PK HSB – 2e ronde: Legemaat, Van Woerden en Barendse op twee uit twee

In de tweede ronde van het Persoonlijk Kampioenschap van de Haagse Schaakbond is er op vierentwintig borden gestreden. Tien partijen daarvan zijn er gespeeld in groep A. In beide groepen werd er op drie borden aan het eind van de avond een vredesakkoord gesloten.

De overige borden leverden een winnaar op.

Groep A

Evenals in de eerste ronde is Gert Legemaat als eerste klaar, ondanks dat hij in Joost Scholten een tegenstander treft waarmee de beheerders van de witte en de zwarte formatie aan elkaar gewaagd zijn.

De verwikkelingen in de opening levert Gert de kwaliteit op. Maar het witte kamp heeft een prachtig, actief loperpaar. Het leek alsof wit de zwarte dame kon veroveren, maar zwart had een tegentruck die een van de witte lopers in de doos doet belanden. Waarna er voor het witte kamp geen tegenspel meer is.

Jaco Arkesteijn speelt met wit en treft de zwarte formatie van Michiel van Woerden tegenover zich. Hij bereikt vlot een pion op de vijfde rij, maar krijgt niet de kans de potentiële steunvelden c6 en e6 te gaan benutten om meer invloed in het zwarte kamp te krijgen. De aanpak van het witte kamp kost een stuk, waarna de titelverdediger de partij vlot naar winst kan spelen.

Nadat vijfvoudig kampioen Ted Barendse vorige week een opponent trof wiens dame vlot op bezoek kwam op veld g7, confronteert hij deze tweede ronde zelf met de witte stukken zijn tegenstander in het frans met een vroeg koffiebezoek van de witte dame op g7.

De manoeuvre levert de witte formatie in eerste instantie een pion op. Het extra tempo dat de zwarte formatie van Peter Monté heeft wordt goed benut. Zijn stukken gaan het centrum heersen. Dat levert eerst op dat zwart een pion meer heeft dan zijn opponent: vier tegen drie pionnen. De witte koning wordt zwaar belaagd, doch het lijf is met secuur spelen net te houden. De witte koning ziet kans een eerste stap naar de overkant te zetten, vlak voor de afruil van de in het centrum meest invloedrijke stukken.

Na die afruil heeft wit twee randpionnen, waarvan er één een gepasseerde vrijpion is. De zwarte formatie heeft een randpion en een formatie van drie gepasseerde centrumpionnen. De witte koning vervolgt de weg naar de overkant, waardoor de zwarte koning geen kans krijgt zijn pionnen effectief naar de overkant te begeleiden.

Wit krijgt zijn h-pion op de zesde rij, waarna de zwarte pionnen in het centrum niet meer te houden zijn en Ted Barendse zijn twee overwinning in dit toernooi kan innnen. Om vervolgens nog een verrassing in ontvangst te mogen nemen van wedstrijdleider André Wagner.

Tijdens de HSB-ledenvergadering van afgelopen woensdag is Ted Barendse benoemd als Lid van Verdienste. Vanwege dienst afwezigheid mocht hij aan het eind van de avond van deze tweede ronde dit nieuws en de bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen.

Op bord vier spelen Peter Lode en Cornelis Dommisse tegen elkaar en behouden beide overwinnaars uit de eerste ronde hun ongeslagen status. De effect van opmarcherende pionnen van het witte kamp wordt met solide tegenspel geneutraliseerd.

Sipke de Swart speelt evenals in de eerste ronde op bord vijf en krijgt Karl Baak daar op bezoek. Winnaar van het PK Veteranen 2015. In een gecompliceerde, gesloten partij ontstaan uiteindelijk serieuze dreigingenover en weer, die aan het eind van de avond geneutraliseerd worden door een subtiel eeuwig schaak, uitgevoerd door het zwarte kamp.

Theo van Orsouw slaagt er met zijn zwarte formatie in twee gepasseerde vrijpionnen op de a-lijn te creëeren in de partij tegen Cor Kanters. Doch ziet geen kansen deze naar de overkant te loodsen en neemt genoegen met remise.

