Masterclass op 20 november 2013

Aan alle schakers met belangstelling voor effectieve toernooivoorbereiding!

Beste toernooi- en competitieschaker,

Langs deze weg willen wij je informeren over de aanstaande masterclass op woensdag 20 november van 19.30 tot 22.00 uur. Deze masterclass brengt amateurschakers in contact met een bekende professionele schaker. Deze professional wil zijn ervaringen op het gebied van toernooivoorbereiding en –uitvoering graag delen met geïnteresseerde en gemotiveerde amateurschakers. De organisatie van deze masterclass heeft in overleg met de bekende grootmeester Loek van Wely en schaakdocent Dolf Meijer (RSR-Ivoren Toren) het programma voor deze avond opgesteld. Loek zal ingaan op een aantal vragen die wij hem hebben voorgelegd. De deelnemers aan de masterclass worden ook uitgenodigd om vragen te stellen.

De amateur-toernooischaker zal van King Loek himself horen hoe hij als professional een schaaktoernooi als dat van Wijk aan Zee voorbereidt. Hoe hij zijn voorbereidingstijd effectief inricht, hoe hij zijn repertoire optimaliseert. Ook vertelt hij over zijn ervaringen tijdens het spelen van een groot schaaktoernooi.

Wij hebben er bewust voor gekozen de masterclass in de maand november te organiseren. In deze periode bereiden veel schakers zich voor op het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. Wie (daarnaast ook) schaakt in competitieverband zal van de masterclass zeker veel kunnen opsteken. Bovendien vinden wij het ook interessant om met professionele schakers over onze sport te kunnen spreken. Kortom, genoeg redenen om een boeiende schaakavond te kunnen voorspellen!

Helaas moeten wij, gezien de beperkte beschikbare ruimte, het aantal deelnemers tot 20 beperken. De kosten van de masterclass zijn 25 euro per deelnemer, vooraf over te maken aan onze penningmeester Ruud Neumeijer. Plaatsing vindt plaats in volgorde van betaling.

Programma en indeling van de avond:

19.00 uur Inloop
19.30 uur Welkom en introductie gastspreker, door Dolf Meijer

Loek van Wely gaat in op de aan hem gestelde vragen

Praktische Schaaktraining door Dolf Meijer en Loek van Wely

21.00 uur Pauze
21.15 uur Loek van Wely gaat in op vragen van individuele cursisten

Praktische schaaktraining door Dolf Meijer en Loek van Wely

Tips: Hoe verbeter ik mijn toernooischaak?

22.00 uur Afsluiting

Wijze van aanmelden:

U kunt zich aanmelden door het overmaken van een bedrag van 25 euro op gironummer 268844 t.n.v. M.R. Neumeijer te Rotterdam onder vermelding van: masterclass toernooischaak op 20 november 2013, uw naam, schaakvereniging, rating, telefoonnummer(s), e-mailadres.

Zodra de betaling binnen is, ontvangt u van onze penningmeester een bevestiging en staat u als deelnemer ingeschreven.

Locatie:

Het NIVON-centrum, Dirk Smitsstraat 76, 3031 XE Rotterdam, tel.: 088-0990999, speellocatie van schaakvereniging RSR Ivoren Toren.

Wij hopen met deze masterclass aan de wens van veel schaakliefhebbers te kunnen voldoen en zien uit naar een mooie en leerzame schaakavond.

Vriendelijke groet,

De organisatie van de Masterclass

Hans van Calmthout,

Ruud Neumeijer, (Penningmeester)

Jaap van Meerkerk,

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.