Utrecht pakt punt tegen Rotterdam

Op zaterdag 24 november stond er weer een KNSB ronde op het programma. Thomas had aangegeven vanwege zijn deelname aan Cultural Village wel een rondje te willen overslaan. Omdat Thomas na een aantal reizen onlangs een baan vond liet hij ook dat toernooi uiteindelijk aan zich voorbij gaan. Gefeliciteerd Thomas, veel succes! Ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen KC werd de plek van Thomas ingenomen door Vincent, die vorig jaar tegen Rotterdam nog het winnende punt binnenhaalde door GM Kunin te verslaan. De auto uit Nijmegen, normaal bevolkt door Hans en ondergetekende, is uitgebreid met een profschaker. Robin, net afgestudeerd, heeft tegenwoordig een vriendin in Nijmegen en is daar natuurlijk niet weg te slaan. Zolang hij geen baan gevonden heeft laten we hem maar profschaker, in plaats van werkeloze, noemen. Gelukkig mochten we na een ronde op de 3de verdieping, nu weer eens op de 1ste verdieping spelen. Een drankje halen kostte daardoor geen kwartier meer.

Dan naar de wedstrijd. Al snel stond er 1,5 – 1,5 op het scorebord. Bij Bruno Carlier – Menno Okkes, Etienne Goossens – Joost Michielsen en Dharma Tjiam – Rini Kuyf was na respectievelijk 20, 21 en 16 zetten de vrede al getekend. Menno kon zich hierna volledig richten op zijn taken als teamleider. Op de overige borden werd meer strijd geleverd.

Vincent Diepeveen haalde het eerste volle punt binnen. Hij kreeg met wit op bord 6 een Siciliaanse Draak op het bord. De zetten waren tot ver in de opening al veel vaker gespeeld, met zeer goede scores voor wit. Eén foutje van Pascal Vandevoort was dan ook genoeg voor Vincent om toe te slaan. Vincent speelde het foutloos uit en wist zo deze draak te verslaan. Vorig jaar haalde Vincent tegen Rotterdam het laatste punt binnen voor de overwinning, dit jaar was het weliswaar niet de laatste partij, maar zeker wel zo belangrijk voor het behaalde matchpunt.

De stand werd op bord 3 weer door Rotterdam gelijkgetrokken. Jelmer Jens mocht het met zwart opnemen tegen Luc Winants. Winants offerde op de 9de zet een stuk voor twee pionnen, waarna zwart zeer aangedrukt kwam te staan. Ik heb geen eerdere partijen kunnen vinden met dit stukoffer, maar al snel volgde nog twee pionnen en zwart kon zich moeilijk bevrijden. In een ingewikkelde stelling wist Jelmer er aanvankelijk nog knap uit te komen, maar uiteindelijk bleek Winants pionnenmeerderheid te krachtig. Voor de objectieve toeschouwer een prachtige partij!

Op bord 1 koos Chiel van Oosterom met zwart tegen Bart Michiels voor het Hollands en hij zocht al snel de complicaties op. Deze bleken echter in wits voordeel, die na het optrekken van de rook een kwaliteit meer overhield. Chiel zocht actief naar tegenspel, maar kon het tij helaas niet keren en verloor.

Martijn Dambacher kreeg met wit op bord 2 goede kansen tegen Frans Cuijpers. Martijn bouwde een gevaarlijke aanval op met dame, loper en paard tegen h7. Na enig manoeuvreren leek hij ook de zwarte koningsstelling binnen te dringen, maar op het moment supreme liet hij in een lastige stelling zijn tegenstander ontsnappen.

Na 34.De6 gingen de dames eraf en bleef er al snel een remise eindspel over. Met 34.f6 had wit beide f-pionnen kunnen behouden met de dreiging Dg4-h5, bijvoorbeeld 34…Lc5 35 Dg4 Txf7 (anders volgt 36.Dh5) 36 Dc8 De8 (36…Tf8 is direct uit en 36…Lf8 37.Lc4 Tc3 38.Tde1 is erg goed voor wit) 37.Lg6 ook met beslissend voordeel. Ook in andere varianten blijkt het voordeliger voor wit om de dubbele f-pion nog even te behouden.

