Schaakrubrieken weekend 18 april 2015

Wekelijks publiceren of verwijzen wij naar deze schaakrubrieken.

Hans Ree Gert Ligterink Hans Böhm Bab Wilders Johan Hut Rini Kuijf Henk Prins

Hans Ree

Een koppige jongen

Eerst je zet opschrijven, adviseerde Michail Botwinnik. Een tijdje op je handen zitten, beval Emanuel Lasker aan. Pas daarna voer je de zet uit. Het waren verstandige adviezen uit de oude doos, maar het mag niet meer. Op je handen zitten mag nog wel, maar een zet doen nadat je die eerst hebt opgeschreven, valt nu onder ‘gebruik maken van aantekeningen’.

Het kon inderdaad hinderlijk zijn, toen het nog wel mocht. De Engelse grootmeester Tony Miles deed het altijd, en als je dan als nieuwsgierige tegenstander naar zijn notatieblaadje keek, legde hij snel een groot horloge op zijn opgeschreven zet. Soms deed hij dat niet, en dan dacht je dat hij je misleidde, door je een zet te laten zien die hij niet echt wilde spelen. Als hij die zet dan toch deed, was je pas echt voor de gek gehouden.

De twee sterkste schakers van de Verenigde Staten zijn Hikaru Nakamura en Wesley So, derde en achtste op de wereldranglijst. Er werd van tevoren gedacht dat het Amerikaanse kampioenschap in Saint Louis, dat door Nakamura werd gewonnen, een spannende wedloop tussen hem en So zou worden, maar dat gebeurde niet. So was niet in vorm en bovendien kreeg hij in de negende ronde tegen Varuzhan Akobian na acht zetten een reglementaire nul.

Al twee keer eerder in het toernooi had So een waarschuwing gekregen, omdat hij aantekeningen maakte op zijn notatieformulier. Het waren onschuldige opmerkingen, in de trant van ‘concentreer je’ of ‘niet te haastig’, maar aantekeningen maken mag nu eenmaal niet. Hij bleef koppig volharden en kreeg na de derde keer een nul.

Zijn vreemde gedrag had misschien te maken met spanningen in de familie. De Filippijn Wesley So, die nog niet zo lang in de Verenigde Staten woont, is 21 jaar en sinds kort opgenomen in een Amerikaans gezin. Nu beschuldigen zijn echte moeder en zijn pleegmoeder elkaar ervan dat ze Wesley gek hebben gemaakt.

Kayden Troff – Hikaru Nakamura, kampioenschap VS, Saint Louis 2015

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 De Benoni, een goede manier om met zwart op winst te spelen. 6. Pc3 g6 7. g3 Lg7 8. Lg2 0-0 9. 0-0 Te8 10. Te1 a6 11. a4 Pbd7 12. e4 Pg4 13. Pd2 Pge5 14. Lf1 g5 15. h3 Df6 16. Dh5 Een vreemde uitval, maar misschien niet slecht. 16…Lh6 Ook dit oogt lelijk, maar het komt goed. 17. Pd1 g4 18. Pe3 Lxe3 19. Txe3 Dg7 20. hxg4 Pxg4 Sterker was 20…Pf6 21. Dh1 Pfxg4 en zwart staat prettig. 21. Tc3 Met 21. Te2, om de andere toren via a3 in het spel te brengen, kon wit een harmonische opstelling bereiken. 21…Pdf6 22. Dh1 De consequentie van zijn 16de zet. Verborgen in de hoek assisteert wits dame de verdediging. 22…Te5 23. Df3 Ld7 Achteraf vond Nakamura dit slecht, omdat nu 24. Tb3 erg lastig voor hem zou zijn. Maar dat valt mee. Na 24. Tb3 Dg6 25. Txb7 Tae8 is zwart zeer actief; op 26. Pc4 heeft hij 26…Txe4 27. Pxd6 Te1 met de dreiging 28…Txf1+. 24. Dd3 Dit is een grove en beslissende fout. 24…Dh6 25. Lg2 Na 25. Pf3 Dh5 verliest wit zijn e-pion. 25…Dh2+ 26. Kf1 Pxf2 Een harde klap. 27. Kxf2 Lh3 28. Df1 Iets beter was 28. Df3, al krijgt zwart dan na 28…Pg4+ 29. Kf1 Dh1+ 30. Ke2 Dxg2+ een gewonnen eindspel.

