Overleg in Bondsraad mislukt

Utrecht, 1 december 2012

Begroting 2013

Daar NOC*NSF nog geen nadere informatie kon verschaffen over de subsidies 2013 wordt de begroting 2013 in een extra vergadering in februari 2013 besproken en is er een voorziening getroffen voor uitgaven in de periode tot de definitieve vaststelling van de nieuwe begroting.

Zwarte leden

Na uren vergaderen zijn bestuur en Bondsraad helaas niet tot overeenstemming gekomen. Deels hing er een sfeer van wantrouwen dat o.m. te maken had met de sancties bij het voorgestelde handhavingsbeleid. Het onderwerp is weer doorgeschoven naar een volgende vergadering. Uitzicht op een oplossing is er niet. De enige die er nog enige baat bij lijkt te hebben is de notuliste die over dit onderwerp weer vele pagina’s mag schrijven.

Commissie van wijze mannen/vrouwen

Het lijkt er op dat de KNSB toe is aan een Commissie van wijze mannen/vrouwen die de problemen eens in kaart brengt en het bestuur en de Bondsraad van advies voorziet. Immers het onderwerp ‘zwarte leden’ zit muurvast en de sfeer lijdt er onder. En het ergste moet nog komen.

Mochten de subsidies van NOC*NSF in 2013 aanzienlijk lager worden vastgesteld dan de KNSB tot op heden gewend was dan wordt de begroting 2013 ook een onderwerp waarop bestuur en Bondsraad elkaar moeilijk zullen vinden. Contributieverhoging is dan niet te voorkomen en dit kan dan de tweede ‘showstopper’ worden omdat verwacht wordt dat de Bondsraad eerst om bezuinigingen zal vragen.

Een Commissie kan misschien voorkomen dat het buigen of barsten wordt, want daar is niemand mee gediend in deze crisistijden.

Wordt vervolgd.

Eerdere publicaties:

Utopie en werkelijkheid, Ruurd Kunnen

Zwarte leden, Pieter de Groot

Geen zwarte leden meer? Realiteit of utopie?, Teun Koorevaar

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.