Nationalistische ratrace

De Schaakbond heeft een bescheiden protest laten horen tegen de korting op de subsidie van NOC*NSF. Andere bonden, zoals de basketballers, judoka’s, ijshockeyers en badmintonners trokken veel krachtiger van leer.

Op de televisie vertelde een jongeman, die zich sportmarketeer noemde, dat de afvallers niet moesten zeuren. De succesvolle bonden bieden het beste product en krijgen dus de meeste subsidie. NOC*NSF spreekt van een efficiënte inzet van middelen. De vraag is dan wat het rendement is van topsport.

Het NOC*NSF meet het rendement af aan het aantal Olympische medailles dat Nederlandse sporters winnen in vergelijking met andere landen. De Olympische Spelen worden één grote landencompetitie. In de vorige eeuw staken de Sovjet Unie en de DDR grote sommen geld in de sport om in de internationale arena hun suprematie te bewijzen. Het Westen veroordeelde het Oost-Europese staatsamateurisme, hoewel de Verenigde Staten het systeem op slinkse wijze trachtten te kopiëren. Nu nemen wij deze methode over.Lees verder…

1 Reactie

  1. Avatar
    Lucas 11 december 2012

    De schaaksport maakt geen deel uit van de Olympische Spelen, waardoor het vreemd is dat het Nederlands Olympisch Committee de schaakbond subsidie verstrekt. Wat zou daarvan het nut zijn? Misschien is het de bedoeling de schaaksport te stimuleren, maar in de afgelopen jaren hebben we juist het omgekeerde gezien: ondanks flinke subsidie daalde het aantal leden van de schaakbond steeds.

    Ook een blik op de geschiedenis (www.schaakbond.nl/knsb/overige-informatie/geschiedenis) laat zien dat ledengroei geen verband houdt met subsidie. De groei omstreeks 1935 werd veroorzaakt door het succes van Euwe (geen subsidie!) en de groei rond 1972 door Fischer (ook geen subsidie!).

    Laat de schaakbond weer doen waar het ooit om begonnen is: het organiseren van wedstrijden en het uitgeven van een bondsorgaan van niveau (niet het huidige waardeloze magazine). De rest van de activiteiten kan simpelweg worden geschrapt. Minder leden? Soit! Het is blijkbaar niet eenvoudig om het ledenaantal te laten toenemen. In elk geval is gebleken dat subsidie’s daarbij niet helpen.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.