Subsidie voor clubs die samenwerken met scholen

Schaakclubs die schaakles verzorgen op basisscholen kunnen daarvoor onder omstandigheden in aanmerking komen voor subsidie. Het maakt daarbij niet uit of de activiteiten door eigen leden of door externe schaakleerkrachten wordt verzorgd. Voor dergelijke lessen is door het Ministerie van VWS en het NOC*NSF het programma Sport & Bewegen In De Buurt (www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/) in het leven geroepen.

Het programma heeft als doel om verenigingen op lokaal niveau in staat te stellen een passend sportaanbod voor de schoolgaande jeugd te laten verzorgen. Om aan dit programma mee te kunnen doen, moet een vereniging voldoen aan de criteria voor een zogenoemde schoolactieve vereniging.

Een schoolactieve vereniging is een vereniging, die jaarlijks met eigen kader of met ingehuurd kader een aanbod van minimaal 20 uur verzorgt op een of meerdere scholen in de buurt. Dit aanbod moet tevens goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en vindt plaats voor, tijdens of direct aansluitend aan de schooltijden.

Waarom is het belangrijk als een schoolactieve vereniging aangemerkt te worden?

Het is enerzijds een voorwaarde om subsidie te kunnen aanvragen, de KNSB kan de clubs helpen bij het verzorgen van de aanvraag. Anderzijds om te zorgen dat externe partijen die actief zijn met schoolsport voor schaken gaan kiezen en een samenwerkingsverband met de desbetreffende vereniging aangaan.Lees verder…

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.