Foto's op Schaaksite

Wij kregen dit bericht gisteren in onze mailbox:

Geachte heer Schrijvers,

Deze brief betreft een schikkingsvoorstel i.v.m. schadeloosstelling voor een gepubliceerde foto van de schaker XXX op Schaaksite.nl De publicatie is geconstateerd op XXX De foto staat ook op moment van schrijven van deze brief (13 december 2012) nog steeds op de website. Het bewijs van deze publicatie is (elektronisch) vastgelegd.

Inleiding / Situatieschets

Als professioneel fotograaf ben ik in de schaakwereld actief. Mijn schaakfoto’s publiceer ik onder meer op mijn schaakfotowebsite XXX, op XXX en op XXX. De betreffende foto van XXX is door mij gemaakt in XXX 2006 tijdens het XXX, en is gepubliceerd op XXX.

Indien noodzakelijk kan ik bewijzen dat ik de fotograaf ben. Het copyright is niet door mij aan een andere partij overgedragen. Er is mij geen vergoeding betaald of aangeboden voor publicatie. Er is door mij geen toestemming gegeven voor publicatie van de foto, er is zelfs niet om toestemming gevraagd. Mijn naam wordt niet vermeld bij de foto, hetgeen volgens de auteurswet wel een recht is van de fotograaf.

Samenvattend constateer ik dat

1) ik de eigenaar ben van het copyright,

2) er geen vergoeding is betaald voor publicatie,

3) er geen toestemming is gegeven voor publicatie,

4) mijn naam als fotograaf niet vermeld is.

Schikkingsvoorstel

U krijgt van mij tot vrijdag 28 december 2012 17.00 uur de tijd om het volgende schikkingsvoorstel te accepteren:

Voor publicatie van de foto vergoedt u mij EUR 144,75 te vermeerderen met EUR 30,40 (21% BTW), dat is EUR 175,15.

Toelichting

Het genoemde bedrag heb ik mede gebaseerd op de Richtprijzen Fotografie 2010 (te vinden op internet), met als variabelen categorie van het medium (Internet), duur van het gebruik (voorlopig ben ik bereid van de laagste waarde, zijnde 1 week, uit te gaan), het formaat (breedte ongeveer 216 pixels, dus in de range 200×300 – 400×600 pixels). Aldus kom ik uit op een tabelprijs van EUR 193,00. De verhogende opslag voor "geen toestemming vooraf” bedraagt 100% en de verhogende opslag voor “geen naamsvermelding” bedraagt eveneens 100%. Dat maakt 300% van EUR 193,00 = 579,00. Ik ben bereid in deze schikkingsfase een korting hierop toe te staan van 75%, dat maakt (100-75)% van EUR 579,00 = EUR 144,75.

Indien u niet akkoord gaat met mijn voorstel vóór vrijdag 28 december 2012 17.00 uur, dan trek ik mijn voorstel in en zullen nadere stappen volgen. Ik zal dan een procedure ingaan waarbij ik dan wel rekening zal houden met mogelijk kostenverhogende factoren als duur van het gebruik.Daarnaast trek ik dan de korting van 75% in. Verder zal er dan een vergoeding in rekening worden gebracht voor kosten die gemaakt worden om het bedrag alsnog te krijgen.

De foto waarom het gaat is hier te vinden. we hebben de foto wel even verwijderd ter voorkoming van verder gedoe. Hoe dit af gaat lopen weet ik niet (we hebben ons antwoord in beraad). Wij houden de bezoekers van Schaaksite op de hoogte. Over auteursrecht hebben wij het volgende vermeld op de Schaaksite (zie hier…).

Auteursrecht:

Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke maker van de artikelen, columns, foto’s,tekeningen, etc. etc.

Kopiëren hiervan mag alleen na overleg met de auteur. Bronvermelding is een vereiste.

Met auteursrecht van derden zal rekening worden gehouden. Bronvermelding zal, voor zover bekend, plaatsvinden.

Het is niet toegestaan om de Schaaksite te integreren in een andere website. Schaaksite heeft een uniek uiterlijk en dit willen we zo houden.

24 Reacties

 1. Avatar
  Jeroen Schuil 14 december 2012

  Beste Kees,

  Ingaan op dit soort eisen betekent m.i. het openen van een sluis aan allerhande claims. De veramerikanisering van onze maatschappij naar een claimcultuur is om meerdere redenen onverkwikkelijk. Pure hobby wordt in deze afgestraft.

  Graag zie ik de naam van de desbetreffende fotograaf ergens gepubliceerd zodat het mogelijk is in de toekomst bij eventuele te organiseren toernooien bij het maken en bijhouden van de websites rekening te houden met de aanwezigheid van deze beroepsuitoefenaar.