28…Txe4 29. Pxe4 Er zat niets anders op. 29…Pxe4+ 30. Ke3 Wit kan zijn loper niet blijven dekken. Na 30. Kf3 Dxg3+ 31. Kxe4 Te8 is hij mat. 30…Lxg2 31. Df4 Pxc3 32. Dg5+ Kf8 33. bxc3 Te8+ 34. Kf2 Lh1+ Wit gaf op.

Gert Ligterink

Onschuldige aantekening kost So reglementaire nul

Wie zich tijdens een schaakpartij herinnert dat de goudvis van de vakantie vierende buren dringend voedsel nodig heeft, moet op zijn hoede zijn. Het zou onverstandig zijn als geheugensteuntje een aantekening op het notatieformulier

of een ander stuk papier te maken. De arbiter zou kunnen besluiten die overtreding met een reglementaire nul te bestraffen.

Dat laatste gebeurde tijdens het toernooi om het Amerikaans kampioenschap in Saint Louis. Na zes zetten in de partij tussen Wesley So en Varuzhan Akobian kende de arbiter het punt toe aan Akobian omdat So op een papiertje onder zijn notatiebiljet aantekeningen had gemaakt als ‘Deel je bedenktijd verstandig in’ en ‘Controleer varianten twee- of

driemaal’. Hoe onschuldig die aansporingen ook zijn, de arbiter handelde in overeenstemming met de regels. Er is een reglementsartikel dat spelers verbiedt iets anders op te schrijven dan de gespeelde zetten, remiseaanbiedingen en de

gebruikte bedenktijd. So was al enkele keren gewaarschuwd en had dus moeten weten wat hem eventueel boven het hoofd hing.

Later werd duidelijk dat So, de nummer negen van de wereldranglijst, tijdens het toernooi worstelde met grote persoonlijke problemen. Ik zal de lezer niet vermoeien met de in de pers breed uitgemeten conflicten tussen hem

en zijn Filippijnse moeder, de merkwaardige rol van So’s Amerikaanse pleegouders of de beschuldigingen tegen Susan

Polgars echtgenoot Paul Truong, die So een tijd onder zijn hoede had. Zo bitter zijn de beschuldigingen over en weer dat de waarheid geen kans meer heeft. Het incident wierp een schaduw over een toernooi dat tot vervelens toe het sterkste Amerikaanse kampioenschap aller tijden werd genoemd. Als het om ratingcijfers gaat, zal dat ongetwijfeld kloppen, maar ik raad de organisatoren aan nog eens te kijken naar de toernooitabellen van de kampioenschappen rond 1960, waarin Fischer, Reshevsky, Byrne en Evans om de titel streden. Onbedreigd winnaar met een score van 8 uit 11 werd Hikaru Nakamura, die zijn derde toernooizege van dit jaar bijschreef na eerdere successen in Gibraltar en Zürich. Niet al Nakamura’s winstpartijen waren vlekkeloos, maar hij was zonder meer de slagvaardigste van de twaalf deelnemers.

