, en een dag van tevoren kregen we te horen dat het om elf uur zou beginnen. De andere toernooien zouden die dag de voorlaatste ronde spelen en begonnen dus op hun gebruikelijke tijdstip, wat betekende dat we de eerste anderhalf uur in een vrijwel lege zaal (sporthal) speelden. Toen viel me een paradox op: een lege zaal is -qua beleving- veel lawaaiiger dan een zaal vol schakers. In een volle zaal heb je een constante ruis. Die hoor je niet als je er niet bewust naar luistert, maar overstemt wel andere geluiden. In een (vrijwel) lege zaal echter hoor je iedereen die fluistert, rondloopt, kucht, met zijn voeten tapt…

Het moet in een zaal dus niet te stil zijn, want dan is het in de praktijk juist lawaaiig!

Tegen Robin van Kampen heb ik nooit gewonnen, maar ook nooit verloren. Ik was dus op zich wel blij dat ik zwart tegen hem geloot had. Ook nu werd het remise.

In deze stelling ruilt wit altijd zijn loper tegen het paard. Wit staat statisch iets beter (vanwege de achtergebleven d-pion) en hoe minder stukken, hoe minder dynamiek, dat is waarschijnlijk het idee. Het lost ook het probleem op hoe de e-pion te dekken. Robin speelt het anders.

13. c4 Lb7 14. Pd2

Het paard staat hier niet echt goed, sterker nog, het staat in de weg, maar het is ook niet van plan te blijven staan. Wit wil f3 en b3 doen waarna het paard vrij is om naar c3 of e3 te gaan. Dan loper naar a3, drie zware stukken op de d-lijn, pion d6 winnen, partij winnen. Kortom, zwart moet wel iets doen. d5 is voorlopig geen optie; f5 kan wel eventueel, maar je krijgt drie pionnengroepjes dan. Ik ging voor een derde mogelijke breekzet.

14… a6

Een voordeel van deze zet is ook dat zwart nu op a5 met b5 kan antwoorden. a5, bxa5, Txa5 zou een gunstige transactie voor wit zijn.

15. b3

Wit kan proberen a5 door te zetten: 15. Db3 Pd7 16. a5 b5 17. cxb5 Pc5 18. De3 axb5 19. b4 Pe6 met een gelijke stelling: zwart kan vervolgen met f6 en d5.

15… Lc6 16. La3 Tfd8

Dekt d6, maar staat ook alvast goed voor het geval zwart d5 kan spelen.

17. Dc2 Db7 18. Tac1 Tac8 19. Dd3

Wit moet niet passief spelen, na 19.Db1 b5 dreigt hij in het nadeel te komen. Zo gauw de c-pion weg is kan zwart over d5 gaan nadenken.

19… Pd7

19… b5 kon nu niet: 20. axb5 axb5 21. cxb5 Dxb5 22. Dxb5 Lxb5 23. Txc8 Txc8 24. Lxd6 wint een pion. Daarom was Robin even optimistisch, maar hij had gemist dat mijn zet kon.

20. De3

Ik was 20…Pc5 van plan. Wit kan dan zwarte acties redelijk opvangen, maar andersom ook, een gelijke stelling dus. 1/2-1/2

En dus postte ik die avond optimistisch op Facebook: "Zesde van Nederland!" En de eerste twee reacties waren felicitaties.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.