Eindspelfinesses 29: Eindspelen uit Teplice

Krijgt u wel eens een eindspel op het bord in uw partijen? En was u tevreden over de afloop? Of knaagde er iets waarvan u later dacht: “Dat had ik anders kunnen spelen?”

Schaaksite biedt een eindspelrubriek aan waarin u uw kennis kunt opfrissen of eventueel uitbreiden. De internationale meesters Twan Burg en Herman Grooten zullen op frequente basis u proberen bij te praten over diverse eindspelfinesses.

In mijn toernooi in Teplice kreeg ik 4 eindspelen op het bord. Ik speelde ze niet perfect, maar wist ze toch alle 4 te winnen. Deze week gaan we kijken hoe me dat gelukt is.

Burg,Twan (2481) – Horak,Jiri (2196)

Open Teplice 16.06.2013

35.Td7! [35.Tb7 Pd8 36.Txa7 Pxe6 37.Ld5 Te8 38.Tc7 Kh8=] 35…Kf8 [35…Pe5 36.Ld5!] 36.Tf7+ Ke8 37.Txh7 Pd8 38.Ld5 Tc5 39.Lb3 [39.e4! Is beter, nu win ik al zijn pionnen. 39…fxe4 40.Lxe4 Pxe6 41.Lxg6+ Kf8 42.Txa7+-] 39…Ta5 40.e4 fxe4 41.e7 [41.Tc7 Dit was mijn oorspronkelijke plan, omdat ik nu een stuk dreig te winnen. Door zijn e-pion kan hij mijn koning echter na de f-lijn lokken en heeft hij een nuttig schaakje. 41…e3! (41…Te5 42.La4+ Kf8 43.e7+ Txe7 44.Tc8+-) 42.Kf1 Te5 43.La4+ Kf8 44.e7+ Txe7 45.Tc8 Tf7+] 41…Pc6 42.Lf7+ Kxe7 43.Lxg6+ Kf6 44.Lxe4

De toren en loper samen zijn over het algemeen iets beter dan het paard, en de verbonden vrijpionnen zijn lastig tegen te houden door het paard. Zwarts koning staat echter iets centraler en hij heeft als finesse om zijn paard tegen de 2 pionnen af te ruilen, waarna een eindspel zou ontstaan dat theoretisch remise is. 44…Pd4 45.Th6+ Ke7 46.Kf2 Te5 47.Ld3 a5 48.Ta6 Pb3 49.h4 Pc5 50.Ta7+ Kf6 51.Lb1 Td5 52.g4 Ke5 53.Ke3 a4

54.h5 [54.Lf5 Zet de loper gedekt neer en geeft de zet aan zwart. Als zwart zijn toren wegzet kan het paard gepend worden.] 54…Td1 55.Lc2 Een ongelukkig veld voor de loper. Het was beter om hem gedekt op f5 neer te zetten. 55…Th1 56.Lxa4 [56.Ta5 Th3+ 57.Kd2 Kd4 58.Lxa4 Ta3] 56…Th3+ 57.Ke2 Kf4

De koning controleert nu het belangrijke blokkadeveld op g5, waardoor de pionnen immobiel zijn geworden. 58.Ta5 Th2+ [58…Pxa4! Afwikkeling naar een theoretisch remiseeindspel. 59.Txa4+ Kg5 60.Kf2 Dit is remise omdat de witte koning afgesneden staat en de pionnen geblokkeerd zijn. 60…Tb3 61.Te4 Tc3 62.Te3 Tc4 63.Tg3 Tc2+ 64.Kf3 Tc3+ 65.Kg2 Tc2+ 66.Kh3 Tc1 67.Te3 Th1+ 68.Kg2 Td1=] 59.Kf1 Pe4 60.Lc6 Pg3+ [60…Pf6 Hij had hier af kunnen wikkel naar toren loper tegen toren, al had ik veel vertrouwen dat ik dat eindspel wel zou kunnen winnen. 61.Tf5+ Kxg4 62.Txf6 Kxh5] 61.Kg1 Tc2 62.La4 [62.Ta4+ Kg5 63.Lf3 Was beter.] 62…Tc1+ 63.Kg2 Kxg4 64.Ld7+ Kf4 65.h6 Tc2+ [65…Th1! Dit was zijn laatste kans om af te wikkelen naar TL vs T. 66.Ta4+ Kg5 67.Kxg3 Kxh6±] 66.Kh3 Pf1? [66…Tc1 67.Kh4! (67.Ta4+ Kg5 68.Kxg3±) 67…Th1+ 68.Lh3+-] 67.Tf5+ 1–0

