Oorspronkelijk naam Hoogoventoernooi

Aan het secretariaat van het Tata Steel Schaaktoernooi (*)

Aan de persdienst van het Tata Steel Schaaktoernooi (*)

(*) voorheen het Corustoernooi, oorspronkelijk het Hoogoventoernooi

Geachte bestuurderen , organisatoren , voorlichters , en andere medewerkers ,

Vandaag heb ik eindelijk notatieboekjes, programmaboekjes, en andere parafernalia teruggevonden van de Hoogoventoernooien waaraan ik als amateur heb deelgenomen. Het heeft mij al tijden bevreemd en geërgerd dat de oorspronkelijke naam vrijwel alom wordt geciteerd als Hoogovenstoernooi, met een extra letter, de tussen-s of misschien de meervoud-s.

Een van de mogelijke bronnen van dit abuis, en naar ik vermoed een van de sterkste, invloedrijkste, en zwaarstwegende, is het officiële gedenkboek van JONGSMA, L. en MUNNINGHOFF, A. (1998, Alkmaar: New in Chess), per vergissing verschenen onder de titel "60 jaar Hoogovens Schaaktoernooi 1938-1998" .

In bibliotheken en archieven waar originele documenten en publikaties worden bewaard, is terug te vinden hoe de naam van het toernooi werkelijk heeft geluid ten tijde van zijn actualiteit. Die authentieke bronnen zijn echter vaak niet algemeen, of slechts moeilijk, toegankelijk in fysieke zin, en in het internet-tijdperk vaart men blind op al dan niet betrouwbare afgeleide bronnen. Van alle bronnen inzake de geschiedenis en de historische naam van het grootste en sterkste onder de nog bestaande schaaktoernooien-met-historie en tevens het oudste onder de huidige grote sterke schaaktoernooien, zou de betrouwbaarste, de meest gezaghebbende, eigenlijk de doorslaggevende bron, toch de organiserende en voorlichtende instantie van dat toernooi zelf moeten zijn.

Helaas, op www.tatasteelchess.com/history/tournament staat "Hoogovenstoernooi" in plaats van "Hoogoventoernooi" , tot wel eenenzestig maal toe. Ik moge u dringend verzoeken ernstig in overweging te nemen op termijn een en ander te corrigeren.

Met hoogachting,

Kwee TjoeLiong (Amsterdam)

P.S. Het teruggevonden materiaal in mijn bezit beslaat de periode van het 21e Hoogoven Schaaktoernooi, Beverwijk 1959, tot en met het 37e Hoogoven Schaaktoernooi, Wijk aan Zee 1975.

3 Comments

  1. Avatar
    Lucas februari 05, 2015

    Het is precies andersom. Misschien dat inderdaad enige tijd de naam "Hoogoven Schaaktoernooi" is gebruikt, maar die was dan beslist foutief.

    Vanaf het eerste begin in 1923 waren er al direct twee hoogovens in gebruik. Meervoud dus. Het schaaktoernooi is dus nooit door slechts één van die twee hoogovens gesponsord. Later zijn er nog meer hoogovens bijgebouwd.

    Zie verder: nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Hoogovens

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.