Het drama-Falko Bindrich (1)

Het drama-Falko Bindrich (1)

Overzicht van verslagen en reacties

In 2006 beschuldigt Hikaru Nakamura Falko Bindrich van vals spelen op internet. Tijdens zijn partij in de Duitse Bundesliga op 20 en 21 oktober 2012 gaat Falko Bindrich (2532) net zo vaak naar een toilet als elke andere schaker, en verblijft daar eveneens net zo lang of kort. Toch vindt zijn tegenstander dit verdacht, en verdenkt Bindrich van het raadplegen van een schaakcomputer op het toilet. Het begin van een afschuwelijk schaakrechtdrama.

In dit deel geef ik de verklaringen van de hoofdpersonen en reacties. In een vervolgartikel geef ik mijn commentaar.

Overzicht van aantekeningen

 1. De slag bij Mülheim, 1605
 2. Reglement van de Duitse Schaak Bundesliga
 3. Wat vooraf ging: internetschaak
 4. De openbare verklaring van de scheidsrechter
 5. De verklaring van de teamleider van Katernberg
 6. Westdeutscher Allgemeine Zeitung, 21 oktober 2012
 7. De verklaring van Falko Bindrich
 8. New York Times, 4 november 2012
 9. Mededeling van SC Eppingen, 25 oktober 2012
 10. Mededeling webredacteur Duitse website
 11. Beslissing competitieleider inzake bezwaar SV Mühlheim Nord

Mülheim aan de Ruhr, Stadt am Fluss

2. Reglement van de Duitse Schaak Bundesliga” name=”tekst2″>2. Reglement van de Duitse Schaak Bundesliga

Uit het reglement van de Duitse Schaak Bundesliga, Turnierordnung für die 1. Schach-Bundesliga.

Artikel 5.3.4 luidt:

De scheidsrechter is verplicht toe te staan het gebruik van computers in de speelzaal dat als doel heeft verslaglegging (live-verbindingen, live-ticker, etc.). Zonder toestemming van de scheidsrechter mogen de spelers tijdens hun lopende partij geen toegang hebben tot mobiele telefoons, computers en andere elektronische apparaten, of zich deze toegang verschaffen. De spelers zijn bij een redelijk vermoeden van verdenking (‘begründetem Verdacht’) van gebruik van een apparaat als bedoeld in de tweede volzin, verplicht op verzoek van de scheidsrechter deze apparaten te overhandigen voor onderzoek. Bij een redelijk vermoeden van verdenking van het gebruik van een apparaat als bedoeld in de tweede volzin is de speler op verzoek van de scheidsrecher verplicht zich te onderwerpen aan een onderzoek van de inhoud van zijn kleding, tassen of bagage. Bij overtreding van een verplichting van het gestelde in de tweede tot vierde volzin hiervoor, kan de scheidsrechter tegen een speler een straf opleggen op grond van artikel 8.1 van het reglement.

Artikel 8.1 luidt:

Indien in strijd met het reglement wordt gehandeld, kan de scheidsrechter de volgende straffen opleggen aan de deelnemers, de spelers en teamleiders:

a. waarschuwing

b. ernstige waarschuwing

c. berisping

d. tijdstraffen

e. annulering van de uitslag en beslissing tot overspelen

f. vaststelling van het verlies van de partij

g. uitsluiting van deelname aan de lopende ronde

h. beslissing tot het verlaten van de speelruimte

i. beslissing tot het verlaten van toeschouwersruimte

Verschillende straffen kunnen naast elkaar worden opgelegd.

De Duitse versie:

5.3.4 Der Schiedsrichter ist verpflichtet, den Gebrauch von Computern im Turnierareal zum Zwecke der Berichterstattung (Live-Übertragung, Live-Ticker, etc.) zu gestatten. Die Spieler dürfen während ihrer laufenden Partie keinen Zugriff auf Mobiltelefone, Computer und sonstige elektronische Geräte ohne Zustimmung des Schiedsrichters haben oder sich diesen verschaffen. Die Spieler sind bei begründetem Verdacht auf Benutzung von Geräten gemäß Satz 2 auf Verlangen des Schiedsrichters verpflichtet, diese Geräte einzuschalten und zur Überprüfung auszuhändigen. Bei begründetem Verdacht auf Benutzung von Geräten gemäß Satz 2 ist der Spieler auf Verlangen des Schiedsrichters verpflichtet, die Überprüfung des Inhalts seiner Kleidung, Taschen oder Gepäckstücke zuzulassen. Der Schiedsrichter kann gegen den Spieler bei Verstoß gegen Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 Ordnungsmaßnahmen nach Ziff. 8.1 der Turnierordnung verhängen.