  Ook het gegeven dat er geen waarschuwing wordt gegeven maar meteen met eisen op tafel wordt gegooid, kleurt de al niet zo frisse, wrange bijsmaak in mijn mond.

  Succes ermee.

 2. Avatar
  Lucas 14 december 2012

  Wordt met het publiceren van deze brief zonder naamsvermelding zijn auteursrecht op die brief ook niet geschonden? :)

  Overigens zie ik bij Rubrieken – Fotoalbums honderden foto’s staan. Dat kan nog een dure grap worden.

 3. Avatar
  brabo 14 december 2012

  Ik onderhoud een schaakblog en daar tracht ik zo weinig mogelijk foto’s te gebruiken om net dit soort zaken te vermijden. Als ik dan toch een foto gebruik dan tracht ik de fotograaf steeds toestemming te vragen. Indien dat onmogelijk is en ik wil toch perse iets tonen dan check ik of de foto al meermaals op het internet is gebruikt zodat het hoogstwaarschijnlijk vrij mag worden gebruikt.

  De blog is puur een hobby maar dit betekent niet dat ik zomaar mag kopiëren. Bronvermelding doe ik sowieso.

  Vandaag in het schaken heerst een veel te lakse mentaliteit t.o.v. kopiëren. Als je veel vrije tijd hebt dan moet je eens mijn oud blogartikeltje schaken-brabo.blogspot.be/2012/05/sos.html lezen.

 4. Avatar
  Leo Kranenburg 14 december 2012

  Ik was even bang dat het om mijn portret van Henk Vedder ging. Misschien verstandig die dan ook even te verwijderen uit de reacties op het bericht Henk Vedder passeert de 100 punten? Verder: een nare zaak! Ik vind het in beginsel raar dat iemand op straat een foto van mij mag maken, en hier vervolgens geld voor kan vragen. Daar moet ik toch ook wat over te zeggen hebben?

 5. Avatar
  Lucas 14 december 2012

  Leo, daar heb je niets over te zeggen, tenzij je een "redelijk belang" hebt je tegen publicatie te verzetten. Bijvoorbeeld als je topsporter bent… Zie ook url=http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/intellectueel-eigendomsrecht/portretrecht/portretrecht-uitgelegd.htm]Vul de tekst voor de link hier in…[/url]

 6. Avatar
  vansteenis 14 december 2012

  Kan ik ook een rekening indienen omdat mijn naam genoemd wordt (zonder mijn toestemming) omdat ik op dit moment op deze site zit te kijken (schending van privacy)?

  Weer al die professionele fotografen van toernooien, het is zo makkelijk tegenwoordig een foto te maken dat zij vrijwel overbodig zijn geworden. De honderden fotografen die zo nodig foto’s moeten maken van bv de nieuwe ministers die op een rijtje staan drijven de prijs van foto’s belachelijk op. Moet er soms een lijst komen van mensen die niet gefotografeerd willen worden wegens de schending van hun privacy door fotografen die met het uiterlijk van anderen geld willen verdienen, een soort parasieten. Het gaat dus niet om het recht van de fotografen Lucas, maar om de bescherming van de privacy van burgers die zonder toestemming gefotografeerd worden.

 7. Avatar
  Lucas 14 december 2012

  Vansteenis, ik snap dat het gaat om het portretrecht. Dat staat hier ook aardig uitgelegd. Niet mijn mening, maar de wet. Als ik het goed begrijp, dan kunnen beroepsschakers dus wel bezwaar maken tegen het gebruik van hun portret, omdat zij een redelijk commercieel belang hebben, maar gewone schakers niet.

  Wat betreft de casus in kwestie is het daarom wel interessant te weten om welke foto het gaat. Als dit een professionele schaker is, dan kan de fotograaf zijn portret niet zonder meer gebruiken voor eigen gewin.

 8. Avatar
  Dennis 14 december 2012

  Niet alleen Schaaksite heeft dit ontvangen! Ook Cultural Village Schaaktoernooi heeft dit schrijven ontvangen, maar dan wel gespecificeerd mbt foto en auteur. Iemand is bezig proberen flink binnen te lopen vrees ik. Weet iemand hoe dit gepareerd kan worden? Cultural Village is een kleinschalig toernooi met een zeer beperkt budget! Gaarne advies war mogelijk.

 9. Avatar
  Ton 14 december 2012

  @Dennis

  Ik vind dat een fotograaf eer va zijn werk moet krijgen. Bij een amateur hoeft dat m.i. alleen te bestaan uit naamsvermelding, bij een professional hoort daar ook geld bij.