Op bord 5 kwam ik met zwart iets prettiger uit de opening tegen Karel van der Weide. Wit offerde een pion voor actief spel. Door een kwaliteit terug te geven kwam er een onduidelijke maar gelijke stelling op het bord. Op zet 25 liet ik dameruil toe, waardoor wit z’n torens wel erg sterk werden. Toen ik even later verzuimde de meest actieve voortzetting te kiezen was de strijd gestreden en werd ik weggedrukt.

Toen ik na mijn eigen opgave even een rondje ging maken bleek de tussenstand na een kleine 5 uur spelen 3-5 in Rotterdams voordeel. Hans Klip stond op dat moment met wit beter tegen Jan Willem van de Griendt en Robin Swinkels had met wit een in mijn ogen onduidelijke stelling tegen Martin Martens. Een mogelijke 5-5 leek nog ver verwijderd. Hans had na een aanvankelijk gelijk opgaande strijd in het middenspel twee pionnetjes meegesnoept. Er bleef een dubbel toreneindspel over met twee vrije c-pionnen meer voor Hans. Nadat er één toren werd geruild won Hans het eindspel redelijk eenvoudig.

Martens had op bord 4 met zijn dame een aantal pionnen gepakt en Robin kreeg hier een ruime ontwikkelingsvoorsprong voor terug. Robin wist ergens een kwaliteit terug te winnen, maar de complexe stelling had hem veel tijd gekost. Robin kwam in razende tijdnood terecht en nadat hij ternauwernood de 40ste zet had gehaald stond onderstaande stelling op het bord.

Robin zelf gaf achteraf aan er vanaf hier wel weer vertrouwen in gehad te hebben. Dit vertrouwen werd niet door iedereen gedeeld, want de meningen in de speelzaal waren erg verdeeld over deze stelling. Zwart heeft drie pionnen voor de kwaliteit, maar wit heeft met de g-pion een extra troef in handen. Wit wil een toren ruilen, waarna het moeilijk wordt voor zwart om de g-pion te stoppen, zijn pionnen op de damevleugel te ondersteunen én te verhinderen dat de witte koning via e5 binnenkomt.

Zwart is erin geslaagd g6 voorlopig tegen te houden en met zijn pionnen op te rukken. Door de actieve witte koning komen er echter matdreigingen. De stelling is niet meer te houden voor zwart. De partij eindigde als volgt: 52…a3 53.Kf6 Kg8 54.Ta7 Lh5 55.Ta8 Kh7 56.Ta7 Kg8 57.g6 Lf3 58.Td7 en zwart gaf op.

Dit punt betekende de 5-5, waardoor we een matchpunt overhielden aan deze wedstrijd tegen het sterke Rotterdam. Na afloop is er met een grote groep Utrechters gezellig gedineerd en werd het wedstrijdverloop, evenals allerlei andere uiterst belangrijke zaken, nog eens nabesproken. Het eerste rondje, getrakteerd door Menno naar aanleiding van zijn eerste wedstrijdpunt als teamleider, smaakte heerlijk! Een gezamenlijk menu moest ervoor zorgen dat we niet te lang hoefden te wachten. Een enkeling die toch van de kaart wilde bestellen zorgde ervoor dat we noodgedwongen extra lang van ons verblijf konden genieten. Na zijn belangrijke overwinning zij het onze drakendoder vergeven.

Utrecht – SO Rotterdam 5 – 51. IM Chiel van Oosterom (2389) - IM Bart Michiels (2499) 0-1

2. IM Martijn Dambacher (2479) - IM Frans Cuijpers (2446) ½-½

3. IM Jelmer Jens (2379) - GM Luc Winants (2536) 0-1

4. GM Robin Swinkels (2505) - IM Martin Martens (2429) 1-0

5. Jaap Houben (2249) - GM Karel van der Weide (2451) 0-1

6. FM Vincent Diepeveen (2259) - IM Pascal Vandevoort (2390) 1-0

7. FM Menno Okkes (2372) - IM Bruno Carlier (2397) ½-½

8. IM Hans Klip (2368) - FM Jan Willem van de Griendt (2323) 1-0

9. IM Joost Michielsen (2371) - FM Etienne Goossens (2183) ½-½

10.IM Dharma Tjiam (2379) - IM Rini Kuyf (2398) ½-½

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.