Holt – Nakamura Saint Louis, kampioenschap VS

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. Pf3 0-0 6. h3 e5 7. d5 Ph5 8.g3 Pa6 9. Pd2 De8 10. Le2 Pf6 11.h4 Pd7 12. h5 f5 13. hxg6 hxg6 14.exf5 Pf6 Een noodgreep. Na 14 … gxf5 15.Lh5 De7 16. Lg6 Pf6 17. Pf3 zou wit groot voordeel hebben. 15. fxg6 Dxg6 Een misrekening. Nakamura vond 15 … e4 16. Pf1 Dxg6 bij nader inzien een betere keus. 16. Pf3 Pb4 17. Ph4! 17 … Dh7 18.Kf1 Lf5 19. Kg1 Lc2 20. Dd2 Pe4 21. Pxe4 Dxe4

22. Lf1? Met deze zet vergooit wit zijn voordeel. Na 22. Pg2! (22 … Ld3 23. Lh5), heeft zwart onvoldoende compensatie voor de geofferde pion. 22 … Ld3! 23. Lh3 Pc2! 24. Le6+ Tf7 25. Pf5? Na deze tijdnoodfout is het afgelopen. Niet in aanmerking komt 25. Lxf7+ Kxf7 met de dubbele dreiging 26 … Pxa1 en 26 … Pe1,maar met 25. f3 d4+ 26. Kg2 Pxa1 27. Dg5! kan wit de strijd gaande houden.25 … Pe1

26. Pe7+ Kf8 27. Pg6+ Ke8Wit gaf helaas op. Het publiek zou het slot 28. Ph4 Dg2+! 29. Pxg2 Pf3 mat op prijs hebben gesteld.

Hans Böhm

Grootmeester in studies

Yochanan Afek zal op het komende congres van de World Federation of Chess Composition (WFCC) worden benoemd tot grootmeester en dat is heel bijzonder. Er zijn slechts zeven levende grootmeesters in eindspelstudie. Yochanan, 63 jaar en geboren in Tel Aviv en de laatste vijftien jaar woonachtig in Amsterdam, heeft zijn leven gewijd aan de schaaksport. Hij is Internationaal Meester, arbiter op vele evenementen, gerenommeerd jurylid bij compositie-toernooien. Verder schrijft hij boeken en publiceert in vele internationale bladen, verleent hij hand- en spandiensten bij diverse toernooien, speelt voor schaakvereniging Wageningen, is trainer en coacht jonge talenten (zoals grootmeester David Klein). “Ik heb meer bereikt dan ik had verwacht”, blikt Yochanan terug. “Ik ben niet zo ambitieus en houd van kunstzinnige partijen spelen en mooie studies maken.” Hij componeerde zo’n 300 klassieke eindspelstudies en meer dan 100 andere problemen, zoals ‘mat in 3 zetten’ en zelfmat. Voor zijn bijdragen aan de Nederlandse schaakcultuur kreeg Yochanan een verblijfsvergunning. “Israël doet veel met de schaaksport, zo is er het kampioenschap onder-zes-jaar want er wordt geschaakt op de kleuterschool en ook op de basisschool”.

Het oplossen van zijn hersenspinsels beveel ik van harte aan, dat geeft plezier. We laten de grootmeester zelf aan het woord:

“Ik kwam van mijn eerste WFCC-congres in Denemarken als gedelegeerde van Israël, het was 1976, ik was 24 jaar. Op de boot terug, met veel inspiratie, componeerde ik deze drie-zet. De thema’s zijn ‘wederzijdse veranderingen’ en ‘vermijden van duals’. Om de compositie volledig te waarderen moet je een zet terug denken. Zou zwart 1…De6 spelen dan 2.f4+ exf4 3.Th5 mat, zou zwart 1…Dxf7 spelen dan 2.Pe4+ fxe4 3.Dg1 mat. Hoe houd je die mogelijkheden er in? Dat kan met de sleutelzet 1.Da5!, wat tevens een ‘halve penning’ op Kg5 is en dat blijkt cruciaal. Wit dreigt op d8 mat en als zwart dat voorkomt met 1…De6 2.Pe4+ fxe4 3.f4 mat en na 1…Dxf7 2.f4+ exf4 3.Pe4 mat.”

Yochanan bezocht sindsdien 35 keer als gedelegeerde van zijn geboorteland het WFCC-congres. Onlangs was hij bij het Europees Kampioenschap in Jeruzalem de persman en vertegenwoordiger van het organisatiecomité, wat goed aangeeft hoe hij nog steeds in Israël wordt gewaardeerd.

