Simultaan met Robin van Kampen

Behorende tot de beste top tien (positie 6 in mei volgens KNSB ratinglijst) van Nederlandse schakers zal de jonge Bussumse grootmeester Robin van Kampen in de buitenlucht van Naarden-Vesting op 6 september om 13.30 een simultaan houden met publiek en leden van het Bussums Schaak Genootschap (BSG). Zie flyer voor meer informatie.

Wij nodigen schakers uit (thuisschaker of clublid van een vereniging in het Gooi) graag uit om deel te nemen aan deze simultaan. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wil je meedoen dan graag de volgende gegevens mailen aan (of de Facebookpagina van BSG): 1) Voorletters en naam 2)Woonplaats 3)Mobiel nummer 4)Huisschaker of clubschaker met rating....(vermelden)

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.