Waarom deze recensenten?

Schaaksite besteedt graag aandacht aan boeken. Daarvoor hebben wij op dit moment zeven recensenten, van uiteenlopende speelsterkte. Bij het ene boek zijn we blij als dat wordt gerecenseerd door een grootmeester, bij het andere boek zijn we blij als het wordt gerecenseerd door een modale clubschaker. Wij streven ernaar op dinsdag en vrijdag een recensie te plaatsen.

De lezers kunnen het al hebben gezien: twee weken geleden begonnen we met onze boekenrubriek. Robin Swinkels en Peter Ypma bespraken ieder een boek. Daarmee noem ik al twee schakers van verschillende sterkte. We hebben momenteel twee grootmeesters, vier spelers met een rating tussen 2000 en 2300 en één met een rating onder de 2000. Wie dat zijn, kunnen we u hopelijk de komende weken laten zien.

Zijn de lezers het beste af met een recensie van een grootmeester? In sommige opzichten wel. Grootmeesters weten nou eenmaal veel en kunnen vaak beoordelen of in een boek bepaalde informatie ontbreekt. Schakers van een iets lager niveau kunnen echter ook heel veel op het spel studeren en theoretisch sterk zijn. Ze kunnen ook specialismen hebben. Dat kan een bepaalde opening zijn, maar we hebben bijvoorbeeld ook een recensent die veel doet voor kinderen en beginners.

In onderstaand artikel vertelt Robert Krouwel, de recensent met de laagste rating, wat het voordeel is van een recensie door een ‘zwakke’ schaker. Kort samengevat: de meeste lezers zijn net zo zwak. Een speler met een rating van 1700 wil graag weten wat een andere speler met die rating van een boek vindt. Een plausibele theorie.

Kunnen we dit ook omdraaien? Kunnen grootmeesters zich niet inleven in ons, zwakke schakers? Nee, dat wil ik niet omdraaien. Grootmeesters hebben ook hun hele leven training gehad, meestal geven ze zelf ook training aan jeugdspelers en andere spelers op clubniveau. Ze zijn wel gewend om te gaan met een gedachtewereld die de hunne niet is.

Toch vind ik onderstaand verhaal van Robert Krouwel interessant. Zijn eerste recensie krijgt u zeer binnenkort te lezen.

Johan Hut

eindredacteur boekenrubriek

Wat zoeken modale schakers?

Ergens zie ik de lezers al denken: hoe kan een speler met een Elo van iets meer dan 1800 zich gaan bezighouden met boekrecensies van de grootste schakers uit onze geschiedenis? Die vraag kan ik niet makkelijk beantwoorden, maar ik heb zo mijn redenen.

Toen ik de KNSB-ledenlijsten eens nader bekeek, bleek het grootste schaakpubliek een Elo tussen de 1500 en de 1800 te hebben. Op grote toernooien staan vaak deze spelers bij de diverse boekenkraampjes te zoeken naar een geschikt boek. Vaak omdat ze al vroeg klaar zijn met hun partij of omdat ze een dagje komen kijken bij de echte toppers.

Maar wat zoeken deze mensen in een schaakboek? Dat ben ik gaan reflecteren op mijzelf. Mijn boekenkast staat aardig vol en als ik heel eerlijk mag zijn ook met schaakboeken waar ik nog geen vier pagina’s van heb gelezen. Als een boek speciaal is gericht op één opening en de werkelijke analyse pas begint op zet 14 of later en alle voorgaande zetten worden afgedaan als theorie, dan zijn veel schakers de weg al kwijt. Daarom zoek ik vaak naar boeken die net wat meer uitleg geven. Waarom zijn andere zetten niet goed? Hoe lopen de aanvalspatronen et cetera.

Een boek waar ik zelf direct gecharmeerd van was, was het boek The moment of Zuke van David Rudel dat over de Colle-opening gaat. Dit boek sprak mij aan omdat er duidelijke uitleg bij de opening zit. Hoe de patronen lopen. Diverse oefeningen, en dan bedoel ik niet alleen mat zetten of een stuk winnen, maar ook wat er gebeurt als je net kiest voor de verkeerde volgorde.

Maar ik geloof niet dat ik de enige schaker ben die iets heel anders zoekt in een boek dan de echte toppers. Er zijn zo verschrikkelijk veel schaakboeken met mooie foto’s, mooie verhalen of goede uitleg waarbij je voelt dat je steeds wat meer van het schaken gaat begrijpen. Ieder boek zal zijn plussen en minnen hebben. Ik hoop dat ik een beeld kan scheppen van wat ik als clubschaker verwacht van een boek en hoop met goede recensies te komen die schakers als ik de juiste keuzen helpen maken bij de aanschaf van een boek. Ik zal oprecht positief zijn als een boek mij aanspreekt maar bovenal zal ik kritisch zijn.

Robert Krouwel

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.