Burg,Twan (2481) – Cajbel,Maciej (2191) [B15]

Open Teplice 18.06.2013

Ik heb een ruimteoverwicht, maar doordat de stelling zo gesloten is, is het lastig erdoorheen te komen. 31…Db7 Hij activeert zijn dame. 32.Kg2 Db1 33.Dc2 Om zijn dame te kunnen neutraliseren ben ik gedwongen dameruil aan te bieden. 33…Db7 [33…Dxc2+! 34.Lxc2 h6 Dit was het beste voor hem. Ik zie niet hoe ik er nu nog doorheen zou komen. 35.h5 g5 36.Lg6 Kf8=] 34.Le1 Ph6 35.Kh3 Df7 36.Df2 Db7 [36…Dxf2 37.Lxf2 Pg8= Ook nu lijkt dameruil nog een makkelijke remise op te leveren.] 37.Ld2 Pg8 38.h5 De7 [38…Df7 Hij kan nog steeds dames ruilen, maar de koningsvleugel is al veel toegangelijker. 39.Dxf7+ Kxf7 40.Lc2 gxh5 41.gxh5 Kg7 42.Kg3 Ph6 43.Ld3 Pf7±]

39.h6+! Vanwege een vork kan hij nu niet nemen. 39…Kh8 [39…Pxh6 40.Df6+ Dxf6 41.exf6+ Lxf6 42.g5 Lxd4 43.gxh6+ Kf6 44.Lxa5 Lxc5 45.Lc7+- Ke7 46.a5 Ld6 47.Lxd6+ Kxd6 48.a6 Kc7 49.Lc2 e5 50.Lxg6] 40.g5 Nu heeft hij geen tijd om met zijn paard eruit te komen en kan ik e6 tweemaal aanvallen. 40…De8 41.Lg4 De7 42.Kg2 De8 43.Kf1 Ik heb geen haast, dus zet ik mijn koning eerst beter neer. 43…De7 44.Ke2 De8 45.Kd1 De7 46.Kc2 De8 47.Df3 De7 48.Df1 De8 49.Df2 De7 50.Df3 De8 51.Lh3!

De dame voorop lijkt het makkelijkst. 51…De7 52.Kc1 De8 53.Kd1 De7 54.Ke2 De8 55.Dg4 Df7 56.Dxe6 Dxe6 57.Lxe6 Pe7 58.Kf3 Lc7 59.Kg4 Ld8 60.Lf4 Lc7 61.Lf7 Pf5 62.e6 Lxf4 63.Kxf4 Pe7 64.Ke5 Pf5 65.e7 Pxe7 66.Le6

1–0

Lechtynsky,Jiri (2361) – Burg,Twan (2481) [E13]

Open Teplice 19.06.2013

38…Dd3 Ik wilde de dames nog even op het bord houden om deze pas op een gunstig moment afruilen. Dit was denk ik toch niet zo’n goede beslissing, omdat zijn dame actief is en hem tegenkansen geeft. [38…Dxe6 39.fxe6 Txf2 40.Kc1 Kb6 41.Lg6 Te2 42.Lxh5 Txe6 43.Kd2 Td6+ 44.Kc2 c4! Een belangrijke finesse. Hij kan nu niet zijn c-pion met zijn loper dekken en zijn koning kan niet actief worden. 45.Le2 Kc5 46.Kc1] 39.Df7+ Ka6 40.De6+ Ka5 41.Db3 Txf2

42.f6 [42.Kb1 De2 43.Ka1= Zo zou wit zijn f-pion kunnen behouden.] 42…Dd7 43.Dc4 Kb6 44.Kb1 [44.Ka3 Txf6 45.a5+ Kxa5 46.La4 Db7 47.Dxc5+ Ka6 48.c4 Df7 49.Lb5+ Kb7 50.Dxg5 Tg6³] 44…Txf6 Nu heb ik een belangrijke pion gewonnen en ben inmiddels bereid de dames te ruilen. 45.Ld3 Dc6 46.Le4 Dd6 47.Ld3 Ka7 48.a5 Dc7 49.Dd5 Geeft mij de kans om de dames te ruilen.

