Schaakpoëzie: Ode aan de Stappenmethode

Overzicht eerdere publicaties

ODE AAN DE STAPPEN-METHODE

De titel is van Ben, op ons diplomafeest bij Ted.

Ben heeft klassieke vorming op zijn examenlijst

En kent de strekking der woorden – wat ik wed:

Het gaat over een weg naar een doel, die je prijst.

Lof dus voor Van Wijgerden en Brunia zaliger,

Lof voor Cor en Rob om hun werk als leraar en pedagoog.

Eerst goed – ja, met “Jeugdschaak” ging het vlugger.

Nu eens wat minder journalistiek vertoog. 1

En de bond was blij – heeft het product geijkt.

En Böhm herzag het voor de delen ‘Lekker schaken’.

De wereld der kinderen is met puzzels verrijkt,

Met probleempjes om uit problemen te geraken.

Is iedereen tevree? Of zegt men: “Weg ermee!”?

Kweekt men hiermee kampioenen of cliënten?

De laatsten stappen mee – ze volgen gedwee.

Ze lusten de pap, maar zijn niet uit op krenten.

Volgt ‘super’ op ‘normaal’, wat ervoor en vroeg?

“Prut” van de prutser en Pat van de patser.

Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg …

Niet gewoon, maar normaal! – niet dorps of stadser.

Zo is de volgende trits gevonden, ontdekt en bepleit:

Na een beschaving met spel-wetenschap-en-kunst;

Na de fases van materiaal-naar-ruimte-naar-tijd:

Vreselijk gedoe .. – iets goeds! – beter? op z’n minst.

Eén: Doe maar wat – dat we zien morgen dan wel weer.

Twee: Weet wat je doet en kijk wat uit – heb een doel.

Drie: Dit was normaal – later komt dat en tijd voor meer.

De norm maakt van lesboer meester voor mijn gevoel.

3 juli 2006 Voor ‘Even Rechtzetten’, clubblad Schaakclub Assen, jrg. 71-1 Tinus

1 Jeugdschaak was het officiële leerboek van de KNSB en werd geschreven door de schaakjournalist Berry Withuis. De KNSB verleende hem in 1968 de titel Simultaanmeester. In een voorwoord schrijft M. Euwe (1972): “…. Dit uitstekende boek dat onderhoudend geschreven is, in eenvoudige taal en doorspekt met anecdotes en wetenswaardigheden betreffende het schaakleven.” In 1991 was het aan de 12e druk toe (180-190ste duizendtal). Mij viel op, dat je in de index (blz. 130) ‘Bondsbureau van de KNSB’ wel tegenkomt, maar ‘Aanvallen’ niet.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.