8.1 Bei Verstößen gegen die Turnierordnung kann der Schiedsrichter folgende Ordnungsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern, Spielern und Mannschaftsführern

verhängen:

a) Ermahnung,

b) Verwarnung,

c) Verweis,

d) Zeitstrafen,

e) Annullierung von Spielergebnissen und Anordnung von Wiederholungsspielen,

f) Erkennung auf Verlust von Partien,

g) Ausschluss von der laufenden Runde,

h) Anordnung, den Spielraum zu verlassen,

i) Anordnung, den Zuschauerraum zu verlassen.

Mehrere Strafen können nebeneinander verhängt werden.

(n.b. in Duitsland gebruikt men de term ‘Schiedsrichter’ en niet: Arbiter)

www.schachfeld.de/f216/sysop-chessbase-4141/index46.html

Oswald Bindrich, de vader van Falko, in 24 juni 2008 schrijft onder meer: ‘Internetschaak is voor hem een vorm van training. Hij speelt zelden langer dan een uur. Dat betekent voor hem dat zijn concentratie hoog blijft, en dat hij kan meedoen met de sterkste tegenstanders. Vooral tegen Harikrishna (70%) speelt hij graag. Raffael was enigszins teleurgesteld, toen Falko na zijn tweede overwinning niet verder wilde spelen (2:2). Is dat eigenlijk niet verstandig, omdat de polsslag van Falko op dat moment op de hoogste stand stond? Beiden waren het niet vergeten en spelen een tijd later nog eens, Raffael won tweemaal.

Op 1 november 2007 komt dan de ‘noodlot partij’ tegen Hikaru Nakamura, een van de sterkste snelschakers op dit moment. De eerste partij speelde Nakamura erg slecht. Met zwart had Falko al na veertien zetten een betere stelling, en twee zetten later geeft Nakamura een stuk weg. In de tweede partij gaat het spel gelijk op. Tussen de 15de en 23ste zet heeft Nakamura een iets betere stelling. Vanaf de 23ste zet gaat het spel tactisch verder, Nakamura maakt verschillende fouten en Falko hoeft slechts in te zamelen. Na de 32ste zet geeft Nakamura op en schrijft in de chat voor iedereen leesbaar: ‘Je speelt vals!’ aldus het verslag van de vader.

Vanaf 1 november 2007 staat Falko te boek als een valsspeler.

Uit de brief van de vader aan de media, 24 juni 2008:

Beste schaakvrienden en vrienden van het schaken,

Omdat ik het vermoeden van fraude al tweemaal in de Commissie voor prestatiesport aan de orde heb gesteld, moet ik natuurlijk alle andere schaakvrienden de voorgeschiedenis uiteenzetten. Die geef ik hierna. Ik weet ook, dat hiermee niet het vermoeden is weggenomen. Wij moeten in ieder geval daartoe een bijdrage leveren.

Mede naar aanleiding van de vele discussies in kringen van het schaken, en de bekendheid van Falko zouden wij heel er graag duidelijkheid willen scheppen over de zaak.

In de bijlage bij deze brief zijn niet alleen de ontwikkeling vanaf 2006, maar ook een selectie van partijen tegen de sterkste spelers, van wie enkele spelers tot de wereldtop behoren en enkele anderen sterke snelschakers zijn.

Bedacht moet worden dat de fout die Falko maakte (namelijk toegeven dat hij vals had gespeeld, pdg) werd gedaan op een moment van diepste teleurstelling, woede en verontwaardiging (over die beschuldiging van vals spelen, pdg).

Ik verzoek u zelf een beeld te vormen over de speelsterkte van Falko en ook of hierbij een computer werd gebruikt. (zie: www.schachfeld.de/f216/sysop-chessbase-4141/index46.html, pdg)

Ik herhaal het nogmaals: Falko is geen valsspeler!!

Met vriendelijke groeten,

Oswald Bindrich

www.schachbundesliga.de/magazin/artikel.php?artikel=4363&type=2&menuid=82&topmenu=13

‘In Mülheim aan de Ruhr was ik op de eerste en tweede speeldag van de Bondsliga 2012/2013 aangewezen als scheidsrechter bij de wedstrijden SF Mülheim-Nord, SF Katernberg, SC Eppingen en SV Hockenheim. Precies om 14.00 uur begonnen de partijen tussen Mülheim-Nord en Eppingen en tussen Katernberg en Hockenheim. Bij de wedstrijd Mülheim-Nord – Eppingen speelden op het zevende bord Pavel Tregubov (Mülheim-Nord) en Falko Bindrich (Eppingen) tegen elkaar. De partijen waren al een tijd aan de gang toen Pavel Tregubov vergezeld door Daniel Fridman (de aangewezen teamleider van Mülheim-Nord) en Daniel Hausrath (die die dag de functie van teamleider van Mülheim-Nord zou uitoefenen) naar mij toekwamen.