Kees Vink laat de meeste van zijn zwarte pionnen lange tijd in de startblokken staan in zijn partij tegen Rob van Helvoort. Maar als ze dan gaan marcheren leveren de verwikkelingen de tweede volle winst op en staat Rob van Helvoort ook na de tweede ronde nog op nul punten.

Bob Ameling bestookt de koningsstelling met zijn toren en zijn paard in de partij tegen Adri Voermans. Hij kan deze stukken daar niet handhaven. De ruimte die er even geboden is, is voor het witte kamp voldoende om voor de d-pion een rode loper naar de overkant uit te rollen.

Over de partij Leno den Broeder met wit tegen Leo Duijvesteijn met zwart zegt laatstgenoemde: „Ik ben er helemaal vanaf gegooid. Dat kan ook wel eens gebeuren.” Zijn duidelijk tevreden tegenstander bevestigt later tevreden dat hij zijn tegenstander erafgegooid heeft, zoals hij er zelf in de eerste ronde vanaf gegooid is.

Groep B

De topper van deze ronde in groep B is natuurlijk de strijd tussen Ed Eveleens en Maurits Bons. Ed, vorig jaar nog strijdend in groep A. Tegen een opponent die A-groep waardig speelt. De doorschuifvariant van het Frans komt op het bord, waarbij veld b3 een belangrijk steunveld voor zwart wordt en de witte formatie enige zorgen bezorgd. Zodra Maurits’ zwarte dame daar komt en deze uiteindelijk afgeruild wordt lijkt zwart opgezadeld met een kwetsbare pion op b3. Doch het tegenspel aan de koningsvleugel zorgt ervoor dat het witte kamp deze kwetsbaarheid niet tot uiting kan laten komen, waarna de langste strijd van de tweede ronde in het voordeel van het zwarte kamp beslist wordt en Maurits Bons op twee punten komt.

Reservespeler André Wagner speelt tegen een van de pupillen en clubgenoot die hij begeleidt tijdens deelname aan de landelijke jeugdcompetitie, die telkens in ‘s-Hertogenbosch gespeeld wordt. Evenals Cor Kanters komt Justus van Klaveren daar in uit, om regelmatig met sterke tegenstanders in eigen leeftijdscategorie geconfronteerd te worden. Justus van Klaveren weet de twee witte centrumpionnen naar de vijfde rij te manoeuvreren in een stelling waar ze eigenlijk niet meer te houden is. Met de zet d6 is er uitzicht dat er een zwarte toren de doos in mag en feliciteert André zijn pupil.

In de strijd tussen Edgar Huisman met wit en Vashish Gajadhar Sukul heeft ook bord 3 een strijd tussen twee clubgenoten, die na een solide strijd in beide kampen gewonnen wordt door de surinamer.

Auke de Vries wordt in een lange strijd verslagen door André van der Weide, maar zijn humeur lijd daar niet onder. Na afloop vertelt hij prachtige verhalen uit de oude overheidsdoos.

Op het bord waar Michael Stoops en Theo van Vorselen de stukkenbeheerders zijn komen er in de c- en d-lijn twee openen lijnen ter beschikking. Michael realiseert zich na afloop dat er kansen zijn geweest om daar met de witte stukken het initiatief te hebben. Doordat die niet benut zijn kon de beheerder van de zwarte formatie de partij eenvoudig remise houden.

Simon Broos verslaat Edwin van der Leij na een lange strijd.

In de partij tussen Ike Tjin a Lien en Sjaak van As weet de beheerder van de zwarte formatie na de openingsfase niet meer wat ie moet doen, totdat zijn stelling er minder florissant voor komt te staan. Vanaf dat moment creëert hij een formatie waar geen doorkomen meer aan is.

Noud van der Togt treft de zwarte formatie van Dimitri Karagantcheff, voorzitter van de Haagse Schaakbond. Een fase van onoplettendheid van zijn opponent voelt hij goed aan en zorgt daarmee voor flinke onrust in het zwarte kamp met zijn witte dame op c7.