49…Db7+ 50.Dxb7+ Kxb7–+ 51.Kc2 Ka7 52.Kb3 Te6 Op jacht naar de g3 pion. 53.Kc4 Te3 54.Lg6 Txg3 55.Lxh5 g4 56.Kxc5 Txg2 57.Kd4 g3 58.Ke3 Tb2 0–1

Balin,Jan (2342) – Burg,Twan (2481) [E12]

Open Teplice 21.06.2013

38…Pd6 [38…Pa5 Het is waarschijnlijk te passief om de b-pion op deze manier te behouden. 39.Tc8 Kd7 40.Tf8 Ke7] 39.Tc6 Pxb5 40.Txb6 Pd6

Ik heb een kleine kwaliteit meer. Een winstplan is om 1 van zijn pionnen vast te zetten op zwart, en deze dan met beide stukken aan te vallen. 41.Kf3 h5 42.g3 Pc4 43.Tb7+ Ke8 44.Ke2 Ld8 45.Tb4 Pd6 46.h3 Wit probeert g4 door te zetten om zo pionnen af te ruilen. 46…Kd7 47.Kf3 f6

Het idee hiervan is om met e5-e4 de pion op e3 helemaal vast te zetten, waarna ik met Lb6 en Pc4 deze pion kan winnen. 48.Ta4 Lb6 49.Ta8 e5 50.fxe5 fxe5 51.Th8 Pc4 [51…e4+ 52.Kf4 Pf7 53.Ta8!= (53.Th7 Ke6 54.Txf7 Lxe3+! 55.Kxe3 Kxf7 56.g4 Kf6! 57.Kf4 hxg4 58.hxg4 fxg4 zugzwang!; 53.Txh5 Ke6 54.Txf5 Lc7+–+) ] 52.Txh5 [52.Th7+ Ke6 53.Th6+ Kd5 54.Tf6 Lxe3 55.Txf5 Ld4 56.Txh5 Pd2+ 57.Ke2 Pe4 58.Kf3 Pc3–+ 59.Th7 e4+ 60.Kg2 e3 61.Te7 Kd6 62.Te8 Kd7 63.Ta8 e2 64.Ta1 Pd1–+] 52…e4+

53.Ke2 [53.Kf4! Actieve verdediging. 53…Pxe3 54.Th7+ Ke8 55.g4 Pg2+ 56.Kxf5 e3 57.Th8+ Kf7 58.Th7+ Kg8 59.Te7 De toren kan de e-lijn bereiken en zo de e-pion stoppen.] 53…Pxe3 54.Th7+ Ke8 55.Tb7? [55.Th6 Dit is een beter manier om mijn loper aan te vallen, omdat hij na Pd5 mijn paard kan aanvallen. 55…Pd5 56.Td6 Pc3+ 57.Kd2 La5 58.Te6+ Kf7 59.Te5=] 55…Pd5 56.Tg7 Pc3+

Met behulp van paard en loper wordt de e-pion naar de overkant gedirigeerd. [56…f4! 57.gxf4 Pxf4+ 58.Ke1 e3 59.Tg5 Ld4 60.Kd1 e2+ 61.Kd2 Lc3+] 57.Kd2 [57.Ke1 e3 58.Tg5 Lc7] 57…Ld4 58.Tg5 e3+ 59.Ke1 Pe4 60.Tg8+ [60.Txf5 Pxg3] 60…Kf7 61.Tc8 [61.Td8 Lc3+ 62.Ke2 Ld2–+] 61…Pxg3 0–1

De eindspelen via de viewer:

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.