“Ik moest zoals iedereen eerst in het leger dienen maar daarna studeerde ik filosofie en psychologie. Al snel was ik echter in de ban van de schaaksport. Ter herinnering aan die periode componeerde ik in 1975 een studie opgedragen aan mijn medestudente ‘D’. Zij is nu getrouwd en ik jaag nog steeds op houten koninginnen”.

Na 1.b7 is er geen sjablone-reactie: 1…Ta6+ 2.La7 en 1…Tc6 2.b8P+ en 1…Te6 2.Pc7. Dus moet zwart met fantasie verdedigen. 1…Lc5! 2.Lxc5 Th8+ 3.Ka7 Kc6 4.Ld4 en zou de toren nu op de achterste rij blijven dan volgt 5.Ka6 en 6.Le5 en de promotie is niet meer tegen te gaan. Daarom 4…Th7 en het lijkt toch remise te worden. Maar 5.Lg7!! wint. Een kenmerk van zijn studies is dat ze uit partijen zouden kunnen zijn ontstaan, het zijn geen gekunstelde kunstzinnige werken.

“Soms componeer ik een studie als ik een negatieve ervaring heb, als positieve compensatie. Dat doe ik al mijn hele leven. Mijn eerste officieel erkende studie stamt uit 1968 en ik zie mijn komende grootmeesterschap dan ook als een life-time-project”. Yochanan zal de eerste studie-GM zijn die niet in Oost-Europa is geboren. Hij onderhoudt actief goede contacten met de meeste componisten en dat is bijzonder want het is een eenzaam metier. Bij iedere studie komt een verhaal en daarom is het moeilijk voor hem een keuze te maken voor ‘de beste’ of ‘de mooiste’. “Laat mij niet kiezen tussen mijn kinderen”, lacht Yochanan, “kom, ik laat je er nog een zien”.

Bab Wilders

Oplettende lezertjes van deze rubriek herinneren zich nog wel de Italiaan Gino di Felice en zijn lijsten met schaaktoernooien en matches ,bijeen vergaderd uit het gans heelal. Bij één van de laatste recensies werd opgemerkt dat de delen een steeds kortere periode bestrijken,soms nauwelijks een decennium ( met dank aan heer Zwagers ) Nu aandacht voor deel 1 (isbn 978-0-7864-4576-9) Chess Results, dat verscheen bij Mc Farland (www.mcfarlandpub.com) en niet een decennium,zelfs geen 50 jaar maar meer dan 400 jaar bestrijkt .Uit het boek zijn vele interessante conclusies te trekken bv over waar het schaken het eerst bloeide en vervolgens waar het toen heen ging en voor het eerst werd georganiseerd. Vanaf de match tussen de beroemde Philidor en Stamma gaat het om allemaal matches tot diep in de 19e eeuw. Pas in 1840 is er iets wat we een toernooi zouden kunnen noemen, hoewel, 4 deelnemers…. En dan is er in Engeland het eerste echte, wellicht ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling, een Knock Out Toernooi met 16 deelnemers waaronder toen al zeer beroemde spelers als Staunton (van de stukken) Anderssen en Loewenthal. En dan volgen de toernooien elkaar jaarlijks op hoewel natuurlijk niet te vergelijken met deze eeuw. London en Berlijn zijn belangrijk maar ook Amsterdam doet mee in 1889 met de latere wereldkampioen Lasker als deelnemer. En dan de eerste WK-match: Steinitz –Zukertort, in New York, St Louis en New Orleans. Kortom, genieten in dit deel voor iedere geïnteresseerde in de schaakgeschiedenis. Nostalgie in optima forma.