Tregubov attendeerde me erop dat zijn tegenstander al enige tijd afwezig was, en dat hij hem niet kon vinden. Aangezien ik het gebouw niet kende, vroeg ik aan vertegenwoordigers van Mülheim, waar de toiletten zijn. Dus zei ik tegen de spelers van Mülheim dat dat misschien de reden was waarom de speler meer dan vijf minuten afwezig was en men dus geen overhaaste conclusies moet trekken. Toen ik op weg was naar de toiletten kwam ik Falko Bindrich tegen. Ik beloofde de vertegenwoordigers van Mülheim op te letten of Falko Bindrich vaak naar het toilet zou gaan en als dat zo is, zou ik direct maatregelen nemen.

Ik zag vervolgens Falko Bindrich twee keer naar het toilet gaan, kort na 14.30 uur en rond 15.30 uur. Ik volgde hem telkens. Omdat hij beide keren een afgesloten toilet gebruikte en daarbij steeds gebruik maakte van de waterspoeling was ik enerzijds achterdochtig, maar anderzijds was ik bang hem ten onrechte te beschuldigen van vals spelen. Ik nam me voor dat als hij binnen een uur na 15.30 uur weer eens naar het toilet zou gaan hem daarop aan te spreken en op grond van het reglement zijn zakken te inspecteren. Echter, tot 18.30 uur ging hij niet meer naar het toilet. Ik beschouwde dit als een normale tijd tussen twee bezoeken aan het toilet. Tot het einde van de partij, dat was ongeveer een uur later, ging hij niet meer naar het toilet,’ aldus de verklaring van de scheidsrechter.

Wit: Sebastian Siebrecht (2479)

Zwart: Falko Bindrich (2532)

Mülheim, Duitsland

Eerste speelweekend

Zondag, 21 oktober 2012

1. c4 e5 2. Pc3 Pf6 3. Pf3 Pc6 4. a3 e4 5. Pg5 De7 6. e3 h6 7. Ph3 g5 8. Dc2 Lg7 9. Pg1 0-0 10. Pge2 1-0.

Uit de openbare verklaring van de scheidsrechter, Dieter von Häfen:

‘Op zondag om 10.00 uur begonnen de wedstrijden tussen SV Hockenheim – SV Mülheim-Nord en Eppingen SC – SF Katernberg. Falko Bindrich speelde op het zevende bord tegen Sebastian Siebrecht.

Kort na het begin van de partij zag ik dat Falko Bindrich voor de eerste keer weg was en vervolgens terugkwam van het toilet. Opnieuw kreeg ik argwaan. Even na 10.30 uur ging hij weer weg. Ik wilde de toiletruimte binnengaan, maar toen ik daarvoor stond kwam hij net de deur uit. Een kwartier later was hij weer weg. Nu werd mij dit te veel, en ik ging weer naar het toilet. Ondertussen had ook Sebastian Siebrecht gemerkt dat er iets vreemds aan de hand was met het gedrag van Falko Bindrich. Hij (Sebastian Siebrecht, pdg) haalde me vlak voor het toilet in. Wij hadden een kort gesprek over de gang van zaken en ik vertelde hem dat ik van plan was de zakken van Falko Bindrich te doorzoeken. Ik vroeg Sebastian Siebrecht de ruimte voor het toilet te verlaten, zodat ik alleen met Falko Bindrich kon zijn.

Toen Falko Bindrich uit het toilet kwam, confronteerde ik hem met het vermoeden van vals spelen. Ik verklaarde hem dat ik op grond van het reglement het recht heb zijn zakken te controleren en vroeg hem de inhoud van zijn zakken te laten zien. Hij was verontwaardigd en weigerde. Hij zei dat hij in zijn zak een mobiele telefoon had. Daarop vroeg ik mij die te laten zien. Dat weigerde hij en zei: ‘Ik geloof dat je spinnen ziet!’

Falko Bindrich ging naar zijn teamleider en hoopte bij hem steun te krijgen. Ook Sebastian Siebrecht had inmiddels contact opgenomen met zijn teamleider. Om de kwestie zo discreet mogelijk te behandelen, ging ik met de twee spelers en de twee teamleiders naar het restaurant. Daar confronteerde ik Falko Bindrich opnieuw met de beschuldigingen tegen hem en de vermoedens. Ik las hem artikel 5.3.4 van het Reglement van de Bondsliga voor, dat mij de bevoegdheid geeft de zakken te controleren. Ik verklaarde hem dat ik daartoe wilde overgaan. Hij zei dat hij een telefoon met een schaakprogramma bij zich had.

