De Twee Kastelen

Koning Putski slaakte een diepe zucht en nam nog een slok van zijn port. Hij staarde door het hoge raam naar buiten, op de verlaten, door onkruid overwoekerde binnenplaats van zijn paleis. Alweer een slechte tijding!

De Koene Ridder was gesneuveld. Hij had zijn naam eer aangedaan en inderdaad zeer koen gevochten, maar was met de laatste houw van zijn zwaard één tel te laat geweest. De toeschouwers van het duel waren vol lof over de techniek en de strijdlust van de beide vechters, maar daar had hij natuurlijk niets aan.

Lees verder

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.