Direct nadat Dimitri een remise-aanbod afsloeg deed hij met een zwart paard een poging de dame van c7 te verjagen. Dit had wit het paard op kunnen leveren. Terugnemen met pion ging niet, want de zwarte dame stond daar in de penning. Het witte kamp benut deze kans niet, brengt zijn dame in veiligheid en ziet een nieuw remise-aanbod nu wel gehonoreerd. Waarna de voorzitter hem wijst op de gemiste kans.

Han Nicolaas treft een degelijk spelende Bert van der Willik tegenover zich en heeft de hele avond nodig om de aanpak van de witte formatie te weerleggen.

Hans Smallenbroek confronteert Monique Keuzenkamp met het vlot benutten van de zwakte van veld f7 nadat zij met haar paard op e4 genomen heeft. Monique speelt vervolgens lange tijd solide en zorgt voor een gecompliceerde strijd.

Hans betrekt op zorgvuldige wijze zijn stukken vanuit de damevleugel bij de strijd, waarna het voor het zwarte kamp niet meer te houden is. Hans boekt zijn eerste punt in deze editie van het Persoonlijk Kampioenschap.

Ad Oomes en Marfa Blanter hebben beiden een speelplan die de strijd op het bord interessant maakt om te volgen. De witte formatie van Ad krijgt ver opgeschoven centrumpionnen, waarbij het er naar uit ziet dat een wit paard een steunveld op de zesde rij kan benutten. Marfa heeft met de zwarte stukken echter net een tempootje extra gecreëerd, waardoor die opgemarcheerde witte centrumpionnen en daarmee ook steunveld op de zesde rij niet te houden zijn. Uiteindelijk krijgt zwart een drietal vrijpionnen op de damevleugel die na volledige stukkenruil niet meer tegen te houden zijn en de winst naar de jonge dame van de Delftseschaakclub gaat.

Jie-Ren Tjin a Lien weet het overzicht te behouden in de complicaties die Jan Nienhuis hem voorlegt en gaat er met de kwaliteit vandoor. Jan Nienhuis heeft in het witte kamp een prachtig loperpaar als compensatie, waar zorgvuldig tegenspel tegen vereist is om de zwarte stelling overeind te houden. Jie-Ren slaagt daarin en scoort de volle winst.

Raf van Hogezand krijgt redelijk vlot een pion op f6 die door het zwarte kamp van Jan Bouke Tiersma niet meer weg te krijgen is. Het is een lange weg, maar uiteindelijk krijgt Raf zijn witte dame op h6 en is het mat definitief niet meer te stoppen.

Terwijl toekomstige potentiele deelnemers vanuit Syrie ongetwijfeld nog onderweg zijn hebben we toch nu alvast weer twee nieuwe deelnemers in groep B mogen begroeten: René Weerts besloot alsnog mee te doen en in de Serviër Dusan Svetkovic hebben we er weer een debutant bij. Ze mogen het meteen tegen elkaar opnemen en blijken daarbij goed aan elkaar gewaagd. Rene Weerts schrijft: „Mijn eerste partij in de PK HSB gewonnen tegen een jeugdspeler die sterk speelde.

wit aan zet

Wit is aan zet en wint. De zwarte koning wordt helemaal naar de andere kant van het bord gejaagd.”

zwart aan zet

De tweede ronde zit erop. Groep A heeft nog een drietal koplopers die op 100% staan. Deze stand levert voor de derde ronde de kraker tussen twee oud-kampioenen en clubgenoten Gert Legemaat en Ted Barendse op, terwijl titelverdediger Michiel van Woerden een andere oud-kampioen treft: Cornelis Dommisse. Onderin de ranglijst is de strijd tussen Theo van Orsouw en Rob van Helvoort interessant: twee opponenten die een enigszins teleurstellende start tegen elkaar kunnen wegspoelen.

Groep B heeft een kwartet koplopers. Twee ervaren rotten en twee jeugdspelers staan op twee uit twee. De indeling bepaalt dat de strijd in de derde ronde tegen de eigen leeftijdcategorie gaat.

Een derde ronde die op 25 september gespeeld wordt, waarbij er op 23 borden gestreden zal worden.

Informatie op hsb-site

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.