  Dat neemt niet weg dat er ook fouten gemaakt kunnen worden, en als jullie een foto zonder toestemming geplaatst hebben, lijkt het me redelijk voor een fotograaf om eerst te verzoeken om deze te verwijderen.

  Als hij dat niet gedaan heeft, lijkt me het direct sturen van een dreigfactuur een overdreven reactie. En die kan je misschien met een even onredelijke reactie beantwoorden?

  Het Cultural Village heeft goede banden met het TataSteel toernooi.

  Ik weet niet of de perskaarten al verstuurd zijn? Daar zit betrokken fotograaf vast op te wachten …

 10. Avatar
  Ton 14 december 2012

  @Kees

  Als je wel serieus op de factuur wil ingaan:

  XXX verwijst naar zijn tarief naar Richtprijzen Fotografie 2010 (te vinden op internet).

  Ik vond deze op www.makaske.nl/richtprijzen2010.pdf

  XXX ‘vergat’ kennelijk te melden wat daar op pagina 13 staat:

  De prijzen gelden voor de openings- of homepage van de site.

  Voor pagina’s die 1 niveau dieper liggen: -25%


  Voor pagina’s die 2 niveau’s dieper liggen: -50%


  Voor pagina’s die 3 of meer niveua’s dieper liggen: -60%

  Dus het basisbedrag 193,= moet dus zeker met een fors percentage verlaagd worden. Daarnaast staan die opslagen van 2×100% nergens in de richtprijzen vermeld. Ook niet dat 100% + 100% gelijk is aan 300% dus.

 11. Avatar
  Jan Willem Duijzer 14 december 2012

  Wel netjes dat je naam van betrokkene niet vermeldt. Is misschien een erg armoedige fotograaf (moet haast wel als je in de schaakwereld foto’s maakt). Dreigfactuur is geen chique benadering, maar mijn advies is om toch even met de betrokken fotograaf te bellen en het te schikken met een klein bedrag of met een goede afspraak voor de toekomst.

 12. Avatar
  Dennis 14 december 2012

  @Ton,

  Deze fotograaf heeft aangegevn dat hij "het delict" op 18 november heeft geconstateerd. Het zou inderdaad prettig zijn geweest als hij toen even had aangegeven wat er speelde. Dan hadden wij terstond de juiste actie ondernomen. Maar deze heer heeft gemeend bijna een maand te moeten wachten….niet aardig!

  De organisatie van het CVST is een groep vrijwilligers zonder enig financieel belang in het toernooi. Dit ratje gaat een staartje krijgen…

  Er zijn inderdaad uitstekende banden met Tata Steel Chess. Hoe zij omgaan met het verlenen van accreditatie is hun zaak, maar de acties die deze fotograaf nu onderneemt kunnen inderdaad op deze wijze behoorlijk op hem terugslaan. En zie dan maar aan inkomsten te komen….

 13. Avatar
  vansteenis 14 december 2012

  Lucas die wet is geschreven om fotografen te ondersteunen, maar ik heb het over een inbreuk van mijn privacy. Als zo maar iemand voor eigen gewin een foto van mij maakt en publiceert dan wens ik dat niet. Als dat niet in de wet staat dan zijn er wel andere manieren om zo’n fotograaf duidelijk te maken dat hij dat niet miet doen.

 14. Avatar
  duberry 14 december 2012

  Fotograaf XXXXX houdt niet van schaken anders pakt ie schaaksite niet zo aan.

  Wellicht door de crisis een aan lager wal geraakt fotograafje.Heeft een gat in de markt ontdekt.Eerst oefenen of het werkt en dan hup de grote jongens aanpakken.

  Was Getekend

  XXXXXXXXX

 15. Avatar
  duberry 14 december 2012

  Gelukkig komt de kinderombudsman met een protocol tegen pesten!

 16. Avatar
  suske 14 december 2012

  Voor een beroepsfotograaf zijn de foto’s zijn brood en dan is het logisch dat er betaald wordt voor materiaal dat door hem is gemaakt. Of werken jullie in je dagelijkse baan allemaal voor niks?

  Wat je wel en niet mag met foto’s op internet is nog vrij gecompliceerd. Ik lees altijd graag wat Arnoud Engelfriet hierover schrijft op zijn website.

  Ik maak ook vrij veel foto’s en mijn foto’s vallen onder Creative Commons: Attribution (naamsvermelding) – Non Commercial (jij mag mijn foto’s niet verkopen) en No Derivative Works (je mag ze niet aanpassen). Iedereen mag mijn foto’s gebruiken als je je houdt aan die drie regels, maar ik maak me nooit druk om de naamsvermelding, die hoeft voor mij niet. Met de KNSB heb ik afgesproken dat mijn naam niet bij de foto hoeft die ze gebruiken. Hoe meer er gebruik gemaakt wordt van mijn foto’s hoe liever ik het heb.