Dit schaakprogramma zou oude partijen bevatten, waaronder die van de partij van de vorige dag met zijn analyses. Ik wees hem erop dat het gevolg van zijn weigering de mobiele telefoon te overhandigen, leidt tot het onmiddellijke verlies van de partij, omdat ik ervan moet uit gaan dat hij de telefoon als een ongeoorloofd hulpmiddel heeft gebruikt. Daarop antwoordde hij dat hij de partij liever onmiddellijk opgaf, dan dat hij zijn mobiele telefoon zou laten zien.

Echter, daar was de teamleider van Eppingen, Hans Dekan, het niet mee eens. Hij probeerde Falko Bindrich te overreden toch de telefoon te laten zien. Ik deed Falko Bindrich het voorstel de telefoon toch te laten zien en als blijkt dat de partij van vandaag daarin niet is opgenomen, kon hij blijven spelen als hij zijn mobiele telefoon voor de duur van de partij geeft aan zijn teamleider. Sebastian Siebrecht was het eens met dit voorstel. Maar Falko Bindrich bleef bij zijn categorische afwijzing.

Vervolgens probeerde Hans Dekan het nog een keer en sprak met Falko Bindrich. Eventjes kreeg ik de indruk dat Falko Bindrich akkoord zou gaan. Maar hij weigerde de telefoon te laten zien.

Omdat dit zijn laatste woord was, had ik vervolgens geen andere keuze dan de partij onmiddellijk te beëindigen en Sebastian Siebrecht het winstpunt van de partij toe te kennen. Volgens mij is het gevolg van het weigeren de telefoon te overhandigen, dat het bewijs is geleverd dat gebruik is gemaakt van ongeoorloofde hulpmiddelen, en tevens van het handelen in strijd met de regels.

Vermeldenswaardig is het correcte gedrag van de teamleider van Eppingen, die de maatregel zonder discussie aanvaardde en vervolgens bij Sebastian Siebrecht en de teamleider van Katernberg zijn excuses aanbood voor het gedrag van zijn speler,’ aldus de verklaring van de scheidsrechter.

6. Westdeutscher Allgemeine Zeitung, 21 oktober 2012” name=”tekst6″>6. Westdeutscher Allgemeine Zeitung, 21 oktober 2012

Uit de Westdeutscher Allgemeine Zeitung van 21 oktober 2012:

De partij op het zevende bord bracht de beslissing. Tegenover elkaar zaten de Rus Pavel Tregubov die voor SV Nord speelde, en de Duitser Falko Bindrich. Lange tijd ging de partij gelijk op. De spelers van Műlheim klaagden dat Bindrich tussen twee zetten door ongewoon vaak naar het toilet ging. Ze vermoedden dat Bindrich een schaakcomputer op zijn mobiele telefoon had geïnstalleerd en in ieder geval op het ‘stille hokje’ de sterkste zet liet berekenen. De scheidsrechter greep op zaterdag niet in.

Dit vermoeden was, zo bleek de volgende dag, niet zonder reden. Terwijl op zondag de spelers van Műlheim bij de Kamer van Koophandel tegen SV Hockenheim (5½-2½) speelden, ontmoetten Katernberg en Eppingen elkaar op hetzelfde moment. Opnieuw voerde Bindrich zijn ‘Toiletten-show’ uit. Deze keer greep de scheidsrechter wel in en eiste op grond van de Statuten van de Duitse Schaakbond van de speler van Eppingen diens mobiele telefoon. Dit weigerde Bindrich en de onpartijdige functionaris betitelde deze handelwijze als een bekentenis en diskwalificeerde Bindrich.

´De diskwalificatie geldt alleen voor de partij tegen Katernberg. We hebben een bezwaarschrift ingediend, omdat wij op grond van het gedrag van de speler ervan moeten uitgaan, dat deze ook op zaterdag vals heeft gespeeld. Nu zal het scheidsgerecht van de Duitse Schaakbond moeten beslissen,´ aldus Heinz Schmitz. Hij voegde eraan toe: ´In de Bundesliga is dit de eerste keer dat iemand is gediskwalificeerd, vanwege het feit dat hij vermoedelijk door middel van een mobiele telefoon voordeel wilde krijgen.´

8. New York Times, 4 november 2012” name=”tekst8″>8. New York Times, 4 november 2012

In the New York Times van 4 november 2012 staat een artikel van Dylan Loeb McClain met de volgende kop: ´Search for Sponsors Threatened by Cheating´.