Het is een beetje onwaarschijnlijk in Nederland wat er in Noorwegen gebeurde: de Noren zijn op dit moment een beetje schaakgek en dus een internetmatch Noorwegen–Carlsen met miljoenen Noren on line, gesteund door 3 grootmeesters die ook weer een aantal joker consultaties van Houdini mochten plegen met nog een voordeel: Noorwegen 5 min. per zet, Carlsen 1. En het werd leuk: 1.e4 c5 2. Pf3 d6 3.d4 cxd 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Pc6 normaal a6 6.f3 ook niet erg gebruikelijk e5 7.Pb3 Le7 8.Pd5 strategisch is het beter nog even met deze zet te wachten Pxd5 9.exd Pb8 10. Le3 0-0 11.Ld3 Pd7 12. 0-0 f5 13.c4 beide partijen proberen de meerderheid op resp. damevleugel (wit) en koningsvleugel (zwart) in beweging te krijgen.

Zwart opponeert met 13..a5 14. Pd2 Lg5 zwart wil graag de zwarte loper afruilen en wit laat het toe 15. Lxg5 (beter Lf2) Dxg5 14. De2 Pc5 nu mogelijk 15.Lc2 Ld7 16. b3 b5! Na 17. cxb5 Lxb5 18. Dxb5 Dxd2 staat zwart goed dus 17.f4 verhindert deze variant exf 18. cxb Te8 een mooie lijn in bezit 19. Dc4 De7 wil naar e3 20. Pf3 De3+ 21. Kh1 Pe4 22.Ld3 Wit geeft liever de kwal dan na Lxe4 de opmars van de zwarte pionnen te doorstaan Pf2+ 23. Txf2 Dxf2 24.Dc7 tegenaanval Te7 25. Dxd6 Tfe8 Carlsen stuurt aan op remise 26.h3 noodzaak Te1+ 27.Pxe1 Txe1+ 28.Txe1 Dxe1+ 29.Kh2 Dg3+ 30. Kg1 De3+ remise. Een leuk initiatief met veel propaganda voor het schaken maar een Nederland – Giri op die manier zie ik nog niet gebeuren….

Probleem 2525 is een 2-zet van Petkov:

En de sleutelzet van probleem 2523 is 1. Pd7.

Johan Hut

Afek is kunstenaar in eindspelen

Nederland is een grootmeester rijker en wel in een bijzondere discipline. Yochanan Afek wordt binnenkort benoemd tot grootmeester in het compositieschaak. Afek is Israëliër, maar woont al ruim vijftien jaar in Amsterdam en speelt op diverse manieren een rol in het Nederlandse schaakleven. Hij is speler (meester), trainer, arbiter, organisator, schrijver en journalist. Afek, die deze week 63 werd, is dus een multitalent. Naast de zes genoemde disciplines blinkt hij vooral uit als eindspelcomponist.

Compositieschaak is verdeeld in twee deelgebieden. Veruit het grootste gebied wordt gevormd door problemen, stellingen met als opgave bijvoorbeeld: wit begint en zet mat in twee zetten. Een veel kleiner gebied wordt gevormd door eindspelstudies. Stellingen waarbij het aantal zetten er niet toe doet, maar waarbij het belangrijk is dat slechts één zetvolgorde winnend is. Als je ook op een andere manier kunt winnen, dan is de studie fout. Er zijn vele grootmeesters in het compositieschaak, maar Afek is in de geschiedenis pas de vijftiende die dit bereikt met eindspelstudies. Hij heeft meer dan driehonderd studies op zijn naam staan en krijgt de grootmeestertitel nu omdat er 45 zijn opgenomen in een hiertoe bedoeld album van de wereldschaakbond.

Problemen zijn vaak gekunsteld, je ziet meteen dat ze niet in een normale partij kunnen zijn voorgekomen. Eindspelstudies zien eruit alsof ze wel in het echt kunnen zijn voorgekomen. Toch zijn ook die gekunsteld, omdat de oplossing zo fantastisch is dat je denkt: dat lukt je in werkelijkheid nooit. Als een dergelijk einde in een werkelijke partij voorkomt, spreekt men dan ook van een studieachtig eindspel.

