Nijboer wint het BDO-toernooi

Grootmeester Friso Nijboer heeft het BDO-toernooi gewonnen, hij werd met 6,5 uit 9 eerste in de Premier groep. In de laatste drie rondes had hij aan twee snelle remises en een mooie winstpartij genoeg om zijn voorsprong op de rest van de Premier groep te consolideren. Tweede werd de Poolse IM Krystian Kuzmicz en GM Dimitri Reinderman maakte het podium compleet.

De Challenger groep werd gewonnen door IM Chiel van Oosterom en FM Robby Kevlishvili. Beiden hadden een score van 6 uit 9. Kevlishvili won in de laatste ronde met zwart van Manuel Bosboom, en stelde hiermee zijn IM-norm veilig. De Azerbeidjaanse Umudova werd derde met 5,5 uit 9, ook zij scoorde een IM-norm.

De uiteindelijke eindstanden zijn:

De laatste rondes werden gekenmerkt door veel korte remises. Dit betekende niet dat er weinig actie was, zo blijkt ook uit de geanalyseerde partijen.

ANALYSEBLOK

Reinderman, Dimitri – De Jong, Jan-Willem

1. c4 c6 2. Pf3 d5 3. d4 Pf6 4. Pc3 dxc4 5. a4 Lf5 6. e3 e6 7. Lxc4 Lb4 8. O-O Pbd7

In deze Slavische variant is dit een moment waar wit zijn intenties duidelijk moet maken.

9. Ph4 9. De2 is de andere hoofdvariant. Wit probeert hier e3-e4 door te duwen, om zo het centrum te bezetten. Nadeel is wel dat de witte d4-pion zwakker kan worden. 9…O-O 10. e4 Lg6 11. Ld3

9…Lg4 10. f3 Lh5

11. g4

11. e4!? is een interessant nieuw idee, wat nog niet vaak op het bord is gekomen. Het witte paard op h4 staat een beetje raar, maar dat is geen probleem: 11…Lxc3 [11…Pxe4? 12. Pxe4 Dxh4 13. g4 Lg6 14. Lg5 wint de dame.] 12. bxc3 Pxe4 13. De1!? Pef6 14. La3 en wit heeft compensatie voor de geofferde pion.

11…Lg6 11…Pd5!? is een andere keuze. Op deze manier behoudt zwart zijn loperpaar en zijn structuur. 12. Pg2 Lg6

12. e4 O-O 12…Da5 had De Jong ook kunnen proberen. Wit krijgt echter ruimtevoordeel na 13. Pa2 Le7 14. b4 Dc7 15. De2

13. Pxg6 hxg6 14. Le3 14. g5 was het alternatief. 14…Pe8 15. Le3 c5 16. d5 en de witte stelling is comfortabel.

14…Da5 15. Pa2 Le7

16. g5 16. b4!? is nog steeds een interessant idee. 16…Lxb4 17. Pxb4 Dxb4 18. Dc2 en wit heeft dankzij zijn loperpaar duidelijke compensatie. Wellicht vond Reinderman het niet nodig om een pion te offeren.

16…Pe8 17. f4 c5 18. e5 cxd4 18…Pb6 was ook mogelijk. Het is moeilijk te zien wat Reinderman hier gepland had. Misschien iets als 19. Le2 Pd5 20. Ld2 maar zwart lijkt hier weinig problemen te hebben.

19. Ld2

Offert een pion. Wit wil gebruik gaan maken van de open h-lijn en wil geen tijd verliezen. 19. Lxd4 Pc7 en zwart staat hier niet minder. Hij heeft een mooi veld op d5 voor één van zijn paarden, waarmee de stelling onder controle gehouden wordt.

19…Dd8 20. De1 d3 20…Pb6 21. Lb3 Pc7 22. Tf3 en ook nu gaan de witte stukken richting de h-lijn.

21. Pc3 Het is moeilijk te zien waarom Reinderman niet 21. Tf3 speelde. Wellicht was hij bang dat de zwarte dame binnen zou komen op d4 na bijvoorbeeld 21…Pc5 22. Tc1 Dd4+

21…Tc8 22. La2 22. Lxd3 heeft als probleem dat zwart 22…Pxe5! kan spelen.

22…Db6+ 23. Kg2 Dxb2

Nu komt de dame enigszins in problemen.

