Estafette Organisatietrofee

NK Bedrijvenschaak , 29 september 2012 op het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit de toespraak van Staatssecretaris Fred Teeven.

Dames en heren, u zult wel denken: nou heeft hij al zoveel uitgedeeld – boeken, prijzen, complimentjes… – nu zullen we wel eindelijk aan de borrel mogen. Toch wil ik nog even uw aandacht voor nog een uitreiking – meer een overdracht eigenlijk. En wel van deze prachtige trofee, gemaakt in de Arnhemse koepelgevangenis. Deze robuuste toren, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, verhuist jaarlijks naar de organisator van het volgende NK Bedrijvenschaak. En ik ben blij én trots, dat ik deze Estafette Organisatietrofee hier vandaag mag uitreiken aan Pieter de Groot van ons Ministerie. Want wij willen volgend jaar het NK Bedrijvenschaak graag weer organiseren. En tot u allen: veel plezier nog bij de borrel en hopelijk tot ziens volgend jaar in onze nieuwe Toren!

Het verhaal achter de Estafette Organisatietrofee

Medio dit jaar heeft Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie in de gevangenis van Arnhem de nieuwe Estafette Organisatietrofee voor het NK Bedrijvenschaak in ontvangst genomen. De trofee stelt een toren voor en zal tijdens het eerstkomende NK op 29 september op het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag uitgereikt worden aan de organisator van het NK van 2013. De trofee is gemaakt door enkele van de Arnhemse gevangenen van de Metaalafdeling.

‘Onderaan de trofee bevindt zich een poort om de toren in te gaan. Bij goed gedrag mogen de gedetineerden steeds een trapje hoger op de trap en uiteindelijk kunnen ze boven op de toren genieten en hun nieuwe vrijheid tegemoet zien.’

Op de voet waarop de toren staat, staan de namen gegrafeerd van de bedrijven en instellingen die het NK Bedrijvenschaak hebben georganiseerd met bijbehorende jaartallen.

Tijdens zijn speech in de Arnhemse gevangenis memoreerde Teeven nog eens zijn visie op sport in het algemeen en schaken in het bijzonder in gevangenissen. ‘Schaken mag dan wel niet zo’n fysieke sport zijn, toch geloof ik dat ook van de schaaksport een positieve invloed kan uitgaan op gedetineerden. Schaken draagt immers bij aan de ontwikkeling en aanscherping van belangrijke competenties als ruimtelijk inzicht, vooruitkijken, behoedzaamheid en doorzettingsvermogen. Enkele jaren geleden – ik was toen nog voorzitter van het Max Euwe Centrum – heb ik dan ook wel eens een warm pleidooi gehouden voor het stimuleren van de schaaksport in gevangenissen’, aldus Teeven.

‘Want ga maar na: schaken is een prima tijdverdrijf, waardoor gedetineerden de muren minder snel op zich af zullen zien komen. Ook is het zo dat mensen vaak in de problemen zijn gekomen – en uiteindelijk in de gevangenis zijn beland – juist doordat ze in hun leven niet voldoende vooruit keken: wat zijn de consequenties van mijn gedrag, van mijn handelen? Als schaken ertoe kan bijdragen dat delinquenten behoedzamer worden en beter gaan nadenken over de mogelijke gevolgen van hun daden – wie weet hoeveel maatschappelijk voordeel ons dat nog kan opleveren?’

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.