Een introductie in het schaakrecht

Het NK Bedrijvenschaak 2012 was weer zo’n evenement waar er naast het schaken nog iets uniek gebeurde. Aan het einde van het kampioenschap overhandigde mr. Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, symbolisch een boek aan Eddy Schuyer, voorzitter van de KNSB. Dat ging zo.

Dames en heren, ik had het zojuist over prijzen. Aan de uitreiking daarvan kom ik zo meteen toe. Maar eerst wil ik nog iets anders uitreiken… En dat is een boek waar ik als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bijzonder trots op ben: Een introductie in het schaakrecht, geschreven door een medewerker van ons departement, die ook nauw betrokken is bij de organisatie van dit NK, Pieter de Groot.

Foto: Sir-Francis

Met dit boek wil mijn ministerie een bijdrage leveren aan de schaaksport in Nederland. En in het bijzonder aan het Masterplan Arbitrage van de KNSB. Dat is, zoals u wellicht weet, een programma om het scheidsrechterskorps bij het schaken op orde te brengen – zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit boek kan daarbij dienen als opleidingsmateriaal. Graag wil ik dan ook 200 exemplaren van dit werk overhandigen aan de voorzitter van de KNSB, Eddy Schuyer. En ik weet, zojuist heb ik betoogd dat schaken wel degelijk een sport is, maar 200 exemplaren van dit kloeke boekwerk tillen is me een beetje te gortig. Daarom, Eddy, bij deze voor jou symbolisch het eerste exemplaar… De rest volgt spoedig!

De reactie van Eddy Schuyer

Mr. Pieter de Groot heeft ongetwijfeld een enorme bijdrage geleverd aan de dag van vandaag. Maar met het boek ´Een introductie in het Schaakrecht´ heeft hij meer gedaan. Er is bij mijn weten nog nooit in de wereldschaakliteratuur een boek verschenen met dit thema dat een functie kan vervullen in de opleiding voor arbiters. Wij zijn er trots op dat dit in ons land nu wel is verschenen. Ik heb gelegenheid gehad om het boek te kunnen doorbladeren en stukken te lezen. Een ieder die denkt dat schaakscheidsrechter zijn een beklagenswaardigheid heeft, raad ik aan van dit boek kennis te nemen. En zij die daar geen gelegenheid voor hebben, in het u uitgereikte boekje, Vijfendertig beroemde schaakzaken staan tal van boeiende voorbeelden. Wat bijvoorbeeld te denken van hetgeen geschiedde tussen Spasski en Fischer in 1972, te vinden op blz. 34 in uw boekje.

Namens de KNSB zeg ik u hartelijk dank voor deze prestatie waaraan uw naam ongetwijfeld jaren aan verbonden zal blijven.

Vlakbij bevindt zich de Koninklijke Bibliotheek met één van de grootste collecties schaakboeken ter wereld. Wij zullen er voor zorgdragen dat dit boek van mr. Pieter de Groot in deze unieke collectie zal worden opgenomen.

Pieter de Groot en Schaaksite.nl

Pieter de Groot is voor velen van ons geen onbekende meer en dat komt mede omdat hij over schaakrecht publiceert op Schaaksite.nl en op de site van zijn schaakvereniging Botwinnik. Hij heeft al veel gepubliceerd en hij heeft een uitgesproken mening over schaakzaken en steekt dat niet onder stoelen of banken. Lang niet iedereen is het met zijn zienswijze eens en dat leidt soms tot felle discussies op het ‘net’. Zijn mening is altijd goed onderbouwd met argumenten.

Voor diegenen die aan dit soort discussies deel nemen is het goed om kennis te nemen van het voorwoord dat mr. Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voor het boek schreef.

Hieronder enkele citaten:

In 2009 heeft het NOC*NSF met veertien samenwerkende sportbonden het Masterplan Arbitrage opgesteld. De toenmalige staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dat plan voor bijna € 6 miljoen gesubsidieerd.

Een goede organisatie van clubarbitrage is van groot belang. Als een club de arbitrage goed heeft geregeld, helpt dat enorm bij de werving en het behoud van een tevreden scheidsrechterskorps. En het behoeft geen toelichting zonder al die scheidsrechters, juryleden en andere officials kan een vereniging de deuren wel sluiten, aldus het Masterplan.

Recht is discussie. Uiteindelijk moet de wedstrijdleider kiezen: hij moet beslissen. Dat levert soms emoties op, want recht is ook emotie. Recht is geen wiskunde, recht is overtuigen met argumenten. Recht is normatief, waardoor het mogelijk is verschillend over te denken over zaken. Vandaar dat het een ieder vrij staat er anders over te denken dan de auteur. Dat is ook de functie van een artikel of een boek. Pas door de geschreven tekst kan de lezer zich laten overtuigen of juist niet laten overtuigen en er zelf een andere opvatting naast leggen. Dat is heel gebruikelijk in de juridische wereld.

Dat geldt ook voor dit boekje. Het is een introductie in het schaakrecht. Het doel is een bijdrage te leveren voor het verlichten van de taak van vrijwilligers. Het is dan ook met plezier dat ik 200 exemplaren van deze ‘introductie in het schaakrecht’ aanbied aan de KNSB als herinnering aan het NK Bedrijvenschaak 2012. Het kan worden beschouwd als de bijdrage van Veiligheid en Justitie aan het Masterplan Arbitrage Schaaksport.

Wij komen uiteraard nog terug op de inhoud van het boek en ook op de schrijver.

Wordt vervolgd.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.