24. Tb1 Da3 25. Tb3 Txc3?!

Dit offer lijkt niet nodig te zijn.

25…Dc5 was het alternatief, en ik zie geen duidelijke weerlegging. 26. Txb7 Pc7!? [26…Dc6+ 27. De4 en wit staat beter.] 27. Tf3 <onduidelijk>

26. Txa3 Txa3 27. Lb1 Pc5?! 27…Lc5 was misschien wat preciezer.

28. Tf3

Eindelijk kan wit zijn plan om de stukken richting de h-lijn te verplaatsen uitvoeren. Het is ook meteen gewonnen.

28…Tb3 29. Th3 Tb2 30. Lxd3! Pb3

31. Dh4! Txd2+ 32. Kf1 f5 33. exf6 Pxf6 33…Txd3 verliest uiteraard ook na 34. fxe7 Txh3 35. exf8=D+ Kxf8 36. Dxh3

34. Lxg6 Ph5 35. Dxh5 Txf4+ 36. Ke1

En zwart loopt mat.

1-0

Picard, Romain – Nijboer, Friso

1. e4 c5 2. c3

De Alapin-variant in het Siciliaans. Dit wordt meestal gekenmerkt door een rustige, positionele opbouw.

2…Pf6 3. e5 Pd5 4. Pf3 4. d4 wordt meer gespeeld. 4…cxd4 5. Pf3 Pc6 6. cxd4 met nog lange theoretische varianten.

4…Pc6 5. Lc4 Pb6 6. Lb3 c4

Met deze zet houdt Nijboer het witte d2-d4 plan tegen, de pion op e5 kan hierdoor zwak worden. Aan de andere kant is de zwarte pion op c4 ook een doelwit voor wit geworden. 6…d5 is ook een optie. 7. exd6 Dxd6 8. Pa3 Le6 9. d4 cxd4 10. Pb5

7. Lc2 Dc7 8. O-O 8. De2 is ‘normaler’. Het probleem met deze zet is dat zwart los kan komen met 8…g5!? 9. h3 Lg7 waarna de e5-pion valt.

8…Pxe5 9. Pxe5 Dxe5 10. Te1 Dc7

11. d4

Dit is volgens mij een nieuwe zet. 11. a4 is een ander plan, wit wil aan de c4-pion gaan hangen door eerst het paard een trap te geven en dan Pa3 en De2 te doen.

11…d6 11…cxd3 12. Dxd3 en wit heeft duidelijke compensatie voor de geofferde pion vanwege zijn ontwikkelingsvoorsprong.

12. Dh5 12. a4!? lijkt hier de aangewezen zet. 12…e6 13. Pa3 Le7 14. Dg4 en wit staat niet minder.

12…g6 13. Dh4 e6 13…Lg7 14. Lh6 O-O 15. Txe7 Ld7 16. Pd2 De stelling is ongeveer in evenwicht.

14. Pd2 Dd8 15. Dg3 Le7 16. Pf3 Ld7 17. h4 Lc6 18. Pg5 18. Lh6!? ziet er vrij vervelend uit. Zwart kan moeilijk zijn stelling verbeteren en wit kan rustig doorbouwen aan zijn eigen stelling.

18…Ld5 19. b3 Dd7 20. Lf4 f6 21. Pe4 O-O-O 22. Tab1

Zwart heeft duidelijk iets bereikt, zijn koning is veiliger en hij heeft nu de mogelijkheid om pionnen de offeren richting de witte koning. Op deze manier komen de lijnen vrij voor zijn torens.

22…g5

Nijboer kon ook ervoor kiezen om het centrum over te nemen met 22…e5 23. Lh6 [23. Le3? f5 24. Pd2 f4] 23…f5 24. Pd2 The8 en ook hier staat zwart erg fijn.

23. hxg5 fxg5 24. Le3 24. Lxg5? zou te veel van het goede zijn. 24…Tdg8! 25. Dh4 Lxg5 26. Pxg5 De7 en zwart wint.

24…Lxe4 24…h5 leek ook voor de hand te liggen. Misschien dat Nijboer bang was voor 25. Pxg5 Tdg8 26. f4 omdat het stuk niet meer aangevallen kan worden door h7-h6.

