Contactpersonen voor het bedrijvenschaak

Gevraagd: Contactpersonen voor het bedrijvenschaak

Nieuwe kansen voor het schaken

Update: 21 augustus, aantal contactpersonen toegevoegd

Met name de politie zoekt schakers voor een of meer teams.

Contactpersoon: Martin van Driel,

Op zaterdag 29 september vindt in Den Haag het Nederlands Kampioenschap Bedrijvenschaak 2012 plaats. De organisatie van het kampioenschap zoekt contactpersonen voor bedrijven en organisaties.

Dat kampioenschap is het gezelligste rapidtoernooi van Nederland. Zie voor de officiële mededeling het eind van dit artikel. Het is een toernooi voor teams. Het teamverband is niet een schaakvereniging, maar het bedrijf, de organisatie waar een schaker werkt.

‘De wedstrijden worden gespeeld door viertallen. Een team kan uit maximaal acht spelers bestaan, vier basisspelers die tenminste 50% van de wedstrijden voor het team uitkomen en vier reservespelers. Alle opgegeven spelers dienen werkzaam te zijn in het bedrijf dat zij vertegenwoordigen, dan wel het bedrijf te hebben verlaten wegens vervroegde uittreding of pensionering.’

Door het teamschaak combineert de schaker het schaken met het op een andere manier leren kennen van collega’s. Het verstevigt de band van de schakers met hun bedrijf of van hun organisatie.

Echter, in grote organisaties weten schakers van elkaar niet wie er schaken. Sommige bedrijven of organisaties bestaan namelijk uit (tien)duizenden werknemers, verdeeld over vestigingen, taakorganisaties etc. Denk bijvoorbeeld aan defensie en de politie. Als schakers elkaar niet kennen, kunnen zij ook geen team(s) vormen.

Om daar wat aan te doen is begonnen met het opzetten van een lijst van contactpersonen bij bedrijven en overheidsinstellingen. Een eerste versie treft u hieronder aan.

Schakers kunnen zo in contact treden met de contactpersoon van hun bedrijf of organisatie. Vervolgens kunnen de spelers zelf onderling bepalen wie de teamleider is, om zich vervolgens aan te melden voor het kampioenschap.

De organisatie van het NK Bedrijvenschaak 2012 zoekt graag meer contactpersonen. Als deze lijst bovendien jaarlijks wordt bijgehouden en op diverse sites wordt geplaatst, kan een landelijk netwerk worden opgesteld van contactpersonen. Zo kan het kampioenschap jaarlijks uitgroeien tot een groot kampioenschap bedrijvenschaak. Met meer publiciteit. Hopelijk biedt dit nieuwe kansen voor het schaken. En wellicht vergroot het de kans op mogelijke (mede)sponsoring voor schaaktoernooien.

Schakers die op de lijst als contactpersoon voor hun bedrijf of organisatie willen worden vermeld, kunnen contact opnemen met Pieter de Groot,

Deze mededeling wordt periodiek bijgewerkt.

Lijst van contactpersonen

Bedrijven

Allshare: Ben de Leur,

Akzo Nobel: Jan Vermeer,

Amevo 2000 BV: Auke Jon van der Velde,

ANWB: Peter Heek,

Cap Gemini: Hubrecht van den Brekel,

Deloitte: Bert-Jan Panjoel,

Drogisterij: J. Santifort,

Dutch Space: Will van der Laan,

's Heeren Loo: Edwin Mons,

IBM Nederland: Henk de Kleijnen,

INHolland: Gerard Snijders,

KPN: Peter van Soest,

Logica: Rudi Matai,

Oracle: William Chau,

PostNL: Cees Barentsen,

PGGM: Carl Wustefeld,

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. : Bianca Muhren:

ProRail: Jos Nooijen,

Rabobank: W.R. (Rogier) Dijk,

SNS Reaal: Dirk Veldhuizen:

Sociale Verzekeringsbank: Monique van de Griendt,

Sogeti Nederland BV: Harold van Heeringen,

Syntess Software: A Bandsma,

Universiteiten

TU Delft: Ted Barendse,

TU Eindhoven: Chiel van Oosterom

Universiteit Leiden: Hans Kors,

Vrije Universiteit: Max Merbis,

Overheidsorganisaties

Europees Octrooibureau (EPO): Derk Dekker,

UWV: Jeroen Schuil,

Ministeries en hun taakorganisaties

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (incl. IND, DTenV, RGD): Ben Spierings,

Buitenlandse Zaken: Boy Frank,

Defensie: Rieke van Run,

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (incl. VWA): John Pouwels,

Financiën (incl. Belastingdienst): Harrie de Bie,

Infrastructuur en Milieu (incl. RWS): ?

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (incl. DUO): Eric Jan Walinga,

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Pieter Smeele,

Veiligheid en Justitie (incl. ZM, OM, RvdK, DJI, CJIB): Sjoerd van Roosmalen,

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Jaap van den Berg,

Politie: Martin van Driel,

Gemeenten

Amsterdam: Yvette Nagel-Seirawan,

Den Haag: ?

Officiële uitnodiging

De officiële uitnodiging van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven voor het NK Bedrijvenschaak 2012: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/05/01/uitnodiging-nk-bedrijvenschaak-2012.html

De inschrijving

formulieren.justitie.nl/nosearch/congressen/open-nederlands-kampioenschap-bedrijvenschaak-2012.aspx

De schaakrechtsvragen die speciaal voor het NK zijn gemaakt:

schaaksite.nl/schaakrechtsvragen

3 Reacties

 1. Avatar
  pascallosekoot 22 juni 2012

  En die mensen worden allemaal heel blij dat hun mailadressen openbaar in een lijst worden opgesomd?

  (concreet: Wat is het nut daarvan, behalve zorgen voor de noodzakelijk spam?)

 2. Avatar
  Pieter de Groot 23 juni 2012

  Ik heb alle contactpersonen in de lijst van tevoren hun uitdrukkelijke toestemming verkregen voor publicatie met vermelding van hun e-mailadres. Eén slechts weigerde zijn e-mailadres openbaar te maken, omdat de betrokkenen in zijn organisatie hem wel konden vinden, zo stelde hij.

  De reden van contactpersonen. Sommige organisaties zijn heel groot, en verspreid over vele gebouwen overal in het land (met verschillende e-mailadressen). Denk aan KPN, CapGemini, ABN AMRO, Rabo en de politie. Zo werken alleen al bij de politie 50.000 mensen. Als schakers in die organisaties van elkaar niet weten dat zij schaken, kunnen zij geen ook team vormen. Zonder een contactpersoon komt er dus geen team.

  Het doel is het aantal teams aan het NK aanzienlijk te vergroten. Het is het enige kampioenschap in Nederland dat gratis is en waar alle deelnemers in de watten worden gelegd. Een luxe behandeling die onbekend is bij andere toernooien. Bovendien, als een bedrijf/organisatie veel teams afvaardigt, vergroot dat de kans op medesponsoring voor het schaken in het algemeen. En wie weet ook op een mogelijk toekomstige organisator voor het kampioenschap: niet geprobeerd, niet geraakt.

  Deze aanpak heeft al zijn vruchten afgeworpen, omdat in vergelijking met voorgaande jaren het aantal contactpersonen is toegenomen. Vooral in tijden van grote bezuinigingen op subsidies moeten schakers hun ogen richten op bedrijven.

 3. Avatar
  Martin van Driel 23 augustus 2012

  Ik sluit mij helemaal aan bij de woorden van Pieter de Groot.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.