Eindspelstudies 50 – Eindspelstudiequiz II

website

E-mail:

Hierbij de 50ste aflevering van deze rubriek voor Schaaksite uit mijn database.

 • De vierde versie van de database bevat 76.132 eindspelstudies
 • Het is de beste en grootste database van eindspelstudies ter wereld
 • De database bevat driekwart van alle ooit gecomponeerde studies
 • De database is in standaard pgn-format en leesbaar voor gangbare schaakprogramma’s


In 2005 organiseerde ik een heuse quiz over eindspelstudies. Die was aan de pittige kant, en de eerste prijs werd dan ook door een expert weggesleept: John Roycroft, de godfather van de eindspelstudie. Zie timkr.home.xs4all.nl/chess2/diary_15.htm item 291 voor verdere details.

Ook dit keer zijn de vragen niet eenvoudig, en daarom is het ook een leuke uitdaging om mee te doen.

Per (sub)vraag is telkens één punt te verdienen (tenzij anders vermeld). Soms zijn er bonuspunten te behalen die alleen tellen als tiebreak bij een gelijk aantal gewone punten. Het is niet uitgesloten (….) dat een oplosser een ander juist of zelfs beter antwoord geeft op de vraag dan de samensteller van deze quiz bedoeld had. Als ik het daarmee eens ben (!), dan wordt zowel het punt voor de vraag als een bonuspunt toegekend.

Het reglement telt maar twee regels:

 • 1. Mijn beslissingen zijn juist, en
 • 2. Mocht mijn beslissing mij onverhoeds toch onjuist blijken dan neem ik alsnog een juiste beslissing.
 • Oplossingen kunt u opsturen naar vóór 1 september 2013. Veel plezier!

  1. Componisten

  1a. Een bekende eindspelstudiecomponist werd niet alleen op dezelfde dag als zijn latere vrouw geboren, maar stierf ook op dezelfde dag! Wie?

  1b. Welke Nederlanders hebben ooit een compositietitel behaald op basis van eindspelstudies?

  1c. Welke compositie-GM had een vader die meer (en betere) eindspelstudies publiceerde dan hijzelf?

  1d. Wat is de huidige naam van de componist die ooit J. Kopelovic heette en in de jaren ’60-’70 studies publiceerde?

  1e. Uit welke eindspelstudie (componist, beginstelling) werd voor het eerst een stelling op een

  postzegel afgedrukt?

  2. Themavragen

  Wat is de naam van het thema bij de volgende omschrijving/studie:

  2a. Interferentieoffer op het kruispunt van loper en toren.

  2b.

  A. Grin

  Bijzondere vermelding Kuryatnikov JT 1993

  1.Tc7+ Kd4 2.Tb5 d2 3.Ka3 d1D 4.Txd5+ Kxd5 5.Td7+ Kc4 6.Txd1 c2 7.Td4+ Kc3 8.Tc4+ Kxc4 9.Kxb2 Kd3 10.Kc1 Kc3 pat.

  2c.

  V. Korolkov
  Problem 1958

  1.bxc3+ Kc5 2.cxd4+ Kd6 3.dxe5+ Ke7 4.exf6+ Kf8 5.fxg7+ Kg8 6.gxh8D+ Kxh8 7.Db2+ Kg8 8.Dxe2 wint.

  2d.

  E. Somov-Nasimovich
  64 1937

  1.Kg3 Txf2 2.Th5+ Kg6 3.Td5 Lb6 4.Td6+ Kf5 5.Txb6! (deze zet) 5...Txf3+! (en deze zet) 6.Kg2 (6.Kxf3? axb6 7.Ke3 Ke5 8.Kd3 Kd5 9.Kc3 Kc5 10.Kb3 Kb5 11.Ka3 Kc4 wint) 6...axb6 7.Kxf3 Ke5 8.Ke3 Kd5 9.Kd3 Kc5 10.Kc3 Kb5 11.Kb3 remise.

  2e.

  G. Costeff
  1e/2e speciale prijs The Problemist 2006-2007

  1.0–0–0+! (1.Td1? g1D+) 1...g1D 2.Txg1+ Kxg1 3.Kb2 dxe4 4.f4! (4.f3? e3 5.f4 Kf2 6.f5 Kxe2 7.f6 Kd2 8.f7 e2) 4...exf3 5.exf3 Kf2 6.f4 Kf3 7.f5 Kf4 8.f6 Kf5 9.f7 Kg6 10.f8T! (10.f8D? a1D+ 11.Kxa1 pat) wint.

  2f.

  E. Dobrescu
  1e prijs Revista de Romana de Sah 1979

  1.Ph4 Lc2+ 2.Ke6 Le4 3.Ke5 Pf6 4.Ke6 Pd5 5.Ke5 Pc3 6.Kd4 Lb4 7.Kc4 Pa2 8.Kb3 Lb1 9.Kb2 Pc3 10.Kb3 Pd5 11.Kc4 Le4 12.Kd4 Pf6 13.Ke5 Le7 14.Ke6 remise.

  3. Studievragen

  3a. Er is maar één correcte studie bekend waarin een moeilijke task in een remisestudie werd gerealiseerd. De componist beschouwde de esthetiek belangrijker dan de task en won met een andere setting (zonder realisatie van de task) een eerste prijs. We vragen de naam van de componist, de studie en de naam van de task. Er valt een bonuspunt te verdienen voor wie ook nog de bron van de “inferieure” setting (met de task!) weet te noemen.