De studie die begint met de eerste diagramstelling maakte Afek toen hij pas twintig jaar was. Opgave: wit begint en wint. Wit staat een stuk voor, maar moet zijn paard wegzetten, anders verliest hij zijn toren. Hoewel? Niet zo moeilijk te vinden is hoe hij zijn voorsprong kan behouden. Echter, na 1.Pe5 Kxb6 2.Pd7+ Kc6 3.Pxf8 Lxg4 4.Ph7 Ld1 5.Pxg5 b4 gaat wits laatste pion eraf en wint hij niet meer. Oplossing:

1.Txb5+! Kxb5 2.Pe5+

Als zwart nu zijn koning naar b6 of c5 speelt, volgt Pd7+ en Pxf8, waarna wit een stuk voor blijft. De partij is dan nog lang niet afgelopen, maar geldt voor deze studie wel als gewonnen.

2…Ka4 3.Pd7

Dreigt niet zozeer Pxf8, maar Pb6+ of Pc5+, wat allebei mat is. Zwart kan met zijn toren niet beide dreigingen tegelijk tegenhouden. Maar nu is het zwart die met een studieachtige vondst komt.

3…Le2 4.Lxe2 Tb8!

Je moet er maar op komen. Als wit nu de toren slaat, staat zwart pat en is het dus remise. Geoefende schakers zien ook wel de truc 5.Ka2 Tb2+ en als wit die toren pakt, staat zwart weer pat. Na 6.Ka1 Txe2 is het zelfs zwart die gewonnen staat. Maar een goede eindspelstudie moet in elk geval een geniale zet bevatten en die komt nu.

5.Lb5+!!

Wat kan hier de bedoeling van zijn? Wit geeft een loper weg en zwart mag die ook nog slaan met schaak.

5…Txb5+ 6.Ka2

Dat is geen geniale zet, maar… zwart komt opeens tot een schrikbarende ontdekking. Waar hij zijn toren ook neerzet, hij wordt altijd direct geslagen of een zet later na een paardvork. Dat is toevallig. Als het in een partij zou gebeuren, wordt dat ‘geluk in de stelling’ genoemd. Maar het is bedacht, met een kunstige aanloop ernaartoe. Mooi bedacht, door een eindspelcomponist die je een kunstenaar zou mogen noemen. Yochanan Afek heeft na deze nog vele kunstwerken bedacht en mag zich daarom nu grootmeester noemen.

Rini Kuijf

Voor beginners A6685

Hoe wint zwart aan zet?

Voor gevorderden B6685

Wit aan zet heeft maar 1 goede, maar ook een sterke zet, welke?

Henk Prins

De Israëlische internationale meester Yochanan Afek (1952) heeft het benodigde aantal punten gehaald voor de grootmeestertitel in de schaakcompositie. De in Amsterdam wonende Afek is veelzijdig op zijn gebied: hij schrijft schaakboeken, geeft professionele trainingen, verzorgt schaakrubrieken, is bondscoach van Israël, organiseert toernooien en lezingen. Afek is vooral bekend om zijn eindspelstudies. Later dit jaar zal hij tijdens het FIDE-congres in Polen officieel tot grootmeester worden benoemd. Twee eindspelstudies van de nieuwe grootmeester.

