Masterclasses over strategie en toreneindspelen

De opening is achter de rug en hoe nu verder? Dit probleem zal de meeste clubschakers bekend in de oren klinken. Voor de hand liggende vervolgvragen zijn dan “naar welke kenmerken moet ik kijken?" en “hoe formeer ik een plan?” Eigenlijk draait alles om het strategische inzicht. Maar hoe ontwikkel of verbeter je dat?

IM Herman Grooten wil graag spelers laten kennismaken met een wat meer visuele aanpak van het strategisch denken. Aan de hand van partijen en illustratieve voorbeelden wordt er met deze aanpak een nieuwe impuls gegeven om het strategische denken te verbeteren. Hoog tijd voor een Masterclass om deze visie uiteen te zetten. Deze avond wordt in samenwerking met schaakclub Utrecht georganiseerd.

De Masterclass vindt plaats op:

donderdagavond 2 oktober

in Denksport Centrum ‘Den Hommel’, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht .

Globaal programma:

19.45 – 20.00 uur Ontvangst

20.00 – 21.30 uur Sessie 1

21.30 – 21.45 uur Pauze

21.45 – 23.00 uur Sessie 2

Wat kan men verwachten in deze Masterclass?

  • Uiteenzetting van de visuele aanpak;
  • Illustratieve fragmenten
  • Illustratieve partijen
  • Overgang van opening naar middenspel
  • Overgang van middenspel naar eindspel
  • Oefeningen

Met het laatste punt wordt bedoeld dat u in de gelegenheid wordt gesteld om wat te ‘stoeien’ met het onderwerp. Naast de oefenstof die u krijgt aangeboden, is er wellicht ook nog gelegenheid om aan het schaakbord te proberen het behandelde in de praktijk te brengen. Na afloop van deze Masterclass wordt een uitgebreide reader (ter waarde van € 15,-) beschikbaar gesteld met een overzicht van wat in de lezing behandeld is. Tevens wordt daarin het nodige extra studiemateriaal toegevoegd. De doelgroep is globaal bedoeld voor spelers met rating 1600 – 1900, maar spelers met lagere en hogere ratings zijn ook van harte welkom. Er is materiaal op verschillende niveaus beschikbaar. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: .

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door vóór 15 september € 25,- over te maken op bankrekening

NL41 ABNA 0492 8422 72 t.n.v. H. Grooten, Eindhoven, onder vermelding van uw naam, uw e-mailadres met (AT i.p.v. @). Na deze datum wordt het € 30,-. U kunt ook (per e-mail) alleen de reader bestellen voor € 15,- (inclusief portokosten). Graag naam en adresgegevens vermelden.

Voor meer informatie en achtergronden kunt u terecht op www.sterkspel.nl of u klikt op de flyer .

Masterclass over toreneindspelen

Mocht u meer interesse hebben voor het eindspel dan kunt u terecht bij een Masterclass over toreneindspelen die gehouden wordt op zaterdag 8 november in Veldhoven. Thema’s als het activeren van de koning en de toren, de toren achter de vrijpion, het bruggetje bouwen, tactiek in toreneindspelen, het afwikkelen en nog veel meer zullen de revue passeren.

Programma:

10.15 – 10.30 uur Ontvangst

10.30 – 12.30 uur Sessie 1

12.30 – 13.15 uur Lunchpauze

13.15 – 15.15 uur Sessie 2

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.30 uur Sessie 3

Naast de vijf uur schaaktraining krijgt u een lunch en twee consumpties aangeboden. Aan het eind ontvangt iedere deelnemer een uitgebreide reader, met uitleg, voorbeeldpartijen, opgaven en nog veel meer. Als u interesse hebt of meer wilt weten, stuur dan een e-mail naar: .

Voor de meest relevante informatie en achtergronden kunt u terecht op www.sterkspel.nl of u klikt op de flyer .

(Foto Coen Mekers)

Over Herman Grooten

Herman is ruim 40 jaar schaaktrainer. Hij verzorgde lange tijd de schaakrubrieken in Trouw en het ED. Daarnaast was hij Topsportcoördinator bij de KNSB en is hij auteur van diverse schaakboeken en werkt hij voor Schaaksite. Klik hier voor series die hij op Schaaksite heeft gezet.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.