  3b. In de vorige schaakquiz ging een vraag over illegale beginstellingen voor studies. Een illegale beginstelling zou nooit op het bord kunnen komen vanuit de beginstelling van een schaakpartij. Het meest elementaire voorbeeld is dat in een stelling een witte loper op a1 en een witte pion op b2 staat. Toch kwamen die dus voor in eindspelstudies! Een ander simpel voorbeeld is met witte pionnen op a2, a3 en b2, die overigens dan weer niet in studies voorkwam. Ikzelf nam bij vergissing zo'n illegale studie op in de uitslag van een toernooi dat ik jureerde. Welke studie?

  3c. Recent circuleerde een leuke opgave in het GM-circuit: in een pionneneindspel heeft zwart drie pionnen en wit geen enkele. Er zijn geen dubbelpionnen en bovendien is zwart aan zet. Toch kan wit remise maken. Als u die stelling al puzzelend kunt vinden dan verdient u al een punt. Die stelling werd in een recente studie gebruikt. U krijgt een bonuspunt voor de details (naam, stelling, bron) van die studie.

  3d. Geef aan wanneer de rochade in een studie toegestaan, en wanneer een en-passant zet op de eerste zet mag.

  3e. Componeer een studie met een kruispenning. Probeer slagzetten in de inleiding te voorkomen. Ik jureer de inzendingen. De eerste plaats krijgt 5 punten, de tweede 4 etc. Elke correcte (niet geheel geanticipeerde) studie krijgt 1 punt. Dit is het eerste schaaksite-compositie-toernooi! Alleen voor originele studies door één componist. Maximaal 1 studie per persoon.

  3f. De volgende studies zijn geanticipeerd of erger (plagiaat). Geef de voorganger. Eén punt per studie.

  3f1)

  P. Rossi
  Magyar Sakkvilág 2008

  1.a6 d3 2.Pxg4 Kxg4 3.Pe3+! Lxe3 4.a7 d2 5.a8D d1D 6.Dg2+, en 6...Kh4 7.Dh2+ Kg4 8.Dh5+ of 6…Kf4 7.Dg5+ Ke4 8.Df5+ Kd4 9.Dd7+ met damewinst.

  3f2)

  G. Josten

  Die Schwalbe 2003

  1.Da5 f2 2.Da6 Pb5 3.Dxf6 Pd4! 4.Lc1! Pf3! (4…a1D 5.Df3+ gxf3 pat) 5.Da6 Pxh2 6.Dd3+ g3 7.Df5(d7)+ Pg4 8.Dd3! Pe3 9.Dd7+ Pg4 10.Dd3 remise.

  3f3)

  E. Gorezhin
  1e prijs Solidarity ty 2001

  1.Th3 Ta1+ 2.Kb2 Td1 3.Kc2 Tf1 4.Txh7 d3+ 5.Kb2 Tf2 6.Pe5+ Kd5 7.Pxd3 Txd2+ 8.Kc3 Td1 9.Td7+ Kc6(e6) 10.Pe5(c5)+ wint.

  3f4)

  J. Csengeri
  Magyar Sakkvilág 2012

  1.g6 hxg6 2.Tb7 b2 3.Txb6 Tc4+ 4.Kf3 Tb4 5.Txg6 Tb3+ 6.Kf2 Th3 (6…Tb8 7.h7+ Kxh7 8.g8D+ Txg8 9.Tb6) 7.Tb6 Txh6 8.Tb8+ remise.

  3f5)

  I. Borisenko
  EBUR 2003

  1.Pd7+ Kh7 2.Txh8+ Kxh8 3.Ld4+ Kg8 4.Pf6+ Kf7 5.Pxd5 Ke6 6.Pb4 Kd6 7.Pa6 Kc6 8.Pb8+ Kd6 9.Lg1 Pc7 10.Lh2+ wint.

  4. Fotovragen

  4a. Nederlandse eindspelstudiecomponisten. Zet de namen bij de juiste foto. Bij 0 fouten 3 punten, bij 1-2 fouten 2 punten, bij 3-4 fouten 1 punt. Foto NL10: de persoon naast Hans Böhm, dus links op de foto. Er is één foto zonder bijbehorende naam. Voor die naam is een bonuspunt te verdienen.

  Namen: Van Breukelen, Van den Ende, Enserink, Van Essen, De Feijter, Fernhout, Kok, Mann, Marwitz, Mees, Weenink, Zijlstra.

  4b. Internationale eindspelstudiecomponisten. Zet de namen bij de juiste foto. Bij 0 fouten 3 punten, bij 1-2 fouten 2 punten, bij 3-4 fouten 1 punt. Er is één foto zonder bijbehorende naam. Voor die naam is een bonuspunt te verdienen.

  Namen: Aliev, Averbach, Gurgenidze, Melnichenko, Prokes, Rumjantsev, Vandecasteele, Vandiest, Zinar.

  Foto’s Nederlandse componisten

  NL01

  NL02

  NL03

  NL04

  NL05

  NL06

  NL07

  NL08

  NL09

  NL10

  NL11

  NL12

  Foto’s Internationale componisten

  IN01

  IN02

  IN03

  IN04

  IN05

  IN06

  IN07

  IN08

  IN09

  IN10

  Alle fragmenten via de viewer:

  (Alle foto’s zijn afkomstig van Harold van der Heijden)

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.