In nummer 1 wint wit door 1. Kd1! te spelen.( Niet goed is 1. Kf1? wegens 1. …f2! en wat wit ook doet, zwart staat pat. Ook niet goed is 1. a7? wegens 1. …f2+ 2. Kf1. Ook fout is 1. f8D? wegens 1. …f2+, 2. Kd1 f1D+ 3. Dxf1 pat. De minorpromotie naar toren leidt ook niet tot winst: 1. f8T? Kg2 2. Tg8+ Kh3 3. h7 Lf2+ 4. Kd1 h1D+ 5. Kc2 De1 6. h8D+ Lh4.) 1. …f2 (De juiste, indien 1. …Kg2 dan 2. f8D!) 2. f8T! (Promotie tot dame wordt pat: 2. f8D? f1D+ 3. Dxf8 pat.) 2. … Kg2 3. a7 (Onjuist is 3. h7? f1D+ 4. Txf1 h1D.) 3. …h1D 4. a8L+!! (De tweede minorpromotie. 4. a8D? levert geen winst op: 4. …Kf1 5. Tg8 Dxa8 6. Txa8 Lh2 7. h7 Le5 8. Tg8 Lf6 9. Tg3 Ld4 10. Txe3 Kg2 11. Tf3 f1D+ 12. Txf1 Kxf1.)

4. …Kf1 5. Lxh1 (en dit zal pat zijn als wit tot dame was gepromoveerd op de vierde zet.) 1-0.

In nummer 2 wint wit met 1. b4! (Als wit gelijk wil promoveren dan verliest hij als er tot dame wordt gekozen: 1. e8D?? 2. Dg7#, promoveert depion tot paard dan is het remise door pat: 1. e8P? Df6+ 2. Pxf6.) 1…Df4+ (1…Df5+ is een mooie nevenvariant: 2.Df7 Dc8+ 3.e8L! -weer de minorpromotie, andere promoties mislukken: 3.e8D? Dc5+! 4.Dee7 Dc8+ 5.Dfe8 Df5+ en 3.e8P? Dc5+ 4.De7 Dxe7+ 5.Kxe7 axb4 – Ver der na de loperpromotie speelt zwart 3…Dc5+! 4.De7 Df5+ 5.Lf7 Dc8+ 6.De8 Dc7 7.De6 Db8+ 8.Le8 Dxb4+ 9.Kf7 Db7+ 10.Ld7 Df3+ 11.Df6+ en wit wint.) 2.Df7 (Niet juist is 2.Ke8? wegens Db8+ 3.Kf7 Df4+! 4.Ke6 De4+ 5.Kd7 Db7+) 2…Db8+ 3.e8P! (De tweede minorpromotie. De promotie tot dame is niet goed: 3.e8D? Dxb4+) 3…Dxb4+ 4.De7 Df4+ 5.Pf6 (Natuurlijk niet 5.Df6+? Dxf6+ en 6.Pxf6 en remise door pat.] 5…Db8+ 6.Kf7 1-0.

5 Comments

 1. Avatar
  Avdg april 22, 2015

  Mooi al die aandacht voor het compositieschaak, maar wie zijn die andere grootmeesters in de eindspelcompositie?

 2. Avatar
  Avdg april 22, 2015

  Die lijst had ik inderdaad al wel gevonden, maar daar wordt geen onderscheid gemaakt tussen compositie en eindspelcompositie die wel in de artikelen word genoemd.

 3. Avatar
  Johan Hut april 23, 2015

  Het is zoals ik in mijn rubriek schrijf: Afek wordt benoemd tot grootmeester in het compositieschaak, maar heeft dit bereikt met eindspelstudies. Dat is zeldzaam. De titel ‘grootmeester in eindspelstudie’ is door liefhebbers bedacht, maar de FIDE maakt dat onderscheid niet. Hij krijgt dezelfde titel als componisten van problemen (mat in twee en zo).

  Ik heb dat eerst nagevraagd bij René Olthof (die me bij dit onderwerp eerder had geholpen, voor de Canon) en toen bij Afek zelf.

 4. Avatar
  Johan Hut april 23, 2015

  Er zijn honderden grootmeesters, maar ongeveer vijftien die het hebben bereikt met eindspelstudies. Daarvan zijn er nog zeven in leven. Naast Afek, die me dit lijstje gaf, zijn dat:

  David Gurgenidze (Georgia); Jan Rusinek (Poland); Emilian Dobrescu & Virgil Nestorescu (Romania); Oleg Pervakov & Nikolaj Kralin (Russia)

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.