Rosneft, een mega grote Russische oliemaatschappij, sponsort dit jaar het wereldwijde programma Schaken op school voor de FIDE. En Andrew Paulson, een Amerikaan die miljoenen dollars heeft verdiend, sponsort voor vele jaren het Wereldkampioenschap.

´Maar al deze sponsoractiviteiten worden bedreigd door het vals spelen bij het schaken,´ aldus de New York Times. ´Het is niet gemakkelijk om sponsors te vinden, hoewel het in Amerika beter gaat met het vinden van sponsors,´ zo meent de krant.

´Het laatste geval is een beschuldiging van vals spelen dat twee weken geleden gebeurde tijdens een teamwedstrijd in de Duitse Bundesliga. Falko Bindrich, een Duitse grootmeester, speelt tegen Sebastian Siebrecht, een collega grootmeester uit Duitsland. Siebrecht begon te vermoeden dat Bindrich een programma raadpleegt op zijn smartphone telkens als hij naar het toilet gaat. (In juni 2011 tijdens het Duitse kampioenschap overkwam Siebrecht dat in de laatste ronde in zijn partij tegen Christoph Natsidis.)

Toen hij daarmee werd geconfronteerd weigerde Bindrich zijn mobiele telefoon door de scheidsrechter te laten inspecteren, waardoor hij op grond van het reglement de partij verloor. Bindrich erkende in een verklaring na afloop dat hij een schaakprogramma had in zijn mobiele telefoon, maar hij ontkende dat hij deze tijdens de partij had geraadpleegd. Hij zei dat hij weigerde zijn telefoon te overhandigen omdat hij dat dacht dat het een schending was van zijn privacy en omdat het vertrouwelijke informatie bevatten die hij niet met anderen wilde delen.

Hij lijkt vreemd vals te spelen tijdens een eenvoudige ligapartij, maar de topspelers in de Bundesliga worden betaald, en soms tamelijk dik, om te schaken. Prestatiebonussen worden ook tijdens het seizoen toegekend. Het voorval laat zien wat de grenzen zijn van de privacy van de spelers. Wedstrijdleiders moeten ook een aantal wezenlijke beslissingen nemen.

Moeten zij monitoren plaatsen in toiletten en andere gebieden om ervoor te zorgen dat spelers niet vals spelen? Kan een speler worden gedwongen om zijn apparaten af te geven totdat zijn partij voorbij is?’ aldus de New York Times.

10. Mededeling webredacteur Duitse website” name=”tekst10″>10. Mededeling webredacteur Duitse website

Op 25 oktober schrijft de webredacteur van de Duitse schaakbond, Georgios Souleidis, het volgende:

Op twee punten in de verklaring van Falko Bindrich wil ik graag commentaar geven om zo misverstanden uit de weg te nemen.

Falko Bindrich schrijft:

‘Geen bekendmaking van de wijzigingen aan de spelers (Bij de DM 2010 en DEM 2011 ontving elke speler een brief waarin stond zich of hij bereid was zich al of niet te onderwerpen aan dopingcontroles; in de Bondsliga worden de spelers niet over een wijziging van het reglement ingelicht, noch werd gevraagd om een schriftelijke toestemming.’

Hiervoor verwijs ik naar het volgende: de Bundesliga bestaat uit zestien verenigingen, zij belist op haar jaarlijkse Algemene Vergadering over wijzigingen in het reglement met meerderheid van stemmen. De verenigingen zijn vervolgens, zoals bij elke teamsport, ervoor verantwoordelijk deze wijzigingen door te geven aan hun spelers.

Falko Bindrich schrijft:

‘Zelfs op de officiële website van de Bundesliga die toch neutraal zou moeten zijn, werd bewust een onvolledige versie van het verslag van scheidsrechter Von Häfen gepubliceerd. De webmaster van de site, Georgios Souleidis, beschermt in zijn bericht zijn goede vriend Sebastian Siebrecht door diens gedrag van spionage op het toilet bewust weg te laten.’

Hierop stel ik het volgende vast. Ik heb de verklaring van Dieter von Häfen zoals ik deze heb ontvangen – dus letterlijk – in mijn bijdrage gepubliceerd. Deze verklaring van Dieter von Häfen was slechts bestemd voor de website van de Bundesliga. De ‘ontbrekende’ passages waarop de heer Bindrich wijst, waren voor Dieter van Häfen alleen bestemd voor de lopende procedure en waren alleen opgenomen in het verslag aan de competitieleider. Ik beschik niet over dat verslag,’ aldus Georgios Souleidis.

Over Pieter de Groot

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.