25. Lxe4 d5 26. Lc2 h5!? 27. Lxg5 Tdg8 28. f4 h4

29. Dh3?!

29. Dg4!? behoudt de pion. Een mooie variant die kan volgen is: 29…Kb8 [29…Lxg5? 30. fxg5 Th6 31. g6] 30. Txe6 Lxg5 31. fxg5 Txg5 32. Df4+ Ka8 33. Txb6 Thg8 34. Tg6! T5xg6 35. Lxg6 Dg7 36. Tf1 Dxg6 37. Df8+ De8 38. Dxe8+ Txe8 39. Tf4 en in dit eindspel lijkt wit weinig te vrezen te hebben.

29…Lxg5 30. fxg5 Txg5

31. bxc4?

Dit lijkt de beslissende fout te zijn. 31. Txe6! was nodig. 31…Thg8 32. Lf5 Txg2+ 33. Kh1 T2g3 34. Te8+! Kc7 35. Dxg3+ Txg3 36. Lxd7 Kxd7 37. Th8 en deze stelling lijkt redelijk in balans te zijn.

31…Thg8! 32. Kh1 Txg2 33. c5

33…Pc4? 33…T2g3! en het is meteen klaar. 34. Dh2 Pc4

34. c6? Wit kon zich nog redden met 34. Txe6! Kc7 35. Df5 Dg7 36. Df4+ Pe5 37. Dxe5+ Dxe5 38. Txe5 Txc2 39. Te7+=

34…bxc6 35. Txe6 Kc7 36. La4 36. Tbe1 is ook niks. 36…Kb6 37. Tb1+ Ka5 en de koning staat, raar genoeg, veilig op a5.

36…T2g3 37. Df5 Pd6! 38. De5 Th3+ 0-1

Kerigan, Demre – Haast, Anne

In de Challenger groep waren ook mooie fragmenten. Kerigan is erg goed uit de opening gekomen tegen Haast, en maakt het hier mooi af.

24…Lxb2? 25. Txf7+ Txf7 26. Txf7+ Kd8 27. Tg7 Pe7 27…Pxe5? verliest ook wegens 28. Pf7+! Pxf7 29. Tg8+ Ke7 30. Lxb8 en de loper op c8 is gevangen.

28. Lg1! b6 29. Le3

Een fraaie loper-manoeuvre.

29…Lc3+ 30. Kd1 Pd5 30…Lxe5 verliest ook wegens het simpele 31. Pf7+

31. Lxd5 exd5 32. Lxb6+! Txb6 33. Tg8+ Ke7 34. Te8# 1-0

Admiraal, Migouel – Kohlweyer, Bernd

Nadat Admiraal zijn partij mooi heeft opgezet, slaat hij erg hard toe.

19. Ph5! 19. Txf5 ziet er al prima uit, maar de gespeelde zet is nog veel beter!

19…Lh8

Ook een zet als 19…Kh7 helpt niks. Wit gaat als een mes door de boter met 20. Pxg7 Kxg7 21. Tg3+ Kh7 22. Dh5 Ld7 [22…Pe7 23. Pxe7 Dxe7 24. Txf5] 23. Txf5! Lxf5 24. Dxf5+ Kh8 25. Pf6

20. Dd2!

Weer erg goed gespeeld. Alle witte stukken werken erg mooi samen.

20…Kh7 21. Th3!

Dreigt Phf6+.

21…f4

22. Txf4!

Hoewel er een toren en prise staat, is dit de beste zet!

22…Lxh3 22…f5 23. Tfh4 en h6 gaat vallen.

23. Pdf6+ 23. Tf6!! was nog harder. 23…Lxf6 24. Ld3+! Dit is een erg moeilijke zet om te zien. 24…Kg8 25. Pdxf6+ Kh8 26. Dxh6#

23…Lxf6 24. Txf6 Dxf6 25. Pxf6+ Kg6 26. Df4 Lf5 27. g4 Lb1 27…Kxf6 loopt ook niet goed af voor zwart. 28. Dxf5+ Ke7 29. d5 Pb4 30. De5+ Kd7 31. Lb5+ en ook hier kan zwart opgeven.

28. Pd7

Nu vond zwart het wel welletjes. Wat een geweldige partij van Admiraal. 28. Ph5 was misschien nog beter geweest.

1-0

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.