  Veel vervelender vind ik het als wel mijn naam vermeld wordt en er niet op No Derivative Woirks wordt gelet! Heel vaak worden foto’s bijvoorbeeld bijgesneden of in een lagere kwaliteit geplaatst dan de kwaliteit die ze werkelijk hebben. Dat vind ik jammer. Neem elk willekeurig formaat van Flickr, maar ga niet zelf bijsnijden of downsizen please!

  Van de bekende spelers zou je verwachten dat ze het portretrecht handhaven, maar bij de meeste spelers is het geen enkel probleem. Neem bijvoorbeeld Giri, die doet daar nooit moeilijk over. In Vlissingen mocht ik een speciale sessie maken van hem en zijn vriendin.

  Vergis je niet in de impact van Schaaksite, dat heb ik zelf de afgelopen week gemerkt. De foto die ik van Louis Hijweegen had geplaatst, is meer dan 2600 keer bekeken. Ik vind dat leuk, een professional die leeft van het maken van foto’s en niets verdient aan een foto die gepubliceerd en heel veel bekeken wordt zal dat niet leuk vinden. En dat kan ik heel goed begrijpen.

 17. Avatar
  Kees Schrijvers 15 december 2012

  Tata Steel Chess heeft ook een factuur van meneer XXX ontvangen. Dus inmiddels:

  Schaaksite.nl

  Cultural Village toernooi

  Tata Steel Chess

 18. Avatar
  Paul-Peter Theulings 15 december 2012

  Frits Agterdenbos heeft het dus nogal druk met

  rekeningen sturen.

 19. Avatar
  Kees Schrijvers 16 december 2012

  PPT: Ik heb volgens mij nergens geschreven over Frits Agterdenbos. Ik hou het op meneer XXX en maak zijn naam niet bekend.

 20. Avatar
  Paul-Peter Theulings 16 december 2012

  Kees, kwestie van de foto in de cache van google vinden, dan die foto

  met afbeeldingen zoeken in google, dan vindt google de site waar de naam van de fotograaf gegeven wordt.

 21. Avatar
  Jan Willem Duijzer 17 december 2012

  laten we – wie het ook is – een beetje zuinig zijn op de schaarse schaakfotografen die we hebben, ook al komen ze een beetje ‘juridisch/agressief’ voor hun rechten op. Kees, als het voor de levendigheid van de site (inmiddels wat mij betreft de beste schaaksite van NL!) nodig is om een soort abonnementsgeld te vragen, geen probleem, ik doe graag mee.

 22. Avatar
  Lucas 17 december 2012

  Als er voortaan geen foto’s van Frits op deze site worden gezet, dan is het probleem toch opgelost? Het zou me verbazen wanneer de schadeclaim voor het eenmalig per ongeluk plaatsen van een enkele foto juridisch standhoudt. Het probleem van de beroepsfotografen is natuurlijk veel breder dan de schaaksport en is van toepassing op de gehele journalistiek. Iedereen kan tegenwoordig gemakkelijk foto’s maken. Op mijn telefoontje zit een 3.2 megapixel camera. Dat lijkt weinig, maar tien jaar geleden was dat zo’n beetje het beste dat er was. Mijn foto’s zijn van een onvergelijkbaar lagere kwaliteit dan die van een beroepsfotograaf – maar wie maalt daarom?

  Het is misschien triest voor het beroep van de fotograaf, maar het is beter de werkelijkheid onder ogen te zien en te constateren dat dit beroep geen toekomstperspectief meer heeft. Als Frits zijn rekeningnummer even bekend maakt, dan kan iedereen die dit leest even € 1,00 overmaken bij wijze van vriendelijk gebaar.

 23. Avatar
  Johan Hut 17 december 2012

  In deze discussie heb ik eerder gelezen dat "iedereen foto’s kan maken", maar ik zie meer slechte dan goede foto’s en daar word ik ook niet blij van. Bijvoorbeeld een foto met veel omgeving rond de schaker (dus te weinig ingezoomd, kun je op de computer natuurlijk wel bijwerken) of een foto waarop je de ogen niet ziet. Fotograferen is wel meer dan op het knopje van je camera drukken. ‘Amateurs’ die kritisch naar hun eigen en naar andere foto’s kijken worden wel steeds beter. En dan is het leuk om te doen.

 24. Avatar
  Kees Schrijvers 17 december 2012

  We hebben het nu voldoende over foto’s gehad. Commentaar bij dit draadje is vanaf heden niet meer nodig. De redactie van de Schaaksite wil alle aandacht nu weer aan schaken besteden.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.