Het RSB ledenbestand doorgelicht, hoe is het bij de andere bonden?

Wij kwamen dit overzicht tegen op de site van de RSB:Een gelijknamige analyse van het RSB ledenbestand per 1-2-2011 werd destijds op de RSB website

gepubliceerd. Hieronder een update per 1-10-2012. Achter de getallen steeds, tussen haakjes, de

cijfers van de voorgaande publicatie van februari 2011. Anno 1 oktober 2012 telt de Rotterdamse Schaakbond 40 (43) verenigingen met in totaal 1862 (1967) leden. Hiervan zijn er 86 (85) lid bij meer dan één vereniging binnen de RSB/KNSB. Na aftrek van deze dubbeltellingen resulteert dit in 1776 (1882) leden. Dat is ruim tien procent van het totaal aantal verenigingsleden van de KNSB. In 2011 bedroeg dit volgens het jaarverslag in totaal 20.613, waarvan circa 17.614 lid via een vereniging bij de dertien regionale bonden. De overigen zijn individueel lid (internetschaak, schoolschaak).Lees verder (pdf)Hoe is het verloop bij de andere bonden?

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.